Михайленко Ольга Валеріївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
1
263
9
70

Перелік опублікованих документів:

Strategic diagnostics in the system of controlling the financial results of the enterprise [Electronic resourse] / H. Silakova, O. Vialets, T. Batrakova, O. Mykhailenko, O. Ovdii // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2022. - № 2 - Pp. 154-158. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38695/1/02_2022_Silakova.pdf

Бойко,  Є. Стратегічний аналіз діяльності ПрАТ «Оболонь» / Є. Бойко, О. Михайленко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ. – 2022. - Ч. 3. – С. 130.

Кикоть, Ю. Сучасний стан, проблеми та перспективи  обліку криптовалюти  в Україні / Ю. Кикоть, О. Михайленко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ. – 2022. - Ч. 3. – С. 132.

Клочко, В.  Виробничий потенціал підприємства: передумови застосування економічного аналізу / В. Клочко, О. Михайленко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ. – 2022. - Ч. 3. – С. 124.

Михайленко,  О. В. Молочна промисловість України: аналіз стану та перспективи розвитку / О. В. Михайленко // Інфраструктура ринку. - 2022. - № 65. – С. 197-200. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39419/1/20.pdf

Михайленко,  О. В. Розробка бізнес-плану підприємства / О. В. Михайленко, В. В. Годун, Є. С. Юхименко // Молодий вчений : науковий журнал. – 2021. - № 6(94). - С. 211–214.

Михайленко,  О. В. Роль статистичних досліджень у діяльності таргетолога / О. В. Михайленко,  Ю. А. Шиліна // Економічні студії : науково-практичний журнал. – 2021. -  № 4 (34). – С. 50-52.

Михайленко, О. В. Методологія наукових досліджень: особливості застосування / О. В. Михайленко // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 47-49.

Михайленко, О. В. Особливості аналізу і аудиту господарської діяльності підприємств в умовах воєнного стану / О. В. Михайленко, С. М. Ніколаєнко // Вісник Хмельницького національного університету. -  2022. - № 4. - С. 163-169. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39421/1/22.pdf

Михайленко, О. В. Особливості формування фінансової та інвестиційної стратегії підприємства / О. В. Михайленко // Облік і оподаткування: контрольно-аналітичний аспект : збірник науково-практичної конференції 30 листопада. – Ірпінь, 2021. - С. 219-221.

Михайленко, О. В. Статистика трудових ресурсів та принципи їх управління / О. В. Михайленко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2022 р.  - Київ : НУХТ, 2022. – С. 40-42.

Михайленко, О. В. Теоретичні аспекти аналізу людських ресурсів / О. В. Михайленко // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІІI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 23-24 листопада 2022 р. -  Київ : НУХТ, 2022. – С. 150-154.

Попенко, Д. Молодіжна зайнятість: проблеми та шляхи їх подолання / Д. Попенко, О.  Михайленко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ. – 2022. - Ч. 3. – С. 131.

Джух, Т. І. Підвищенння  конкуренто-спроможності підприємства / Т. І. Джух, О. В. Михайленко, М. Р. Аліпатова // Причорноморські економічні студії. Серія : Економіка та управління підприємствами. – 2021. – Вип. 65. – С. 52–56.

Михайленко, О. В. Методологічні аспекти наукових досліджень / О. В. Михайленко // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 25–27.

Михайленко, О. В. Особливості застосуванння стратегічного аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища / О. В. Михайленко // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінанасів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 46–49.

Михайленко, О. В. Особливості формування фінансової та інвестиційної стратегії підприємства / О. В. Михайленко // Облік і оподаткування: обліково-аналітичний аспект : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 листопада 2021 р., м. Ірпінь. – С. 219–221. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39418/1/17.pdf

Михайленко, О. В. Роль статистичних досліджень у діяльності таргетолога [Електронний ресурс] / О. В. Михайленко, В. Ю. Шиліна // Економічні студії. – 2021. – №4 (34). – С. 50–52. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39420/1/21.pdf

Михайленко, О. В. Система оцінки та мотивації персоналу / О. В. Михайленко, Ю. Д. Закревська, К. М. Ярчук // Results of modern scientific research and development : proceedings of III International Scientific and Practical Conference, 29–31 May 2021. – Madrid, Spain, 2021. – С. 596–606. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39417/1/14.pdf

Михайленко, О. В. Створення бізнес-плану реструктуризації підприємства / О. В. Михайленко, Ю. Н. Щербак, Т. А. Колос // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2021. – Вип. 42. – С. 24–29.

Михайленко, О. В. Сучасні інструменти підвищення конкурентоспроможності підприємства / О. В. Михайленко // Теоретичні та прикладні аспекти обліку, аналізу і аудиту в системі економічних відносин : колективна монографія. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 168–177.

Михайленко, О. Розробка бізнес-плану підприємства / О. Михайленко, В. Годун, Є. Юхименко // Молодий вчений. – 2021. – Вип. 6 (94). – С. 211–214.

Теоретичні та прикладні аспекти обліку, аналізу і аудиту в системі економічних відносин [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. проф. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2021. – 182 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32651

Sectoral features in the formation of food industry enterprises competitiveness: case of Ukraine / Natalia Skopenko, Halyna Kundieieva, Iryna Yevsieieva-Severyna, Olha Mykhailenko // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 3. – P. 706–725.

Михайленко, О. В. Передумови формування стратегії інвестиційної діяльності підприємства / О. В. Михайленко // Innovative development of science and education : abstracts of III International Scientific and Practical Conference, 24–26 May 2020. – Greece, Athens : ISGT Publishing House, 2020. – С. 486–492. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39416/1/10.pdf

Михайленко, О. В. Роль статистики в управлінні суб’єктом господарювання / О. В. Михайленко // Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів і права : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 7 жовтня 2020 р. – Полтава : ЦФЕНД, 2020. – Ч. 2. – С. 41–43. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39415/1/9.pdf 

Петрик, Ю. С. Система управління персоналом підприємства: шляхи удосконалення / Ю. С. Петрик, О. В. Михайленко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. Серія : Економіка та підприємництво. – 2020. – № 3 (114), Ч. 1. – С. 127–132.

Ярошенко, В. Концепції визначення ефективності діяльності підприємства / В. Ярошенко, О. Михайленко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 238.

Карпухно, Я. Основні тенденції розвитку молочної галузі / Я. Карпухно, О. В. Михайленко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 229.

Михайленко, О. В. Аграрний сектор України: сучасний стан, проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. В. Михайленко, І. Ю. Хільченко // Modern Economics. – 2019. – № 15. – С. 148–153. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30280/3/mykhailenko.pdf

Михайленко, О. В. Аналіз стану основних засобів підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / О. В. Михайленко, Д. А. Бородій // Інфраструктура ринку. –. 2019. – № 32. – С. 403–405. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30282/1/61.pdf

Михайленко, О. В. Загальна оцінка стану трудового потенціалу / О. В. Михайленко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 68–70.

Михайленко, О. В. Загальна характеристика основних макроекономічних показників / О. В. Михайленко // Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково–контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : кол. монографія / Л. М. Чернелевський, О. В. Бабюк, Н. І. Беренда [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 147–154.

Михайленко, О. В. Розробка, впровадження та автоматизація процесу бюджетування на підприємстві [Електронний ресурс] / О. В. Михайленко, К. В. Свірідкіна // Проблеми системного підходу в економіці. – Київ: НАУ, 2019. – Вип. 3 (71), Ч. 1. – С. 240–247. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30279/1/34.pdf

Михайленко, О. В. Розроблення та обґрунтування антикризової стратегії діяльності підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Михайленко, А. В. Майстренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – Одеса : МГУ, 2019. – Вип. 37. – С. 63–70. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30281/1/11.pdf

Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. проф. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2019. – 248 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30577/1/%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82-isp.pdf

Книш, І. Передумови розвитку молочної галузі / І. Книш, О. Михайленко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. - Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 312.

Люш, В. О. Обґрунтування цінової політики підприємства / В. О. Люш, О. В. Михайленко // Бізнес-навігатор. – 2017. – Вип. 3 (41). – С. 160–163.

Михайленко, О. В. Аналіз фінансової стійкості підприємств молочної галузі / О. В. Михайленко, І. П. Ополонець // Економічні студії. –. 2018. – № 2 (20). – С. 126–130.

Михайленко, О. В. Виявлення та попередження шахрайства як недооцінене завдання внутрішнього аудиту / Т. С. Паленко, О. В. Михайленко // Інфраструктура ринку. – С. 197–200.

Михайленко, О. В. Вплив факторів зовнішнього середовища на інноваційний потенціал підприємства / О. В. Михайленко, С. М. Ніколаєнко, О. В. Король // Бізнес-новігатор. – 2017. – Вип. 4-1 (43). – С. 81–84.

Михайленко, О. В. Ефективна система побудови комплаєнс-контролю в банківських установах / О. В. Михайленко, Х. Ю. Риштун // Проблеми системного підходу в економіці. – 2018. – Вип. 3 (1). – С. 120–126.

Михайленко, О. В. Кластер молочної промисловості Київської області – доцільність створення / О. В. Михайленко, М. О. Романюк // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 21–22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 78–80.

Михайленко, О. В. Облік дебіторської заборгованості / О. В. Михайленко, А. І. Слобода // Стратегічні орієнтири розвитку економіки України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 жовтня 2017 р., м. Одеса. – С. 171–175.

Михайленко, О. В. Підвищення конкурентоспроможності молочної продукції в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Михайленко, С. Ю. Скоморохова, К. Р. Чава // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 29 (2). – С. 16–20. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30449/1/bses_2018_29%282%29__5.pdf

Михайленко, О. В. Планування виробничо-господарської діяльності на підприємствах сільськогосподарської промисловості / О. В. Михайленко, Н. С. Данькевич // Економіка та суспільство. – 2018. – Вип. 16. – С. 894–900.

Михайленко, О. В. Стан молочної промисловості України по регіонам / О. В. Михайленко // Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни : кол. монографія. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 169–176.

Михайленко, О. В. Стратегічне планування на підприємствах харчової промисловості / О. В. Михайленко, С. Ю. Скоморохова, О. В. Саухіна // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 30, Ч. 1. – С. 103–107.

Михайленко, О. В. Стратегія досягнення конкурентних переваг підприємства з використанням інформаційних систем / О. В. Михайленко, В. В. Ренчка // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2017. – Вип. 5(11), Ч. 2. – С. 25–28.

Михайленко, О. В. Управління акціонерним капіталом підприємства / О. В. Михайленко, О. М. Шевченко, Т. В. Шапошник // Інтернаука. – 2018. – № 1. – С. 58–65.

Михайленко, О. В. Управління витратами і цінова політика на підприємстві / О. В. Михайленко, Т. В. Лаленко // Економіка та суспільство. – 2017. – Вип. 12. – С. 304–310.

Михайленко, О. В. Управління витратами підприємства / О. В. Михайленко, Г. Шевченко // Інфраструктура ринку. – 2017. – Вип. 7. – С. 387–390.

Михайленко, О. В. Управління ефективністю діяльності підприємств хлібопекарської галузі / О. В. Михайленко, І. С. Щербатюк // Бізнес-навігатор. – 2018. – Вип. 3 (46). – С. 146–150.

Михайленко, О. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства / О. В. Михайленко, І. О. Муравська // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємство. – 2018. – № 2 (1). – С. 54–60.

Михайленко, О. В. Управління структурою капіталу підприємства за критерієм мінімізації його вартості [Електронний ресурс] / О. В. Михайленко, С. Ю. Скоморохова, А. О. Чернова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2018. – Вип. 30 (2). – С. 147–151. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30448/1/Nvkhdu_en_2018_30%282%29__34.pdf

Михайленко, О. В. Управління структурою капіталу підприємства за критерієм мінімізації його вартості / О. В. Михайленко, С. Ю. Скоморохова, А. О. Чернова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2018. – Вип. 30 (2). – С. 147–151.

Михайленко, О. В. Формування бізнес-плану інноваційного проекту / О. В. Михайленко, А. Ю. Юр // Сучасні шляхи стабілізації фінансово-економічного стану країни : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 травня 2017 р., м. Львів. – С. 6–7.

Михайленко, О. В. Формування та розподіл прибутку на підприємствах молочної промисловості / О. В. Михайленко. А. Д. Купрієнко // Економіка та суспільство. – 2018. – Вип. 16. – С. 935–941.

Михайленко, О. В. Формування та управління портфелем фінансових інвестицій [Електронний ресурс] / О. В. Михайленко, В. О. Ременюк // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2018. – № 2. – С. 91–97. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua

Михайленко, О. В. Характеристика особливостей складання бізнес-планів / О. В. Михайленко, А. А. Лобас // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. – 2018. – Т. 29 (68), № 3. – С. 74–78.

Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни [Електронний ресурс] : монографія / за ред. проф. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2018. – 212 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28128/1/03-18-%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%b1%d1%83%d1%85-%d0%be%d0%b1%d0%bb-posl.pdf

Чава, К. Ринок праці України: тенденції та особливості розвитку / К. Чава, О. Михайленко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 326.

Михайленко, О. В. Вплив факторів зовнішнього середовища на інноваційний потенціал підприємства / О. В. Михайленко, С. М. Ніколаєнко, О. В. Король // Бізнес-новігатор. – Херсон, 2017. – Випуск 4–1 (43). – С. 81–84.

Михайленко, О. В. Стратегія досягнення конкурентних переваг підприємства з використанням інформаційних систем / О. В. Михайленко, В. В. Ренчка // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2017. – Вип. 5 (11), Ч. 2. – С. 25–28.

Михайленко, О. В. Управління витратами і цінова політика на підприємстві / О. В. Михайленко, Т. В. Лаленко // Економіка та суспільство. – 2017. – Вип. 12. – С. 304–310.

Михайленко, О. В. Управління витратами підприємства / О. В. Михайленко, Г. Шевченко // Інфраструктура ринку. – 2017. – Вип. 7. – С. 387–390.

Михайленко, О. В. Організація стратегічного розвитку підприємств / О. В. Михайленко // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 20.

Михайленко, О. В. Передумови розробки стратегій розвитку виробничого потенціалу / О. В. Михайленко // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю від дня народження д.е.н., проф. Чепурнова І. А., 26–27 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 35–37.

Михайленко, О. В. Теоретичні аспекти визначення якості потенціалу підприємства / О. В. Михайленко // Інформаційні технології як інноваційний шлях розвитку : матеріали ІІ науково-практичної конференції, 3 березня 2016 р., м. Київ – Буча. – С. 51–54.