Духновська Людмила Миколаївна

ORCID ID: 0000-0002-4617-4108

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
3
2
1
1
66
6
55

Перелік опублікованих документів:

Касьян, А. Особливості обліку розрахунків з постачальниками [Електронний ресурс] / А. Касьян, Л. Духновська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 90-ї Ювілейної-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. м. Київ. – НУХТ, 2024. – С. 215. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/d239cf1d-c11d-4eae-8336-8a230ec7cc05

Кучерук, В. Удосконалення фінансової звітності щодо відображення витрат операційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / В. Кучерук, Л. Духновська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 90-ї Ювілейної-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. м. Київ. – НУХТ, 2024. – С. 218. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/985d0f09-9b56-4ee1-bbf4-3101201b7dc1

Пойдьом, Л. Вимоги сьогодення до професії бухгалтер та шляхи підвищення кваліфікації [Електронний ресурс] / Л. Пойдьом, Л. Духновська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 90-ї Ювілейної-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. м. Київ. – НУХТ, 2024. – С. 220. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/772503f0-316b-459a-b5d1-b76f60363f17

Приходько, Є. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з оплати праці [Електронний ресурс] / Є. Приходько, Л. Духновська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 90-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. м. Київ. – Київ : НУХТ, 2024. – С. 229. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/6f74bdc2-4bdb-49e9-8d02-be0e62ab43da

Соколи, А. Облік витрат на  оплату праці під час воєнного стану  [Електронний ресурс] / А. Соколи, Л. Духновська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 90-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. м. Київ. – Київ : НУХТ, 2024. – С. 233. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/167e51a7-aeb8-427c-836b-d7921b00c914

Соловйова, О. Порівняння системи оподаткуванні України та Нідерландів [Електронний ресурс] / О. Соловйова, Л. Духновська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 90-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. м. Київ. – Київ : НУХТ, 2024. – С. 224. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/ea976963-694a-4d88-a3f3-b04208b40286

Controlling as an enterprise management tool in the digital economy / H. Dashchenko, N. Klymash, L. Dukhnovska, O. Vialets, G. Blokhina // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2023. – № 5. – Pp. 134-140

Духновська, Л. М. Особливості проведення судово-бухгалтерських експертиз прав інтелектуальної власності в сучасних умовах застосування штучного інтелекту / Л. М. Духновська // Сучасні тенденції розвитку економіки та обліку: наукові горизонти : Всеукраїнська науково-практична конференція,  23 березня 2023 р. – Луцьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2023. – С. 26-27.

Касьян, А. Уцінка основних засобів під час військового стану / А. Касьян, Л. Духновська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.3. – С. 191.

Корольова, Я. Особливості обліку валютних операцій під час військового стану / Я. Корольова, Л. Духновська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.3. – С. 193.

Коротка, А. О. Автоматизація обліку розрахунків з персоналом по оплаті праці / А. О. Коротка, Л. М. Духновська // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 17-19.

Купрій, В. В. Особливості обліку нематеріальних активів / В. В. Купрій, Л. М. Духновська // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 24-27.

Маковей, І. Ю. Організація обліку грошових коштів та їх еквівалентів на підприємстві / І. Ю. Маковей, Л. М. Духновська // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 34-38.

Овдій, О. В. Особливості обліку та інформаціи ноаналітичне забезпечення імпорту послуг в умовах воєнного стану [Електронний ресурс] / О. В. Овдій, Т. Ю. Редзюк, Л. М. Духновська // Український журнал прикладної економіки та техніки. – 2023. – Т. 8, № 4. – С. 107–114. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/7b0f46c4-7976-47e5-8646-ea13524dca45

Соколи, А. В. Контроль обліку трудових ресурсів на підприємствах харчової промисловості / А. В. Соколи, Л. М. Духновська // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 56-59.

Соловйова, О. Вплив світових процесів на функції бухгалтера / О. Соловйова, Л. Духновська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.3. – С. 197.

Духновська, Л. М. Оптимізація облікових та контрольних процесів оплати праці на підприємстві [Electronic resourse] / Л. М. Духновська // Economic and Social Development Trends : materials VІ International Scientific and Practical Conference, Burgas, Bulgaria, 26 August 2022. – Burgas : Avangard Prima, 2022. – Pp. 206-210. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39485/1/26.pdf

Духновська, Л. М. Організація фінансового обліку діяльності підприємств в умовах війни [Електронний ресурс] / Л. М. Духновська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2022. – №5 (252). – С. 59–63. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39440/1/25.pdf

Духновська, Л. М. Прямі іноземні інвестиції: огляд сучасного стану України  / Л. М. Духновська, Д. Р. Ісaєвa // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2022 р.  - Київ : НУХТ, 2022. – С. 77-79.

Духновська, Л. М. Особливості обліку  страхових компаній / Л. М. Духновська, Н. Кудренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ. – 2022. - Ч. 3. – С. 134.

Коротка, А. Облік готівкових коштів за допомогою сучасних програмних продуктів / А. Коротка,  Л. Духновська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ. – 2022. - Ч. 3. – С. 126.

Маковей, І. Оптимізація податкової системи України у зв’язку з військовим станом  / І. Маковей , Л. Духновська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ. – 2022. - Ч. 3. – С. 127.

Construction development and its impact on the construction enterprises financial results [Electronic resourse] / O. Pavelko, I. Lazaryshyna, L. Dukhnovska, S. Sharova, T. Oliіnyk, I. Donenko // Estudios de Economia Aplicada. – 2021. – Vol 39, №3. – Рр. 1–10. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39439/1/19.pdf

Духновська, Л. М. Бухгалтерський аутсорсинг як форма оптимізації витрат на оплату праці в умовах пандемії / Л. М. Духновська // Теоретичні та прикладні аспекти обліку, аналізу і аудиту в системі економічних відносин : колективна монографія. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 65–70.

Духновська, Л. М. Особливості організації обліку на підприємствах ресторанного бізнесу / Л. М. Духновська // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 13–15.

Теоретичні та прикладні аспекти обліку, аналізу і аудиту в системі економічних відносин : кол. монографія [Електронний ресурс] / за ред. проф. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2021. – 182 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32651

Automated control system as a tool for ensuring financial and economic security of the enterprise / O. Bogma, O. Vialets, L. Dukhnovska, N. Klymash, H. Silakova // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2020. – Vol. 6. – P. 142–147.

Model of the dynamics of the company's value taking into account the ownership structure [Electronic resourse] / A. Ignatyuk, Y. Petlenko, L. Shevtsiv, O. Zaitsev, N. Klymash, L. Dukhnovska // International Journal of Management (IJM). – 2020. – Vol. 11, Issue 6. – Pp. 323–333. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39436/1/14.pdf

Духновська, Л. М. Облік розрахунків з підзвітними особами [Електронний ресурс] / Л. М. Духновська, В. О. Поліщук // Регулювання, значення та ефективність міжнародного економічного співробітництва : Всеукраїнська науково-практична конференція, 13 червня 2020 р. – Київ, 2020. – С. 74-79. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39484/1/17.pdf

Духновська, Л. М. Роль податку на додану вартість у складі надходжень до державного бюджету України [Електронний ресурс] / Л. М. Духновська, І. С. Величко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – №2 (225). – С. 33–39. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39438/1/16.pdf

Духновська, Л. М. Подальший професійний розвиток бухгалтера, як умова  забезпечення фундаментальних етичних принципів / Л. М. Духновська // Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : кол. монографія / Л. М. Чернелевський, О. В. Бабюк, Н. І. Беренда [та ін.] ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 74–83.

Духновська, Л. М. Особливості аудиту з розрахунків оплати праці [Електронний ресурс] /Л. М. Духновська, К. В. Войцеховська // Інфраструктура ринку. – 2019. – № 38. – С. 384–389. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39437/1/15.pdf

Корніяка, Ю. Особливості відображення кредитів в міжнародній звітності / Ю. Корніяка, Л. М. Духновська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю НУХТ, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 244.

Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. проф. Л.М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2019. – 248 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30577/1/%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82-isp.pdf

Васюра, А. Особливості обліку продажу основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів в середовищі «1С: Бухгалтерія» / А. Васюра, Л. Духновська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 307.

Духновська, Л. М. Аналіз необоротних активів підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / Л. М. Духновська, С. Ю. Скоморохова, С. Є. Горбунова // Держава та регіони. – 2018. – №1. – С. 4-10. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39403/1/4.pdf

Духновська, Л. М. Особливості калькулювання на підприємствах молочної промисловості / Л. М. Духновська, А. А. Лобас // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 21–22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 19–21.

Духновська, Л. М. Особливості обліку операцій в іноземних валютах відповідно до положень міжнародних стандартів / Л. М. Духновська // Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни : кол. монографія. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 27–37.

Духновська, Л. М. Проблеми використання крипто валюти українськими підприємствами в сучасних умовах / Л. М. Духновська // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІІ Всеукраїнської наукової-практичної конференції, 21–22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 18–20.

Духновська, Л. М. Прибутковість підприємства: сутність та ефективність управління [Електронний ресурс] / Л. М. Духновська, В. С. Павлов //Науковий вісник ужгородського національного університету. – 2018. – Вип. 17, Ч. 1. – С. 100-103. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39480/1/3.pdf

Колошко, Н. Проблематика фінансового обліку крипто валюти в Україні як особливого виду електронних грошей / Н. Колошко, Л. Духновська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 313.

Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2018. – 212 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28128/1/03-18-%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%b1%d1%83%d1%85-%d0%be%d0%b1%d0%bb-posl.pdf

Шило, М. Вплив фінансових інвестицій на економічний розвиток України / М. Шило, Л. Духновська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 331.

Духновська, Л. М. Аналіз світового досвіду щодо оподаткування доходів громадян / Л. М. Духновська // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 10.