Каїра Людмила Григорівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*

Перелік опублікованих документів:

Каїра, Л. Г. До питання розвитку транспортної логістики / Л. Г. Каїра // Розвиток транспортної інфраструктури як драйвер економічного зростання галузей економіки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 березня 2023 р., м. Київ. – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2023. – С. 40-44. – Режимм доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41647/1/13%20Kaira.pdf

Каїра, Л. Г. Моніторинг освітньої міграції в воєнні часи / Л. Г. Каїра // Освітня міграція: мотиви та пріоритети : матеріали круглого столу. – Київ : НУХТ, 2023. – Вип. 25. – С. 14-19. – Режимм доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41654/1/10%20Kaira.pdf

Каїра, Л. Г. Продовольча безпека: оцінка сучасного стану / Л. Г. Каїра // Інтелект ХХІ. – 2023. – Вип. 1. – С. 16-20. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/3cf50b6d-41b9-491a-b9b8-e4485bdb9b2d/5.pdf

Каїра, Л. Г. Вища освіта в інформаційному суспільстві / Л. Г. Каїра // Випереджувальна освіта в інформаційному суспільстві : матеріали круглого столу. -  Київ: НУХТ, 2022. - С. 14-19. – Режимм доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41649/1/15%20Kaira.pdf

Каїра, Л. Г. Європейський зелений курс: досвід Румунії / Л. Г. Каїра // Адаптація України до зеленого курсу ЄС : матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 32-36. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/0dc515fa-f8be-43a7-89e0-6e23d38401b3/6%20Kaira.pdf

Каїра, Л. Г. Інвестиційні можливості України / Л. Г. Каїра // Інвестиційні перспективи України : матеріали  круглого столу, 13.12. 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 16-18. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/483f38ce-2d35-47c5-93a1-ca47523505bf/4%20Kaira.pdf

Каїра, Л. Г. Економічна безпека та конкурентоспроможність країни – основні економічні пріоритети  німеччини в умовах глобалізації / Л. Г. Каїра // Цілі сталого розвитку: пріоритети для України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 6 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 72–77. – Режимм доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41645/1/9%20Kaira.pdf

Каїра, Л. Г. Економічна безпека національних економік європейських країн: загрози та захист / Л. Г. Каїра // Цілі сталого розвитку: пріоритети для України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 6 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 78–80. – Режимм доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41646/1/11%20Kaira.pdf

Каїра, Л. Г. Інновативна креативна економіка: розвиток в країнах Європи / Л. Г. Каїра // Економіка зарубіжних країн: проблеми та пріоритети : збірник матеріалів наукового семінару. – 2021. – С. 20–25. – Режим доступу :  https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/86f5362e-558e-4b3f-a5af-2e5ba2019904/7%20Kaira.pdf

Каїра, Л. Г. Ризики та загрози формування продовольчої безпеки / Л. Г. Каїра // Проблеми формування продовольчих систем : матеріали круглого столу. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 25–28. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/d3b36f80-99db-4b33-b788-735b3133727d/3%20Kaira.pdf

Каїра, Л. Г. Транспортна інфраструктура України / Л. Г. Каїра // Інвестиційна пріоритетність галузей економіки : монографія. – Харків:  Діса Плюс, 2021. - С. 141-167. – Режимм доступу :  https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41648/1/14%20Kaira.pdf

Kaira, L. Implementation of information and communication technologies in the modern university environment / L. Kaira // Kazakhstan’s model of development: ways toreach a new qualitative level : International Scientific-Practical Conference. – Нур-Султан : ИПЦКазУЕФМТ, 2020. – P. 129–131.

Каїра, Л. Г. Економічна безпека та конкурентоспроможність країни – основні економічні пріоритети Німеччини в умовах глобалізації / Л. Г. Каїра // Економічні пріоритети країн в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 березня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 10–13.

Каїра, Л. Г. Онлайн освіта: плюси і мінуси / Л. Г. Каїра // Актуальні проблеми : студент в системі сучасної освіти : збірник матеріалів наукового семінару / за ред. проф. С. О. Гуткевич. – Київ : НУХТ, 2020. – Вип. 20. – Ч. 1. – С. 46–50.

Каїра, Л. Г. Основні підходи до забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання / Л. Г. Каїра, Л. М. Кобилянська // Міжнародні економічні відносини та світове господарство : Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2020. – Вип. 31. – С. 36–40. – Режим доступу :  https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/15e9e00a-5270-4a11-b612-30956b25b51c/1%20Kaira.pdf

Каїра, Л. Г. Стратегія продовольчої безпеки : світовий досвід / Л. Г. Каїра // Трансформації у бізнесі та економіці : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 68–71. – Режим доступу :  https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/1f0b76c7-69e9-4275-9753-46d849dbc8d8/8%20Kaira.pdf

Кобилянська, Л. М. До питань розвитку інтеграційних процесів в умовах глобалізації / Л. М. Кобилянська, Л. Г. Каїра // Економічний простір : збірник наукових праць. – 2020. – № 156. – С. 37–40. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/f3598b4a-7d52-45dc-b2f4-8b0ee5254dba/2%20Kaira.pdf

Kaira, L. Modern problems of development foreign economic activities / L. Kaira // Cучасні тенденції та проблеми розвитку економіки : матеріали конференції, 30 жовтня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 49–53.

Каїра, Л. Г. Роль міжнародних відносин у вирішенні глобальних проблем світу / Л. Г. Каїра // Інтеграція України: європейський вимір : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – C. 16–19.

Каїра, Л. Г. Студентоцентрований підхід в освітньому процесі підготовки економістів – міжнародників / Л. Г. Каїра // Сучасна освіта: зміст, технології, забезпечення якості : матеріали конференції, 18 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 67–69.

Каїра, Л. Г. Функції митно-тарифного регулювання / Л. Г. Каїра // Проблеми розвитку фінансових інститутів ЄС : матеріали Міжнародної конференції, 27лютого 2019 р. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2019.