Закревська Людмила Миколаївна

ORCID ID: 0000-0002-6145-6613

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
23
5
113

Перелік опублікованих документів:

Adaptation of business and consumers to modern challenges in Ukraine / I. Bila, L. Zakrevska, I. Kovalchuk, O. Tkachenko, O. Shevchenko // Науковий вісник НГУ. – 2023. – № 5. – С. 178-185.

Закревська, Л. М. Дослідження позиціонування підприємств на ринку пива / Л. М. Закревська // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 0-31 березня 2023 р., м. Полтава. – Полтава, 2023. – Ч. 2. – С. 686-688.

Закревська, Л. М. Дослідження та прогнозування позиціонування підприємств на ринку пива в Україні / Л. М. Закревська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2023. – Вип. 1 (38). – С. 26-31.

Закревська, Л. М. Управління конкурентоспроможністю підприємства / Л. М. Закревська // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 28-30.

Закревська, Л. М. Адаптація торговельних та виробничих підприємств до умов воєнного часу / Л. М. Закревська // Українське сьогодення - 2022: реалії війни та перспективи відновлення країни : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 20-21 жовтня 2022 р. – Луцьк : ДНТУ, 2022. – С. 157-159.

Закревська, Л. М. Загальна характеристика торгівлі як системи / Л. М. Закревська // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 57-59.

Закревська, Л. М. Основні методи просування товарів торговельними підприємствами / Л. М. Закревська // Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 жовтня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 1111-1115.

Закревська, Л. М. Вплив карантинних заходів на розвиток сільського господарства/ Л. М. Закревська // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021.

Закревська, Л. М. Інституційне забезпечення здешевлення кредитування підприємств АПК [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ. – С. 79–81. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34205/1/114.pdf

Закревська, Л. М. Перспективи розвитку ринку дитячого харчування  в Україні / Л. М. Закревська // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 17–18 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021.

Закревська, Л. М. Сучасний стан внутрішньої та зовнішньої торгівлі в Україні / Л. М. Закревська // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24- 25 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 22–23. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37603

Закревська, Л. М. Сучасний стан та інституційні підходи до мінімізації загроз економічній безпеці України [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 31 березня 2021 р., м. Полтава. – 2021. – Ч. 1. – С. 74–76. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33872/1/112.pdf

Закревська, Л. М. Сучасні тенденції кредитування малого бізнесу в Україні / Л. М. Закревська // Розвиток інноваційного фінансового управління суб’єктами економіки в умовах реалізації євроінтеграційної стратегії України : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 16 листопада 2021 р. – Хмельницький, 2021.

Закревська, Л. М. Сучасні тренди візуального мерчандайзингу / Л. М. Закревська // Обліково-аналітичне забезпечення управління бізнес-процесами підприємства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 24-25 листопада 2021 р. – Херсон, 2021.

Закревська, Л. М. Фінансово-економічна діагностика і шляхи підвищення ефективності діяльності підприємств харчової промисловості України / Л. М. Закревська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2021. – Вип. 10 (245).

Потоцький, Б. Роль харчової промисловості в стабілізації економічного розвитку України [Електронний ресурс] / Б. Потоцький, Л. Закревська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 85. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33873/1/113.pdf

Закревська, Л. М. Вплив екзогенних факторів на виробничо-відтворювальний процес на підприємствах консервної галузі [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Підприємницька, торговельна, біржова діяльність: тенденції, проблеми та перспективи розвитку : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 11 лютого 2020 р., м. Київ. – Київ, 2020. – С. 28-32. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31487/3/99.PDF

Закревська, Л. М. Доцільність застосування інструментів економіко-математичного моделювання для побудови ефективної системи стимулювання праці [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : збірник наукових праць за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30-31 березня 2020 р. –Дніпро : НМетАУ, 2020. – С. 519-522. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31493/3/101.PDF

Закревська, Л. М. Індикатори продовольчої безпеки в Україні: проблеми і тенденції розвитку [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 19-20 листопада 2020 р. –  Умань, 2020. – С. 21-22. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33869/1/109.pdf

Закревська, Л. М. Конкурентоспроможність національної економіки [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18-19 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 64-65. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33871/1/111.pdf

Закревська, Л. М. Лізинг як альтернативне джерело оновлення матеріально-технічної бази підприємств харчової промисловості України [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2020. – Вип. 2 (25). – С. 209-215. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31492/3/100.PDF

Закревська, Л. М. Особливості маркетингової політики підприємства в процесі просування продукції [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 16–17 квітня 2020 р., м. Черкаси. – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2020. – С. 376-378. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31490/3/104.PDF

Закревська, Л. М. Перспективи та інструменти розвитку електронного бізнесу в Україні [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська, Г. С. Пенчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2020. – Вип. 6 (229). – С. 33–39. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31880/1/107.pdf

Закревська, Л. М. Сучасна концепція оцінки вартості підприємства [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р., м. Київ. — Київ : НУХТ, 2020. — С. 58-60. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31491/3/103.PDF

Закревська, Л. М. Сучасний стан кондитерської промисловості України [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва : теоретичний та практичний аспекти : матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, 19-20 листопада 2020 р. – Дніпро, 2020. – С. 35-37. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33870/1/110.pdf

Закревська, Л. М. Фактори гальмування розвитку підприємств спиртової галузі України / Л. М. Закревська [Електронний ресурс] // Розвиток бухгалтерського обліку, оподаткування і контролю в умовах інтеграційних процесів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 22–23 жовтня 2020 р. – Херсон : ДВНЗ ХДАУ, 2020. – С. 262–263. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33868/1/108.pdf

Мельник, Я. А. Вплив карантинних заходів на харчову промисловість України та їх наслідки [Електронний ресурс] / Я. А. Мельник, Л. М. Закревська // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р., м. Київ. — Київ : НУХТ, 2020. — С. 23-24. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31488/3/106.PDF

Пенчук, Г. С. Особливості розроблення та презентації бізнес-проєктів [Електронний ресурс]/ Г. С. Пенчук, Л. М. Закревська // Наукові праці Національного університету харчових технологій – 2020. – Т. 26. № 2. – С. 111–119. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31894/1/business_project.pdf

Союк, Т. Сучасний стан та стратегічні орієнтири розвитку підприємств харчової галузі [Електронний ресурс] / Т. Союк, Л. Закревська // Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 69. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31489/3/105.PDF

Закревська, Л. М. IPO як альтернативне джерело залучення коштів для реалізації стартапів [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практиної конференції, 20-21 листопада 2019 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2019. - С. 121-123. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30856/3/97.PDF

Закревська, Л. М. Державне регулювання розвитку галузі дитячого харчування України  [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Економічний розвиток України в контексті впровадження прогресивних інформаційних технологій та систем управління : матеріали II Всеукраїнської науково-практиної конференції, 25 лютого 2019 р. - Київ : ТОВ «ВІПО», 2019. - С. 123-125. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29882/1/88.PDF

Закревська, Л. М. Доцільність застосування матричних методів оцінки конкурентоспроможності підприємствами харчової промисловості України [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки : збірник наукових статей за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 11-12 квітня 2019 р. – Дніпро : НМетАУ, 2019. – Ч. 1. - С. 309-311. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29884/1/93.PDF

Закревська, Л. М. Конкурентоспроможність персоналу підприємства: фактори формування та методика оцінювання [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 23 квіт. 2019 р. - Полтава, 2019. – Ч. 2. - С. 287-290. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29886/1/95.PDF

Закревська, Л. М. Концептуальні методичні підходи до оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська, О. М. Герасименко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2018. - Вип. 10 (209). - С. 108-112. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29810/1/82.PDF

Закревська, Л. М. Проблеми і перспективи забезпечення продовольчої безпеки [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28-29 березня 2019 р. – Дніпро : НМетАУ, 2019. – Ч. 2. - С.133-136. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29883/1/89.PDF

Закревська, Л. М. Сучасна парадигма створення успішних вітчизняних стартапів [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Інфраструктура ринку : електронний фаховий науково-практичний журнал. - 2019. - Вип. 35. - С. 220-224. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30842/3/96.PDF

Закревська, Л. М. Сучасні тенденції та перспективи розвитку підприємств спиртової галузі України [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Інфраструктура ринку : електронний фаховий науково-практичний журнал. - 2019. - Вип. 27. - С. 142-146. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29881/1/87.PDF

Закревська, Л. М. Фінансова діагностика підприємств в системі прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХV міжнар. наук.-практ. Конф., 23-24 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 42-43. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29885/1/94.PDF

Закревська, Л. М. Формування конкурентних переваг виробників ігристих вин [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Економіка та суспільство. - 2019. - № 20. - С. 237-243. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29940/1/90.PDF

Мельник, Я. Проблеми виробничого потенціалу агропромислової галузі України [Електронний ресурс] / Я. Мельник, Л. Закревська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 ювілейної міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 86. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29943/1/91.PDF

Союк, Т. Формування конкурентних переваг на підприємстві / Т. Союк, Л. Закревська //Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 ювілейної міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 87.

Ставська, Я. Шляхи зростання результативності діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Я. Ставська, Л. Закревська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 ювілейної міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 78. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29944/1/92.PDF

Закревська, Л. М. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку ринку кондитерських виробів [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-22 лист. 2018 р.. - Київ : НУХТ, 2018. - С. 22-24. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29875/1/85.PDF

Закревська, Л. М. Діагностування перспектив розвитку підприємств кондитерської промисловості України [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : програма і матеріали Всеукраїнської наук. конф., 21-22 лист. 2018 р. - Київ : НУХТ, 2018. - С. 73-75. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29880/1/86.PDF

Закревська, Л. М. Інтегроване управління групами підприємств / Л. М. Закревська, В. В. Рябенко // Цукор України. – 2018. - № 3. – С. 44-47.

Закревська, Л. М. Конкурентоспроможність персоналу як стратегічний напрям розвитку підприємств [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2018 р., м. Київ : тези доп. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 78-80. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29808

Закревська, Л. М. Концептуальні методичні підходи до оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства / Л. М. Закревська, О. М. Герасименко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. – Вип. 10 (209). – С. 108-112.

Закревська, Л. М. Оцінка конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості за допомогою матричного аналізу [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Економіка та суспільство. - 2018. - № 18. - С. 418-423. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29873/1/83.PDF

Закревська, Л. М. Перспективи розвитку системи управління персоналом в аграрному секторі економіки [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Том 24, №1. – С. 89-95. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27359/1/75.PDF

Закревська, Л. М. Поведінкова економіка як інструмент забезпечення сталих конкурентних переваг [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Том 24, №3. – С. 55-61. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29809/1/81.PDF

Закревська, Л. Розробка ефективної системи планування діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Л. Закревська, Г. Дишковець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. - Ч. 3. – С. 104. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27362/1/78.PDF

Закревська, Л. Управління оборотними активами на підприємствах харчової промисловості [Електронний ресурс] / Л. Закревська, І. Дмитренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. - Ч. 3. – С. 103. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27363/1/79.PDF

Закревська, Л. М. Експортний потенціал підприємств борошномельної галузі України [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки : матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф., 30 жовт. 2017 р., м. Полтава. — Полтава : РВВ ПДАА, 2017. — С. 258-259. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27360/1/76.PDF

Закревська, Л. М. Концепція формування системи управління майновим потенціалом підприємства [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська, К. В. Дячук // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. — 2017. — Вип. 12 (199). — С. 69-74. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27358/1/74.PDF

Закревська, Л. М. Напрями залучення авансованого капіталу аграрними підприємствами України  [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 квітня 2017 р., м. Київ. - Київ : НУХТ, 2017. – С. 95-97. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27353/1/69.PDF

Закревська, Л. М. Оцінка рівня конкурентоспроможності продукції підприємств молочної промисловості з урахуванням їх потенційної спроможності [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. — 2017. — Вип. 9 (196). — С. 59-64. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27357/1/73.PDF

Закревська, Л. М. Перспективи формування інтеграційних продуктових ланцюгів підприємствами харчової та переробної галузей АПК [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 лист. 2017 р., м. Київ. — Київ : НУХТ, 2017. — С. 125-126. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27361/1/77.PDF

Закревська, Л. М. Проблеми стандартизації молокопереробних підприємств України в рамках ЄС [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Інфраструктура ринку. — 2017. — Вип. 11. — С. 54-57. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27356/1/72.PDF

Закревська, Л. М. Формування поведінкових моделей суб’єктів ринкових відносин для здобуття сталих конкурентних переваг [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. — 2017. — Вип. 3 (08). — С. 127-132. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27355/1/71.PDF

Закревская, Л. Н. Значение поведенческой экономики для выбора продуктов питания (на примере спиртовой отрасли) [Электронный ресурс] / Л. Н. Закревская // Современные научные исследования в развитии общественного питания и пищевой промышленности : материалы международной научно-практической и научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов, 8 апреля 2016 года, г. Белгород. — Белгород : БУКЭП, 2016. — С. 248-257. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27304/1/68.PDF

Закревська, Л. М. Інвестиційна безпека як складова економічної безпеки [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська, А. О. Заїнчковський // Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». — Черкаси : ЧНУ. — 2016. — № 2. — С. 28–34. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24529/1/66.pdf

Закревська, Л. М. Перспективи розвитку торгівельних взаємовідносин на умовах поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 10. – С. 82–85. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24528/1/63.pdf

Закревська, Л. М. Потенційні загрози інвестиційній безпеці держави [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17–18 листоп. 2016 р., м. Київ. — Київ : НУХТ, 2016. — С. 155–157. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24584/1/67.pdf

Закревська, Л. М. Роль іноземного інвестування в активізації інтеграційного процесу [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІ Міжнарод. науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю від дня народження д.е.н., проф. Чепурнова І. А., 26-27 травня 2016 р. : тези доп. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 62-64. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24526/1/65.pdf

Закревська, Л. М. Трансформація світової фінансової системи в контексті економічної глобалізації [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали міжнар. науково-практичної конференції, 21–22 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 123–124. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24525/1/64.pdf

Закревська, Л. М. Фактори активізації економічної євроінтеграції в продовольчій сфері [Електронний ресурс] / Л. М Закревська // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон : ХДУ, 2016. – Вип. 16. – Ч. 4. – С. 21–23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24527/1/61.pdf

Закревська, Л. М. Формування вертикально інтегрованої моделі в АПК [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська // Актуальні проблеми соціально–економічних систем в умовах трансформаційної економіки: збірник наукових праць матеріалами Всеукр. науково-практичної конференції, 12–13 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ : НМАУ, 2016. – Ч. 2. – С. 248–251. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24524/1/62.pdf

Чумікова, Т. І. Економічна стабільність підприємства: сутність та складові елементи [Електронний ресурс] / Т. І. Чумікова, Л. М. Закревська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. — 2016. — Вип. 12 (187). — С. 108-111. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27354/1/70.PDF