Ткачук (Стахурська) Світлана Валеріївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
69
4
156

Перелік опублікованих документів

Ткачук, С. В. Маркетингова стратегія формування сильної бізнес-моделі в харчовому ритейлі / С. В. Ткачук // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали XІХ міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 66–68. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40677/1/Tk_Konf_Men_23.pdf

Features and economics of electronic crowdfunding in the face of global challenges [Electronic resourse] / S. Tkachuk, O. Vidomenko, Y. Levchenko, N. Zhuzhukina, V. Lukianykhin // Futurity Economics&Law. – 2022. – Vol. 2, №. 4. – P. 12-23. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39792/1/Vidomenko_Features_and_economics.pdf

The use of information in the world economy: globalization trends [Electronic resourse] / O. Vdovichena, O. Vidomenko, S. Tkachuk, N. Zhuzhukina, O. Lukianykhina // Futurity Economics&Law. – 2022, 2(4), 4-11. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39787/1/Vidomenko_The_use_of_information.pdf

Комплексний аналіз інвестиційної діяльності виробничих підприємств як основа для прийняття обґрунтованих господарських рішень / С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, Т. В. Якимчук, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2022. – № 1 (248). – С. 40-47.

Стахурська, С. А. Проблеми формування джерел фінансування при проєктному інвестуванні підприємств та шляхи їх вирішення / С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2022. – № 2 (249). – С. 75–81. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37598

Сучасний менеджмент у вирішенні проблем розвитку підприємств харчової промисловості: моделі, стратегії, технології [Електронний ресурс] : кол. монографія / С. П. Дунда, А. С. Зєніна-Біліченко, Г. О. Кундєєва, О. А. Лисенко, О. М. Пєтухова, Т. В. Рибачук-Ярова, Н. С. Скопенко, С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, О. В. Тур, М. П. Турчина, І. В. Тюха ; за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган. – Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2022. – 432 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38763/1/monogpaf.pdf

Ткачук, С. В. Копірайтинг соціальної реклами як інструмент соціального маркетингу: цілі та підходи [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Економіка та суспільство. – 2022. – № 35 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37115/1/SocialCW2022.pdf

Ткачук, С. В. Маркетинг нематеріальної і матеріальної сфер: різниця й специфіка [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, В. О. Стахурський // Економіка та суспільство. – 2022. – № 41. DOI: 10.32782/2524-0072/2022-41-18. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38523/1/MGSD_ART_2022.pdf

Ткачук, С. В. Маркетингові аспекти розвитку підприємництва у сфері харчових продуктів [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук / Сучасний менеджмент у вирішенні проблем розвитку підприємств харчової промисловості: моделі, стратегії, технології : кол. монографія / за ред. Н. С. Скопенко, О.І . Драган. – Київ : ФОП Ямчинський О. В., 2022. – С. 367–401. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37993/1/Tk_Mono_Men_22.pdf

Ткачук, С. В. Маркетингові та рекламні стратегії як інструмент розвитку підприємств [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук // Фінансово-економічна платформа парадигмальних змін повоєнного розвитку України : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої пам’яті проф. Войнаренка Михайла Петровича, 27-28 жовтня 2022 р. – Хмельницькийм: ХНУ, 2022. – С. 311-313. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39026/1/10.22.VseUkr.Tk.pdf

Ткачук, С. В. Мистецтво комунікації контактного персоналу в аспекті інклюзивності – необхідна складова маркетингу освітніх послуг [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2022. – № 3 (250). – С. 52–60. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37649

Ткачук, С. В. Особливості маркетингової продуктової політики сучасного закладу харчування [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 32–34. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38733/1/ProductMark_2022.pdf

Ткачук, С. В. Практика копірайтингу та візуалізації у екологічному і етичному маркетингу [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, В. О. Стахурський // Економіка та суспільство. – 2022. – № 40. DOI: 10.32782/2524-0072/2022-40-12

Ткачук, С. В. Роль та значення копірайтингу в маркетингу / С. В. Ткачук, В. О. Стахурський // Економіка та суспільство. – 2023. – № 47. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-14

Ткачук, С. В. Стратегії ритейл-маркетингу: важливий напрямок управління ритейл-бізнесом / С. В. Ткачук // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20 - 21 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 68-69.

Ткачук, С. В. Трансформація маркетинг-міксу матеріальної сфери та сфери послуг в умовах сучасності [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук // Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2 листопада 2022 р. – Харків : Державний біотехнологічний університет, 2022. – С. 206–208. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38709/1/Tkachuk_2_11.22.pdf

Стахурська, С. А. Теоретико-практичні аспекти дотримання соціальної відповідальності при менеджменті змін в організації [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2021. – № 1 (236). – С. 86–93. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34107/3/FRV2021.pdf

Страшинська, Л. В. Діагностика конкурентного середовища на вітчизняних продовольчих ринках [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська, С. В. Ткачук, Д. Ю. Худолій // Причорноморські економічні студії : науковий журнал. – 2021. – Вип. 61. – С. 37–43. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33213/1/foodmark2021.pdf

Ткачук, С. В. Актуальні маркетингові фуд-тренди та їхній вплив на підприємництво у сфері харчової промисловості [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 209–210. Режим доступу : https://bit.ly/30y0I0q

Ткачук, С. В. Вплив діджиталізації та дистанційних комунікацій на стратегію маркетинг-міксу освітніх послуг [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В .О. Стахурський // Інтелект ХХІ. – 2021. – Вип. 3. – С. 82–86. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35034/1/CoS2021.pdf

Ткачук, С. В. Дистанційні комунікації як інноваційний підхід в сфері освіти : маркетингові перспективи та переваги [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2021. – № 6 (241). – С. 40–47. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35229/1/soulcr2021.pdf

Ткачук, С. В. Сегментація споживачів в аспекті маркетингу харчових продуктів [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2021. – № 9 (244). – С. 79–86. – Режим доступу : https://bit.ly/2Z3cVK4

Ткачук, С. В. Стійкі та нестійкі конкурентні переваги : перспективний та помилковий маркетингові підходи [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 77–79. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36659/1/Conf_Ec_11.21%20Tk.pdf

Ткачук, С. В. Стратегія оптимізації в системі маркетингових конкурентних стратегій [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 36–37. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34190/1/stratmark2021.pdf

Ткачук, С. В. Формування стратегії STP-маркетингу у сфері ритейл-послуг [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2021. – № 3 (238). – С. 76–82. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34563/1/STP%20retail%20str.pdf

Стахурська, С. А. Іноземні інвестиції та інноваційний розвиток : гіпотетичні та фактичні індикатори змін [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2020. – № 4 (227). – С. 49–55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31537/1/finv2020st.pdf

Стахурська, С. А. Менеджмент змін в розвитку організації : підходи та моделі [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, В. О. Стахурський // Інтелект ХХІ. – 2020. – Вип. № 3. – С. 102–108. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32107/1/STS2020_2.pdf

Стахурська, С. А. Становлення теорій відтворення та розвитку [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2020. – № 7–8 (230–231). – С. 47–53. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32046/1/FRVU2020ST.pdf

Ткачук, С. В. Інновації в організації рітейл-сервісу як відповідь на вимоги розвитку ринку [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Інтелект ХХІ : науковий економічний журнал. – 2020. – Вип. № 1. – С. 131–137. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30974/1/rtl2020.pdf

Ткачук, С. В. Маркетингові засади організації рітейл-сервісу [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук // Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : монографія / за заг. ред. проф. Н.М. Соломянюк, проф. Л.В. Страшинської. – Київ : НУХТ – Харків : Видавництво «Лідер», 2020. – С. 135–147. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32787/1/monoretail2020.pdf

Ткачук, С. В. Маркетингові підходи до формування конкурентоспроможної пропозиції клієнтам у сфері ритейл-послуг [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Інтелект ХХІ : науковий економічний журнал. – 2020. – Вип. 5. – С. 76–79. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32616/1/rs2021.pdf

Ткачук, С. В. Особливості формування світлової гами у харчовому рітейлі [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18–19 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 85–86. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32238/1/retaillight2020.pdf

Ткачук, С. В. Тенденції маркетингу харчових продуктів [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XVІ міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 38-40. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31080/1/foodmark2020.pdf

Ткачук, С. В. Теоретико-методичні та практичні засади підприємництва у сервісній сфері [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук // Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : монографія / за заг. ред. проф. Н. М. Соломянюк, проф. Л. В. Страшинської. – Київ : НУХТ – Харків : Видавництво «Лідер», 2020. – С. 123–134. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32788/1/mono2020service.pdf

Бичкова, А. А. Власні торгові марки як інструмент маркетингу у ритейл-бізнесі [Електронний ресурс] / А. А. Бичкова, С. В. Ткачук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11 –12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – С. 161. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29456/1/pl2019.pdf

Ситема маркетингу послуг : зміст і взаємодія складових / С. В. Ткачук, В. А. Стеценко, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні. – Київ : ДНДІІМЕ, 2019. – Вип. 3 (214). – С. 87–95.

Стахурська, С. А. Сучасні управлінські технології розвитку підприємств [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська, С. В. Ткачук // Управління розвитком підприємств в умовах трансформації економічних відносин : колективна монографія. – Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – С. 347–366. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31104/1/mono2019.pdf

Ткачук, С. В. Внутрішній маркетинг як інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємств сфери послуг [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XV МІжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – С. 92-94. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29457/1/intmark2019.pdf

Ткачук, С. В. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу як запорука успішного підприємництва в усіх сферах діяльності [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2019. – № 11 (222). – С. 109–119. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30782/1/CSR%202019.pdf

Ткачук, С. В. Ситема маркетингу послуг : зміст і взаємодія складових [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, В. А. Стеценко, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – Київ : ДНДІІМЕ, 2019. – Вип. 3 (214). – С. 87–95. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29405/1/smart2019.pdf

Ткачук, С. В. Стратегічні напрями формування індивідуального іміджу у ритейл-бізнесі [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 51–52. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30462/1/retailimage.pdf

Управління розвитком підприємств в умовах трансформації економічних відносин [Електронний ресурс] : колективна монографія / [Баталова О. А., Бергер А. Д., Березянко Т. В.,. та ін.] ; за ред. д–ра екон. наук, проф. Ємцева В. І. – Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – 400 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31130/1/monograph.pdf

Усенко, О. О. Проблеми та перспективи формування іміджу ритейлера [Електронний ресурс] / О. О. Усенко, С. В. Ткачук // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 283–285. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30459/1/ri2019.pdf

Атландерова, І. Д. Сучасні маркетингові тенденції у сфері кондитерських виробів [Електронний ресурс] / І. Д. Атландерова, С. В. Ткачук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – С. 200. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27318/1/trt2018.pdf

Колодюк, С. А. Оптимізація маркетингової кампанії : віртуальна і додаткова реальність [Електронний ресурс] / С. А. Колодюк, С. В. Ткачук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – С. 237. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27319/1/digital2018.pdf

Колодюк, С. А. Перехід до корпоративного бренду та якісний ребрендинг / С. А. Колодюк, С. В. Ткачук // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 103–104.

Практичні підходи до формування якості послуг [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, В. А. Стеценко, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – К. : ДНДІІМЕ, 2018. – Вип. 6 (205). – С. 69–75. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28117/1/_6_2018.pdf

Стеценко, В. А. Методи підвищення ефективності роботи роздрібного торговельного підприємства [Електронний ресурс] / В. А. Стеценко, О. І. Рябко, С. В. Ткачук // Економіка та суспільство : електронне наукове фахове видання. – Мукачево : Мукачівський державний університет, 2018. – № 14. – С. 522-527. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27322/1/73.pdf

Ткачук, С. В. Маркетинг освітніх послуг : проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2018. – Т. 24, № 1. – С. 37-47. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26785/1/eduserve2017.pdf

Ткачук, С. В. Перехід до корпоративного бренду та якісний ребрендинг [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Колодюк // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – С. 103-104. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27592/1/rebranding%202018.pdf

Ткачук, С. В. Сучасна трансформація моделі маркетинг-міксу [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, В. О. Стахурський // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21–22 листопада 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – С. 99–101. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28591/1/siva2018.pdf

Цятковський, О. М. Проблеми та особливості розвитку брендингу на ринку В2В [Електронний ресурс] / О. М. Цятковський, В. А. Стеценко, С. В. Ткачук // Scientific Discussion. – Praha, 2018. – Vol. 21, № 29. – С. 48–52. – Режим доступу : https://bit.ly/32BeVLA

Tkatchuk, S. Innovations in updating scientific communications [Electronic resource] / S. Tkatchuk, S. Stakhurska, V. Stakhurskiy // Інтелект ХХІ : науковий економічний журнал. – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 213 – 217.– Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25609/1/scincecommart.pdf

Олексієнко, А. Б. Стимулювання збуту як ефективний метод просування товару [Електронний ресурс] / А. Б. Олексієнко, С. В. Ткачук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5- 6 квітня 2017 р. – К., 2017. – С. 169. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25562/1/pospromotion.pdf

Ткачук С. В. Маркетингові тенденції у харчовій та сувенірній продукції [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІ всеукраїнської науково-практичної конференції, 22–23 листопада 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – С. 151–153. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26320/1/souvenirmarket.pdf

Ткачук, С. В. Роль та місце рекламної стратегії в маркетинговій стратегії підприємства [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 квітня 2017 р. – Київ, 2017. – С. 71–73. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25226/1/advstrinmarkstr.pdf

Stakhurska, S. Strategies of market segmentation and segment targeting [Electronic resource] / S. Stakhurska, S. Tkatchuk // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts. – Kyiv, 2016. – Р. 260. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23402/1/AbstractStka.pdf

Stahursky, V. The role of communicative competence in marketing [Electronic resource] / V. Stahursky, S. Tkachuk // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю від дня народження д.е.н., проф. Чепурнова І. А., Київ, 26–27 травня 2016 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 161–163. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23454/1/markcom.pdf

Tkatchuk, S. Approaches to marketing competitive strategies development [Electronic resource] / S. Tkatchuk, S. Stakhurska, V. Stakhurskiy // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts. – Kyiv, 2016. – Р. 261. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23401/1/AbstractTkaStSt.pdf

Tkatchuk, S. Marketing approach to amusement park business [Electronic resource] / S. Tkatchuk, S. Stakhurska // Інтелект ХХІ : науковий економічний журнал. – К., 2016. – Вип. 4. – С. 84–89. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24567/1/amuspark.pdf

Tkatchuk, S. The innovative marketing approaches in the sphere of hospitality [Electronic resource] / S. Tkatchuk, S. Stakhurska // Інтелект ХХІ : науковий економічний журнал. – К., 2016. – Вип. 1. – С. 62–67. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22873/1/innmarkhospitality.pdf

Войтович, Н. Ю. Сучасні маркетингові підходи до надання послуг кінотеатрів [Електронний ресурс] / Н. Ю. Войтович, С. В. Ткачук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – К., 2016. – С. 213. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22876/1/cinemamarketing.pdf

Восколович, Л. В. Специфічні риси банківського маркетингу [Електронний ресурс] / Л. В. Восколович, С. В. Ткачук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – К., 2016. – С. 215. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22877/1/bankmarketing.pdf

Моделі поведінки споживачів сфери послуг. Формування лояльних стосунків із клієнтами : презентація до теми 3 дисципліни "Маркетинг у галузях і сферах діяльності" [Електронний ресурс] : презентація / Ткачук С. В. ; НУХТ. – 2016. – 26 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/22171

Особливості маркетингу у сферах матеріального та нематеріального виробництва [Електронний ресурс] : презентація до теми 1 дисципліни "Маркетинг у галузях і сферах діяльності"  : презентація / Ткачук С. В. ; НУХТ. – 2016. – 21 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22590/1/Topic%201%20MGSD%20presentation.pdf

Специфіка торговельного маркетингу [Електронний ресурс] : презентація до дисципліни "Маркетинг у галузях і сферах діяльності" : презентація / Ткачук С. В. ; НУХТ. – 2016. – 37 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/22169

Становлення маркетингу сфери послуг [Електронний ресурс] : презентація до теми 2 дисципліни "Маркетинг у галузях і сферах діяльності" : презентація / Ткачук С. В. ; НУХТ. – 2016. – 9 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22591/1/Topic%202%20MGSD%20presentation.pdf

Ткачук, С. В. Інноваційні підходи до підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств сфери нематеріального виробництва [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 24-25 березня 2016 р. : тези доповідей. – К.: НУХТ, 2016. – С. 203-205. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23306/1/69.pdf

Ткачук, С. В. Інноваційні підходи до підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств сфери нематеріального виробництва [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 24-25 березня 2016 р. – К., 2016. – С. 203–205. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22763/1/innmarkappnonmatsec.pdf

Ткачук, С. В. Маркетинг [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.140103 "Туризм" денної та заочної форм навч. / С. В. Ткачук. – К. : НУХТ, 2016. – 124 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22587/1/marktourism.pdf

Ткачук, С. В. Маркетинг медичних послуг в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю від дня народження д.е.н., проф. Чепурнова І. А., Київ, 26–27 травня 2016 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 165–167. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23452/1/medmark.pdf

Ткачук, С. В. Науково-технічна комунікація [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спеціалізації "Електротехнічні системи електроспоживання", спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування" спеціалізації "Холодильні машини і установки", спеціальності 144 "Теплоенергетика" спеціалізації "Теплоенергетика" денної та заочної форм навч. / С. В. Ткачук. – К. : НУХТ, 2016. – 102 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25247/1/scintandteccomkl.pdfhttp://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23452/1/medmark.pdf

Ткачук, С. В. Особливості маркетинг-міксу у галузях та сферах діяльності [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2016 р. – К., 2016. – С. 76–78. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23400/1/markmixinspheres.pdf

Ткачук, С. В. Процес обслуговування як елемент маркетинг-міксу підприємств сфери нематеріального виробництва [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. – К., 2016. – Вип. 7 (181). – С. 194–200. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24048/1/Tkachuk%20194-200.pdf

Ткачук С. В. Формування конкурентної стратегії ритейлера в умовах ринку [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 136–137. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24646/1/retailerstr.pdf