Страшинська Лариса Володимирівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
1
1
180
8
157

Перелік опублікованих документів

Strashynskyi, V. Current state and prospective development directions of the domestic market of oil and oil and fat products: a qualitative aspect [Електронний ресурс] / V. Strashynskyi, O. Sheremet, L. Strashynska // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2023. – Том 29, №1. – C. 67–83. – Режим доступу : https://is.gd/DQaPym

Страшинська, Л. В. Методичні підходи до визначення рівня продовольчої безпеки держави [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська, О. О. Шеремет, О. М. Михайлик // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2023. – Том 29, № 2. – С. 48-60. DOI: 10.24263/2225-2924-2023-29-2-6 https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40818/1/nuft_29_2.pdf

Страшинська, Л. В. Проблеми логістичного забезпечення на ринку олії [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30–31 березня 2023 р. – Полтава : ПДАУ, 2023. – С. 756–758. https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40877/1/3.pdf

Страшинська, Л. В. Проблеми формування культури споживання продукції пиво-безалкогольної промисловості [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська // Сталий ланцюг харчування та безпека крізь науку, знання та бізнес : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18 травня 2023 р. – Харків : ХДБУ, 2023. – С. 236–237. – Режим доступу : https://is.gd/R4zTEp

Страшинська, Л. В. Сучасний стан самозабезпечення продовольством в умовах викликів сьогодення / Л. В. Страшинська // Сучасні тенденції розвитку економіки та обліку: наукові горизонти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 березня 2023 р. – Луцьк  : НТУ, 2023. – С. 228–230. – Режим доступу : https://v.gd/GyiUNl

Страшинська, Л. Використання методики таксономічного аналізу для оцінювання рівня продовольчої безпеки України [Електронний ресурс] / Л. Страшинська, О. Михайлик // Економіка та суспільство. – 2023. – №49. – Режим доступу :  https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40816/1/49.2023_Strashynska.Mykhailyk.pdf

Шевчук, М. М. Аналітична оцінка вітчизняного ринку дитячих іграшок та перспективи його розвитку [Електронний ресурс] / М. М. Шевчук, Л. В. Страшинська // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30–31 березня 2023 р. – Полтава : ПДАУ, 2023. – С. 267–269. – Режим доступу : https://is.gd/Lpqbi6

Страшинська, Л. В. Ідентичність брендів корпоративних торговельних мереж в Україні / Л. В. Страшинська // Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції,2 листопада 2022 р. : тези доповідей. – Харків : ХДБУ, 2022. – С. 194–196.

Страшинська, Л. В. Кадрова стратегія в системі менеджменту підприємства / Л. В. Страшинська, В. Ткаченко // Theoretical and practical foundations of science : abstracts of XIV International scientific and practical conference, December 20 – 22, 2021. – Rome, Italy, 2021. – Pp. 107–109. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37707

Страшинська, Л. В. Основні тенденції розвитку та тренди ринку упаковки харчових продуктів / Л. В. Страшинська // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2022 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 28–30.

Страшинська, Л. В. Оцінювання купівельної поведінки та споживчих уподобань на молочному ринку / Л. В. Страшинська, О. М. Пєтухова, А. В. Гарастовська // Science, trends and perspectives of development : abstracts of VII International scientific and practical conference, February 21 – 23, 2022. – Budapest, Hungary, 2022. – Pp. 107–110. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37708

Страшинська, Л. В. Система управління розвитком персоналу виробничого підприємства / Л. В. Страшинська, В. В. Ткаченко // Actual priorities of modern science, education and practice : proceedings of the ХХI International scientific and practical conference, May 31 – 03 June, 2022. – Paris, France, 2022. – Pp. 371–374. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37709

Страшинська, Л. В. Тенденції змін споживчих уподобань на ринку харчових продуктів / Л. В. Страшинська, О. М. Пєтухова, Д. О. Сімкін // International scientific innovations in human life : proceedings of XI International scientific and practical conference, 11-13 May 2022. – Manchester, United Kingdom, 2022. – Pp. 743–746. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37710

Application of Cognitive Modelling for Operation Improvement of Retail Chain Management System [Electronic resource] / O. Dankeieva, N. Solomianiuk, L. Strashynska, N. Fiedotova, Y. Soloviova, V. Koval // TEM Journal. – 2021. – Vol. 10, № 1. – P. 358–367. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34628/1/TEMJournalFebruary2021_358_367.pdf

Strashynska, L. Development of the domestic meat and meat products market: problems and priorities / L. Strashynska, O. Sheremet // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 3. – C. 53–61.

Strashynska, L. Improvement of the regulatory legal basis of meat processing enterprises as a factor of product quality management [Electronic resource] / L. Strashynska, O. Sheremet // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 2. – С. 74–82. – Access mode : http://surl.li/avtuv

Пєтухова, О. М. Маркетингова стратегія як ключовий елемент системи управління підприємством / О. М. Пєтухова, Л. В. Страшинська, А. В. Гарастовська // Perspective of science and practice : The XIII International Science Conference, December 13–15. – Amsterdam, Netherlands, 2021. – P. 135–139.

Страшинська, Л. В. Діагностика конкурентного середовища на вітчизняних продовольчих ринках [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська, С. В. Ткачук, Д. Ю. Худолій // Причорноморські економічні студії : науковий журнал. – 2021. – Вип. 61. – С. 37–43. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33213/1/foodmark2021.pdf

Страшинська, Л. В. Залучення споживачів за допомогою використання підходів крос-маркетингу [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська, А. В. Некрасова // Science and education : problems, prospects and innovation : abstracts of V International scientific and practical conference, 4-6 February, 2021. – Kyoto, Japan, 2021. – P. 935–939. – Режим доступу : http://surl.li/avtuy

Страшинська, Л. В. Маркетинг : навч. посібник / Л. В. Страшинська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2021. – 200 с.

Страшинська, Л. В. Маркетингова діяльність державного замовника при організації тендеру [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська, А. В. Никоненко // Інтернаука : міжнародний науковий журнал. Серія : Економічні науки. – 2021. – № 7 (51). – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36971/1/stra.pdf

Страшинська, Л. В. Напрями державного регулювання продовольчого ринку [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська, Д. Ю. Худолій // The world of science and innovation : abstracts of VII International scientific and practical conference, 10–12 February, 2021. – London, 2021. – P. 882–885. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34620/1/Directions_of_state_regulation_of_the_food_market.pdf

Страшинська, Л. В. Особливості формування цінової політики в підвищенні ефективності діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська, О. В. Хажанець // Fundamental and applied research in the modern world : abstracts of VII International scientific and practical conference, 17–19 February, 2021. – Boston, USA, 2021. – P. 574–578. – Режим доступу : http://surl.li/avtvn

Страшинська, Л. В. Особливості функціонування підприємств олієжирового комплексу України / Л. В. Страшинська, В. Грушкевич // Trends and prospects development of science and practice in modern environment : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 22–24 листопада 2021 р. – Женева, Швейцарія, 2021. – С. 144–146.

Страшинська, Л. В. Оцінка споживчих вподобань на ринку кондитерських виробів / Л. В. Страшинська, О. О. Усенко // Problems and tasks of modern science and practice : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 15–17 листопада 2021 р. – Бордо. Франція, 2021. – С. 205–208.

Страшинська, Л. В. Проблеми розвитку вітчизняних підприємств молочної промисловості / Л. В. Страшинська, О. М. Пєтухова, Д. Сімкін // Perspective of science and practice : The XIII International Science Conference, December 13–15. – Amsterdam, Netherlands, 2021. – P. 86–88.

Страшинська, Л. В. Проблеми розвитку підприємств кондитерської та хлібопекарської галузі / Л. В. Страшинська, О. О. Шеремет // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 46–48.

Страшинська, Л. В. Розвиток private label: тенденції та особливості / Л. В. Страшинська, О. О. Шеремет // Якість і безпека харчових продуктів : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р. / Національний університет харчових технологій ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 197–198.

Страшинська, Л. В. Соціальна відповідальність бізнесу [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська, О. О. Лелека, Є. С. Анікеєнко // II International science conference of science and practical technologies, 26–29 January, 2021. Luxembourg, 2021. – P. 127–129. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34617/1/Social_responsibility_of_business.pdf

Страшинська, Л. В. Сучасні світові тренди на ринку хлібобулочних та кондитерських виробів / Л. В. Страшинська, О. О. Шеремет // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 96–97.

Strashynska, L. Actual problems of management of production costs [Electronic resource] / L. Strashynska // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 червня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 33–34. – Access mode : https://bit.ly/3pJiJTu

Strashynska, L. Implementation of international standards as way of ensuring the safety of food products [Electronic resource] / L. Strashynska // Business, Economics, Sustainability, Leadership and Innovation (BESLI). – 2020. – № 3. – P. 49–55. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31762/1/01.07.20-12.pdf

Strashynska, L. V. Domestic market of confectional products in the aspect of general world development trends [Electronic resource] / L. V. Strashynska, A. V. Nуkonenko // Наукові праці НУХТ. – 2020. – Т. 26, № 3. – С. 24–32. – Access mode : https://bit.ly/3mQz6Mp

Лабурцева, О. І. Формування комунікаційних бренд-стратегій як інструмент підвищення конкурентоспроможності роздрібних торговельних мереж [Електронний ресурс] / О. І. Лабурцевa, Л. В. Страшинська // Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : кол. монографія /за заг. ред. Н. М. Соломянюк, Л. В. Страшинської. – Харків : Лідер, 2020. – С. 63–91. – Режим доступу : http://surl.li/avtvw

Страшинська, Л. В. Ефективність політики управління витратами сучасного підприємства [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська, К. С. Асоскова // Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління : підприємство, регіон, держава : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18 квітня 2020 р. – Дніпро : Перспектива, 2020. – С. 57–60. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31772/1/01.07.20-22.pdf

Страшинська, Л. В. Маркетингове дослідження популярності Інтернет-магазинів [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська, К. А. Антіпова // Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління : підприємство, регіон, держава : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18 квітня 2020 р. – Дніпро : Перспектива, 2020. – С. 55–57. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31773/1/01.07.20-23.pdf

Страшинська, Л. В. Мотивація ефективності праці в системі психології управління [Електронний ресурс] /Л. В. Страшинська, А. Д. Бергер // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18–19 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 136–138. – Режим доступу : https://bit.ly/3qIYy7F

Страшинська, Л. Нормативно-правові аспекти забезпечення безпеки харчових продуктів вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / Л. Страшинська // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково–практичної конференції, 8–9 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 34–36. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31770/1/01.07.20-20.pdf

Страшинська, Л. В. Проблеми розвитку вітчизняного ринку молока і молочних продуктів [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали ІX Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – С. 226–229. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34621/1/Problems_of_development_of_the_domestic_market_of_milk_and_dairy_products.pdf

Страшинська, Л. В. Світові тенденції розвитку ринку харчових продуктів [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська // Економічний розвиток України в контексті євроінтеграційних перспектив : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 жовтня 2020 р., м. Київ. – Київ : Громадська організація «Інститут освіти та суспільного розвитку», 2020. – С. 58–61. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34624/1/World_trends_in_the_food_market.pdf

Страшинська, Л. В. Споживчі вподобання на ринку молочних продуктів: світові тенденції [Електронний ресурс]  / Л. В. Страшинська // Маркетинг ХХІ століття : виклики змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 8–10 жовтня 2020 р., м. Харків. – Харків : ХДУХТ, 2020. – С. 132–133. – Режим доступу : https://bit.ly/3zh2Zue

Страшинська, Л. В. Тенденції змін в культурі споживання ковбасних виробів [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська, І. М. Страшинський // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 71–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32942/1/11.pdf

Strashynska, L. Long-range directions for strengthening the competitiveness of confectionery enterprises in Ukrаine / L. Strashynskа [Electronic resource] // Business, Economics, Sustainability, Leadership and Innovation (BESLI). – 2019. – № 2. – P. 61–69. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31763/1/01.07.20-13.pdf

Strashynska, L. Systematization of factors influencing competitiveness of food products [Electronic resource] / L. Strashynskа, V. Strashynskyi // MIND Journal. – Bielsko-Biała, 2019. – № 7. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31766/1/01.07.20-16.pdf

Strashynska, L. The usage of marketing approaches in the activities management of Ukrainian higher educational institutions [Electronic resource] / О. Romanovskyi, L. Strashynskа, H. Bevzo // MIND Journal. – Bielsko-Biała, 2019. – № 7. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31765/1/01.07.20-15.pdf

Романовський, О. О. Використання маркетингових підходів в управлінні діяльністю закладів вищої освіти України / О. О. Романовський, Л. В. Страшинська // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – 2019. – Вип. 1. – С. 204–209.

Страшинська, Л. В. Використання маркетингових підходів в управлінні діяльністю закладів вищої освіти України / Л. В. Страшинська // Науковий вісник Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького. – 2019. – № 1. – С. 204–209.

Страшинська, Л. В. Впровадження міжнародних стандартів на підприємствах харчової промисловості як напрям підвищення ефективності їх функціонування [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 152–154. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31768/1/01.07.20-18.pdf

Страшинська, Л. В. Впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності на вітчизняних підприємствах / Л. В. Страшинська // Інтеграція України : європейський вимір : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 89–94.

Страшинська, Л. В. Державна політика в сфері забезпечення продовольчої безпеки : соціальний аспект / Л. В. Страшинська // Стратегії та модуси соціального буття сучасної людини : захист та допомога : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17 травня 2019 р. – Чернігів : Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка, 2019 р. – С. 27–30.

Страшинська, Л. В. Застосування принципів маркетингового менеджменту в діяльності закладів вищої освіти України / Л. В. Страшинська // Нова парадигма економічної освіти у контексті і іноваційної моделі розвитку вітчизняної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 21–22 листопада 2019 р. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019 р.

Страшинська, Л. В. Імпортозаміщення в контексті вирішення проблеми продовольчої безпеки держави / Л. В. Страшинська // Європейські виміри сталогорозвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23–24 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – С. 64–65.

Страшинська, Л. В. Маркетингові підходи в управлінні асортиментною політикою м’ясопереробних підприємств / Л. В. Страшинська // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Серія : Економічні науки. – 2018. – № 2 (11). – С. 20–25.

Страшинська, Л. В. Основні види соціальних ініціатив ведення бізнесу / Л. В. Страшинська // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 84–86.

Страшинська, Л. В. Світові тенденції формування культури споживання харчових продуктів [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська // Сучасні тенденції та проблеми розвитку економіки : матеріали круглого столу, 31 жовтня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 25–27. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31769/1/01.07.20-19.pdf

Страшинська, Л. В. Систематизація моделей діючих виробничо-збутових ланцюгів в аспекті вирішення проблеми імпортозаміщення / Л. В. Страшинська // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів кафедри економіки освіти, 13–17 травня 2019 р. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. – С. 9–14.

Страшинська, Л. В. Смакові вподобання споживачів на світовому ринку харчових продуктів [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська // Нова парадигма економічної освіти у контексті інноваційної моделі розвитку вітчизняної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 85-річному ювілею кафедри економіки освіти, 21–22 листопада 2019 р. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. – С. 12–15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31771/1/01.07.20-21.pdf

Cтрашинська, Л. В. Споживчий ринок пива та сучасні тренди його розвитку [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2019. – Т. 25, № 6. – С. 31–38. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31764/1/01.07.20-14.pdf

Страшинська, Л. В. Сучасні тренди вітчизняного ринку пива [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали VІІІ Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 135-річчю НУХТ, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 192–196. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31767/1/01.07.20-17.pdf

Strashynska, L. Consideration of consumer priorities at expenditure of domestic enterprises on external food markets [Electronic resource] / L. Strashynska, V. Strashynsky // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 2. – С. 68-78 – Access mode : https://bit.ly/3JyLb2A

Strashynska, L. Food security of Ukraine : problems and areas of providing / L. Strashynska // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2018. – Т. 24, № 1. – С. 48–57.

Strashynska, L. Models of integrated marketing communications of tourist enterprises / L. Strashynska, T. Samonova // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, Вип. 4. – С. 103–110.

Strashynska, L. The market of bread and bakery products of Ukraine: tendencies, problems and prospects of development [Electronic resource] / L. Strashynska // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 5. – С. 70–80. – Access mode : https://bit.ly/3EN0ssG

Strashynska, L. Theoretical and methodological approaches to the classification of competitive strategies of enterprises [Electronic resource] / L. Strashynska, V. Strashynskyi // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 3. – С. 71–78. – Access mode : https://bit.ly/34dX8KN

Strashynska, L. Theoretical and methodological approaches to the classification of competitive strategies of enterprises on exernal food markets/ L. Strashynska, V. Strashynskyi // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2018. – Т. 24, № 3. – С. 68–78.

Гевко-Нагірняк, М. В. Аналітичний інструментарій сучасного менеджера / М. В. Гевко-Нагірняк, Л. В. Страшинська // Освіта і наука – 2018 : збірник тез наукових робіт учасників звітно-наукової конференції студентів. Секція : Економічна теорія. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. – С. 13.

Страшинська, Л. В. Агропромислові кластери як форма інноваційного розвитку сільських територій / Л. В. Страшинська // Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 4 грудня 2018 р. – Житомир : ЖНАУ, 2018. – С. 266–270.

Страшинська, Л. Екологізація виробництва як ключовий фактор забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продовольчої продукції / Л. Страшинська // Цифрова економіка : трендита перспективи : матеріали 1-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – С. 199–201.

Страшинська, Л. Маркетингові підходи в управлінні асортиментною політикою м'ясопереробних підприємств / Л. Страшинська // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Серія : Економічні науки. – 2018. – Вип. 2. – С. 20–25.

Страшинська, Л. В. Моделі інтегрованих маркетингових комунікацій туристичних підприємств [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська, Т. Б. Самонова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 4. – С. 104–110. – Режим доступу : https://bit.ly/3JAYdN1

Страшинська, Л. В. Продовольча безпека України : проблеми та напрями забезпечення [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 48-56. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32614/1/FOOD%20SECURITY%20OF%20UKRAINE.pdf

Modern paradigm formation of advisory services information and consultation activity / T. Kalna-Dubinyuk, L. Strashynska, I. Bolotina, O. Shapoval // European cooperation. – 2017. – Т. 12, Вип. 19. – С. 9–16.

Страшинська, Л. В. Вплив споживчих переваг на формування маркетингових стратегій підприємств / Л. В. Страшинська // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Серія : Економічні науки. – 2017. – Вип. 2. – С. 48–53.

Страшинська, Л. В. Маркетингові аспекти розвитку ринку снеків в Україні / Л. В. Страшинська, І. В. Ніколаєнко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Вип. 23, № 1. – С. 75–84.

Modern paradigm formation of advisory services information and consultation activity [Electronic resource] / T. Kalna-Dubiniuk, L. Strashynska, I. Bolotina, O. Shapoval // European cooperation. Scientific Approaches and Applied Technologies. – Warzawa : Consilium Limited Company. ‒ 2016. ‒ Vol. 12 (19). ‒ P. 9-16. – Access mode : https://bit.ly/3HplAqQ

Страшинська, Л. В. Методологічні підходи до оцінки вартості бренду / Л. В. Страшинська // Єдність навчання і наукових досліджень –  головний принцип університету : матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів, 14-18 березня 2016 р. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – C. 105–107.