Степанчук Світлана Олександрівна

ORCID ID: 0000-0003-3597-3112

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
1
1
32
3
14

Перелік опублікованих документів

Modern aspects of capital investment in the development of individual farm enterprises as a prerogative for food security of Ukraine / K. Prib, S. Stepanchuk, O. Antonova, A. Dergach, O. Bodnar, N. Karpinska // Economic Affairs (New Delhi). – 2022. – 67(4). – Pp. 745–754. DOI: 10.46852/0424-2513.4s.2022.8

Investment Into Individual Farming Households As A Requirement Of Ukrainian Food Security [Electronic resourse] / Kateryna Prib, Svitlana Stepanchuk, Olha Antonova, Anna Dergach, Olha Bodnar, Nataliia Karpinska // Journal of Management Information and Decision Sciences. – 2021. – Vol. 24, Special Issue 5. – P. 1–12. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36969/1/22.pdf

Пєтухова, О. М. RACE-технологія при розробці імеджевої рекламної та PR-кампанії підприємства / О. М. Пєтухова, С. О. Степанчук, А. В. Грущенко // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – 2021. - № 12.

Степанчук, С. О. Особливості запуску рекламних та PR-кампаній на різних інтернет-платформах / С. О. Степанчук // Маркетингова освіта в Україні : збірник матеріалів V Міжнародної науково–практичної інтернет-конференції, 7–8 жовтня 2021. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 228–230.

Степанчук, С. О. Формування, використання та перспективи розвитку інтелектуального потенціалу харчової промисловості [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Світлана Олександрівна Степанчук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2021. – 24 с. – Режим доступу : https://bit.ly/3mM8rA4

Kononenko, M. Internet advertising as a means of promoting furniture products / М. Kononenko, S. O. Stepanchuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 р. – Ч. 3. – С. 181.

Kosenko, A. Today's trends in advertising in beauty-industry / A. Kosenko, S. Stepanchuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 р. – Ч. 3. – С. 175.

Бідна, Н. Комікси у рекламі та PR / Н. Бідна, С. О. Степанчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 р. – Ч. 3. – С. 153.

Мельник, Є. Бізнес-проект для Інтернет-магазину / Є. Мельник, С. О. Степанчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 р. – Ч. 3. – С. 139.

Полякова, А. Особливості рекламування послуг компанії за допомогою зовнішньої реклами / А. Полякова, С. О. Степанчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 р. – Ч. 3. – С. 157.

Степанчук, С. О. Використання інтелектуального потенціалу в національній економіці України / С. О. Степанчук // Сучасні тенденції та проблеми розвитку економіки : матеріали наукового семінару / за ред. д.е.н., проф. Гуткевич С. О. – Київ : НУХТ, 2020. – Вип. 18. – Ч. 1. – С. 106–111.

Степанчук, С. О. Управління комплексом просування фармацевтичної продукції в Україні / С. О. Степанчук, А. А. Шевчук // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08–09 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020.

Степанчук, С. О. Управління просуванням нового товару на ринок України / С. О. Степанчук, А. В. Грущенко // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08–09 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020.

Сьомка, В. Рекламна кампанія як ключовий засіб виведення нового товару на ринок / В. Сьомка, С. О. Степанчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 р. – Ч. 3. – С. 135.

Бідна, Н. Політичний PR в Україні / Н. Бідна, С. О. Степанчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 162.

Горіла, А. Історія змін критеріїв етичності реклами / А. Горіла, С. О. Степанчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 3. – С. 174.

Зіміна, К. Оцінка PR-діяльності на ринку України / К. Зіміна, С. О. Степанчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 3. – С. 180.

Пєтухова, О. М. Формування та використання інтелектуального потенціалу в національній економіці України [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, С. О. Степанчук // Інтелект ХХІ. – 2019. – № 6, Ч. 2. – С. 127–132.– Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31475/1/1.pdf

Шевчук, А. Дослідження PR-кампаній українського морозива / А. Шевчук, С. О. Степанчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 210.

Solomianiuk, N. Planning of enterprise output demand in case of changing marketing costson the market of food industry / N. Solomianiuk, V. Stetsenko, S. Stepanchuk // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. – 2018. – Vol. 40, Is. 3. – P. 403–415.

Бідна, Н. Сутність, місце та роль біхевіоризму в сучасному суспільстві / Н. Бідна, С. Степанчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 207.

Вілкова, А. Особливості здійснення PR-діяльності у сфері фітнес-клубів / А. Вілкова, С. Степанчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 217.

Горда, Л. Презентація як невід’ємна частина роботи рекламіста / Л. Горда, С. Степанчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 223.

Колесник, Ю. Принципи та прийоми створення ефективного дизайну в рекламі / Ю. Колесник, С. Степанчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, – Ч. 3. – С. 233.

Єфісько, Ю. Особливості методів просування товару на В2В ринку / Ю. Єфісько, С. Степанчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 161.

Степанчук, С. О. Напрями підвищення ефективності формування та використання інтелектуального потенціалу харчової промисловості України / С. О. Степанчук // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 74–76.