Стахурський Валерій Олександрович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
18
1
66

Перелік опублікованих документів

Комплексний аналіз інвестиційної діяльності виробничих підприємств як основа для прийняття обґрунтованих господарських рішень / С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, Т. В. Якимчук, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2022. – № 1 (248). – С. 40-47.

Стахурська, С. А. Проблеми формування джерел фінансування при проєктному інвестуванні підприємств та шляхи їх вирішення / С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2022. – № 2 (249). – С. 75–81. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37598

Стахурський, В. О. Методичні підходи до економічного обґрунтування маркетингових проєктів / В. О. Стахурський // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали XVІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 62-63.

Ткачук, С. В. Копірайтинг соціальної реклами як інструмент соціального маркетингу: цілі та підходи / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Економіка та суспільство. – 2022. – № 35 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37115/1/SocialCW2022.pdf

Ткачук, С. В. Маркетинг нематеріальної і матеріальної сфер: різниця й специфіка [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, В. О. Стахурський // Економіка та суспільство. – 2022. – № 41. DOI: 10.32782/2524-0072/2022-41-18. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38523/1/MGSD_ART_2022.pdf

Ткачук, С. В. Мистецтво комунікації контактного персоналу в аспекті інклюзивності – необхідна складова маркетингу освітніх послуг  / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2022. – № 3 (250). – С. 52–60. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37649

Ткачук, С. В. Практика копірайтингу та візуалізації у екологічному і етичному маркетингу [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, В. О. Стахурський // Економіка та суспільство. – 2022. – № 40. DOI: 10.32782/2524-0072/2022-40-12

Ткачук, С. В. Роль та значення копірайтингу в маркетингу / С. В. Ткачук, В. О. Стахурський // Економіка та суспільство. – 2023. – № 47. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-14

Стахурська, С. А. Теоретико-практичні аспекти дотримання соціальної відповідальності при менеджменті змін в організації [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2021. – № 1 (236). – С. 86–93. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34107/3/FRV2021.pdf

Стахурський, В. О. Методичні підходи до визначення обсягу інвестиційних ресурсів суб'єктів підприємництва [Електронний ресурс] / В. О. Стахурський // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 210–211. Режим доступу : https://bit.ly/3kP5Ftc

Ткачук, С. В. Вплив діджиталізації та дистанційних комунікацій на стратегію маркетинг-міксу освітніх послуг [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В .О. Стахурський // Інтелект ХХІ. – 2021. – Вип. 3. – С. 82–86. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35034/1/CoS2021.pdf

Ткачук, С. В. Дистанційні комунікації як інноваційний підхід в сфері освіти : маркетингові перспективи та переваги [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2021. – № 6 (241). – С. 40–47. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35229/1/soulcr2021.pdf

Ткачук, С. В. Сегментація споживачів в аспекті маркетингу харчових продуктів [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2021. – № 9 (244). – С. 79–86. – Режим доступу : https://bit.ly/3DDxA6K

Ткачук, С. В. Формування стратегії STP-маркетингу у сфері ритейл-послуг [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2021. – № 3 (238). – С. 76–82. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34563/1/STP%20retail%20str.pdf

Стахурська, С. А. Іноземні інвестиції та інноваційний розвиток : гіпотетичні та фактичні індикатори змін [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2020. – № 4 (227). – С. 49–55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31537/1/finv2020st.pdf

Стахурська, С. А. Менеджмент змін в розвитку організації : підходи та моделі [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, В. О. Стахурський // Інтелект ХХІ. – 2020. – Вип. № 3. – С. 102–108. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32107/1/STS2020_2.pdf

Стахурська, С. А. Становлення теорій відтворення та розвитку [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2020. – № 7–8 (230–231). – С. 47–53. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32046/1/FRVU2020ST.pdf

Стахурський, В. О. Виробничий чинник як елемент збільшення прибутковості суб’єкта підприємництва [Електронний ресурс] / В. О. Стахурський // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 33–34. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31082/1/St.Thesis2020.pdf

Стахурський, В. О. Проблеми інноваційної складової в підприємництві [Електронний ресурс] / В. О. Стахурський // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18–19 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 104-105. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32240/1/st.11.2020.pdf

Стахурський, В. О. Теоретико-практичні аспекти підприємницької діяльності [Електронний ресурс] / В. О. Стахурський // Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : монографія / за заг. ред. проф. Н. М. Соломянюк, проф. Л. В. Страшинської. – Київ : НУХТ – Харків : Видавництво «Лідер», 2020. – С. 19–33. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32789/1/monostakh2020.pdf

Ткачук, С. В. Інновації в організації рітейл-сервісу як відповідь на вимоги розвитку ринку [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Інтелект ХХІ : науковий економічний журнал. – 2020. – Вип. № 1. – С. 131–137. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30974/1/rtl2020.pdf

Ткачук, С. В. Маркетингові підходи до формування конкурентоспроможної пропозиції клієнтам у сфері ритейл-послуг [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Інтелект ХХІ : науковий економічний журнал. – 2020. – Вип. 5. – С. 76–79. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32616/1/rs2021.pdf

Ткачук, С. В. Маркетингові підходи до формування конкурентоспроможної пропозиції клієнтам у сфері ритейл-послуг / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Інтелект ХХІ : науковий економічний журнал. – 2020. – Вип. 5.– С. 76–79.

Стахурський, В. О. Використання управлінських технологій розвитку в підприємництві [Електронний ресурс] / В. О. Стахурський // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – С. 80-82. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29459/1/td2019.pdf

Стахурський, В. О. Застосування Інтернет-технологій як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств [Електронний ресурс] / В. О. Стахурський // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 110–112. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30461/1/Int.Techn.2019.pdf

Ткачук, С. В. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу як запорука успішного підприємництва в усіх сферах діяльності [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2019. – № 11 (222). – С. 109–119. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30782/1/CSR%202019.pdf

Ткачук, С. В. Ситема маркетингу послуг: зміст і взаємодія складових [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, В. А. Стеценко, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – Київ : ДНДІІМЕ, 2019. – Вип. 3 (214). – С. 87–95. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29405/1/smart2019.pdf

Лісовська, І. М. Якість обслуговування як невід’ємний елемент маркетингового міксу сфери послуг [Електронний ресурс] / І. М. Лісовська, В. О. Стахурський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – С. 243. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27320/1/qserv2018.pdf

Практичні підходи до формування якості послуг [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, В. А. Стеценко, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – К. : ДНДІІМЕ, 2018. – Вип. 6 (205). – С. 69–75. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28117/1/_6_2018.pdf

Роженко, Х. Ю. Маркетингові аспекти підвищення конкурентоспроможності у сфері Інтернет-торгівлі [Електронний ресурс] / Х. Ю. Роженко, В. О. Стахурський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – С. 254. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27321/1/inttrade2018.pdf

Ткачук, С. В. Маркетинг освітніх послуг : проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 37-47. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26785/1/eduserve2017.pdf

Ткачук, С. В. Сучасна трансформація моделі маркетинг-міксу [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, В. О. Стахурський // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21–22 листопада 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – С. 99–101. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28591/1/siva2018.pdf

Tkatchuk, S. Innovations in updating scientific communications [Electronic resource] / S. Tkatchuk, S. Stakhurska, V. Stakhurskiy // Інтелект ХХІ : науковий економічний журнал. – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 213–217. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25609/1/scincecommart.pdf

Стахурський, В. О. Маркетингові підходи до надання послуг закладів харчування [Електронний ресурс] / В. О. Стахурський // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22–23 листопада 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – С. 148–149. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26321/1/obshepit.pdf

Стахурський, В. О. Маркетингові підходи до надання послуг закладів харчування / В. О. Стахурський // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 148–149.

Stahursky, V. The role of communicative competence in marketing [Electronic resource] / V. Stahursky, S. Tkachuk // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю від дня народження д.е.н., проф. Чепурнова І. А., Київ, 26–27 травня 2016 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 161–163. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23454/1/markcom.pdf

Tkatchuk, S. Approaches to marketing competitive strategies development [Electronic resource] / S. Tkatchuk, S. Stakhurska, V. Stakhurskiy // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts. – Kyiv, 2016. – Р. 261. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23401/1/AbstractTkaStSt.pdf

Карпець, В. В. Роль та значення технічних комунікацій у маркетингу [Електронний ресурс] / В. В. Карпець, В. О. Стахурський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ, 2016. – С. 221. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23408/1/technmark.pdf

Москаленко, К. О. Особливості агрерного маркетингу [Електронний ресурс] / К. О. Москаленко, В. О. Стахурський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ, 2016. – С. 229. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23409/1/agromark.pdf

Ткачук, С. В. Процес обслуговування як елемент маркетинг-міксу підприємств сфери нематеріального виробництва [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. – К., 2016. – Вип. 7 (181). – С. 194–200. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24048/1/Tkachuk%20194-200.pdf