Скригун Наталія Петрівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
3
2
262
11
223

Перелік опублікованих документів

Грунська, В. С. Діджитал-маркетинг як інструмент просування товарів  підприємств алкогольної індустрії [Електронний ресурс] / В. С. Грунська, Н. П. Скригун // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 30-31 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – Ч. 2. – С. 673-975. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/40501

Гулак, Н. О. Інтернет-маркетинг як ефективний інструмент маркетингових комунікацій підприємства [Електронний ресурс] / Н. О. Гулак, Н. П. Скригун // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 30-31 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – Ч. 2. – С. 676-678. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/40502

Скригун, Н. П. Product placement як інструмент маркетингових комунікацій [Електронний ресурс] / Н. П. Скригун // Комунікативні маркетингові стратегії в умовах обмеженого бюджету : матеріали Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 28 листопада – 8 січня 2023 року. – Одеса : Гельветика, 2023. – С. 34-37. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40497/1/24.pdf

Effective frequency of displaying the communication message to consumers of beer brand in digital media / К. Semenenko, L. Kapinus, І. Boiko, V. Kucherenko, N. Skryhun // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Vol. 11, Issue 4. – Рр. 629-647. DOI: 10.24263/2304-974X-2022-11-4-11

Гайдуков, Д. Основні вимоги споживачів до товару на сучасному ринку покупця / Д. Гайдуков, Н. Скригун // Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі : міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 2 листопада 2022 р. : тези доповідей. – Харків : ДБТУ, 2022. – С. 100-101.

Колодюк, С. Маркетингова комунікаційна активність підприємства в умовах діджиталізації суспільства / С. Колодюк, Н. Скригун // International scientific innovations in human life : proceedings of the 7th International scientific and practical conference, 19-21 January 2022). – Manchester, United Kingdom : Cognum Publishing House, 2022. – P. 756-758.

Лукашенко, К. Вплив зміни ціни на поведінку споживачів / К. Лукашенко, Н. Скригун // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects : proceedings of the 8th International scientific and practical conference, 23-25 January 2022. – Berlin, Germany : MDPC Publishing, 2022. – P. 726-728.

Молін, Н. О. Комунікаційна діяльність вітчизняних підприємств у кризових умовах / Н. О. Молін, Н. П. Скригун // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20 - 21 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 49-51.

Молін, Н. О. Маркетингова діяльність в онлайн-середовищі як важлива складова конкурентоспроможності підприємства / Н. О. Молін, Н. П. Скригун // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 61-62.

Молін, Н. О. Маркетингові комунікації підприємств в умовах воєнного стану / Н. О. Молін, Н. П. Скригун // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції, 09-10 вересня 2022 р. – Одеса : ОНЕУ, 2022. – С. 264-266.

Молін, Н. О. Тенденції в управлінні маркетинговими комунікаціями в реальному та віртуальному економічному середовищі в кризових умовах / Н. О. Молін, Н. П. Скригун // Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці : матеріали ХІV Міжнародної наукової Інтернет-конференції, 10-11 листопада 2022 р. – Київ : НАУ. 2022. – С. 101-105.

Молін, Н. О. Тенденції розвитку зовнішніх маркетингових комунікацій підприємств / Н. О. Молін, Н. П. Скригун // Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі : міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 2 листопада 2022 р. : тези доповідей. – Харків : ДБТУ, 2022. – С. 154-155.

Москвіна, М. Ребрендинг: сутність, переваги та умови використання / М. Москвіна, Н. Скригун // Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці : матеріали ХІV Міжнародної наукової Інтернет-конференції, 10-11 листопада 2022 р. – Київ : НАУ. 2022. – С. 106-108.

Попович, В. Digital маркетинг як ефективний механізм стимулювання збуту / В. Попович, Н. Скригун // Innovations and prospects of world science : proceedings of the 6th International scientific and practical conference, 2-4 February 2022. – Vancouver, Canada : Perfect Publishing, 2022. – P. 294-296.

Самовський, Є. Рекламна стратегія: технологія та реалізація / Є. Самовський, Н. Скригун // Modern directions of scientific research development : proceedings of the 8th International scientific and practical conference, 26-28 January 2022. – Chicago, USA : BoScience Publisher, 2022. – P. 950-952.

Скригун, Н. П. Онлайн та офлайн інструменти в системі інтегрованих маркетингових комунікацій / Н. П. Скригун, С. Б. Розумей, Н. О. Молін // Маркетинг і цифрові технології. – 2022. – Т. 6, Вип. 2. – С. 49-61.

Conseptualisation of category «behavior of the enterprise» in economic theory. Social capital: vectors of development of behavioral economics: collective monograph / Larysa Kapinus, Natalia Skryhun, Kateryna Semenenko, Svitlana Kolodiuk // Social capital: vectors of development of behavioral economics : collective monograph. – Вulgaria : ACCESS Press Publishing house, 2021. – P. 18–30.

Бутурлім, В. Є. Вплив різних видів таргетингу на процес відбору схильних до сприйняття реклами споживачів / В. Є. Бутурлім, Н. П. Скригун // Modern directions of scientific research development : Proceedings of the 5th International scientific and practical conference, 28-30 October 2021. – Chicago, USA : BoScience Publisher, 2021. – P. 852–854.

Капінус, Л. В. Адаптований метод побудови маркетингових рекламних кампаній просування товарів на онлайн-ринку [Електронний ресурс] / Л. В. Капінус, М. Є. Дунін, Н. П. Скригун // Проблеми системного підходу в економіці. – 2021. – Вип. 5 (85). – С. 54–63. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36989/1/11.pdf

Лісовська, І. М. Сучасні тенденції розвитку глокальної стратегії маркетингу / І. М. Лісовська, Н. П. Скригун // Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва, 25 жовтня 2021 р. – Умань : УНУС, 2021. – С. 134–135.

Молін, Н. О. CRM-системи як засіб автоматизації взаємодії зі споживачами в маркетингових комунікаціях / Н. О. Молін, Н. П. Скригун // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 123–124.

Молін, Н. О. Сучасні тенденції розвитку маркетингових інструментів комунікації зі споживачами / Н. О. Молін, Н. П. Скригун // Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва, 25 жовтня 2021 р. – Умань : УНУС, 2021. – С. 244–245.

Скригун, Н. П. Особливості розвитку маркетингової комунікаційної політики підприємств в умовах глобалізації бізнес-процесів / Н. П. Скригун, Н. О. Молін // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 12 березня 2021 р. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – С. 553–554

Скригун, Н. П. Особливості та психологія ціноутворення брендів: маркетинговий аспект [Електронний ресурс] / Н. П. Скригун, Л. В. Капінус, Д. С. Гайдуков // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2021. – № 3 (30). – С. 55–60. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36973/1/11.pdf

Скригун, Н. П. Прямий маркетинг як інструмент комунікаційної політики підприємства / Н. П. Скригун, А. А. Копиленко // Modern directions of scientific research development : Proceedings of the 5th International scientific and practical conference, 24-26 November 2021. – Chicago, USA : BoScience Publisher, 2021. – P. 1018–1020.

Скригун, Н. П. Психологічні ефекти сприйняття ціни під час формування цінності бренду / Н. П. Скригун, І. А. Бойко, Д. С. Гайдуков // Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом. Серія: «Економічні науки». – 2021. – №. 4 (63). – С. 65-69.

Скригун, Н. П. Рекламування товару як складова підприємницької діяльності / Н. П. Скригун, К. О. Кубенко // The world of science and innovation : Abstracts of the 6th International scientific and practical conference, January 14-16. – London, United Kingdom : Cognum Publishing House, 2021. – P. 1034–1037.

Скригун, Н. П. Сутність BTL-комунікацій та основні етапи їх організації / Н. П. Скригун, А. А. Копиленко // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects : Proceedings of the 6th International scientific and practical conference, November 21-23, 2021. – Berlin, Germany : MDPC Publishing, 2021. – P. 841–843.

Methodical approach to evaluation of commodities’ advancement efficiency using online-instruments [Electronic resourse] / L. Kapinus, S. Rozumei, N. Skrygun, K. Semenenko // AIC Economics and Management. – Bila Tserkva, 2020. – № 2. – P. 157–167. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36975/1/3.pdf

Skryhun, N. Benchmarking as an instrument of marketing decisions [Electronic resource] / N. Skryhun, S. Kolodiuk // Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. – Praha : Publishing house Education and Science, 2020. – № 2 (63). – Р. 34-40. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31443/1/7_.pdf

Skryhun, N. Consumer loyalty assessment as an important means of increasing company's profitability [Electronic resource] / N. Skryhun, L. Kapinus, M. Petrovych // News of science and education. – Sheffield. Science and education LTD, 2020. – № 5 (72). – Р. 3-8. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31446/1/4_.pdf

Skryhun, N. Gender stereotypes in advertising activities of Ukrainian and foreign FMCG companies [Electronic resource] / N. Skryhun, І. Lisovska // News of science and education. – Sheffield. Science and education LTD, 2020. – № 5 (72). – Р. 28-32. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31445/1/5_.pdf

Skryhun, N. Time management as an important component of successful business activities [Electronic resource] / N. Skryhun, S. Nyzhnyk // Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. – Praha : Publishing house Education and Science, 2020. – № 1 (62). – Р. 59-63. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31444/1/6_.pdf

Капінус, Л. В. Маркетингова поведінка покупців товарів у маркетплейсі / Л. В. Капінус, Н. О. Лабінська, Н. П. Скригун // Проблеми системного підходу в економіці. – Київ : НАУ, 2020. – № 2 (76). – С. 154–160. – Режим доступу : https://bit.ly/3HmzZnA

Капінус, Л. В. Перспективи розвитку ОТТ-реклами на онлайн-ринку [Електронний ресурс] / Л. В. Капінус, Н. П. Скригун, М. В. Петрович // Науковий погляд: економіка та управління. – Дніпро, 2020. – Вип. 1 (67). – С. 74–78. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36970/1/11.pdf

Молін, Н. О. Побудова воронки продажів та її важливість для бізнесу [Електронний ресурс] / Н. О. Молін, Н. П. Скригун // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 77-79. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31449/1/11_.pdf

Скригун, Н. П. Аромамаркетинг як ефективний інструмент комунікаційного міксу [Електронний ресурс] / Н. П. Скригун, В. М. Попович // Scientific achievements of modern society : abstracts of V International scientific and practical conference, 8-10 January 2020. – Liverpool, United Kingdom, 2020. – P. 875-877. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31451/1/9_.pdf

Скригун, Н. П. Нестандартні маркетингові прийоми відомих брендів [Електронний ресурс] / Н. П. Скригун, Ю. Г. Мусієнко // International Forum : Problems and Scientific Solutions : Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference, January 16-18, 2020. – Melbourne, Australia : CSIRO Publishing House, 2020. – Р. 68–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31450/1/10_.pdf

Скригун, Н. П. Соціальна відповідальність бренда перед споживачами / Н. П. Скригун, Н. О. Лабінська // Actual trends of modern scientific research : the 4-th International scientific and practical conference, 11–13 October 2020. – Germany : Munich, 2020. – P. 360.

Skrygun, N. Theoretical aspects of empirical research consumption of goods – the effect of emotions on the attitude to brand products [Electronic resource] / N. Skrygun, Y. Maksymova, І. Boyko // News of science and education. – Sheffield. Science and education LTD, 2019. – № 3 (64). – Р. 3–8. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30690/1/2.pdf

Гулька, В. І. Соціальна реклама : сутність, напрямки та функції [Електронний ресурс] / В. І. Гулька, Н. П. Скригун // Achievement of high school – 2019 : материали за XV международна научна практична конференция, 15–22 November 2019 г. – София : Бял ГРАД-БГ ООД, 2019. – Vol. 5. – Р. 36–38. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31448/1/12_.pdf

Капинус, Л. В. Вирусный маркетинг в сети интернет [Электронный ресурс] / Л. В. Капинус, Н. П. Скригун, В. А. Метейко // Nauka i studia : сборник научных трудов. – 2019. – № 13 (202). – С. 8–14. – Режим доступа :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30769/1/1.pdf

Капінус, Л. В. Інтеграція поведінкової економіки з маркетинговою наукою [Електронний ресурс] / Л. В. Капінус, Н. П. Скригун, С. А. Бакуліна // Вісник Одеського національного університету. Економіка . – 2019. – Т. 24, Вип. № 3 (76). – Режим доступу : https://bit.ly/3n9HYwT

Капінус, Л. В. Теоретичне осмислення сутності категорії «маркетингова поведінка» / Л. В. Капінус, Н. О. Лабінська, Н. П. Скригун // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2018. – Вип. 6. – С. 129–134.

Наумко, Т. А. Вплив соціальних мереж на потенційних роботодавців [Електронний ресурс] / Т. А. Наумко, Н. П. Скригун // Conduct of modern science – 2019 : materials of the XV International scientific and practical Conference, November 30-December 7.– Sheffield : Science and education LTD, 2019. – P. 35–37. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30669/1/Teza.pdf

Семененко, В. Ю. Маркетингова діяльність в соціальних мережах Facebook та Instagram [Електронний ресурс] / К. Ю. Семененко, В. І. Юрченко, Н. П. Скригун // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. ‒ 2019. ‒ № 2 ‒ С. 164‒168. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29659/1/Marketing.pdf

Скригун, Н. П. Аромамаркетинг : сутність, інструменти та механізм дії [Електронний ресурс] / Н. П. Скригун, Т. А. Наумко // Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2019. – Вип. № 28. – Ч. 2. – С. 106–110. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30688/1/1.pdf

Скригун, Н. П. Вірусна реклама в інтернет-просторі : сутність та прийоми [Електронний ресурс] / Н. П. Скригун, В. О. Метейко // Perspectives of world science and education. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. – Osaka (Japan). – CPN Publishing Group, 2019. – P. 370–373. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30623/1/1.pdf

Скригун, Н. П. Маркетинг влияния как инструмент продвижения товаров в социальных сетях [Электронный ресурс] / Н. П. Скригун, Е. А. Баталова, Ю. Л. Запорожан // Оралдын Гылым Жаршысы : научно-теоретический и практический журнал. Серия : Экономические науки. – Уральск : Уралнаучкнига, 2019. – № 15 (63). – Т. 2. – С. 24-30. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31447/1/2_.pdf

Стельмах, В. М. Використання кольорів в рекламі [Електронний ресурс] / В. М. Стельмах, Н. П. Скригун // Wykształcenie i nauka bez granic – 2019 : Materialły XV Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 07 - 15 grudnia 2019 roku. – Przemyśl : Nauka i studia, 2019. – Vol. 5. – Р. 27–29. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31452/1/8_.pdf

Авраменко, І. Dark-маркетинг як реакція на заборону / І. Авраменко, Н. Скригун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 198.

Бакуліна, С. Переваги використання Інтернет-маркетингу в бізнесі / С. Бакуліна, Н. Скригун // Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 204.

Білодідова, Н. Нативна реклама – сучасний тренд інтернет-реклами / Н. Білодідова, Н. Скригун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 210.

Войтович, Н. Ю. Сувенірна реклама сучасних виробників майонезу та кетчупів України [Електронний ресурс] / Н. Ю. Войтович, Н. П. Скригун // Бъдещите изследвания – 2018 : материали за XIII Международна научна практична конференция, 15-22 февруари 2018 г. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017. – Vol. 5. Икономики. – C. 28-30. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27076/1/masdf123.pdf

Капінус, Л. В. Теоретичне осмислення сутності категорії "маркетингова поведінка" / Л. В. Капінус, Н. О. Лабінська, Н. П. Скригун // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2018. – Вип. 6. – С. 129-134. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29679/1/1.pdf

Кириленко, І. І. Особливості застосування мерчендайзингу у торгових точках / І. І. Кириленко, Н. П. Скригун // Modern scientificpotential – 2018 : materials of the XIII International scientific and practical Conference, 28 February – 7 March 2018. – С. 22–24.

Король, Н. С. Підлітки як споживачі [Електронний ресурс] / Н. С. Король, Н. П. Скригун // Ключови въпроси в съвременната наука – 2018 : материали за XIII Международна научна практична конференция, 15-22 април 2018 г. – София : "Бял ГРАД-БГ" ООД, 2018. – Vol. 3. – s. 20-22. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26999/1/Teenagers%20as%20consumers.pdf

Лабінська, Н. О. Вендинг як ефективний спосіб дистрибуції товарів та послуг в Україні [Електронний ресурс] / Н. О. Лабінська, Н. П. Скригун // Fundamental and applied science - 2018 : Materials of the XIII International scientific and practical Conference, October 30 - November 7, 2018. – Sheffiеld. Science and eduсation LTD, 2018. – Vol. 6. Economic science. – Р. 25-27. – Режим доступу : https://bit.ly/3zhAgFt

Метейко, В. О. Емоційна лояльність споживачів до бренду як запорука успішного його просування [Електронний ресурс] / В. О. Метейко, Н. П. Скригун // Science without borders – 2018 : materials of the XIII International scientific and practical Conference, March 30-April 7, 2018. – Sheffiеld. Science and eduсation LTD, 2018. – Vol. 5. Economic science. – Р. 25-27. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27004/1/235201.pdf

Метейко, В. Програми лояльності як засіб формування позитивного ставлення споживачів до товарів підприємства / В. Метейко, Н. Скригун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 247.

Скригун, Н. П. Архетипи та стереотипи в маркетингу / Н. П. Скригун, В. О. Метейко // Бізнес-навігатор. – 2018. – Вип. 2 – 2 (45). – С. 55–59.

Скригун, Н. П. Асоціативна диференціація брендів та методи її дослідження / Н. П. Скригун, Л. В. Капінус, І. М. Даценко // Науковий погляд : економіка та управління. – 2018. – № 2 (60). – С. 87–93.

Скригун, Н. П. Нейромаркетинг як засіб психологічного впливу на споживача / Н. П. Скригун, В. О. Метейко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2018. – Вип. 30. – С. 67–70.

Таращук, Н. О. Тенденції та шляхи розвитку SMM в Україні [Електронний ресурс] / Н. О. Таращук, Н. П. Скригун // Економічні науки : матеріали Міжнародної наукової конференції. – Шеффілд, 2018. – С. 58-60. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27424/1/t.pdf

Шевчук, Ю. Т. Імідж як чинник зміцнення ринкових позицій підприємства [Електронний ресурс] / Ю. Т. Шевчук, Н. П. Скригун // Achievement of high school – 2018 : материали за XIII Международна научна практична конференция, 17-25 November, 2018 г. – София : "Бял ГРАД-БГ" ООД, 2018. – Vol. 4. – S. 39-41. – Режим доступу : https://bit.ly/3JzniHZ

Ашомко, Л. В. Реклама як засіб масової комунікації [Електронний ресурс] / Л. В. Ашомко, Н. П. Скригун // Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami : Materialy XIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji – Ekonomiczne nauki (07 -15 listopada 2017 roku) : Przemyśl. Nauka i studia, 2017. – Vol. 2. – Р. 9-11. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26306/4/ashomko.pdf

Білодідова, Н. М. Використання колірного тесту М. Люшера для дослідження споживачів [Електронний ресурс] / Н. М. Білодідова, Н. П. Скригун // Science and edukation – 2017 : Materials of the XIII International scientific and practical Conference. – Sheffiеld. Science and edukation LTD, 2017. – Vol. 1 : Economic science. – P. 53-55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26314/1/tezu.pdf

Білодідова Н. М. Гештальт-маркетинг та його використання в діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Н. М. Білодідова, Н. П. Скригун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р., м. Київ : тези доповідей. — К. : НУХТ, 2017. – Ч. 3 – С. 149. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26319/1/tezu5.pdf

Білодідова, Н. М. Соціальні мережі як ефективний засіб протистояння кризовій ситуації / Н. М. Білодідова, Н. П. Скригун // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 258–259.

Восколович, Л. В. TTL-комунікації як інтегрований підхід до просування продукції [Електронний ресурс] / Л. В. Восколович, Н. П. Скригун // Образованието и науката на XXI век : Материали за XIII Международна научна практична конференция, 15-22 октомври 2017 г. – София : "Бял ГРАД-БГ" ООД, 2017. – Т. 4. – С. 34-36. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26301/1/voscol.pdf

Восколович, Л. В. Реклама як засіб масової комунікації / Л. В. Восколович, Н. П. Скригун // Perspektywiczneopracowania są nauką i technikami : мaterialy XIII Miedzynarodowejnaukowi-praktycznej konferencji, 07-15 listopada 2017 r. – Przemyśl : Nauka i studia, 2017. – Vol. 2 : Ekonomiczne nauki. – Р. 9–11.

Долішня, І. Ю. Програми лояльності як рушійна сила успіху підприємства [Електронний ресурс] / І. Ю. Долішня, Н. П. Скригун // Бъдещите изследвания – 2017 : Материали за ХІІІ международна научна практична конференция. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017. – Т. 2. Икономики. – С. 19-21. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26462/1/program.pdf

Єфісько, Ю. Ю. Сучасні та нестандартні методи рекламування товару [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Єфісько, Н. П.Скригун // Scientific horizons – 2017 : materials of the XI international scientific and practical conference, 30 September–7 October 2017 ye. – Vol. 1. – P. 43-45. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26357/1/Ephesian-Scribe%20Thesis.pdf

Семененко, К. Ю. Онлайн мерчандайзинг як засіб просування товарі в мережі Інтернет друк [Електронний ресурс] / К. Ю. Семененко, Г. Д. Сергеєва, Н. П. Скригун // Information economy : knowledge, competition and increase : collective monograph. – C.E.I.M., Valencia, Venezuela, 2017. – P. 60-71. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26788/1/elibrary_30768200_18832681.pdf

Семененко, К. Ю. Особливості застосування інструментів онлайн-маркетингу під час просування товарів в мережі Інтернет / К. Ю. Семененко, Н. П. Скригун, І. І. Кириленко // Науковий вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – Одеса : Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2017. – Т. 22, Вип. 12 (65). – С. 136–141.

Скригун, Н. П. Асоціації бренда та їхня роль в посиленні його диференціації [Електронний ресурс] / Н. П. Скригун, Л. В. Чорноус, І. М. Авраменко // Причорноморські економічні студії. Серія «Економічні науки». – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017. – № 17. – С. 79-82. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26358/1/Avramenko-Inna-article-May-2017.pdf

Скригун Н. П. Використання гештальт-технологій у маркетингу [Електронний ресурс] / Н. П. Скригун, К. Ю. Семененко, Н. М. Білодідова // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії», Серія «Економічні науки». – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017 – № 21. – С. 67–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26318/1/doc_1.pdf

Skryhun, N. Influencer marketing is a new possibility to control the process of consumer’s decision acceptance about purchasing [Electronic resource] / N. Skryhun, M. Lytka, L. Vlasenko // News of science and education. – Sheffield. Science and education LTD, 2016. – № 21/2 (46). – Р. 21-24. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26453/1/Skr%20L%20VL%20Rep.pdf

Авраменко, І. М. Е-мейл-маркетинг : переваги та недоліки [Електронний ресурс] / І. М. Авраменко, Н. П. Скригун // Science and education, 2016 – Science without borders : materials of the XII international scientific and practical conference. – Vol. 2. – Economic science. – P. 67–68. http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26353/1/Avramenko_test_berezen.pdf

Авраменко, І. М. Індивідуальний маркетинг та його роль у підвищенні ступеня лояльності споживачів [Електронний ресурс] / І. М. Авраменко, Н. П. Скригун // Економічний механізм управління інноваціями : методологія, теорія та практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : ЛЕФ, 2016. – С. 44-45. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26354/1/Avramenko_tez_3.pdf

Авраменко, І. М. Індивідуальність бренда як важливий елемент його іміджа [Електронний ресурс] / І. М. Авраменко, Н. П. Скригун // Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості : теорія та практика : програма і матеріали ІV Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 24-25 листопада 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 273. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26356/3/Avramenko_Iztezi_NUHT_2016.pdf

Білодідова, Н. М. Правила кольорового оформлення ефективного рекламного повідомлення на ринку пивобезалкогольних напоїв [Електронний ресурс] / Н. М. Білодідова, Н. П. Скригун // Інноваційна економіка, 7-8 жовтня 2016 р. – Одеса, 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26316/1/tezu3%5d.pdf

Методи стимулювання відвідувачів антикафе [Електронний ресурс] / К. Ю. Семененко, К. А. Кухта, Н. П. Скригун, Л. В. Капінус // Управління розвитком. - 2016. – № 2. – С. 102–107. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26561/1/methods.pdf

Семенко, К. Ю. E–mail як ефективний канал маркетингових комунікацій / К. Ю. Семенко, Н. П. Скригун, І. М. Авраменко // Причорноморські економічні студії. – Одеса : Гельветика. – 2016. – № 6. – С. 106–111.

Семенко, К. Ю. Кольорова гама в оформлені упаковки пивної продукції як ключовий засіб комунікації зі споживачем / К. Ю. Семенко, Н. П. Скригун, Н. М. Білодідова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – № 20, Ч. 2. – С. 101–105.

Семенко, К. Ю. Сутність маркетингової комунікації та взаємозв’язок її елементів / К. Ю. Семенко, Н. П. Скригун, М. В. Пірнак // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2016. – № 15. – С. 271–279.

Семенко, К. Ю. Трансформаційні перетворення регіональної економіки / К. Ю. Семенко, Н. П. Скригун, Л. В. Капінус // Види Інтернет-користувачів та їх характеристики в контексті забезпечення ефективності маркетингових комунікацій. – Київ : Кондор, 2016. – 289 с.

Скригун, Н. П. Е-mail як ефективний канал маркетингових комунікацій [Електронний ресурс] / Н. П. Скригун, К. Ю. Семененко, І. М. Авраменко // Причорноморські економічні студії. Серія «Економічні науки». – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та іновацій 2016. – № 6. – С. 106–110. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26359/1/Avramenko.%20article.%20E-mail%20as%20effects.pdf

Скригун, Н. П. Е-мейл-маркетинг : переваги та недоліки / Н. П. Скригун, І. М. Авраменко // Science without borders : materials of XII International scientific and practical conference, 2016. – Sheffield. – Vol. 2. – P. 67–68.

Скригун, Н. П. Індивідуальний маркетинг та його роль у підвищенні ступеня лояльності споживачів / Н. П. Скригун, І. М. Авраменко // Економічний механізм управління інноваціями : методологія, теоріята практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 вересня 2016 р. – Львів : ЛЕФ, 2016. – С. 44–45.

Скригун, Н. П. Кольорова гама в оформленні упаковки пива як ключовий засіб комунікацій зі споживачем [Електронний ресурс] / Н. П. Скригун, К. Ю. Семененко, Н. М. Білодідова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – Ч. 2. – № 20. – С. 101–105. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26302/1/doc.pdf

Ферт, А. В. Інструменти збільшення потоку клієнтів салонів краси [Електронний ресурс] / А. В. Ферт, Н. П. Скригун // Ключови въпроси в съвременната наука – 2016 : материали за 11-а Международна научно практична конференция, 2016. – Т. 2. – Икономики София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С. 61-63. – Режим доступу : https://bit.ly/31h37xj

Шаповал, О. Ф. Моделювання оптимального асортименту продукції підприємства [Електронний ресурс] / О. Ф. Шаповал, Н. П. Скригун, Л. О. Коннова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – К., 2016. – Вип. 2 (177). – С. 75–78. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22867/1/2.pdf