Семененко Катерина Юріївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
1
1
46
5
29

Перелік опублікованих документів

Effective frequency of displaying the communication message to consumers of beer brand in digital media / К. Semenenko, L. Kapinus, І. Boiko, V. Kucherenko, N. Skryhun // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Vol. 11, Issue 4. – Рр. 629-647. DOI: 10.24263/2304-974X-2022-11-4-11

Бачмага, А. Сенсорний маркетинг як інструмент впливу на споживача / А. Бачмага, К. Семененко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 88.

Семененко, К. Ю. Адаптована концепція холістичного маркетингу як інструмент залучення та утримання споживачів / К. Ю. Семененко, М. Є. Дунін, С. Б. Розумей // Інтернаука. Серія: «Економічні науки» : міжнародний науковий журнал. – 2022. – № 4(60). – С. 72-79.

Conseptualisation of category «behavior of the enterprise» in economic theory. Social capital: vectors of development of behavioral economics: collective monograph / Larysa Kapinus, Natalia Skryhun, Kateryna Semenenko, Svitlana Kolodiuk // Social capital: vectors of development of behavioral economics : collective monograph. – Вulgaria : ACCESS Press Publishing house, 2021. – P. 18–30.

Семененко, К. Ю. Використання інструментів онлайн-просування товарів підприємств пивної галузі [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Катерина Юріївна Семененко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2021. – 24 с. – Режим доступу : https://bit.ly/3EJayLh

Methodical approach to evaluation of commodities’ advancement efficiency using online-instruments [Electronic resourse] / L. Kapinus, S. Rozumei, N. Skrygun, K. Semenenko // AIC Economics and Management. – Bila Tserkva, 2020. – № 2. – P. 157–167. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36975/1/3.pdf

Капінус, Л. В. Просування продукції підприємств харчової промисловості в онлайн-ритейлі / Л. В. Капінус, К. Ю. Семененко, Т. І. Грищенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2019. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 104–108.

Семененко, К. Ю. Законодавчі обмеження при просуванні алкогольноїпродукції та робота в Dark Market / К. Ю. Семененко, А. Завертана // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 179.

Семененко, К. Ю. Комунікаційні точки зв’язку та їхнє місце в класифікації інструментів онлайн комунікацій / К. Ю. Семененко // Журналістика та реклама : вектори взаємодії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19 березня 2019 р. – Київ : КНТЕУ, 2019. – С. 193–197.

Семененко, В. Ю. Маркетингова діяльність в соціальних мережах Facebook та Instagram [Електронний ресурс] / К. Ю. Семененко, В. І. Юрченко, Н. П. Скригун // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. ‒ 2019. ‒ № 2 ‒ С. 164‒168. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29659/1/Marketing.pdf

Семененко, К. Проблеми оцінювання ефективності онлайн комунікацій / К. Семененко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 262.

Семененко, К. Ю. Онлайн мерчандайзинг як засіб просування товарі в мережі Інтернет друк [Електронний ресурс] / К. Ю. Семененко, Г. Д. Сергеєва, Н. П. Скригун // Information economy : knowledge, competition and increase : collective monograph. – C.E.I.M., Valencia, Venezuela, 2017. – P. 60-71. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26788/1/elibrary_30768200_18832681.pdf

Семененко, К. Ю. Особливостіз астосування інструментів онлайн-маркетингу під час просування товарів в мережі Інтернет / К. Ю. Семененко, Н. П. Скригун, І. І. Кириленко // Науковий вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – Одеса : Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2017. – Т. 22, Вип. 12 (65). – С. 136–141.

Скригун Н. П. Використання гештальт-технологій у маркетингу [Електронний ресурс] / Н. П. Скригун, К. Ю. Семененко, Н. М. Білодідова // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії», Серія «Економічні науки». – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017 – № 21. – С. 67–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26318/1/doc_1.pdf

Методи стимулювання відвідувачів антикафе [Електронний ресурс] / К. Ю. Семененко, К. А. Кухта, Н. П. Скригун, Л. В. Капінус // Управління розвитком. – 2016. – № 2. – С. 102–107. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26561

Семененко, К. Ю. Вплив контент маркетингу на поведінку споживача в онлайн середовищі / К. Ю. Семененко // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчовоїпромисловості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 69–71.

Семененко, К. Ю. Онлайн - та Інтернет-маркетинг : спільне і відмінне / К. Ю. Семененко // Modern transformation of economics and management in the era of globalization : proceedings International scientific-practical conference, 29 January 2016. – Klaipeda : Baltija Publishing, 2016. – С. 186–189.

Семененко, К. Ю. Цифровий маркетинг (Didgital marketing) як сполучна ланка між онлайн – та офлайн–середовищем комунікацій / К. Ю. Семененко // Dezvoltarea sistemelor sociale si economice intr–un mediu competitiv la nivel global : conferinta international stiintifico-practica, 26 Februarie 2016. – Moldova, Chisinau, 2016. – С. 155–158.

Скригун, Н. П. Е-mail як ефективний канал маркетингових комунікацій / Н. П. Скригун, К. Ю. Семененко, І. М. Авраменко // Причорноморські економічні студії. Серія «Економічні науки». – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та іновацій 2016. – № 6. – С. 106–110. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26359/1/Avramenko.%20article.%20E-mail%20as%20effects.pdf

Скригун, Н. П. Кольорова гама в оформленні упаковки пива як ключовий засіб комунікацій зі споживачем / Н. П. Скригун, К. Ю. Семененко, Н. М. Білодідова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – Ч. 2. – № 20. – С. 101-105. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26302/1/doc.pdf