Розумей Світлана Борисівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
2
1
98
6
80

Перелік опублікованих документів

Розумей, С. Б. Формування ефективної маркетингової політики розподілу продукції підприємств [Електронний ресурс] / С. Б. Розумей, І. В. Ніколаєнко, О. О. Лелека // Економіка та суспільство. – 2023. – № 48. – Режим доступу : http://surl.li/jxsbb

Духновська, М. М. Маркетингові інструменти покращення ставлення споживачів до продукції підприємства [Електронний ресурс] / М. М. Духновська, С. Б. Розумей // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 20-21. – Режим доступу : https://is.gd/hjDdyU

Розумей, С. Б. Основні положення вибору організаційних структур служб маркетингу підприємства / С. Б Розумей, А. Венгаренко // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІІI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 23-24 листопада 2022 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 93-96.

Семененко, К. Ю. Адаптована концепція холістичного маркетингу як інструмент залучення та утримання споживачів / К. Ю. Семененко, М. Є. Дунін, С. Б. Розумей // Інтернаука. Серія: «Економічні науки» : міжнародний науковий журнал. – 2022. – № 4(60). – С. 72-79.

Скригун Н. П. Онлайн та офлайн інструменти в системі інтегрованих маркетингових комунікацій / Н. П. Скригун, С. Б. Розумей, Н. О. Молін // Маркетинг і цифрові технології. – 2022. – Т. 6, Вип. 2. – С. 49-61.

Розумей, С. Сучасні тренди в рекламі / С. Розумей, С. А. Колодюк // Fundamental and applied research in the modern world : The 7 th International scientific and practical conference, February 17–19. –Boston, USA : BoScience Publisher, 2021. – Р. 555–557.

Розумей, С. Теоретичні підходи щодо оцінювання ефективності рекламних кампаній [Електронний ресурс] / С. Розумей, І. Ніколаєнко // INTERCON : International scientific discussion: problems, tasks and prospects. – 2021. – № 52. – Р. 104–109. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36982/1/4.pdf

Methodical approach to evaluation of commodities’ advancement efficiency using online-instruments [Electronic resourse] / L. Kapinus, S. Rozumei, N. Skrygun, K. Semenenko // AIC Economics and Management. – Bila Tserkva, 2020. – № 2. – P. 157–167. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36975/1/3.pdf

Methodical approaches to the determination of readiness of introduction of blue ocean strategy on the enterprises of food industry / T. Belova, O. Krainiuchenko, S. Rozumei, O. Pietukhova // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Is. 4. – Pp. 917–929.

Капінус, Л. В. Маркетингова поведінка підприємств на онлайн-ринку [Електронний ресурс] / Л. В. Капінус, С. Б. Розумей, Д. С. Наконечна // Таврійський науковий вісник. Серія : Економіка. – 2020. Вип. 4. – С.80–88. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36974/1/2.pdf

Розумей, С. Б. Розроблення рекламної стратегії нового товару [Електронний ресурс] / С. Б. Розумей, І. В. Ніколаєнко, А. В. Долюк // Економіка та управління АПК. – 2020. – № 1. – С. 129–140. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36984/1/7.pdf

Розумей, С. Сучасні тенденції використання трейд-маркетингу на виробничих та торговельних підприємствах [Електронний ресурс] / С. Розумей, Г. Ю. Юденко, О. А. Гончарова // Проблеми системного підходу в економіці : збірник наукових праць. – 2020. – № 1 (75). – С. 107–117. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36988/1/33.pdf

Капінус, Л. В. Функція управління маркетинговими інтернет-комунікаціями підприємства на онлайн-ринку [Електронний ресурс] / Л. В. Капінус, С. Б. Розумей // III International Scientific Conference Integration of Business Structures : Strategies and Technologies : Conference Proceedings, February 22th, 2019. Tbilisi, Georgia : Baltija Publishing, 2019 – С. 92-95. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29814/3/Kapinus_Georgia.pdf

Розумей, С. Б. Особливості інтернет-маркетингу в сучасних умовах features of internet marketing in modern conditions / С. Б. Розумей, І. В. Ніколаєнко // Приазовський економічний вісник. – 2019. – С. 190.

Розумей, С. Б. Оцінювання стану конкуренції на ринку жиро олійної продукції України / С. Б. Розумей, К. О. Семідей // Економічний аналіз : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Т. 29, № 2. – С. 174–179.

Богун, Л. Ю. Класифікація інструментів трейд-маркетингу [Електронний ресурс] / Л. Ю. Богун, С. Б. Розумей, І. В. Ніколаєнко // Економічний аналіз : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Т. 28, № 4. – С. 167-172. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29728/1/1.pdf

Гончарова, О. Шлях прийняття рішення споживачів / О. Гончарова, С. Розумей // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 222.

Долюк, А. Психологічний вплив на поведінку споживачів інструментами мерчандайзингу / А. Долюк, С. Розумей // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 230.

Розумей, С. Б. Сутність та етапи комерційної діяльності підприємства / С. Б. Розумей, А. О. Голь // Економіка та суспільство : електронне наукове фахове видання. – Мукачево : Мукачівський державний університет, 2018. – Вип. 14. – С. 498–504.

Федорук, В. Сучасні тенденції розвитку партизанського маркетингу / В. Федорук, С. Розумей // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 269.

Розумей, С. Б. Процес формування систем розподілу продукції / С. Б. Розумей // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 67–69.

Розумей, С. Б. Формування систем розподілу продукції підприємств пивобезалкогольної галузі [Електронний ресурс]  : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»/ Розумей Світлана Борисівна ; НУХТ. – К., 2016. – 23 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23084/1/Rozume%d1%962016.pdf

Розумей, С. Б. Формування систем розподілу продукції підприємств пиво безалкогольної галузі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Розумей Світлана Борисівна ; НУХТ. – Київ, 2016. – 313 с.