Пєтухова Ольга Михайлівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
5
1
1
141
9
98

Перелік опублікованих документів

Гарастовська, А. В. SWOT-аналіз як основа формування маркетингових стратприємсегій [Електронний ресурс] / А. В. Гарастовська, О. М. Пєтухова // Проблеми управління та економіки підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 12–14. – Режим доступу : http://surl.li/ebltl

Гарастовська, А. В. Маркетингова стратегія підприємств молочної галузі: сутність поняття та особливості формування / А. В. Гарастовська, О. М. Пєтухова // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Т. 28, № 6. – С. 28-36.

Кусий, С. В. Діяльність підприємств харчової промисловості в умовах сучасних реалій [Електронний ресурс] / С. В. Кусий, О. М Пєтухова // Проблеми управління та економіки підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. –С. 40–42. – Режим доступу : https://is.gd/dC7uGM

Пєтухов, В. Р. Сучасні проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості / В. Р. Пєтухов // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 63-65.

Скопенко Н. С. Теоретико-методичні основи ризик-менеджменту кадрових ризиків бізнес-організацій / Н. С. Скопенко, О. М. Пєтухова // Сучасний менеджмент у вирішенні проблем розвитку підприємств харчової промисловості: моделі, стратегії, технології  : колективна монографія / С. П. Дунда, А. С. Зєніна-Біліченко, Г. О. Кундєєва О. А. Лисенко, О. М. Пєтухова, Т. В. Рибачук-Ярова, Н. С. Скопенко, С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, О. В. Тур, М. П. Турчина, І. В. Тюха ; за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган ; Національний університет харчових технологій — Київ : ФОП Ямчинський О. В., 2022. — 432 с.

Сучасний менеджмент у вирішенні проблем розвитку підприємств харчової промисловості: моделі, стратегії, технології [Електронний ресурс] : кол. монографія / С. П. Дунда, А. С. Зєніна-Біліченко, Г. О. Кундєєва, О. А. Лисенко, О. М. Пєтухова, Т. В. Рибачук-Ярова, Н. С. Скопенко, С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, О. В. Тур, М. П. Турчина, І. В. Тюха ; за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган. – Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2022. – 432 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38763/1/monogpaf.pdf

Страшинська, Л. В. Оцінювання купівельної поведінки та споживчих уподобань на молочному ринку / Л. В. Страшинська, О. М. Пєтухова, А. В. Гарастовська // Science, trends and perspectives of development : abstracts of VII International scientific and practical conference, February 21 – 23, 2022. – Budapest, Hungary, 2022. – P. 107–110. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37708

Страшинська, Л. В. Тенденції змін споживчих уподобань на ринку харчових продуктів / Л. В. Страшинська, О. М. Пєтухова, Д. О. Сімкін // International scientific innovations in human life : proceedings of XI International scientific and practical conference, 11-13 May 2022. – Manchester, United Kingdom, 2022. – P. 743–746. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37710

Ткачук, С. В. Маркетингові аспекти розвитку підприємництва у сфері харчових продуктів / С. В. Ткачук // Сучасний менеджмент у вирішенні проблем розвитку підприємств харчової промисловості: моделі, стратегії, технології  : колективна монографія / С. П. Дунда, А. С. Зєніна-Біліченко, Г. О. Кундєєва О. А. Лисенко, О. М. Пєтухова, Т. В. Рибачук-Ярова, Н. С. Скопенко, С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, О. В. Тур, М. П. Турчина, І. В. Тюха ; за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган ; Національний університет харчових технологій — Київ : ФОП Ямчинський О. В., 2022. — 432 с.

Товарна інноваційна політика підприємства : навч. посібник [Електронний ресурс] / Ю. А. Сагайдак, Н. С. Скопенко, О. М. Пєтухова, Т. Б. Харченко. – Київ : ФОП Ямчинський О. В., 2022. – 193 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39033/1/Sagaydak_Skopenko.pdf

A Comprehensive Methodology for Assessing the Effects of Management and Marketing on the Value of the Enterprise Based on the Development of Intellectual Capital / Nadiia Reznik, Anatoliy Ostapchuk, Liudmyla Sachynska, Tatiana Kostiuk, Olha Pietukhova // Lecture Notes in Networks and Systems. – 2021. – Vol. 194. – P. 454–465.

Applied Aspects of Formation of Facilitation-Reflective Methodology of Personnel Motivation Management in the Energy Management System / Igor Fedun, Innola Novikova, Marina Klymchuk, Tetiana Ilina, Olha Pietukhova, Galina Artamonova // Lecture Notes in Networks and Systems. – 2021. – Vol. 194. – P. 344–354.

Building an effective model of intelligent entrepreneurship development in digital economy [Electronic resourse] / Halyna Ostrovska, Halyna Tsikh, Iryna Strutynska, Iryna Kinash, Olha Pietukhova, Оlena Golovnya, Natalia Shehynska // Eastern European Journal of Advanced Technology. – 2021. – Vol. 6, № 13 (114) – P. 49–59. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36987/1/22.pdf

Гальченко, В. Сучасні тенденції у В2В торгівлі / В. Гальченко, О. Пєтухова // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 17–18 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 15–18.

Гарастовська, А. В. Віртуальне підприємство як форма стратегічного розвитку / А. В. Гарастовська, О. М. Пєтухова // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 89–91.

Гарастовська, А. В. Детермінанти ефективного застосування концепції стратегічних намірів на підприємствах харчової промисловості / А. В. Гарастовська, О. М. Пєтухова // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 17–18 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 18–21.

Пєтухова, О. М. RACE-технологія при розробці імеджевої рекламної та PR-кампанії підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, С. О. Степанчук, А. В. Грущенко // Ефективна економіка. – 2021. – № 12. – Режим доступу : https://rb.gy/o2ndls

Пєтухова, О. М. Кліринг як вид професійної діяльності [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, С. М. Еш // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 4. – С. 90–97. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36788/1/3.pdf

Пєтухова, О. М. Маркетингова стратегія як ключовий елемент системи управління підприємством / О. М. Пєтухова, Л. В. Страшинська, А. В. Гарастовська // Perspective of science and practice : The XIII International Science Conference, December 13–15. – Amsterdam, Netherlands, 2021. – P. 135–139.

Пєтухова, О. М. Розвиток депозитарних послуг на фондовому ринку України [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, С. М. Еш / Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2021. – Вип. 7–8 (242–243). – С. 7–14. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36789/1/4.pdf

Пєтухова, О. М. Фінансово-управлінська основа розвитку територіальних громад: напрями змін та принципи зміцнення / О. М. Пєтухова, Т. А. Заяць // Сучасний стан та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : колективна монографія. – Полтава : ПП «Астрая», 2021. – С. 6–12.

Сімкін, Д. Інструменти ефективного управління якістю та безпекою харчових продуктів на підприємствах / Д. Сімкін, О. М. Пєтухова // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 17–18 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 96–98.

Страшинська, Л. В. Проблеми розвитку вітчизняних підприємств молочної промисловості / Л. В. Страшинська, О. М. Пєтухова, Д. Сімкін // Perspective of science and practice : The XIII International Science Conference, December 13–15. – Amsterdam, Netherlands, 2021. – P. 86–88.

Сучасний стан та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України [Електронний ресурс] : колективна монографія. – Полтава : ПП «Астрая», 2021. – 86 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36985/1/Pet%20Zaya2021.pdf

Methodical approaches to the determination of readiness of introduction of blue ocean strategy on the enterprises of food industry / T. Belova, O. Krainiuchenko, S. Rozumei, O. Pietukhova // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Is. 4. – Pp. 917–929.

Methodical bases of Formation of Tasks and Development of Risk-oriented Strategy of Development of the Enterprises in the Conditions of Internationalization and Economic Globalization [Electronic resource] / I. Novikova, O. Pietukhova, M. Apostol, I. Fedun, A. Cherkasov // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – Vol. 12, Special Issue 07. – 2020. – P. 405–411. – Access mode :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36695/1/1.pdf

Organizational and economic mechanism of regulation of international educational migration [Electronic resource] / N. P. Reznik, I. L. Fedun, Z. V. Smutchak, O. M. Pietukhova, G. V. Artamonova // International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Vol. 29, № 9. P. 6001–6010. – Access mode : – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31477/1/3.pdf

Людський розвиток в Україні : пріоритети розвитку сільських поселень у контексті децентралізації управління [Електронний ресурс] : монографія / за ред. Е. М. Лібанової ; відп. за вип. О. В. Макарова, Т. А. Заяць ; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – Київ : Академперіодика, 2020. – 354 с. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36697/1/2.pdf

Менеджмент організацій і адміністрування : теорія та практика : кол. монографія [Електронний ресурс] / за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган. – Київ : Кафедра, 2020. – 404 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32138/1/management.pdf

Пєтухова, О. М. Заходи фінансової санації в програмі антикризового управління підприємства молочної галузі [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, С. М. Еш // Magyar Tudományos Journal. – 2020. – № 37. – С. 5–10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31476/1/2.pdf

Пєтухова, О. М. Маркетинговий аспект забезпечення економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, Г. В. Сілакова // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08–09 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – C. 24–26. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31480/1/4.pdf

Пєтухова, О. М. Нелінійні підходи до формування стратегій розвитку підприємства в системі антикризового менеджменту [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова // Менеджмент організацій і адміністрування : теорія та практика : колект. монографія. – Київ : Кафедра, 2020. – С. 42–52. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36700/1/3.pdf

Пєтухова, О. М. Розвиток біржової діяльності [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, С. М. Еш // Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : монографія. – Київ : Лідер, 2020. – С. 191–207. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/36706

Пєтухова, О. М. Соціальна орієнтація інноваційних процесів в Україні у контексті якості життя [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, Т. А Заяць, Т. Ю. Нечитайло // Інфраструктура ринку : електронний науково-практичний журнал. – 2020. – Вип. 45. – С. 214–219. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36703/1/4.pdf

Пєтухова, О. М. Сутність аналізу ефективності бізнесу та його фінансово-економічних результатів О. М. Пєтухова, К. Т. Воловідник // Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні : збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 грудня 2020 р. – Херсон : ХНТУ, 2020. – С. 267–269.

Пєтухова, О. М. Управління логістичними витратами на підприємстві [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова // Сучасні технології комерційної діяльності і логістики : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21–22 травня 2020 р. – Київ : КНЕУ, 2020. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31481/1/5.pdf

Пєтухова, О. М. Напрями удосконалення інформаційних потоків на підприємстві [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, І. С. Скліфус // Молодий вчений. – 2019. – № 12 (76). – С. 36–38. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31479/1/7.pdf

Пєтухова, О. М. Розвиток експортної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, А. М. Ямкова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 1. – С. 47–54. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30597/1/export%20activity.pdf

Пєтухова, О. М. Сучасні наукові погляди на забезпечення економічної безпеки інноваційної діяльності підприємств / О. М. Пєтухова, Г. В. Сілакова // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 23–25 травня 2019 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – C. 198–199.

Пєтухова, О. М. Сучасні підходи до стратегічного управління розвитком підприємства / О. М. Пєтухова // Проблеми управління та економіки підприємств всучасних умовах : матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 69–70.

Пєтухова, О. М. Сучасні тенденції та перспективи розвитку підприємств харчової промисловості України [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, Г. В. Сілакова // Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 вересня 2019 р. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 92–94. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31482/1/8.pdf

Пєтухова, О. М. Удосконалення управління логістичними витратами на прикладі ТДВ «Яготинський маслозавод» [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, Є. Р. Попова // Молодий вчений. – 2019. – № 12 (76). – С. 465–469. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31478/1/6.pdf

Пєтухова, О. М. Формування конкурентних переваг як фактор забезпечення економічної безпеки підприємств [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, Г. В. Сілакова // Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2019 р., м. Одеса. – Одеса : Фенікс, 2019. – С. 70–73. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30602/1/competitive%20advantages.pdf

Пєтухова, О. М. Формування конкурентних переваг як фактор забезпечення економічної безпеки підприємств [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, Г. В. Сілакова // Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 вересня 2019 р. – Одеса : Фенікс, 2019. – С. 70–73. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31483/1/9.pdf

Пєтухова, О. М. Формування та використання інтелектуального потенціалу в національній економіці України [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, С. О. Степанчук // Інтелект ХХІ. – 2019. – № 6, Ч. 2. – С. 127–132. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31475/1/1.pdf

Сілакова, Г. В. Сучасні тенденції та перспективи розвитку підприємств харчової промисловості України [Електронний ресурс] / Г. В. Сілакова, О. М. Пєтухова // Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 92-94. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30605/1/tendencies%20.pdf

Сілакова, Г. В. Перспективи розвитку експортного потенціалу АПК України [Електронний ресурс] / Г. В. Сілакова, О. М. Пєтухова // Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості : Міжнародна науково-практична конференція, 23-24 травня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 131–134. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30604/1/export%20potential.pdf

Пєтухова, О. М. Аналіз власного капіталу як фактору забезпечення фінансової безпеки підприємств [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, Г. В. Сілакова // Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах : позиціонування і реалії : тези доповідей IІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21–22 березня 2018 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Київ. ун-т культури ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 333 с. – С. 164–167. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28439/1/equity%20capital%20.pdf

Пєтухова, О. М. Домінанти розвитку логістичної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, А. І. Лепіхова  // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2018. – № 4 (86) . – С. 87–91. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30596/1/logistics.pdf

Пєтухова, О. М. Інноваційна складова національної безпеки країни [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ : зірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19 квітня 2018 р., м. Херсон. – 331 с. – С. 152–154. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28438/1/innovations.pdf

Пєтухова, О. М. Контролінг як важлива складова інноваційного розвитку підприємства / О. М. Пєтухова // Антикризовий розвиток соціальних таекономічних процесів в умовах глобалізації : XІIІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Буча, 2018 р. – Видавничий центр науково-організаційного відділу Українського гуманітарного інституту, 2018. – С. 73–76.

Пєтухова, О. М. Контролінг як важлива складова інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації : XІIІ Міжнародна науково-практична конференці, м. Буча, 2018 р. - Видавничий центр науково-організаційного відділу Українського гуманітарного інституту, 2018. – 280 с. – С. 73-76. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28435/1/Controlling.pdf

Пєтухова, О. М. Моніторинг стану та перспективи розвитку експортного потенціалу молочної промисловості України [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, Ю. О. Журавель // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 4. – С. 104–110. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32659/1/MONITORING%20THE%20STATUS%20AND%20PROSPECTS.pdf

Пєтухова, О. М. Підвищення ефективності управління логістичними процесами на складах підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, Е. Д. Чорна // Молодий вчений. – 2018. – № 1 (53) січень 2018. – С. 957–961. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28433/1/enterprise.pdf

Пєтухова, О. М. Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства агропродовольчої сфери [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, А. В. Коняга // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24. – № 1. – С. 57-65. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28432/1/competitiveness.pdf

Пєтухова, О. М. Підприємницький маркетинг [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, А. І. Чижевська // Презентації виступів і тези доповідей круглого столу з нагоди 45-річчя ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ за участю студентів, викладачів, провідних науковців і практиків, 7 грудня 2017 р. – К. : НУХТ, 2018. – 237 с. – C. 146-148. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28436/1/marketing.pdf

Пєтухова, О. М. Сучасний стан та тенденції розвитку виробництва спирту в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, Л. О. Шевченко // Презентації виступів і тези доповідей круглого столу з нагоди 45-річчя ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ за участю студентів, викладачів, провіднихнауковців і практиків, 7 грудня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2018. – 237 с. – C. 112–114. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28437/1/alcohol.pdf

Пєтухова, О. М. Удосконалення збутової діяльності підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, К. В. Стасішена // Ефективна економіка. – 2018. – № 2 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28434/1/sales.pdf

Пєтухова, О. М. Удосконалення організації логістичних процесів на складі підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, О. С. Ткачук // Молодий вчений. – 2018. – № 1 (53) січень 2018. – С. 957-961. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28431/1/warehouse%20logistics%20.pdf

Пєтухова, О. М. Формування системи економічної безпеки інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, Г. В. Сілакова // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : матеріали ХІ Міжнародного бізнес-форуму, 22 березня 2018 р., м. Київ. – Київ : Київ. Нац. Торг.-екон. ун-т, 2018. – С. 170-172. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28440/1/Economic%20security.pdf

Пєтухова, О. М. Управління стратегічним розвитком підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, Д. М. Демченко // Ефективна економіка. – 2017. – № 1 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28430/1/management.pdf

Пєтухова, О. М. Особливості та перспективи розвитку кондитерської галузі України / О. М. Пєтухова, Г. Г. Чорноштан // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – № 6 (2). – С. 155–159.