Манич Наталія Євгенівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
55
2
6

Перелік опублікованих документів

Манич, Н. Є. Ключові елементи фірмового стилю бренду дитячого харчування «Агуша» [Електронний ресурс] / Н. Є. Манич, А. С. Пінаєва // Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 травня 2020 р. – Одеса : ГО Інститут інноваційної освіти, 2020. – C. 57–61. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31668/1/24.06.20-5.pdf

Манич, Н. Є. Особливості окремих елементів фірмового стилю закладів швидкого харчування (на прикладі «Форфуд») [Електронний ресурс] / Н. Є. Манич, А. О. Тріщ // Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 травня 2020 р. – Одеса : ГО Інститут інноваційної освіти, 2020. – C. 62–66. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31669/1/24.06.20-6.pdf

Манич, Н. Є. Особливості соціальної реклами проти забруднення водоймищ побутовими відходами [Електронний ресурс] / Н. Є. Манич, О. А. Ярошенко // Модернізація та наукові дослідження : парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій : матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 січня 2020 р. – Київ : ГО Інститут інноваційної освіти, 2020. – С. 132–139. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31666/1/24.06.20-3.pdf

Манич, Н. Є. Роль фірмового стилю у просуванні освітніх послуг (на прикладі приватних шкіл вивчення іноземної мови) [Електронний ресурс] / Н. Є. Манич, К. О. Галенко // Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 травня 2020 р. – Одеса : ГО Інститут інноваційної освіти, 2020. – C. 52–57. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31665/1/24.06.20-2.pdf

Манич, Н. Є. Семантичний аналіз реалізованих за кордоном зразків соціальної реклами на підтримку сортування сміття [Електронний ресурс] / Н. Є. Манич, В. В. Король // Модернізація та наукові дослідження : парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій : матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 січня 2020 р. – Київ : ГО Інститут інноваційної освіти, 2020. – С. 125–132. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31667/1/24.06.20-4.pdf

Оверченко, І. Текстильна продукція як складова фірмового стилю підприємств харчової та нехарчової промисловості [Електронний ресурс] / І. Оверченко, Н. Манич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – C. 130. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31664/1/24.06-1.pdf

Манич, Н. Методика формування емоційної рекламної стратегії на прикладі закладу харчування «Дом» / Н. Манич, А. Войналович // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ , 2019. – Ч. 3. – С. 170.

Манич, Н. Оцінка медіа носіїв у рекламній діяльності підприємства «BRIS PUB» / Н. Манич, В. Журавська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 178.

Манич, Н. Цілі рекламної діяльності закладу харчування на прикладі кондитерської «Profitrolya» / Н. Манич, Ю. Тромса // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 208.

Банасько, К. В. Загальний огляд соціально-економічних умов функціонування сучасних вітчизняних видавництв / К. В. Банасько, Н. Є. Манич // Мас-медіа України на зламі епох : реалії та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Старобільськ : ДЗ ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2018. – С. 291–300.

Бодрухіна, Т. А. Медіа конвергентність і нові медіа як тренд сучасної журналістики / Т. А. Бодрухіна, Н. Є. Манич // Мас-медіа України на зламі епох : реалії та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Старобільськ : ДЗ ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2018. – С. 133–138.

Шакун, Ю. І. Особливості сучасних логотипів закладів харчування / Ю. І. Шакун, Н. Є. Манич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 274.

Шакун, Ю. І. Тенденції розвитку української реклами / Ю. І. Шакун, Н. Є. Манич // Мас-медіа України на зламі епох : реалії та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Старобільськ : ДЗ ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2018. – С. 315–319.