Лелека Ольга Олександрівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
50
13

Перелік опублікованих документів

Бєлова, Т. Г. Стратегія споживчої поведінки як складова загальної маркетингової стратегії підприємства [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко, О. О. Лелека // Приазовський економічний вісник. – 2023. – Вип. № 2 (34). – С. 30-34. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41040/1/8.pdf

Загородній, М. О. Оцінювання ефективності цінової політики [Електронний ресурс] / М. О. Загородній, О. О. Лелека // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 – 31 березня 2023 р., м. Полтава. – Полтава, 2023. – Ч. 2. - С. 681–683. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40730/1/2023.pdf

Капінус, Л. В. Маркетингова діджитал-стратегія розвитку послуг [Електронний ресурс] / Л. В. Капінус, В.Ю. Шиліна, О. О. Лелека // Київський економічний науковий журнал. – 2023. – №1. – С. 15-21. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41038/1/44.pdf

Капінус, Л. В. Організація маркетингових івентів у мережі Інтернет [Електронний ресурс] / Л. В. Капінус, І. А. Бойко, О. О. Лелека // Наукові праці НУХТ. – 2023. – Том 29, № 1. – С. 57-66. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41037/1/swnuft_29_1.pdf

Капінус, Л. В. Ставлення споживачів до використання військової та патріотичної тематики в назвах українських брендів [Електронний ресурс] / Л. В. Капінус, І. А. Бойко, О. О. Лелека // Підприємництво та інновації. – 2023. – Вип. 28. – С. 30-36. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41120/1/2023.pdf

Розумей, С. Б. Формування ефективної маркетингової політики розподілу продукції підприємств [Електронний ресурс] / С. Б. Розумей, І. В. Ніколаєнко, О. О. Лелека // Економіка та суспільство. – 2023. – № 48. – Режим доступу : http://surl.li/jxsbb

Ситуативна комунікація брендів харчових продуктів [Електронний ресурс] / О. В. Антонова, Ю. Є. Соловйова, Н. М. Фєдотова, О. О. Лелека // Образ. – 2023. – Вип. 2 (42). – С. 77-85. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41103/1/9_AntonovaSoloviovaFiedotovaLeleka_2023_2_42.pdf

Скопенко, Н. С. Онлайн-мерчандайзинг як інструмент активізації маркетингової поведінки підприємства на онлайн-ринку [Електронний ресурс] / Н. С. Скопенко, Л. В. Капінус, О. О. Лелека // Науковий погляд: економіка та управління. – 2023 – № 2 (82). – С. 47-80. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41039/1/13.pdf

Шиліна, В. Ю. Окреслення ринкових можливостей ТОВ «Альфа-Інтенсив Старт» за матрицею І.Ансоффа в умовах воєнного стану [Електронний ресурс] / В. Ю. Шиліна, О. О. Лелека // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференціїм, 30-31 березня 2023 р., м. Полтава. – Полтава, 2023. – Ч. 2. – С. 789–791. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40729/1/8_Shylina_tezi.pdf

Шиліна, В. Ю. Сутність поняття інструментів комплексу маркетингових комунікацій [Електронний ресурс] / В. Ю. Шиліна, О. О. Лелека // Економіка підприємства: теорія та практика : XІI Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція, 20-21 квітня 2023 р., м. Луцьк. – Луцьк : ВІП ЛНТУ. 2023. – С. 41–42. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40731/1/1_Shylina_tezy.pdf

 

Шиліна, В. Ю. Аналіз недоліків та можливостей маркетингової діяльності ТОВ «Альфа-Інтенсив Старт» [Електронний ресурс] / В. Ю. Шиліна, О. О. Лелека // Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі : Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 2 листопада 2022 р. – Харків, 2022. – С. 140–141. – Режим доступу : https://bit.ly/3XjBIlq

Шиліна, В. Ю. Методичні підходи щодо визначення та аналізу маркетингових можливостей підприємства на прикладі SWOT-аналізу [Electronic resourse] / В. Ю. Шиліна, О. О. Лелека // Analysis of modern ways of development of science and scientific discussions : 10-th International scientific and practical conference, November 29-December 02, 2022. – Bilbao, Spain, 2022. – Pp. 284. – Access mode : https://bit.ly/3DN6qw1

Шиліна, В. Ю. Стан та перспективи розвитку Німеччини, як елементу єврозони, в умовах пандемії та військової агресії рф проти України [Електронний ресурс] / В. Ю. Шиліна, О. О. Лелека // Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці : матеріали ХІV Міжнародної наукової Інтернет-конференції, 10-11 листопада 2022 р. – Київ : НАУ. 2022. – С. 138–141. – Режим доступу : https://bit.ly/3I4xLwn

Герасименко А. Інструменти маркетингової комунікації [Електронний ресурс] / А. Гересименко, О. О. Лелека // Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути : II Міжнародна науково-практична інтернет- конференція, 4-5 лютого 2021 р. – Дніпро, 2021. – Т.1. – С. 260-261 – Режим доступу : https://bit.ly/3jwA560

Рєзник, Є. Захист авторських прав у мережі Інтернет / Є. Рєзник, О. О. Лелека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 186.

Страшинська, Л. В. Соціальна відповідальність бізнесу [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська, О. О. Лелека, Є. С. Анікеєнко // II International science conference of science and practical technologies, 26–29 January, 2021. Luxembourg, 2021. – P. 127–129. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34617/1/Social_responsibility_of_business.pdf

Трохименко, В. Права журналістів, які працюють в інтернет-ЗМІ / В. Трохименко, О. О. Лелека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 187.

Лелека, О. О. Ребрендингі рестайлинг як засіб рекламних комунікацій / О. О. Лелека, В. С. Філоненко // Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах : матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28–29 травня 2020 р., м. Дніпро. – С. 582–584.

Перевертень, К. В. Роль упаковки в сучасному маркетингу / К. В. Перевертень, О. О. Лелека // Science and practice of today : abstracts of IX International scientific and practical conference, november 16-19 2020, Ankara, Turkey. – 2020. – Pp. 345–347. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38736/1/tezy.pdf

Перевертень, К. В. Стратегічне планування на промисловому ринку [Electronic resourse] / К. В. Перевертень, О. О. Лелека // Social function of science, teaching and learning : abstracts of XIII International scientific and practical conference, December 14 – 17 2020. – Bordeaux, France, 2020. – Pp. 232–236. – Access mode : https://bit.ly/3YdK1QE

Філоненко, В. С. Ребрендинг і рестайлинг як засіб рекламних комунікацій [Електронний ресурс] / В. С. Філоненко, О. О. Лелека // Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах : I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 28-29 травня 2020 р. – Дніпро, 2020. – С. 582–584. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38760/1/rebranding.pdf

Погреда, І. Використання сучасних методів впливу на психологію споживача в процесі покупки / І. Погреда, О. О. Лелека // Наукові здобуткимолоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 3. – С. 195.

Гарастовська, А. Ефективність сучасної реклами у соціальних мережах / А. Гарастовська, О. О. Лелека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 220.

Горська, К. Є. Social Media Marketing – захоплення інтернет майданчиків / К. Є. Горська, О. О. Лелека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 224.

Ляшенко, А. Інтернет-реклама, як засіб просування товарів / А. Ляшенко, О. О. Лелека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 244.

Оганесова, О. Чорний піар та його особливості / О. Оганесова, О. О. Лелека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 250.

Ярошенко, В. Просування в соціальних мережах / В. Ярошенко, О. О. Лелека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 272.

Горська, К. Ефективність реклами у соціальних мережах / К. Горська, О. Лелека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 157.