Фєдотова Наталія Михайлівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
1
1
16
3
4

Перелік опублікованих документів

Ситуативна комунікація брендів харчових продуктів [Електронний ресурс] / О. В. Антонова, Ю. Є. Соловйова, Н. М. Фєдотова, О. О. Лелека // Образ. – 2023. – Вип. 2 (42). – С. 77-85. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41103/1/9_AntonovaSoloviovaFiedotovaLeleka_2023_2_42.pdf

Фєдотова, Н. М. Мовна гра в інтернетних постфольклорних текстах періоду російсько-української війни [Електронний ресурс] / Н. М. Фєдотова, О. Л. Кравченко // Лінгвістика. – 2022. – №2 (46). – С. 60–70. doi: 10.12958/2227-2631-2022-2-46-60-70

Application of Cognitive Modelling for Operation Improvement of Retail Chain Management System [Electronic resource] / O. Dankeieva, N. Solomianiuk, L. Strashynska, N. Fiedotova, Y. Soloviova, V. Koval // TEM Journal. – 2021. – Vol. 10, № 1. – P. 358–367. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34628/1/TEMJournalFebruary2021_358_367.pdf

Антонова, О. Особливості побудови метафоричного креолізованого тексту в кампаніях реклами проти расизму / О. Антонова, Ю. Соловйова, Н. Федотова //  Образ. – 2021. – №3. – С. 88-96.

Фєдотова, Н. М. Прийоми мовної гри на стилістичному рівні в інтернетних постфольклорних творах періоду російсько-української війни / Н. М. Фєдотова, О. Л. Кравченко // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Євразії : збірник наукових праць матеріалів I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав, 2022. – С. 143-145.

Фєдотова, Н. М. Прояви нового гуманізму в сучасних журналістських та рекламних текстах різної проблематики / Н. М. Фєдотова, О. Л. Кравченко // Інтегровані комунікації : науковий журнал. – 2021. – Вип. 11.

Fiedotova, N. Modern advertising as a marker of attitude to the elderly in Ukrainian society / N. Fiedotova, S. Lukianchenko // The Europe development trends in journalism, PR, media and communication : International scientific and practical conference, November 27–28, 2020. – Wloclawek : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. – Р. 124–126.

Соломянюк, Н. М. Інтернет-торгівля як елемент ринкової інфраструктури на ринку офічних меблів [Електронний ресурс] / Н. М. Соломянюк, Н. М. Фєдотова, О. Кривенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – Вип. 4 (227). – Режим доступу : dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31608/1/Solomianiuk_internet.pdf

Фєдотова, Н. М. Образ сім'ї в рекламі харчових продуктів / Н. М. Фєдотова, А. Грущенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 183.

Фєдотова, Н. М. Фірмовий стиль ресторану Zefir / Н. М. Фєдотова, К. Сушко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 186.

Гирба, А. Особливості телевізійної реклами м'ясних виробів в Україні / А. Гирба, Н. Фєдотова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р.– Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 212.

Кальненко, І. Неймінг у неспецифічному мовленнєвому середовищі як складова PR-діяльності [Електронний ресурс] / І. Кальненко, Н. Фєдотова // Образ. – 2019. – №2(31). – С. 62–68. – DOI : 10.21272/Obraz.2019.2(31)-62-68. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31739/1/Kalnenko_Fedotova_62_68.pdf

Лісовська, І. Ефективна візуальна комунікація зі споживачем наприкладі дизайну сайтів компанії АВК і Roshen / І. Лісовська, Н. Фєдотова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 213.

Наумко, Т. Особливості адаптації перекладу англомовних рекламних слоганів / Т. Наумко, Н. Фєдотова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 214.

Бабіна, Ю. Технологія ефективних рекламних слоганів солодощів / Ю. Бабіна, Н. Фєдотова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 202.

Кальненко, І. Особливості сприйняття неймінгу в неспецифічному мовленнєвому середовищі (на прикладі продукції кав’ярні «Львівська майстерня шоколаду») / І. Кальненко, Н. Фєдотова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ: НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 232.

Макогін, І. Елементи платформи бренду як важливі складові самоідентифікації підприємства / І. Макогін, Н. Фєдотова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 245.

Смірнова, Л. Висвітлення українських подій засобами концептуального ресторану / Л. Смірнова, Н. Фєдотова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 266.

Фєдотова, Н. Детабуїзація масової організованої комунікації : “жіночі питання” / Н. Фєдотова // Медіапростір : проблеми і виклики сьогодення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених. – Київ : Інститут журналістики, 2018. – С. 238–242.

Бабіна, Ю. Матроскін та компанія – успішна рекламна кампанія / Ю. Бабіна, Н. Фєдотова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 147.

Власко, К. Використання методу переконання в рекламі харчової продукції / К. Власко, Н. Фєдотова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 152.

Войтенко, А. Колір як основна складова фірмового стилю кафе / А. Войтенко, Н. Фєдотова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 153.

Волошин, А. Логотип кав’ярні як елемент фірмового стилю / А. Волошин, Н. Фєдотова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 154.

Дмитрук, А. Фірмовий стиль харчового підприємства – італійського ресторану «FLOUR» / А. Дмитрук, Н. Фєдотова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017.– Ч. 3. – С. 159.

Кожемякіна, О. Маніпулятивні технології реклами молочних продуктів / О. Кожемякіна, Н. Фєдотова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених,аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 164.

Макогін, І. Інтернет-сайт як ефективний інструмент РR підприємства харчової промисловості / І. Макогін, Н. Фєдотова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 166.

Сaвкова, К. Ефективність реклами як основний елемент в маркетинговій політиці закладу «WOGCAFE» / К. Cавкова, Н. Фєдотова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 170.

Фєдотова, Н. М. Стирання табу як ознака трансформації масової організованої комунікації / Н. М. Фєдотова // Образ. – Київ : Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. – Вип. 4 (26). – С. 62–67.