Еш Світлана Миколаївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
118
8
91

Перелік опублікованих документів:

Пєтухова, О. М. Кліринг як вид професійної діяльності [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, С. М. Еш // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 4. – С. 90–97. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36788/1/3.pdf

Пєтухова, О. М. Розвиток депозитарних послуг на фондовому ринку України [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, С. М. Еш // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2021. – Вип. 7–8 (242–243). – С. 7–14. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36789/1/4.pdf

Esh, S. Theoretical and practical aspects of the activities of non-banking financial institutions and their role in the development of the modern financial services market in Ukraine / S. Esh, O. Hnatenko // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2020. – Вип. 29. – С 51–57.

Esh, S. The state of implementation the decentralization in Ukraine [Electronic resourse] / S. Esh, D. Gerasimenko // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 2. – С. 71–79. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32151/

1/THE_STATE_OF_IMPLEMENTATION_THE_

DECENTRALIZATION_IN_UKRAINE.pdf

Гайдуков, Д. Фінансова реформа децентралізації в Україні / Д. Гайдуков, С. М. Еш // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 250.

Еш, С. М. Роль фондових бірж у розвитку економіки України [Електронний ресурс] / С. М. Еш, А. С. Гончаренко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 64–70. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32124/

1/THE_ROLE_OF_STOCK_EXCHANGES_IN_THE_

DEVELOPMENT_OF_THE_ECONOMY_OF_UKRAINE.pdf

Онищенко, Л. Монобанк – перший мобільний банк в Україні / Л. Онищенко, С. М. Еш // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 252.

Пєтухова, О. М. Заходи фінансової санації в програмі антикризового управління підприємства молочної галузі [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, С. М. Еш // Magyar Tudományos Journal. – 2020. – № 37. – С. 5–10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/

31476/1/2.pdf

Пєтухова, О. М. Розвиток біржової діяльності [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, С. М Еш // Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : монографія. – Київ : Лідер, 2020. – С. 191–207. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/36706

Покуль, О. Діяльність фондових бірж як структурного елементу ринку цінних паперів / О. Покуль, С. М. Еш // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 251.

Герасименко Д. Д. Strategies of the development of financial sector in Ukraine / Д. Д. Герасименко, С. М. Еш // Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: сучасний стан та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23 листопада 2019 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019.

Гнатенко, О. А. Modern tendencies in the development of index insurance in Ukraine / О. А. Гнатенко, С. М. Еш // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукувих праць – Київ : ДНДІІМЕ, 2019. – Вип. 4 (215). – С. 76–80.

Еш, С. М. Пріоритети стратегії розвитку фінансової грамотності / С. М. Еш // Перспективи розвитку нової економічної системи на державному та регіональному рівнях : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 5 жовтня 2019 р. – Київ : Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – С. 105–108.

Еш, С. М. Фінансова інклюзія як напрям економічного зростання / С. М. Еш // Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 16 жовтня 2019 р. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2019. – С. 143–147.

Кудь, Д. В. Зміни в регулюванні фінансовими установами на сучасному фінансовому ринку України / Д. В. Кудь, С. М. Еш // Напрями розвитку ринкової економіки: нові реалії та можливості в умовах інтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2019 р. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2019.

Мазур, О. Токіо як один з найбільших міжнародних фінансових центрів / О. Мазур, С. М. Еш // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конфернції молодих учених, аспірантів і студентів, присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 300.

Мусієнко, Ю. Розвиток фондового ринку в Україні / Ю. Мусієнко, С. М. Еш // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конфернції молодих учених, аспірантів і студентів, присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 296.

Новак, Д. Регулювання грошово-кредитного ринку України / Д. Новак, С. М. Еш // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конфернції молодих учених, аспірантів і студентів, присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 299.

Шірінян, Л. В. Міжбюджетні відносини в Україні в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, С. М. Еш // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 24. – С. 111–119. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32655/1/INTER-BUDGETARY%20RELATIONS%20IN%20UKRAINE.pdf

Еш, С. М. Кризові явища в молочній галузі / С. М. Еш, Б. І. Пюро // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – № 2 (189). – С. 60–65.

Еш, С. М. Сучасні зміни у сфері місцевих фінансів / С. М. Еш, В. В. Головіна // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 1. – С. 85–91.

Еш, С. М. Депозитна політика банків та інструменти її реалізації / С. М. Еш, В. М. Ляховецька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2016. – Вип. 16. – С. 135–138.

Еш, С. М. Розвиток міжбюджетних відносин у сучасних умовах господарювання / С. М. Еш, В. М. Ляховецька // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – Вип. 4. – С. 93–97.

Еш, С. М. Роль місцевих бюджетів розвитку при формуванні місцевих бюджетів територіальних громад / С. М. Еш, Б. І. Пюро // Наукові праці НУХТ. – 2016. – Т. 22, № 6. – С. 77–83.

Еш, С. М. Факторингове фінансування на вітчизняному ринку фінансових послуг / С. М. Еш, Я. В. Галицька // Наукові праці НУХТ. – 2016. – Т. 22, № 5. – С. 68–75.