Данкеєва Оксана Миколаївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
1
1
32
3
3

Перелік опублікованих документів

Грущенко, А. В. Комунікаційна стратегія подолання психологічної кризи в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Грущенко, О. М. Данкеєва //Економіка та суспільство – 2023. – № 48. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41126/1/2023.pdf

Данкеєва, О. М. Застосування карти емпатії для визначення профілю споживачів ІТ-стартапу [Електронний ресурс] / О. М. Данкеєва, В. М. Попович // Scientific research in the modern world :  5th International scientific and practical conference, March 9-11, 2023. – Toronto, Canada : Perfect Publishing, 2023. – Рp. 397-400. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41125/1/6.pdf

Круглікова, М. Ю. Стартап-проєкт в сфері туризму [Електронний ресурс] / М. Ю. Круглікова, О. М. Данкеєва // Science and Education : 47st International scientific and practical conference, 27 – 28 February, 2023. – Liverpool, Great Britain : Nika Publishing, 2023. – Рp. 118-122. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41128/1/5.pdf

Данкеєва, О. М. Мониторінг факторів впливу зовнішнього середовища на функціонування роздрібної мережі / О. М. Данкеєва // Проблеми системного підходу в економіці. – 2022. – №1 (87). – С. 103-109.

Данкеєва, О. М. Напрями подальшого розвитку продуктового ритейлу України / О. М. Данкеєва // Сучасні проблеми економіки, обліку, фінансів і права : матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції , 22 квітня 2022 р. – Полтава : ЦФЕНД, 2022. – С. 34-36.

Данкеєва, О. М. Сучасні АІ-технології в ритейлі / О. М. Данкеєва // Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці : матеріали ХІV Міжнародної наукової Інтернет-конференції, 10-11 листопада 2022 р. – Київ : НАУ. – 2022. – С. 109-111.

Данкеєва, О. М. Сучасні тренди в дизайні упаковки товарів повсякденного попиту / О. М. Данкеєва // Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 2 листопада 2022 р. : тези доповідей. – Харків : ДБТУ, 2022. – С. 106-108.

Application of Cognitive Modelling for Operation Improvement of Retail Chain Management System [Electronic resource] / O. Dankeieva, N. Solomianiuk, L. Strashynska, N. Fiedotova, Y. Soloviova, V. Koval // TEM Journal. – 2021. – Vol. 10, № 1. – P. 358–367. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34628/1/TEMJournalFebruary2021_358_367.pdf

Данкеєва, О. М. Бізнес-модель як передумова реалізації стартап-проекту [Електронний ресурс] / О. М. Данкеєва, К. Т. Воловідник, М. Ю. Круглікова // Інфраструктура ринку. – 2021. – № 51. – С. 113-119. – Режим доступу : https://bit.ly/3pKazdN

Данкеєва, О. М. Вплив пандемії на діяльність стартап-проектів [Електронний ресурс] / О. М. Данкеєва, Ю. В. Березова // Галицький економічний вісник. – 2021. – Т. 69, № 2. – С. 153-159. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34626/1/Impact_of_pandemic_on_startup_projects.pdf