Бойко Ірина Анатоліївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
2
1
51
5
48

Перелік опублікованих документів:

Капінус, Л. В. Організація маркетингових івентів у мережі Інтернет [Електронний ресурс] / Л. В. Капінус, І. А. Бойко, О. О. Лелека // Наукові праці НУХТ. – 2023. – Том 29, № 1. – С. 57-66. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41037/1/swnuft_29_1.pdf

Капінус, Л. В. Ставлення споживачів до використання військової та патріотичної тематики в назвах українських брендів [Електронний ресурс] / Л. В. Капінус, І. А. Бойко, О. О. Лелека // Підприємництво та інновації. – 2023. – Вип. 28. – С. 30-36. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41120/1/2023.pdf

Effective frequency of displaying the communication message to consumers of beer brand in digital media / К. Semenenko, L. Kapinus, І. Boiko, V. Kucherenko, N. Skryhun // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Vol. 11, Issue 4. – Рр. 629-647. DOI: 10.24263/2304-974X-2022-11-4-11

Бойко, І. А. Використання архетипів у формуванні ідентичності бренду / І. А. Бойко // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції, 09-10 вересня 2022 р. – Одеса : ОНЕУ, 2022. – С. 13-14.

Бойко, І. А. Ребрендинг: сутність та види / І. А. Бойко // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІІI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 23-24 листопада 2022 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 17-20.

Бойко, І. А. Основні підходи до оцінювання ефективності брендингу / І. А. Бойко // Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу : тези виступів ІІ Міжнародної наукової конференції, 04-05 листопада 2021 р. – Житомир : Житомирська політехніка, 2021. – С. 6.

Капінус, Л. В. Види маркетингових споживчих ризиків під час купівлі продуктів харчування на онлайн-ринку / Л. В. Капінус, І. А. Бойко // Економічний простір.  – 2021. – №. 176. – С. 65-70.

Скригун, Н. П. Психологічні ефекти сприйняття ціни під час формування цінності бренду / Н. П. Скригун, І. А. Бойко, Д. С. Гайдуков // Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Серія: «Економічні науки». – 2021. – №. 4 (63). – С. 65-69.

Skrygun, N. Theoretical aspects of empirical research consumption of goods – the effect of emotions on the attitude to brand products [Electronic resourse] / N. Skrygun, Y. Maksymova, І. Boyko // News of science and education. – Sheffield. Science and education LTD, 2019. – №3 (64). – Р. 3–8. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30690/1/2.pdf