Бєлова Тетяна Геннадіївна

ORCID ID: 0000-0002-5829-8060

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
2
1
171
7
184

Перелік опублікованих документів

Бєлова, Т. Г. Соціальна відповідальність як чинник формування конкурентних переваг підприємства [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко // Держава та регіони. – 2024. – Вип. 1 (134). – С. 75–79. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/dc77730f-d2d8-488a-a6d4-6eaabec64e8e

Бєлова, Т. Г. Сучасні концепції маркетингу як підґрунтя розвитку маркетингового менеджменту підприємства [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко, О. О. Лелека // Причорноморські економічні студії : науковий збірник Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. – Одеса : Гельветика. – 2024. – Вип. 85. – С. 106–110. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/ad5e44b4-c832-47ac-90f4-5f3061158ca8

Бєлова, Т. Г. Маркетинг та штучний інтелект / Т. Г. Бєлова // Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін : збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 жовтня 2023 р. – Полтава : Полтавський державний аграрний університет, 2023. – С. 472-474.

Бєлова, Т. Г. Методичні та прикладні аспекти дослідження маркетингової активності споживачів [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова // Глобальні зміни розвитку суспільства на зламі тисячоліть : кол. монографія. – Харків : Новий курс, 2023. – С. 190–225. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/08649e77-93e5-44d1-a61d-ccba940965ae

Бєлова, Т. Г. Оцінювання діяльності підприємства на засадах холістичного маркетингу [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова, М. Є. Дунін // Інфраструктура ринку : електронний фаховий науково-практичний журнал. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – 2023. – № 70. – С. 50–53. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/768e3662-8efd-4ad6-b55c-76f66a7bb653

Бєлова, Т. Г. Стратегія споживчої поведінки як складова загальної маркетингової стратегії підприємства [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко, О. О. Лелека // Приазовський економічний вісник. – 2023. – Вип. № 2 (34). – С. 30-34. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41040/1/8.pdf

Бєлова, Т. Г. Формування стратегічних пріоритетів розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28–29 березня 2024 р. – Полтава : Полтавський державний аграрний університет, 2024. – С. 1108–1109. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/d770da44-ad71-4b56-ba6d-7d099110e173

Бєлова, Т. Г. Застосування концепції love-маркетингу у діяльності підприємства / Т. Г. Бєлова, Я. К. Фільченкова // Бізнес-навігатор : науково-виробничий журнал. – 2022. – Вип. 1 (68). – С. 32–36. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37624

Бєлова, Т. Г. Концептуальні засади наукової творчості в маркетингових дослідженнях / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко // Science and innovation of modern world : proceedings of the II International scientific and practical conference, 26-28 October 2022 : збірка статей конференції. – London, United Kingdom : Cognum Publishing House, 2022. – P. 765-771.

Бєлова, Т. Г. Маркетингові дослідження діяльності зарубіжного підприємства у системі міжнародного маркетингу / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко // Modern directions of scientific research development : proceedings of the XIV International scientific and practical conference, 13-15 July 2022 : збірка статей конференції. – Chicago, USA : BoScience Publisher, 2022. – P. 370-377.

Бєлова, Т. Г. Особливості формування стратегічних альтернатив для підприємств м’ясопереробної галузі України / Т. Г. Бєлова, А. В. Гирба // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2022. – Вип. 41. – С. 7–9. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37625

Бєлова, Т. Г. Формування довірчих довгострокових взаємовідносин підприємства із споживачами та партнерами / Т. Г. Бєлова, М. Є. Дунін // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 10-12.

Бєлова, Т. Г. Формування концепції бренду любові / Т. Г. Бєлова // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2022 р., м. Київ : тези доповідей. – Київ: НУХТ, 2022. – С. 10–11. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37621

Belova, T. Attractiveness of the enterprise for the market [Electronic resource] / T. Belova, A. Porokhnya // Nauka i studia. Series : Ekonomiczne nauki. – 2021. – № 1 (216). – P. 3–7. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34054/1/3.pdf

Belova, T. Content marketing as an effective tool for promotion of goods and services on the internet [Electronic resource]  / T. Belova, V. Gulka // Nauka i studia. Series : Ekonomiczne nauki. – 2021. – № 1 (216). – P. 11–14. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34052/1/4.pdf

Belova, T. Landscape services promotion complex [Electronic resource] / T. Belova, V. Papchenko, I. Nikolaenko // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. – 2021. – № 1 (67). – P. 15–18. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34050/1/5.pdf

Бєлова, Т. Г. Врахування значущості маркетингових трендів при формуванні стратегії підприємства [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова, М. Є. Дунін // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2021. – Вип. 36. – Ч. 1. – С. 57–61. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34051/1/1.pdf

Бєлова, Т. Г. Методичні основи формування соціально-відповідального підприємництва у сучасних умовах [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко // Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : монографія / за заг. ред. проф. Н. М. Соломянюк, проф. Л. В. Страшинської. – Харків : Лідер, 2020. С. 34–63. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34097/1/11.pdf

Бєлова, Т. Г. Особливості формування маркетингових трендів [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова, М. Є. Дунін // Причорноморські економічні студії : науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. – 2021. – Вип. 62. – С. 62–67. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34053/1/2.pdf

Гармаш, А. О. Стратегії забезпечення інфраструктури ІТ-компаній [Електронний ресурс] / А. О. Гармаш, Т. Г. Бєлова // Topical issues of practice and science : abstracts of XXVI International Scientific and Practical Conference, May 18–21, 2021. – London, Great Britain, 2021. – Р. 115-117. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34257/1/Strategies%20for%20providing%20infrastructure%20for%20IT%20companies.pdf

Злотник, О. В. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності суб’єктів господарювання / О. В. Злотник, Т. Г. Бєлова // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects : Abstracts of I International scientific and practical conference July 4-6, 2021. – Berlin, Germany :  – MDPC Publishing, 2021. – С. 212–216.

Кузьмінський, С. В. Економічні засади формування стратегії розвитку підприємств харчової промисловості України / С. В. Кузьмінський, Т. Г. Бєлова // European scientific discussions : Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference, July 18-20. – Rome, Italy : Potere della ragione Editore, 2021. – С. 309–313.

Ніс Санюліан, С. В. Омніканальність як інструмент управління конкурентноспроможністю підприємства в умовах розвитку e-commerce [Електронний ресурс] / С. В. Ніс Санюліан, Т. Г. Бєлова // Multidisciplinary academic research and innovation : abstracts of XXVII International Scientific and Practical Conference, May 25–28, 2021. – Amsterdam, Netherlands, 2021. – Р. 158-161. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34258/1/Omnichannel%20as%20a%20tool%20for%20managing%20the%20competitiveness%20of%20the%20enterprise%20in%20the%20development%20of%20e-commerce.pdf

Belova, T. Сonditions for the formation of the marketing environment of the enterprise [Electronic resource] / T. Belova, O. Dubinska // Nauka i studia. – 2020. − № 8 (188). – Р. 17-22. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31439/1/Belova_3.pdf

Belova, T. Theoretical approaches to the use of methods for determining the entrepreneurship strategic of position [Electronic resource] / T. Belova, A. Oleshko // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. Central European Journal for Sciencе and Research. − 2020, № 4 (48). − Р. 26-30. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31437/1/Belova_4.pdf

Methodical approaches to the determination of readiness of introduction of «blue ocean» strategy on the enterprises of food industry [Electronic resourse] / T. Belova, O. Krainiuchenko, S. Rozumeі, O. Pietukhova // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 4. – Pp. 917-929. – Access mode : http://surl.li/jxscv

Бєлова, Т. Г. Контактні аудиторії як складова маркетингового середовища [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова, А. В. Гирба // Nauka i studia. – 2020. − № 8 (188). – Р. 17-22. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31432/1/Belova_5.pdf

Бєлова, Т. Г. Маркетингова стійкість підприємства в ринковому середовищі та показники її оцінювання [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова, Я. К. Фільченкова // Економічний простір : збірник наукових праць. – 2020. – № 153. – С. 36-39. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31438/1/Belova_2.pdf

Бєлова, Т. Г. Методичні основи формування соціально-відповідального підприємництва у сучасних умовах / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко // Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : монографія / за заг. ред. проф. Н. М. Соломянюк, проф. Л. В. Страшинської. – Харків : Лідер, 2020. – С. 34–63.

Бондарчук, О. А. Розроблення нового продукту у відповідності із потребами споживачів [Електронний ресурс] / О. А. Бондарчук, Т. Г. Бєлова // EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS : abstracts of VI international scientific and practical conference , June 14-16, 2020, Barcelona, Spain. – Barca Academy Publishing, 2020. – Р. 508-511. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31375/1/Bondarchuk.pdf

Герман, О. С. Інноваційні процеси в харчовій промисловості [Електронний ресурс] / О. С. Герман, Т. Г. Бєлова // Eurasian scientific congress : Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference, July 12-14, 2020. – Barcelona : Barca Academy Publishing, 2020. – P. 294–296. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34098/1/_10.pdf

Гулак, О. О. Характеристика методів визначення ефективності збутової діяльності [Електронний ресурс] / О. О. Гулак, Т. Г. Бєлова // Dynamika Naukowych Badań-2020 : Materiły XVI Międzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji, 07-15 lipca. – Przemyśl, Sp. Z o.o. «Nauka i studia», 2020. – Vol. 7. – P. 33–35. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34100/1/_8.pdf

Гулька, В. І. Переваги застосування digital-маркетингу в діяльності підприємств [Електронний ресурс] / В. І. Гулька, Т. Г. Бєлова // Modern scientific potential-2020 : materials of the XVI international scientific and practical conference. – Sheffield : Science and education LTD, 2020. – Vol. 5. - Р. 45-47. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31420/1/Gulka.pdf

Духновський, І. М. Напрями становлення та розвитку стратегічного управління [Електронний ресурс] / І. М. Духновський, Т. Г. Бєлова // Сучасні підходи до формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіонів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : ГО Львівська економічна фундація, 2020. – С. 53–55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34096/1/.7.pdf

Ківер, А. В. Складові економічної стійкості підприємства [Електронний ресурс] / А. В. Ківер, Т. Г. Бєлова // Prospects of world science-2020 : materials of the XVI International scientific and practical conference. – Sheffield : Science and education LTD, 2020. – Vol. 3. – P. 5–8. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34095/1/.6.pdf

Кусий, С. В. Основні функції управління збутовою діяльністю [Електронний ресурс] / С. В. Кусий, Т. Г. Бєлова // Новината за напреднали наука-2020 : материали за XVI Международна научна практична конференция. – София «Бял ГРАД - БГ ООД», 2020. – Vol. 5. – Р. 46-48. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31377/1/Kusy.pdf

Плотнікова, А. С. Характеристика стратегій господарського портфеля [Електронний ресурс] / А. С. Плотнікова, Т. Г. Бєлова Modern science : problems and innovations : Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference, June 28-30. – Stockholm : SSPG Publish, 2020. – P. 374–376. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34099/1/_9.pdf

Стельмах, В. М. Стратегічні дії підприємства - лідера ринку [Електронний ресурс] / В. М. Стельмах, Т. Г. Бєлова // Veda a technologie : krok do budoucnosti – 2020 : materialy XVI mezinarodni vedecko-prakticka konference – Praha : Publishing House «Education and Science», 2020. – Vol. 4. – Р. 52–54. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31378/1/Stelmakh.pdf

Belova, T. Use of sensory analysis recommendations for evaluation of organoleptic indicators of quality of goods [Electronic resource] / Т. Belova, A. Porokhnya // Nauka i studia. – 2019. − №1 (190). – P. 93-97. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29701/1/6.pdf

Belova, Т. Рractical application of the total product concept [Electronic resource] / Т. Belova, M. Danilova // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. − Praha : Publishing house Education and Science, 2019. - № 4 (56). − P. 3-7. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29700/1/5.pdf

Datsyuk, O. Rationale for the choice of strategy positioning for business [Electronic resource] / О. Datsyuk, Т. Belova // Naukowa przestrzen Europy-2019 : materialy XV Miedzynarodowej naukowi–praktycznej konferencji. – Przemysl : Nauka і studia, 2019. - Vol. 5. − P. 38-40. - (Politologia. Historia. Pravo. Ekonomiczne nauki). – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29697/1/10.pdf

Бакуліна, С. А. SPACE- аналіз як сучасний метод визначення стратегічного положення підприємства на ринку [Електронний ресурс] / С. А.Бакуліна, Т. Г. Бєлова // Динамиката на съвременната наука-2019 : материали XV международна научна практична конференция. – София : Бял ГРАД -БГ ООД, 2019. – Vol. 7. - С. 3-5. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31422/1/Bakulina.pdf

Бєлова, Т. Г. Визначення ключових чинників привабливості галузі як підґрунтя для вибору стратегії [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова // Dny vedy - 2019 : materialy XV Mezinarodni vedecko-prakticka konference. - Praha : Education and science, 2019. - Vol. 7. - С. 80-82. - (Ekonomika). – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29725/1/14.pdf

Бєлова, Т. Г. Визначення маркетингової інноваційної активності підприємства [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова, В. М. Стельмах // Причорноморські економічні студії : науковий збірник Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019. –Вип. 39, Ч. 1. – С. 54-57. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29699/1/4.pdf

Бєлова, Т. Г. Впровадження концепції маркетингу взаємовідносин у діяльність підприємств [Електронний ресурс] / Т. Г.Бєлова, А. І. Бутрій // Науковий вісник Ужгородського національного університету. − 2019.− Вип. 28, Ч. 1. − С. 32-35. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31374/1/Belova_1.pdf

Бєлова, Т. Г. Застосування концепції соціально-відповідального маркетингу в діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова, В. І. Гулька // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Т. 30 (69). − № 2. − С. 81-85. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29698/1/3.pdf

Бєлова, Т. Г. Порівняльний аналіз методичних підходів до визначення конкурентоспроможності підприємства / Т. Г. Бєлова, О. В. Безпалько, О. Ф. Крайнюченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон : ХДУ, 2019. – Вип. 33. – С. 78-80. – (Економічні науки). – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29720/1/1.pdf

Бєлова, Т. Г. Сучасні тренди у маркетинговому середовищі підприємства [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова, Н. Ю. Войтович // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Ужгород : ДВНЗ УНУ, 2019. – Вип. 23, Ч 1. − С. 16-19. – (Міжнародні економічні відносини та світове господарство). – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29678/1/2.pdf

Гулька, В. І. Способи залучення коштів підприємством на здійснення соціальних проектів [Електронний ресурс] / В. І.Гулька, Т. Г. Бєлова // Science without borders-2019 : materials of the XV international scientific and practical conference. – Sheffield : Science and education LTD, 2019. - Vol. 8. – P. 31-33. - (Economic science). – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29721/1/11.pdf

Гончарова, О. А. Діджиталізація зовнішньої реклами [Електронний ресурс] / О. А. Гончарова, Т. Г.Бєлова // Modern European science -2019 : materials of the XV international scientific and practical conference. Sheffield : Science and education LTD, 2019. - Volume 4. – Р. 56-58. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31389/1/Goncharova.pdf

Думанська, Ю. М. Експорт продукції олійно-жирового під комплексу [Електронний ресурс] / Ю. М. Думанська, Т. Г. Бєлова // Aplikované vědecké novinky -2019 : materialy XV mezinarodni vedecko-prakticka konference. – Praha : Publishing House «Education and Science», 2019. – Vo. 3. - Р. 34-36. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31421/1/Dumanska.pdf

Запорожан, Ю. Л. Людські слабості у контексті маркетингової концепції [Електронний ресурс] / Ю. Л. Запорожан, Т. Г. Бєлова // Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних відносин : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 27 квітня 2019 року. – Львів : ЛЕФ, 2019. – С. 53-55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29724/1/13.pdf

Капінус, Л. В. Маркетингові технології інтернет-магазинів на онлайн-ринку [Електронний ресурс] / Л. В. Капінус, В. І. Гулька, Т. Г. Бєлова // Бізнес-навігатор. – 2019. – Вип. 6.1-1 (56). – С. 194–199. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32500/1/Marketing%20technologies%20of%20e-shops%20and%20online-market.pdf

Кривун, М. В. Державне регулювання діяльності інтегрованих корпоративних структур [Електронний ресурс] / М. В. Кривун, Т. Г. Бєлова // Efektivni nastrojt modernich ved-2019 : materialy XV Mezinarodni vedecko-prakticka konference. – Praha : Education and Science, 2019. – Vol. 6. –- P. 65–67. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29686/1/8.pdf

Лисенко, А. В. Маркетингові можливості підприємства агропромислового комплексу [Електронний ресурс] / А. В. Лисенко, Т. Г. Бєлова // Новината за напреднали наука-2019 : материали XV Международна научна практична конференция. – София : Бял ГРАД-БГ ООД, 2019. – Vol. 4. - С. 112-114. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29690/1/9.pdf

Стельмах, В. М. Напрямки маркетингової активності підприємства [Електронний ресурс] / В. М. Стельмах, Т. Г. Бєлова // Naukowa przestrzen Europy-2019 : materialy XV Miedzynarodowej naukowi–praktycznej konferencji. – Przemysl : Nauka і studia, 2019, - Vol. 5. - С. 41-43. - (Politologia. Historia. Pravo. Ekonomiczne nauki). – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29723/1/12.pdf

Шашенко, О. В. Шахрайство на сучасному страховому ринку України [Електронний ресурс] / О. В. Шашенко, Т. Г. Бєлова // Міжнародні наукові дослідження: інтеграція науки та практики як механізм ефективного розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 квітня 2019 р. – Київ : Інститут інноваційної освіти, 2019. – С. 105–107. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29685/1/7.pdf

Belova, T. Еvaluation of product component in marketing activity of the company / T. Belova, A. Butrii, O. Dubinska // Nauka i studia. Ekonomiczne nauki. Zarzadzanie. Prawo. – Przemyśl : Nauka i studia, 2018. − № 8 (188). – P. 17–22.

Безпалько, О. В. Методичні аспекти оцінки вартості знака для товарів і послуг як інтелектуального капіталу інноваційної економіки [Електронний ресурс] / О. В. Безпалько, Т. Г. Белова // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 66- 73. DOI : 10.24263/2225-2924-2018-24-1-9 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32693/1/METHODICAL%20ASPECTS%20OF%20VALUATION%20THE%20COST.pdf

Бєлова,Т. Г. Співробітництво з лідерами думок в інтернеті як сучасний ефективний спосіб просування бренду / Т. Г. Бєлова, В. В. Черкасова // Причорноморські економічні студії : науковий збірник Причорноморського науково-дослідного інституту економічних інновацій. – Одеса : Гельветика, 2018.– Вип. 25. – С. 62–65.

Бутрій, А. Формування стійких зв’язків підприємства з клієнтами на засадах маркетингу взаємовідносин / А. Бутрій, Т. Бєлова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІстолітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 212.

Верес, М. М. Визначальні риси радикального маркетингу / М. М. Верес, Т. Г. Бєлова // Найновите постижения на Европейската наука –2018 : материали XVI Международна научна практична конференция. – София : БялГРАД-БГ, 2018. – Vol. 5 : Икономики. – С. 64–66.

Войтович, Н. Амбасадори молочних брендів України : нове поняття вітчизняного маркетингу / Н. Войтович, Т. Бєлова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 218.

Грибович, Н. В. Обґрунтування стратегічної позиції бізнесу / Н. В. Грибович, Т. Г. Бєлова // Динамика та на съвременната наука – 2018 : материали за XIV Международна научна практична конференция. – София : Бял ГРАД-БГ, 2018. – Vol. 2. Публичната администрация. Икономики. Философия. – P. 6–8.

Дубінська, О. Маркетингова активність підприємства – запорука лідерства на ринку / О. Дубінська, Т. Бєлова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 231.

Єфісько, Ю. Ю. Визначення стратегії підприємства за моделлю Shell / DPM / Ю. Ю. Єфісько, Т. Г. Бєлова // Modern European science – 2018 : materials of the XIV International scientific and practical conference. Economic science. – Sheffield : Science and education LTD, 2018. – Vol. 5. − P. 26–28.

Кулініч, І. М. Оновлення моделі AIDA: A5 / І. М. Кулініч, Т. Г. Бєлова // Aktualni vymozenosti vedy – 2018 : materialy XIV Mezinarodni vedecko-prakticka conference. Ekonomika. – Praha : Education and science, 2018. – Vol. 5. – P. 54–56.

Олешко, А. Оцінювання чинників впливу середовища на діяльність підприємства за шкалою Ф. Хедоурі / А. Олешко, Т. Бєлова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 251.

Островка, В. М. Умови здійснення інноваційного інвестування / В. М. Островка, Т. Г. Бєлова // Dynamika naukowych badan-18 : materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. – Przemysl : Nauka і studia, 2018. – Vol. 5. Ekonomiczne nauki. – P. 23–25.

Фільченкова, Я. Створення «Бренда Любові» шляхом використання концепції Love-маркетингу / Я. Фільченкова, Т. Бєлова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 270.

Belova, T. New approaches to understand consumers needs / T. Belova, G. Sofiichenko // Stredoevropsky vestnik pro vedu avyzkum. Central European journal for sciencе and Research. Ekonomicke vedy administrative. – Praha : Publishing house Education and Science, 2017. – № 8 (44). – C. 3–7.

Belova, T. The features of advertising of dairy products in Ukraine [Electronic resource] / T. Belova, N. Vojtovych // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. Central European Journal for Scienct and Research. Ekonomicke vedy administrative. − Praha, Publishing house Education and Science. – 2017. – № 2 (38). − P. 25-28. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25911/1/1.pdf

Бєлова, Т. Г. Дослідження смакових вподобань споживачів молочних продуктів [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова, Н. Ю. Войтович // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – Херсон : Херсонський державний університет, 2017. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 134-138. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25913/1/3.pdf

Бєлова, Т. Г. Методичні підходи до визначення маркетингової активності підприємства [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко, Т. В. Гаврилова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Ужгород : ДВНЗ «Ужгородський національний університет». − 2017. − Вип. 12, Ч. 1. − С. 29-32. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25912/1/2.pdf

Грибович, Н. В. Формування каналів збуту продукції ДП ПАТ «Оболонь» «Пивоварня Зіберта» [Електронний ресурс] / Н. В. Грибович, Т. Г. Бєлова // Materials of the XIII international scientific and practical conference «Science without borders – 2017». Economic science. – Sheffield. Science and education LTD, 2017. – Vol. 1. – P. 59-61. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25916/1/6.pdf

Кулініч, Т. Г. Бєлова Materialy XIII Miedzynarodowej Naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzen Europy-2017» [Електронний ресурс] T. 1 : Zarzadzanie. Ekonomiczne nauki. Przemysl : Nauka і studia. – 2017. – P. 76-78. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25914/1/5.pdf

Belova, T. Research of mechanism of decision-making in relation to purchase consumer goods [Electronic resource] / T. Belova, N. Vojtovych, O. Krainiuchenko // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. Central European Journal for Scienct and Research. Ekonomicke vedy - Praha, Publishing house Education and Science. – 2016. – № 13 (26). - P. 95-98. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24484/1/4.pdf

Бєлова, Т. Г. Оцінювання можливостей підприємства щодо утримання споживачів [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко, Т. В. Гаврилова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – Херсон : Херсонський державний університет. – 2016. – Вип. 16, Ч. 1. – С. 56-59. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24485/1/3.pdf

Бєлова, Т. Г. Потенціал сучасних видів маркетингу та його розвиток [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – К. : Науково-дослідний економічний інститут. – 2016. – № 2 (1771 ). – C. 78-82. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24481/1/2.pdf

Бутрій, А. І. Сегментування споживачів продукції ПАТ «Roshen» за емоційним ставленням до товару [Електронний ресурс] / А. І. Бутрій, Т. Г. Бєлова // Настоящи изследвания и развитие : материали за XII Международна научна практична конференция. – 2016. – Т. 1. – Икономики - София «Бял ГРАД – БГ» ООД. – С. 89-91. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24480/1/5.pdf

Восколович, Л. В. Вплив бренда на формування споживчого попиту [Електронний ресурс] / Л. В. Восколович, Т. Г. Бєлова // Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci : Materialy XI1 Miedzynarodowej Naukowi-praktycznej konferencji. – 2016. – Vol. 1. – Ekonomiczne nauki : Przemysl, Nauka і studia. – С. 59-61. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24486/1/6.pdf

Дубінська, О. Б. Визначення цільової групи споживачів продукції ГК «Нові продукти» за ступенем необхідності товару [Електронний ресурс] / О. Б. Дубінська, Т. Г. Бєлова // Science and civilization : Materials of the XII international scientific and practical conference. – 2016. – Vol. 2. – Economic science. Sheffield. Science and education LTD. – С. 92-94. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24487/1/7.pdf

Сергеєва, Г. Д. Утримання споживачів продукції підприємства [Електронний ресурс] / Г. Д. Сергеєва, Т. Г. Бєлова // Настоящи изследвания и развитие : материали за XII Mеждународна научна практична конференция. – 2016. – Т. 1. – Икономики - София «Бял ГРАД – БГ» ООД. - С. 79-81. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24482/1/8.pdf