Бергер Аліна Дмитрівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
4
2
44
4
31

Перелік опублікованих документів

Determination of the level of products novelty importance for developing product innovative policy / I.Fedulova, O. Dragan, O. Sheremet, Yu. Vasyutynska, А. Berher // Scientific Horizons. – 2021. - № 24(8). – Р. 66-80.

Price monitoring automation with marketing forecasting methods [Electronic resourse] / O. Penkova, O. Zakharchuk, I. Blahun, A. Berher, V. Nechytailo, A. Kharenko // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. – 2022. – Vol.22, №9. – Pp. 471–480. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/38500/3/Price_Monitoring_Automation_with_Marketing_Forecasting_Methods.pdf

Бергер, А. Д. Інноваційні рішення при розробці комплексу маркетингу підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / А. Д. Бергер // Modern directions of scientific research development : proceedings of the 8th International scientific and practical conference. – Chicago, USA : BoScience Publisher, 2022. – P. 874–878. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36993/1/Tazy_Berger.pdf

Драган, О. І. Визначення стресових чинників у роботі працівників за допомогою нормування праці [Електронний ресурс] / О. І. Драган, А. Я. Рудова, А. Д. Бергер // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2022. – №1 (34). – С. 76–81. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37454/1/DRAGAN.pdf

Менеджмент персоналу [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Т. М. Березянко, Ю. М. Гринюк, Д. Г. Грищенко, О. І. Драган, А. С. Зєніна-Біліченко, Л. М. Мазник, Л. І. Тертична, О. М. Соломка, О. А. Чигринець ; за. заг. ред. О. І. Драган. – Київ : МПП «ЛИНО», 2022. – 612 с. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37650

Теоретико-прикладні підходи до формування соціальної відповідальності підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. О. І. Драган, Н. С. Скопенко. – Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2022. – 295 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38336/1/kol_monogr.pdf

Determination of the level of products novelty importance for developing product innovative policy [Electronic resourse] / I. Fedulova, O. Dragan, O. Sheremet, Yu. Vasyutynska, A. Berher // Scientific Horizons. – 2021. – Vol. 24 (8). – P. 66–80. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36899/1/11.pdf

Modelling and factor analysis of pricing eterminants in the state-regulated competitive market : the case of Ukrainian flour market [Electronic resource] / O. Dragan, A. Berher, I. Plets, N. Biloshkurska, N. Lysenko, O. Bovkun // Journal of Computer Science and Network Security (IJCSNS). – 2021. – Vol. 21, № 7. – P. 211–220. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35218/1/09_2021_WOS.pdf

Бергер, А. Д. Досвід ребрендингу компанії для покращення її позитивного іміджу на ринку [Електронний ресурс] / А. Д. Бергер // The world of science and innovation : abstracts of the 6th International scientific and practical conference. – London, United Kingdom : Cognum Publishing House, 2021. – Р. 360-365. – Режим доступу : https://bit.ly/3sMQ3uK

Бергер, А. Д. Наслідки пандемії Covid-19 для розвитку країни та системи підприємництва [Електронний ресурс] / А. Д. Бергер, Л. О. Борисенко // Інфраструктура ринку. – 2021. – Вип. № 51. – С. 87-93. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33423/1/COVID-19_pandemic.pdf

Бергер, А. Д. Світові тенденції розвитку електронної комерції з урахуванням кризових умов пандемії Covid-19 [Електронний ресурс] / А. Д. Бергер, А. С. Галета // Економіка і суспільство. – 2021. – Вип. 26. DOI : – Режим доступу : https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-18http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34256/1/Covid-19.pdf

Гринюк, Ю. М. Дослідження переваг розвитку соціального підприємництва для суспільства, бізнесу та держави [Електронний ресурс] / Ю. М. Гринюк, А. Д. Бергер // Приазовський економічний вісник. Електронний фаховий журнал. – 2021. – № 2 (25). – С. 83-88. – Режим доступу : https://bit.ly/3n9DnL9

Драган, О. І. Організація і нормування праці за принципами соціально-економічної безпеки на підприємствах харчової промисловості [Електронний ресурс] / О. І. Драган, А. Д. Бергер // Економіка і суспільство. – 2021. – Вип. 27. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34589/1/dragan_berger.pdf

Практикум з соціально-економічної безпеки : робочий зошит для здобувачів освітніх ступенів бакалавр і магістр економічних спеціальностей / уклад. : О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Т. М. Березянко, Ю. М. Гринюк, О. І. Драган, А. О. Левчук, Л. М. Мазник, Л. І. Тертична, О. М. Соломка ; [заг. ред. О. І. Драган]. – Київ : Кафедра, 2021. – 121 с.

БергерАДЕфективність маркетингової діяльності підприємства м’ясопереробної галузі / А. Д. Бергер // Dynamics of the development of world science : proceedings of the 5th International scientific and practical conference 22–24 January 2020. – Vancouver, Canada : Perfect Publishing, 2020. – P. 371–376.

Бергер, А. Д. Розвиток соціального підприємництва : теоретико-практичні підходи [Електронний ресурс] / А. Д. Бергер // Науковий погляд : економіка та управління. – 2020. – № 3 (69). – С. 47-51. DOI : 10.32836/2521-666Х/2020-69-8. – Режим доступу : https://bit.ly/3eJ2TSO

Бергер, А. Д. Розроблення стратегії торговельного підприємства з урахуванням принципів КСВ / А. Д. Бергер // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 08–09 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 47–48.

Бергер, А. Д. Тренди у розвитку сучасного підприємництва / А. Д. Бергер, Ю. М. Гринюк // Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : кол. монографія. – Київ : Лідер, 2020. – С. 5–18.

Бергер, А. Д. Українські реалії та світові тенденції розвитку виробництва м’яса і м’ясопродуктів [Електронний ресурс] / А. Д. Бергер // Економіка і управління підприємствами : теорія, методика, практика : кол. монографія. – Полтава : ПП «Астрая», 2020. – С. 183–192. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32008/1/Berger.pdf

Драган, О. І. Взаємозв’язок понять «стратегія», «інновація», «конкурентна перевага» у методології формування конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / О. І. Драган, А. Д. Бергер // Приазовський економічний вісник. – 2020. – № 6 (23). – С. 68-72. – Режим доступу : https://bit.ly/3JJsaum

Драган, О. І. Практичні аспекти удосконалення екологічного менеджменту на підприємствах [Електронний ресурс] / О. І. Драган, А. Д. Бергер // Східна Європа : економіка, бізнес та управління. – 2020. – № 2 (25). – С. 195–201. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31069/1/PRACTICAL_ASPECTS_OF_IMPROVING_ENVIRONMENTAL_MANAGEMENT_IN_ENTERPRISES.pdf

Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник [Електронний ресурс] / О. В. Безпалько та ін. ; за заг. ред. О. В. Безпалько. – Київ : Кафедра, 2020. – 310 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31071/1/LABOR_ECONOMICS_AND_SOCIAL_AND_LABOR_RELATIONS.pdf

Ковтун, Б. В. Новий вид реклами Instagram на ринку / Б. В. Ковтун, А. Д. Бергер // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 120.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : монографія / А. Д. Бергер, Т. Г. Бєлова, Ю. М. Гринюк та ін. ; за заг. ред. Н. М. Соломянюк, Л. В. Страшинської ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Лідер, 2020. – 224 с.

Полуда, Т. А. Методи оцінки електронної торгівлі на підприємстві / Т. А. Полуда, А. Д. Бергер // Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах : тези доповідей I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28–29 травня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т. 1. – С. 133.

Страшинська, Л. В. Мотивація ефективності праці в системі психології управління [Електронний ресурс] /Л. В. Страшинська, А. Д. Бергер // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18– 19 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 136–138. – Режим доступу : https://bit.ly/3JyHxFD

Бергер, А. Д. Aспекти корпоративної соціальної відповідальності підприємств м’ясопереробної галузі / А. Д. Бергер // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 297–298.

Бергер, А. Д. Інновації у комунікаційній політиці компаній харчової галузі / А. Д. Бергер, Л. І. Тертична // Economy and Society The modern foundation for human development : IIІ International Scientific Conference, 26 April 2019. – Leipzig, Germany : Faculty of Economics and Management Science Leipzig University, 2019. ‒ Р. 68–70.

Бергер, А. Д. Концептуальний підхід до формування цінової політики підприємства м’ясопереробної галузі / А. Д. Бергер // Innovative potential of socio-ecjnomic systems : the challenges of the global world : III International Scientific Conference, 28 December 2018. – Lisbon, Portugal : Nova School of Business and Economics, 2019. – P. 74–77.

Бергер, А. Д. Методичний підхід до обрання цінової стратегії на підприємствах м’ясопереробної галузі [Електронний ресурс] / А. Д. Бергер // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 2. – С. 96-104. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29908/1/METHODIC.pdf

Бергер, А. Д. Методичний підхід до формування корпоративної соціальної відповідальності підприємств м’ясопереробної галузі [Електронний ресурс] / А. Д. Бергер // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 6. – С. 41–49. – Режим доступу : https://bit.ly/3EPq20i

Бергер, А. Д. Ринкова безпека підприємства в умовах глобалізації / А. Д. Бергер // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 квітня 2019 р., м. Київ. – С. 31–33.

Драган, О. І. Інформаційне забезпечення стратегічного управління підприємством в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / О. І. Драган, А. Д. Бергер // Східна Європа : економіка, бізнес та управління. ‒ 2019. ‒ № 3 (20). – С. 196–201. – Режим доступу : http://www.easterneurope-ebni.in.ua/20-2019-ukr; http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30371/1/1.pdf

Економіко-математичні методи і моделі в галузі управління персоналом : навч. посібник / Л. В. Мазник, Т. В. Березянко, О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Ю. М. Гринюк, О. І. Драган, О. М. Олійниченко ; за заг. ред. Л. В. Мазник. – Київ : Кафедра, 2019. – 290 с.

Моделі задач лінійного програмування та методи їх розв’язування [Електронний ресурс] / Л. В. Мазник, Т. В. Березянко, О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Ю. М. Гринюк, О. І. Драган, О. М. Олійниченко // Економіко-математичні методи і моделі в галузі управління персоналом : навчальний посібник. – Київ : Кафедра, 2019. – С. – 8–40. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29907/1/posibnuk.pdf

Потєхін, Б. Маркетинг в Instagram / Б. Потєхін, А. Д. Бергер // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 3. – С. 199.

Соціально-економічна безпека [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Т. М. Березянко, О. І. Драган, Л. М. Мазник, А. О. Левчук, О. М. Олійниченко, Л. І. Тертична, Н. М. Чеснік, О. А. Чигринець [За заг. ред. О. І. Драган]. – К.: Кафедра, 2019. ‒ 277 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29022/1/Dragan.pdf

Управління розвитком підприємств в умовах трансформації економічних відносин [Електронний ресурс] : колективна монографія / [Баталова О.А., Бергер А.Д., Березянко Т.В.,. та ін.] ; за ред. д–ра екон. наук, проф. Ємцева В. І. - Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – 400 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31130/1/monograph.pdf

Estimation of marketing price policy efficiency of the enterprise of meat-processing industry / O. Dragan, A. Berher, J. Pustovit // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. – 2018. – Vol. 40, Issue 2. – P. 175–186.

Pustovit, J. Principles of state financial control of Ukraine in the conditions of european integration [Electronic resource] / J. Pustovit, V. Timashov, A. Berher // Baltic Journa lof Economic Studies. – 2018. - Vol. 4, № 1 January. – Р. 293-303. – Access mode : https://bit.ly/3qEMODd

Бергер, А. Д. Класифікація ковбасних виробів та планування їх рівня рентабельності / А. Д. Бергер // Innovation Management in Marketing : Modern Trends and Strategic Imperatives : proceedings International scientific-practical conference, 12-13 April, 2018. – Poland, Poznan : WSPiA Publishing. – P. 220–223.

Бергер, А. Д. Методичний підхід до формування маркетингового потенціалу підприємств м’ясопереробної галузі [Електронний ресурс] / А. Д. Бергер // Наукові праці НУХТ. ‒ 2018. ‒ Т. 24, № 1. ‒ С. 96-100. – Режим доступу : https://bit.ly/32GZUHR

Бергер, А. Д. Професійно-технічна підготовка робітників для підприємств м’ясопереробної галузі / А. Д. Бергер // Інтелект XXI. – 2018. – № 3. – С. 35–40.

Бергер, А. Д. Стратегічне планування діяльності підприємства м’ясопереробної галузі в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / А. Д. Бергер // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». ‒ 2018. ‒ Вип. 28. ‒ Ч. 1. ‒ С. 71‒74. – Режим доступу : https://bit.ly/3mQrhX3

Драган О. І. Багатомірна оцінка рівня інтелектуального потенціалу ВНЗ та її практичне застосування [Електронний ресурс] / О. І. Драган, Л. В. Мазник, А. Д. Бергер // Trend and mechanisms proving economic security of European education under the conditions of globalization : collective monograph. – Szczecin, Poland, 2018. – P. 303-316. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29909/1/bagato.pdf

Економіка праці та соціально-трудові відносини : робочий зошит / укладачі : Т. В. Березянко, О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Д. Г. Грищенко, Ю. М. Гринюк, О. І. Драган, Л. В. Мазник, О. М. Олійниченко, Л. І. Тертична, О. А. Чигринець, Я. І. Юрик. – Київ : Кафедра, 2018. – 164 с.

Бергер, А. Д. Сучасні тенденції розвитку м’ясопереробної галузі України [Електронний ресурс] / А. Д. Бергер // Інтелект ХХІ. − 2017. − № 1. − С. 41−51.  – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29910/1/1.pdf

Бергер, А. Д. Формування системи управління та використання персоналу на підприємствах м’ясопереробної галузі / А. Д. Бергер // Економічні і соціально-трудові аспекти управління персоналом: теорія та практика : кол. монографія / за заг. ред. О. І. Драган. – Київ : Кафедра, 2017. – С. 30–51.

Економічні і соціально-трудові аспекти управління персоналом [Електронний ресурс] : теорія та практика : колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О. І. Драган – Київ : Кафедра, 2017. – 272 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28960/1/Economic.pdf

Бергер, А. Д. Формування цінової політики підприємств м’ясопереробної галузі [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Бергер Аліна Дмитрівна ; НУХТ. – К., 2016. - 24 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23995/1/Berger%20A.%20D..pdf

Бергер, А. Д. Формування цінової політики підприємств м'ясопереробної галузі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бергер Аліна Дмитрівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2016. – 286 с.