Антонова Ольга Вадимівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
32
1
12

Перелік опублікованих документів

Ситуативна комунікація брендів харчових продуктів [Електронний ресурс] / О. В. Антонова, Ю. Є. Соловйова, Н. М. Фєдотова, О. О. Лелека // Образ. – 2023. – Вип. 2 (42). – С. 77-85. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41103/1/9_AntonovaSoloviovaFiedotovaLeleka_2023_2_42.pdf

Modern aspects of capital investment in the development of individual farm enterprises as a prerogative for food security of Ukraine / K. Prib, S. Stepanchuk, O. Antonova, A. Dergach, O. Bodnar, N. Karpinska // Economic Affairs (New Delhi). – 2022. – 67(4). – Pp. 745–754. DOI: 10.46852/0424-2513.4s.2022.8

Максіна, В. А. Висвітлення аспектів відповідального підприємництва в комерційній рекламі [Електронний ресурс] / В. А. Максіна, О. В. Антонова // Science, innovations and education: problems and prospects : Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. – Tokyo, Japan : CPN Publishing Group, 2022. – P. 567–574. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37116/1/3.pdf

Antonova, O. Particularities Of Visual Metaphors In Advertising Campaigns About Ecological Problems [Electronic resourse] / O. Antonova, M. Sokolov // Образ. – 2021. – Вип. 2 (36). – С. 63–71. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37112/1/1.pdf

Investment Into Individual Farming Households As A Requirement Of Ukrainian Food Security [Electronic resourse] / Kateryna Prib, Svitlana Stepanchuk, Olha Antonova, Anna Dergach, Olha Bodnar, Nataliia Karpinska // Journal of Management Information and Decision Sciences. – 2021. – Vol. 24, Special Issue 5. – P. 1–12. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36969/1/22.pdf

Антонова, О. В. Вплив мистецького стилю поп-арт на світову та українську рекламу / О. В. Антонова, В. А. Сьомка // Modern science: innovations and prospects : proceedings of XVI International Scientific and Practical Conference, 11-13 December 2022 : тези доповідей. – Stockholm, Sweden : SSPG Publish, 2022. – P. 340-346.

Антонова, О. В. Особливості застосування АСМР-технологій в українській комерційній рекламі в контексті світових тенденцій розвитку маркетингу [Електронний ресурс] / О. В. Антонова // Ефективна економіка. – 2021. – № 11. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37113/1/2.pdf

Антонова, О. Особливості побудови метафоричного креолізованого тексту в кампаніях реклами проти расизму / О. Антонова, Ю. Соловйова, Н. Федотова //  Образ. – 2021. – №3. – С. 88-96.

Антонова, О. Особливості розроблення проекту соціальної рекламної кампанії, присвяченої проблемі винищення лісів, у вітчизняному інформаційному просторі / О. Антонова, М. Соколов // Fundamental and applied research in the modern world : The 6th International scientific and practical conference, January 20-22, 2021. – Boston, USA : Science Publisher, 2021. – С. 299–308.

Антонова, О. Синтетичний характер навчального середовища при організації дистанційного навчання творчо-практичних дисциплін в умовах пандемії та соціальних катаклізмів (на прикладі курсів «Журналістьский фах», «Дизайн у рекламі та PR») [Електронний ресурс] / О. Антонова // Europian vector of development of the modern scientific researches : collective monograph. – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021. – P. 185–213. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36968/1/11.pdf

Makohin, I. Positive Orientation And Creative Idea As Components Of Public Service Announcements Effectiveness [Electronic resourse] / I. Makohin, O. Antonova // Eurasian scientific congress : Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. – Barcelona, Spain : Barca Academy Publishing, 2020. – P. 156–163. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37117/1/4.pdf

Antonova, O. ASMR-advertising as an element of ikea marketing strategy [Electronic resource] / O. Antonova // Eastern european conference of management and economics Proceedings of the : 1st International Scientific Conference, May 24, 2019. – Ljubljana. – P. 186–188. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32317/1/33.pdf

Antonova, O. Combining of moodle platform elements with extra-platform resources in distant teaching of creative and practical subjects (on the example of the course adaptation for «journalistic speciality (photo journalism)» [Electronic resource] / O. Antonova  // Problem space of modern society : philosophical-communicative and pedagogical interpretations : collective monograph. – Warsaw, Poland : BMT Erida, Instytut Integracji Europejskiej, 2019. – Part 1. – P. 275–287. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32314

Antonova, O. Monodimensional and multidimensional character of frames in Anna Voitenko's photo cycle «Isa» as an element of author's communicative strategy [Electronic resource] / O. Antonova // Медіапростір. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 11. – С. 15–21. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32302/1/2Antonova.pdf

Антонова, О. В. Співпраця рекламодавців з українськими АСМР-тистами у контексті світових рекламних та маркетингових тенденцій [Електронний ресурс] / О. В. Антонова, В. В. Король // Сучасний рух науки : тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 13–18.– Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32316/1/0.pdf

Антонова, О. В. Із досвіду використання елементів навчальної платформи Moodle при викладанні творчо-практичних дисциплін / О. В. Антонова // Science and education a new dimension. Pedagogy and psychology. – Budapest, 2018. – VoI. 67, Is. 163. – С. 7–11.

Гранкіна, А. Розробка рекламної кампанії для ресторану «Козацький» / А. Гранкіна, О. В. Антонова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 228.

Дмитренко, К. Розроблення рекламної кампанії для закладів харчування «Тесла паб» та «Шерлок паб» / К. Дмитренко, О. В. Антонова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 229.

Король, В. Розробка проекту рекламної кампанії кафе креативного простору «Часопис» / В. Король, О. В. Антонова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 239.

Ярошенко, О. А. Особливості створення рекламної кампанії для ресторану „ВОДОЛІЙ” [Електронний ресурс] / О. А. Ярошенко, О. В. Антонова // Мас-медіа України на зламі епох : реалії та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 20-21 березня 2018 р. – Старобільськ : ДЗ ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2018. – С. 319–326. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32318/1/77.pdf

Ярошенко, О. Розроблення рекламної кампанії для ресторану «Водолій» / О. Ярошенко, О. В. Антонова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 273.

Antonova, O. Specificity of usage of Moodle platform andextra-platform resources in distant teaching of creative and practical academic subjects (on the example of the course «Journalistic» / O. Antonova // American journal of education. – 2017. – Vol. 123, Is. 4 (2). – P. 1007–1013.

Антонова, О. В. Комунікативна поведінка журналіста й репрезентація героя з обмеженими фізичними можливостями в інтерв'ю [Електронний ресурс] / О. В. Антонова // Регіональні ЗМІ України : історія, сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали Регіональної науково-практичної інтернет-конференції, 20-22 березня 2017 р. – Старобільськ : ДЗ ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2017. – С. 165–171. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32319/1/93.pdf

Antonova, O. V. Interview as a component of writer's social and political journalism – genre modifications and particularities of communicative strategies / O. V. Antonova, Yu. Ye. Soloviova // Science and education a new dimension humanities and social science. – 2016. – Vol. 18, Issue 109.– P. 49–53.

Антонова, О. В. Семантико-прагматичні особливості творення ергонімів – назв вітчизняних ювелірних брендів / О. В. Антонова // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 51–52.