Толстенко Оксана Юріївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
14
2
2

Перелік опублікованих документів:

Шірінян, Л. В. Страховий ринок України в умовах воєнного стану / Л. В. Шірінян, О. Ю. Толстенко // Актуальні проблеми економіки, фінансів, менеджменту і права : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2 грудня 2022 р. – Житомир : ЦФЕНД, 2022. – С. 52-53.

Стецюк, В. М. Перспективи впровадження обов'язкового медичного страхування в Україні / В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 102.

Толстенко, О. Ю. Коучинг як інноваційний механізм менеджменту кадрів у  страхових компаніях / О. Ю.Толстенко // Проблеми управління підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2021 р., м. Київ : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 65–67.

Толстенко, О. Ю. Актуалізація умов страхування фінансових ризиків господарюючих суб`єктів / О. Ю. Толстенко // El-conf.com.ua : збірник наукових матеріалів XLII Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, 06 квітня 2020 р. – Вінниця, 2020. – С.67–70.

Банківська система : підручник : у 2 ч. Ч. 1 : Банківська система України та її економічні основи / Л. В. Шірінян, , М. І. Арич, , О. А. Гнатенко [та ін.] ; за ред. Л. В. Шірінян ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Ліра-К, 2019. – 412 с.

Шірінян Л. В. Аналіз і прогнозування надходжень до Державного бюджету України від податку на прибуток страхових компаній [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, С. В. Бойко, О. Ю. Толстенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2019. – Вип. 3. – С. 56–64. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36619/1/Shirin19.pdf