Шірінян Лада Василівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
4
1
3
1
114
15
94

Перелік опублікованих документів:

Shirinyan, A. Application of prospect theory to microinsurance based on contingent valuation approach for poor population in Ukraine [Electronic resourse] / A. Shirinyan, L. Shirinyan // EKONOMSKI PREGLED. – 2023. – 74 (2). – Pp. 300-332. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40155/1/64-Shirinyan_EconPregled2023_2_300.pdf

Шірінян, Е. А. Ринок банківських послуг з позицій сучасної науки і законодавства [Електронний ресурс] / Е. А. Шірінян, Л. В. Шірінян // Облік і фінанси. – 2023. – №2 (100). – С. 111-121. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41001/1/65.pdf

Шірінян, Л. В. Оцінка вартості реклами страхових компаній [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян. А. П. Сідерова // Ефективна економіка. – 2022. – № 1. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36996/1/Shirinian.pdf

Шірінян, Л. В. Страховий ринок України в умовах воєнного стану / Л. В. Шірінян, О. Ю. Толстенко // Актуальні проблеми економіки, фінансів, менеджменту і права : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2 грудня 2022 р. – Житомир : ЦФЕНД, 2022. – С. 52-53.

Shirinyan, L. Influence of insurance on competitiveness of food enterprises in Ukraine [Electronic resourse] / L. Shirinyan, M. Arych, H. Rohanova // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – 2021. – Vol. 43, № 1. – P. 5-12. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34206/1/Influence_of_

Лисенок, О. В. Оцінка економічної ефективності операцій банку з цінними паперами на прикладі АТ “Ощадбанк” [Електронний ресурс] / О. В. Лисенок, Л. В. Шірінян, Е. А. Шірінян // Фінанси України. – 2021. – № 4. – C. 48–64. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35003/1/4.pdf

Шірінян, Л. В. Оцінка вартості реклами страхових компаній [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, А. П. Сідерова // Ефективна економіка. – 2022. – № 1. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36996/1/Shirinian.pdf

Шірінян, Л. В. Оцінювання ефективності операційної діяльності підприємства / Л. В. Шірінян, М. В. Карпович // International science conference on multidisciplinary research : Abstracts of I International Scientific and Practical Conference, January 19–21. – Berlin, Germany, 2021. – С. 10–13.

Шірінян, Л. В. Результати розробки дискримінантної моделі оцінки ефективності управління грошовими потоками / Л. В. Шірінян, Г. О. Роганова // Science and Global Studies : Abstracts of scientific papers of VI International Scientific Conference, February 28. – Prague, Czech Republic : Financial And Economic Scientific Union, 2021. – C. 10–14.

Шірінян, Л. В. Формування банківської екосистеми в Україні / Л. В. Шірінян, Е. А. Шірінян // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : тези ХV Міжнародної науково-практичної конференції, 17 листопада 2021 р. – Черкаси : ЧНУ, 2021. – С. 133.

Шірінян, Л. В. Формування структури капіталу оптимальної для діяльності підприємства / Л. В. Шірінян, Я. В. Микитенко // Фінансові механізми сталого розвитку України в умовах сучасних викликів : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених, м. Київ, НУБіП України, 18 березня 2021 р. – Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2021. – С. 45–46.

Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів [Електронний ресурс] : кол. монографія / за матеріалами праць наукової групи і науковою редакцією д-ра екон. наук, проф. Л.В. Шірінян. – Київ : Ліра-К, 2020. – 404 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30994/1/konkur_best.pdf

Роганова, Г. О. Оцінка ефективності управління грошовими потоками підприємств харчової промисловості на основі дискримінантної функції [Електронний ресурс] / Г. О. Роганова, Л. В. Шірінян // Економічний вісник Дніпровської політехніки. – 2020. – № 4. – С. 170–180. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32519/1/Rohanova_Shirinyan.pdf

Шірінян, Л. В. Диверсифікація та сек’юритизація кредитних портфелів українських банків / Л. В. Шірінян, О. В. Лисенок // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць. – Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка», 2019. – Вип. 3 (44). – С. 103–111.

Шірінян, Л. В. Мікрострахування незаможного населення і малого бізнесу в системі убезпечення / Л. В. Шірінян, А. С. Шірінян // Ефективна економіка. – 2020. – №12.

Шірінян, Л. В. Порівняльний аналіз страхових ринків України та країн ЄС / Л. В. Шірінян // Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права: теорія і практика : Міжнародна науково-практична конференція, 22 грудня 2020 р. – Полтава : Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2020.

Shirinyan, L. Impact of the insurance costs on the competitiveness of food industry enterprises of Ukraine in the context of the food market security [Electronic resourse] / L. Shirinyan, M. Arych // Ukrainian Food Journal. – 2019. – № 8 (2). – P. 368–385. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30069/1/UFJ.PDF

Shirinyan, L. Precondition on microinsurance in Ukraine: contingent valuation approach for poor population behaviour regarding insurance services [Electronic resourse] / L. Shirinyan, A. Shirinyan // Journal of Eastern European and Central Asian Research. – 2019. – Vol. 6. – №. 2. – P. 24–35. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30683/1/61.pdf

Банківська система : підручник : у 2 ч. Ч. 1 : Банківська система України та її економічні основи / Л. В. Шірінян, , М. І. Арич, , О. А. Гнатенко [та ін.] ; за ред. Л. В. Шірінян ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Ліра-К, 2019. – 412 с.

Бойко, С. В. Перспективи капіталізації страхових компаній України у контексті реформування прибуткового оподаткування / С. В. Бойко, Л. В. Шірінян // Бізнес-інформ. – 2019. – № 9. – С. 272–280.

Шірінян, Л. В. Ключові показники ефективності функціонування страхового ринку для покупців страхових послуг [Електронний ресурс] / А. А. Шірінян, Л. В. Шірінян // Проблеми економіки. – 2019. – № 3 (41). – С. 18–38. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30610/1/58.pdf

Шірінян, А. А. Показники ефективності страхового ринку України з позицій власників страхових компаній [Електронний ресурс] / А. А. Шірінян, Л. В. Шірінян // Ефективна економіка. – 2019. – № 10. – С. 1–7. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30612/1/60.pdf

Шірінян, А. С. Конкурентоспроможність ринку банківських послуг України: фактор масштабу (Частина 2) [Електронний ресурс] / А. С. Шірінян, Л. В. Шірінян // Економіка України. – 2019. – №3 (688). – С. 35–51. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28992/1/

Competitiveness%20of%20Ukraine%e2%80%99s%20banking%20services%20market%20scale%20factor%20%28Part%202%29.pdf

Шірінян, А. С. Конкурентоспроможність ринку банківських послуг України: фактор масштабу (Частина 1) [Електронний ресурс] / А. С. Шірінян, Л. В. Шірінян // Економіка України. – 2019. – №2 (687). – С. 37–48. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28991/1/

Competitiveness%20of%20Ukraine%e2%80%99s%20banking%20services%

20market%20scale%20factor%20%28Part%201%29.pdf

Шірінян, А. С. Конкурентоспроможність ринку банківських послуг України: фактор суперництва, тенденції та результати [Електронний ресурс] / А. С. Шірінян, Л. В. Шірінян // Економіка України. – 2019. – № 6 (691). – С. 18–38. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30227/1/56.pdf

Шірінян, Л. В. Аналіз впливу витрат на страхування на конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, М. І. Арич // Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15 жовтня 2019 р. – Полтава : ПолтНТУ. – С. 215. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32061/1/4_%d0%a4%

d0%b0%d0%b9%d0%bb%20%d0%b7%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%

d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bc_%d0%a8%d1%96%d1%80%

d1%96%d0%bd%d1%8f%d0%bd_%d0%90%d1%80%d0%b8%d1%87_%d0%a2

%d0%b5%d0%b7%d0%b8_%d0%9f%d0%be%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%b2

%d0%b0.pdf

Шірінян, Л. В. Аналіз і прогнозування надходжень до Державного бюджету України від податку на прибуток страхових компаній [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, С. В. Бойко, О. Ю. Толстенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2019. – Вип. 3. – С. 56–64. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36619/1/Shirin19.pdf

Шірінян, Л. В. Взаємозв’язок конкурентоспроможності та витрат на страхування підприємств харчової промисловості України [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, М. І. Арич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 319. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29463/1/11.PDF

Шірінян, Л. В. Вплив розмірів активів страховиків на ефективність їхньої діяльності: на прикладі компаній Німеччини / Л. В. Шірінян, А. С. Шірінян, Г. О. Роганова // Фінанси України. – 2019. – № 8. – С. 45–60.

Шірінян, Л. В. Диверсифікація та сек’юритизація кредитних портфелів українських банків [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, О. В. Лисенок // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць. – Вип. 3 (44). – Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка», 2019. – С. 103–111. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32072/1/1.pdf

Шірінян, Л. В. Динамічний підхід до оцінки податку на прибуток страхових компаній України / Л. В. Шірінян, С. В. Бойко, О. Ю. Толстенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2019. – № 3 (204). – С. 56–64.

Шірінян, Л. В. Економіко-правовий аналіз розміщення страхових резервів страхових компаній і перестрахування у нерезидентів [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, О. В. Шашенко, А. А. Шірінян // Бізнес-інформ. – 2019. – № 7. – С. 250–260. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30226/1/57.pdf

Шірінян, Л. В. Забезпечення конкурентоспроможності ринку страхових послуг України: міжнародний розріз / Л. В. Шірінян // Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., 16 жовт. 2019 р., м. Київ / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2019. – С. 484–485.

Шірінян, Л. В. Конкурентоспроможність ринку банківських послуг України: новітні виклики та тенденції / Л. В. Шірінян, А. С. Шірінян // Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє : монографія / кол. авторів. – Київ : Ямчинський О. В., 2019. – С. 207–222.

Шірінян, Л. В. Нова методологія комплексної оцінки конкурентоспроможності ринку страхових послуг України: фактори масштабу і суперництва, тенденції та порівняння [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, А. С. Шірінян // Облік і фінанси. – 2019. – №1 (83). – С. 153–162. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28990/1/New%20

methodology%20of%20complex%20assessment%20of%20the%20insurance%

20services%20market%20of%20Ukraine%20scale%20and%20competition%

20factors%2c%20trends%20and%20comparisons.pdf

Шірінян, Л. В. Перспективи імплементації новітньої моделі державно-приватного партнерства у страхуванні / Л. В. Шірінян // Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє : монографія / кол. авторів. – Київ : Ямчинський О. В., 2019. – С. 102–121.

Шірінян, Л. В. Перспективи розвитку ринку агрострахування в Україні як інструменту управління ризиками / Л. В. Шірінян, Я. В. Галицька, Н. І. Климаш // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 294.

Шірінян, Л. В. Перспективи станoвлення та рoзвитку мiкрoстрахування в Українi / Л. В. Шірінян, Е. А. Шірінян // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 295.

Шірінян, Л. В. Рейтингова оцінка діяльності страхових компаній в Україні / Л. В. Шірінян, А. Новак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 291.

Шірінян, Л. В. Удосконалення фінансового аудиту з позиції мінімізації ризиків у страхуванні / Л. В. Шірінян, О. Л. Чернелевська // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 27 листоп. 2019 р. – Чернігів : Чернігів. нац. технол. ун-т, 2019. – С. 111.

Шірінян, Л. В. Фінансовий аудит як форма контролю і необхідна умова саморегулювання страховиків на ринку [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, Г. О. Роганова // Финансовые услуги. – 2019. – № 4–5. – С. 2–9. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32470/1/%d0%9d%

d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0_%284-5%29_2-40.pdf

Шірінян, Л. В. Чинники впливу на формування вартості крипто валюти BITCOIN / Л. В. Шірінян, Г. О. Роганова // Грудневі читання 2019 : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5 груд. 2019 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2019. – С. 110–111.

Kulynych, Y. M. The investment attractiveness of the agricultural sector of Ukraine [Electronic resourse] / Y. M. Kulynych, L. V. Shirinyan // Business Inform. – 2018. – № 12. – P. 211–216. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30148/1/123.pdf

Банківська система : підручник : у 2 ч. Ч. 1 : Банківська система України та її економічні основи / Л. В. Шірінян, М. І. Арич, О. А. Гнатенко та ін. ; за ред. Л. В. Шірінян ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Ліра-К, 2019. – 412 с

Бойко, С. В. Горизонтальне вирівнювання обласних бюджетів у системі міжбюджетного фінансового забезпечення регіонів України [Електронний ресурс] / С. В. Бойко, Л. В. Шірінян // Економічні горизонти. – 2018. – № 3 (6). - C. 65–77. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29396/1/156318-357254-1-PB.pdf

Лисенок, О. В. Діагностика та систематизація основних ознак банківських криз [Електронний ресурс] / О. В. Лисенок, Л. В. Шірінян // Облік і фінанси. – 2018. – № 4 (82). – С. 94–101. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32071/1/7.pdf

Ситник, І. П. Криптовалюта і блокчейн-технології в сучасних платіжних системах: проблеми і перспективи / І. П. Ситник, Л. В. Шірінян, В. С. Фомина // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2018. – Т. 2, Вип. 30. – С. 109–113.

Ширинян, Л. В. Методология исследование конкурентоспособности страхового рынка на основе анализа территориальных показателей [Электронный ресурс] / Л. В. Ширинян, М. И. Арич // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 16-й Международной научно-технической конференции (71-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных работников, докторантов и аспирантов БНТУ), 2018 г. – Минск : БНТУ, 2018. – Т. 3. – С. 285. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29428/1/3.PDF

Шірінян, Л. В. Активність банківських установ на страховому ринку України / Л. В. Шірінян, К. В. Багацька, Н. І. Климаш // Облік і фінанси. – 2017. – № 3. – С. 132–139.

Шірінян, Л. В. Вплив факторів на формування вартості біткойна [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, Г. О. Роганова, А. С. Шірінян // Проблеми економіки. – 2018. – № 2 (36). – С. 450–458. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28331/1/Sirinyan.pdf

Шірінян, Л. В. Дослідження структури страхового ринку України в контексті оцінки його конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, М. І. Арич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 336. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27457/1/m.PDF

Шірінян, Л. В. Дослідження ступеня монополізації страхового ринку України [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, M. І. Арич // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : програма і матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 21-22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018 р. – С. 152–154. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29467/1/2.PDF

Шірінян, Л. В. Інтегрована оцінка конкурентоспроможності страхового ринку України [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, M. І. Арич // Стратегічні пріорітети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2018. – С. 274–276. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28451/1/Integrated%

20assessment%20of%20the%20competitiveness%20of%20the%20Ukrainian%

20insurance%20market.PDF

Шірінян, Л. В. Конкуренція банків: Україна vs інші країни [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, А. С. Шірінян // Фінансові послуги. – 2018. - №5. – С. 33–37. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28874/1/%d0%a1ompetitiveness%20of%20banks%20Ukraine%20versus%20other%20countries.pdf

Шірінян, Л. В. Методика дослідження структури страхового ринку (на прикладі страхового ринку України) [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, M. І. Арич // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІV Міжнарод. наук.-практ. конф., 22-23 травня 2018 р., м. Київ : тези доп. – К. : НУХТ, 2018. – С. 60-61. –Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28450/1/Methodology%

20for%20studying%20the%20structure%20of%20the%20insurance%20market

%20%28on%20the%20example%20of%20the%20insurance%20market%2 0of%

20Ukraine%29.PDF

Шірінян, Л. В. Міжбюджетні відносини в Україні в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, С. М. Еш // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 24. – С. 111–119. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32655/1/

INTER-BUDGETARY%20RELATIONS%20IN%20UKRAINE.pdf

Шірінян, Л. В. Новітні виклики і тенденції розвитку ринку агрострахування в Україні / Л. В. Шірінян, Н. І. Климаш // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка. – 2018. – №11 (39). – С. 153–162.

Шірінян, Л. В. Особливості функціонування криптовалюти «біткоін» [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, Г. О. Роганова // Бізнес-інформ. – Харків : Видавничій дім «Інжек». – 2018. – № 8. – С. 145–152. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28616/1/business-inform-2018-8_0-pages-145_152.pdf

Шірінян, Л. В. Оцінка конкурентоспроможності і тенденції розвитку страхового ринку України [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, М. І. Арич // Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах : матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, 29 - 31 березня. – Тернопіль : 2018. – Т. 1. – С. 63–64. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27458/1/t.PDF

Арич, М. І. Дослідження конкурентоспроможності страхового ринку України: географічний аналіз [Електронний ресурс] / М. І. Арич, Л. В. Шірінян // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, №5. – Ч. 2. – С. 17–25. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26479/1/arich.PDF

Комплексна оцінка конкурентоспроможності суб’єктів страхового ринку України в контексті європейської інтеграції [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, М. І. Арич, К. В. Багацька, А. С. Шірінян, Н. І. Климаш // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 7-8 листопада 2017. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 152. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26440/1/f2.PDF

Шірінян, Л. В. Активність банківських установ на страховому ринку України / Л. В. Шірінян, К. В. Багацька, Н. І. Климаш // Облік і фінанси. – 2017. – № 3. – С. 132–139.

Шірінян, Л. В. Проблеми нерівномірності розподілу послуг на страховому ринку України [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, М. І. Арич // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – С. 288–290. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26441/1/Che.PDF

Шірінян, Л. В. Актуальні проблеми фінансового регулювання страхового ринку України в сучасних умовах [Електронний ресурс]/ Л. В. Шірінян // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 1 (176). – С. 30–34. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24506/1/46.pdf

Шірінян, Л. В. Концепція фінансового регулювання страхового ринку України [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – №2 (177). – С. 6–17. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24505/1/45.pdf

Шірінян, Л. В. Функціонування накопичувальних фондів попереджувальних заходів у страхуванні на основі державно–приватного партнерства [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян // Економіка України. – 2016. – № 9 (658). – С. 44–55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24510/1/47.pdf