Лисенок Олексій Володимирович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
1
1
72
9
13

Перелік опублікованих документів:

Герасименко, Д.  Банківська система України в умовах воєнного стану / Д. Герасименко, О. В. Лисенок //  Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів,  квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. - С. 141.

Лисенок, О. В.  Дослідження інноваційних методів управління персоналом банку / О. В. Лисенок // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – Київ, 2022. - Вип. 7-8 (254-255). - С. 56 – 60.

Лисенок, О. В. Економічна ефективність діяльності персоналу банку / О. В. Лисенок // Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права: теорія і практика : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2022 р. – Умань : ЦФЕНД, 2022. – Ч. 2. – С. 42.

Лисенок, О. В.  Система управління персоналом в діяльності банківських установ / О. В. Лисенок // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – Київ, 2022. - Вип. 7-8 (254-255). - С. 5 – 11.

Погукаєва, А. Особливості банківського кредитування в умовах воєнного стану в Україні / А. Погукаєва, О. В. Лисенок // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті :  матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів,  квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. - С. 142.

Сідерова, А. Банківська система країн світу та її заходи боротьби з COVID-2019 / А. Сідерова, О. В. Лисенок // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті :  матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів,  квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. - С. 143.

Distance personal identification in the on-line environment: problems of financial institutions in the eu [Electronic resourse] / M. Laurinaitis, D. Stitilis, I. Rotomskis, O. Novak, O. Lysenok // Independent Journal of Management & Production (IJM&P). – 2021. – Vol. 12, Issue 3. – P. 150–166. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35000/1/1.pdf

Stimulators of credit activity of banking institutions [Electronic resourse] / N. Vyhovska, O. Lysenok, V. Hranovska, V. Krykunova // Universal Journal of Accounting and Finance. – 2021. – Vol. 9, №. 4. – P. 623–636. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35002/1/2.pdf

Лисенок, О. В. Дослідження сутності інновації в управлінні персоналом банку / О. В. Лисенок // Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation : collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference, February 12. – Pisa, Italian Republic : NGO European Scientific Platform, , 2021. – Vol. 1. – P. 69–72.

Лисенок, О. В. Оцінка економічної ефективності операцій банку з цінними паперами на прикладі АТ “Ощадбанк” [Електронний ресурс] / О. В. Лисенок, Л. В. Шірінян, Е. А. Шірінян // Фінанси України. – 2021. – № 4. – C. 48–64. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35003/1/4.pdf

Лисенок, О. В. Тенденції розвитку банківських інновацій в Україні / О. В. Лисенок, М. В. Корнієнко // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 118–119.

Lysenok, O. Management of unpredictable risks at the enterprise / O. Lysenok, D. Gerasimenko // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : збірник тез доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 193–194.

Lysenok, O. Strategic planning as a tool for determining the future for the enterprise / O. Lysenok, A. Sіderova // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : збірник тез доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 194–196.

Лисенок, О. В. Вплив зростання ВВП на приріст строкових депозитів банків / О. В. Лисенок // Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 23 січня 2020 р. – Полтава : ЦФЕНД, 2020. – Ч. 4. – С. 34-36.

Лисенок, О. В. Оцінка впливу валового внутрішнього продукту на зміни у депозитних ресурсах банків [Електронний ресурс] / О. В. Лисенок // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2020. – Вип. 12 (235). – С. 14–19. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35001/1/3.pdf

Лисенок, О. В. Теоретико-методологічні відмінності диверсифікації та сек’юритизації кредитного портфеля банку [Електронний ресурс] / О. В. Лисенок // Економіка, управління та адміністрування. – Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка», 2020. – № 4 (94). – С. 99–105. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35004/1/5.pdf

Лисенок, О. В. Удосконалення сутності та класифікації власного капіталу банку [Електронний ресурс] / О. В. Лисенок // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2020. – Вип. 1 (224). – С. 24–30. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32065/1/8.pdf

Лисенок, О. В. Удосконалення сутності та класифікації кредитних операцій банку / О. В. Лисенок, О. В. Лисенок, Б. І. Пюро // Приазовський економічний вісник. – 2019. – № 1 (12). – С. 179–185.

Лисенок, О. В. Теоретичний аналіз міжнародних cистем оцінки фінансового стану банків [Електронний ресурс] / О. В. Лисенок // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць. – Житомир : ЖДТУ, 2019. – Вип. 1 (42) – С. 42–47. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32068/1/4.pdf

Шірінян, Л. В. Диверсифікація та сек’юритизація кредитних портфелів українських банків [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, О. В. Лисенок // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць. – Вип. 3 (44). – Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка», 2019. – С. 103–111. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32072/1/1.pdf

Лисенок, О. В. Діагностика та систематизація основних ознак банківських криз [Електронний ресурс] / О. В. Лисенок, Л. В. Шірінян // Облік і фінанси. – 2018. – № 4 (82). – С. 94–101. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32071/1/7.pdf

Лисенок, О. В. Організаційне забезпечення процесу управління фінансово-економічною діяльністю банків [Електронний ресурс] / О. В. Лисенок // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – Вип. 1 (39). – С. 67–73. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32070/1/2.pdf

Лисенок, О. В. Удосконалення сутності та класифікації кредитних операцій банку [Електронний ресурс] / О. В. Лисенок, О. В. Лисенок, Б. І. Пюро // Приазовський економічний вісник. – 2019. – № 1 (12). – С. 179–185. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32069/1/3.pdf

Лисенок, О. В. Формування інтегральної моделі оцінки кредитоспроможності банку-позичальника [Електронний ресурс] / О. В. Лисенок // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – Вип. 1 (36). – С. 88–94. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32067/3/5.pdf

Лисенок, О. В. Сучасний стан та шляхи підвищення рівня капіталізації вітчизняних банків [Електронний ресурс] / О. В. Лисенок, В. М. Ляховецька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – Херсон : Херсонський державний університет, 2017. – Вип. 27. – Ч. 3. – С. 55–58. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32066/1/6.pdf