Климаш Наталія Іванівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
3
2
62
6
45

Перелік опублікованих документів:

Жук, Д.  А. Формування доходів бюджету в контексті становлення ринку землі в Україні / Д. А. Жук, Н. І. Климаш // Бізнес Інформ. - 2022. - № 1. - C. 351–357.

Климаш, Н. І. Кредитування корпорацій: сучасні реалії та виклики / Н. І. Климаш, А. А. Погукаєва // Формування ринкових відносин в Україні. - 2022.  - №1 (248). - С. 7-15.

Климаш, Н. І. Теоретико-методичні засади формування доходів бюджету в умовах реформування ринку землі в Україні / Н. І. Климаш // Ukraine, Bulgaria, EU: Economic and Social Development Trends : materials VІ International Scientific and Practical Conference, 26 August 2022. - Burgas, 2022. - Р. 27- 33.

Погукаєва, А. Кредитування корпорацій: сучасні реалії та виклики / А. А. Погукаєва, Н. І. Климаш // Формування ринкових відносин в Україні. – 2022. – №1 (248). - С. 7-15.

Третяк, К. В. Державний борг України: виклики та загрози для економіки / К. В. Третяк, Н. І. Климаш, Г. О. Роганова // Бізнес Інформ. – 2022. - №10. - С. 161-167.

Determination of the Company's Value under the Influence of Various Factors [Electronic resourse] / A. Ignatyuk, A. Dikiy, L. Shevtsiv, Y. Petlenko, N. Klymash, O. Zaitsev // Journal of Optimization in Industrial Engineering. – 2021. – Vol. 14, Issue 1. – P. 151–157. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37002/1/11.pdf

The Enterprise Capital Structure Management Model [Electronic resourse] / R. Bagatska, T. Batrakova, H. Silakova, N. Klymash, O. Vialets // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2021. – Vol. 4. – P. 110–115. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37003/1/22.pdf

Климаш, Н. І. Лізинг як ефективний інструмент фінансування підприємства / Н. І. Климаш // Наукове забезпечення економічного розвитку, правового регулювання, управління, енергоефективності та провайдингу екоінновацій в аграрній і суміжних галузях в умовах глобалізації : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 квітня 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 104–107.

Сілакова, Г. В. Роль фінансового контролінгу в системі забезпечення економічної безпеки підприємства / Г. В. Сілакова, Н. І. Климаш // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні : тези ХІ Міжнародної науково–практичної конференції, 19–20 травня 2021 р. – Київ, 2021. – С. 111–114.

Automated control system as a tool for ensuring financial and economic security of the enterprise [Electronic resourse] / O. Bogma, O. Vialets, L. Dukhnovska, N. Klymash, H Silakova // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2020. – № 6. – P. 142–147. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36740/1/12.pdf

Klymash, N. Central bank digital currencies (CBDC): economic purpose and implementation remarks [Electronic resourse] / N. Klymash // Ukraine, Bulgaria, EU : economic, technical, and social development trends : material IV International Scientific and Practical Conference, 27 June–3 July 2020, Burgas, Bulgaria. – Avangard Prima, 2020. – Р. 89–92. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34714/3/

%d0%9a%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%88_%d0%9d_%d0%91%d0%

be%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%96%d1%8f_%d0%b0%d0%bd%d0%

b3%d0%bb.pdf

Model of the Dynamics of the Company's Value Taking into Account the Ownership Structure / A. Ignatyuk, Yu. Petlenko, L. Shevtsiv, O. Zaitsev, N. Klymash, L. Dukhnovska // International Journal of Management. – 2020. – Vol. 11, № 6. – С. 323–333.

Береговенко, М. Кредитна політика вітчизняних банківських установ та її вплив на економіку країни / М. Береговенко, Н. Климаш // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 243.

Галушко, Т. Урядові ініціативи щодо кредитування малих і середніх підприємств в Україні / Т. Галушко, Н. Климаш // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 244.

Климаш, Н. І. Економічна додана вартість (EVA) та її вплив на вартість підприємства [Електронний ресурс] / Н. І. Климаш // Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 25 квітня 2020 р. – Дніпро : ПДАБА, 2020. – С. 115-117. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31538/1/%d0%9a%d0%

bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%88_%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b8.pdf

Климаш, Н. І. Проблеми підвищення рівня споживання страхових послуг в Україні [Електронний ресурс] / Н. І. Климаш // Бізнес Інформ. – 2020. – № 4 (507). – С. 357–363. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31301/1/%d0%a1%d1%

82%d1%80%d0%b0%d1%85_%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb_%d1%81%d1%

82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f.pdf

Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів [Електронний ресурс] : кол. монографія / за матеріалами праць наукової групи і науковою редакцією д-ра екон. наук, проф. Л.В. Шірінян. – Київ : Ліра-К, 2020. – 404 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30994/1/konkur_best.pdf

Павлюк, І. Цифрові валюти : місце і роль у розвинених країнах / І. Павлюк, Н. Климаш // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 245.

Климаш, Н. І. Роль страхових посередників у забезпеченні ефективності діяльності страхових компаній / Н. І. Климаш // Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15 жовтня 2019 р. Полтава – Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 2019. – С. 50–51.

Шірінян, Л. В. Перспективи розвитку ринку агрострахування в Україні як інструменту управління ризиками / Л. В. Шірінян, Я. В. Галицька, Н. І. Климаш // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 294.

Шірінян, Л. В. Новітні виклики і тенденції розвитку ринку агрострахування в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, Н. І. Климаш // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка. – 2018. – №11 (39). – С. 153–162. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28877/1/Modern%

20challenges%20and%20development%20trends%20in%20the%20agro-insurance%20market%20of%20Ukraine.pdf

Климаш, Н. І. Моделювання регулюючого впливу податкової компоненти на умови господарювання в Україні / Н. І. Климаш // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 19. – С. 95–99.

Климаш, Н. І. Науково-методичний інструментарій щодо оцінки ефективності податкової дерегуляції / Н. І. Климаш, К. В. Соловей // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – Вип. 14 (1). – С. 132–136.

Комплексна оцінка конкурентоспроможності суб’єктів страхового ринку України в контексті європейської інтеграції [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, М. І. Арич, К. В. Багацька, А. С. Шірінян, Н. І. Климаш // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 7-8 листопада 2017. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 152. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26440/1/f2.PDF

Шірінян, Л. В. Активність банківських установ на страховому ринку України / Л. В. Шірінян, К. В. Багацька, Н. І. Климаш // Облік і фінанси. – 2017. – № 3. – С. 132–139.

Заїчко, В. П. Оптимізація структури інвестиційного портфеля на основі моделі / В. П. Заїчко, Н. І. Климаш // Наукові розробки молоді на сучасному етапі : тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів, 28-29 квітня 2016 р. – Київ : КНУТД, 2016. – Т. 3. Секція : Економічні та соціально-політичні проблеми активізації інноваційної діяльності підприємств України. – С. 271.

Климаш, Н. І. Наукові підходи до визначення сутності поняття «фінансова безпека» / Н. І. Климаш, К. В. Соловей // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2016. – Вип. 16. – Ч. 1. – С. 120–123.