Дем’яненко Інна Вікторівна

ORCID ID: 0000-0003-3294-9811

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
2
1
3
1
76
7
42

Перелік опублікованих документів:

Demianenko, I. Conceptual principles of controlling. Controlling financial planning and budgeting of business activities / I. Demianenko, А. Buriak, І. Buriak // Financial and economic security strategy of Ukraine: threats, trends and perspectives : monograph. – 2023. – 267 p.

Demianenko, I. Controlling: integrative substance of financial management of enterprises / I. Demianenko, A. Buriak // Ukraine, Bulgaria, EU: modern trends in the development of science, technology and innovation : materials VІІ International scientific and practical conference, July 2-7, 2023, Burgas, Bulgaria. – Burgas : Avangard Prima, 2023. – Рр. 70-73.

The role of information technologies in determining the financial potential of agricultural enterprises of Ukraine / I. Demianenko, O. Kliuchka, L. Oliinyk, L. Riabenko // Journal of Information Technology Management. – 2023. – Vol. 15, Is. 1. – Pp. 178-191. DOI: 10.22059/jitm.2023.91151

Буряк, А. В. Фінансово-економічні кризи підприємств та антикризове управління їх діяльності / А. В. Буряк, І. В. Дем’яненко // Фінанси, банківська система та страхування в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці : матеріали VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 2-3 березня 2023 р., м. Дніпро. – Дніпро : ДДАЕУ, 2023. – С. 124-126.

Дем’яненко, І. В. Дистанційне обслуговування клієнтів банку – суть та напрямки розвитку / І. В. Дем’яненко, А. А. Погукаєва // Ефективна економіка. – 2023. – №1. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.1.37

Дем’яненко, І. В. Контролінг: інтеграційна субстанція фінансового менеджменту в ієрархії управління підприємством / І. В. Дем’яненко, А. В. Буряк // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 112-116.

Дем’яненко, І. В. Сучасні аспекти банківського обслуговування клієнтів / І. В. Дем’яненко, А. А. Погукаєва // Фінанси, банківська система та страхування в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці : матеріали VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 2-3 березня 2023 р., м. Дніпро. – Дніпро : ДДАЕУ, 2023. – С. 78-80.

Котлярова, М. А. Управління структурою капіталу молокопереробного підприємства / М. А. Котлярова, І. В. Дем’яненко // Фінансовий механізм сталого розвитку України в умовах сучасних викликів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 2 березня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУБіП, 2023. – С. 162-165.

Погукаєва, А. А. Дистанційне обслуговування клієнтів банку: сучасні аспекти / А. А. Погукаєва, І. В. Дем’яненко // Фінансовий механізм сталого розвитку України в умовах сучасних викликів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 2 березня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУБіП, 2023. – С. 186-188.

Architectonics of financing of agricultural enterprises in Ukraine / S. Boiko, I. Demianenko, H. Skrypnyk, V. Yavorska // Economic Science for Rural Development. - 2020. - Issue 53. - P. 58-63.

Boyko,  S. Problems  of  corporate  tax  budgeting: evidence from Ukraine / S. Boyko  , A. Buriak, I.  Demianenko  // Ukraine, Bulgaria, EU: Economic and Social Development Trends : materials VІ International Scientific and Practical Conference, Bulgaria, 26 August. – Burgas : Avangard Prima, 2022. – Р. 196-202.

Buriak, A. Application of conversion bonds in financing of financial sustainable enterprises / A. Buriak, I. Demianenko // Ukraine, Bulgaria, EU: Economic and Social Development Trends : materials VІ International Scientific and Practical Conference, 26 August 2022. - Burgas, 2022. - Р. 89-93.

Buriak, A. Recreation of the investment potential of the regions of Ukraine / A. Buriak, I. Buriak, I. Demianenko // Фінансові інструменти регіонального розвитку : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 3 листопада 2022 р. - Житомир : Поліський національний університет, 2022. - С. 60-63.

Development of rural areas in Ukraine in the context of decentralization: an empirical study / N. Davydenko, N. Wasilewska, S. Boiko, M. Wasilewski // Sustainability. -  2022. -  № 14.

Development of rural areas through fiscal decentralization / N. Davydenko, S. Boiko, А. Buriak, I. Demianenko // Economic Science for Rural Development Conference Proceedings. – 2021. - Issue 55. - P. 102-114.

National and world financial and economic systems in the conditions of modern challenges : сollective monograph / N. Davydenko, L. Gutsalenko, Ye. Kaliuha, V. Pabat, Yu. Nehoda, O. Mykoliuk, I. Demianenko, S.Boiko, A. Buriak and others. - Nürnberg, Deutschland, 2022. - 358 p.

Tretiak, K. The Impact of Blockchain Technology on International Trade and Financial Business / K. Tretiak, V. Slatvinska, V. Demchenko, R. Hnatyuk, O. Yarema // Universal Journal of Accounting and Finance. - 2022. - V. 10, No. 1. – Р. 102 – 112.

Арич, М. І. Сучасний стан, ризики та перспективи торгівлі цінними паперами в Україні / М. І. Арич, І. В. Дем’яненко // Наукові праці НУХТ. – Київ : НУХТ, 2022. - Том 28, № 3. - С 32-43.

Дем’яненко,  І. В. Фінансова стійкість підприємства як чинник стабілізації економічного розвитку / І. В. Дем’яненко, А. В. Буряк // Фінанси, банківська система та страхування в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 02-03 березня 2022р.- ДДАЕУ, 2022.- С. 16-18.

Дем’яненко, І. В. Корпоративне бюджетування податків аграрними та переробними підприємствами / І. В. Дем’яненко, С. В. Бойко, А. В.  Буряк // Агросвіт. - 2022. - № 15-16. - С. 33-39.

Development of rural areas through fiscal decentralization [Electronic resourse] / I. Demianenko, N. Davydenko, S. Boiko, A. Buriak // Economic Science for Rural Development : Conference Proceedings 22nd International Scientific Conference. – 2021. – Issue 55. – P. 102–114. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37011/1/22.pdf

Буряк, А. В. Дивідендна політика акціонерних товариств: інституційні основи формування та реалізації [Електронний ресурс] / А. В. Буряк, С. В. Бойко, І. В. Дем’яненко // Ефективна економіка. – 2021. – № 6. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36995/1/94.pdf

Буряк, А. В. Дисконтування дебіторської заборгованості у системі фінансового менеджменту підприємства / А. В. Буряк, С. В. Бойко, І. В. Дем’яненко // Modern Economics. – 2021. № 28. – С. 33–39. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36994/1/buriak.pdf

Буряк, А. В. Інвестиційно-інноваційний процес як фактор розвитку агросфери / А. В. Буряк, І. В. Дем'яненко // Актуальні аспекти розвитку суб'єктів підприємництва в умовах глобальної економіки : монографія / за заг. ред. Т. Гринько. – Дніпро : Видавець Біла К.О., 2021. – С. 87–96

Буряк, А. В. Управління ризиками функціональна складова фінансового менеджменту підприємств сировиннопродуктового комплексу / А. В. Буряк, І. В. Дем'яненко // Аграрна політика України в умовах глобальних викликів : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 вересня 2021 р. – Київ : Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2021. – С.116–118.

Дем’яненко, І. В. Аналіз та оцінювання рівня фінансових ризиків підприємства / І. В. Дем’яненко, А. В. Буряк // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 74–76.

Дем’яненко, І. В. Інноваційно-інвестиційний фактор розвитку аграрного сектору сировинно-продуктового комплексу / І. В. Дем’яненко, А. В. Буряк // Економіка і менеджмент 2021: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку матеріали Міжнародної науково–практичної інтернет-конференції, 8-9 квітня 2021 р. – Дніпро : Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2021.

Дем’яненко, І. В. Методичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості підприємства / І. В. Дем’яненко, А. В. Буряк // Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково–практичної конференції, м. Ірпінь, 25–26 березня 2021 р. – Ірпінь, 2021. – С. 211–214.

Дем’яненко, І. В. Обгрунтування фінансової політики підприємства / І. В. Дем’яненко, А. В. Буряк // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 76–78.

Дем’яненко, І. В. Реалізація фінансової стратегії банківської установи як елемент системи контролінгу / І. В. Дем’яненко, Д. В. Кудь // Фінансові механізми сталого розвитку України в умовах сучасних викликів : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених, м. Київ, НУБіП України, 18 березня 2021 р. – Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2021. – С. 285–288.

Дем’яненко, І. В. Стратегія управління активами підприємства / І. В. Дем’яненко, Ю. О. Довгаль // Фінансові механізми сталого розвитку України в умовах сучасних викликів : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених, м. Київ, НУБіП України, 18 березня 2021 р. – Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2021. – С. 181–183.

Дем’яненко, І. В. Управління кредитним потенціалом банку в сучасних умовах / І. В. Дем’яненко, А. В. Буряк // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 114–116.

Дем’яненко, І. В. Управління формуванням і використанням капіталу підприємства / І. В. Дем’яненко, А. П. Коротка // Фінансові механізми сталого розвитку України в умовах сучасних викликів : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених, м. Київ, НУБіП України, 18 березня 2021 р. – Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2021. – С. 191–193.

Дем’яненко, І. В. Фінансове планування складова забезпечення фінансової стійкості підприємства / І. В. Дем’яненко, А. В. Буряк // Фінанси, банківська система та страхування в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці : збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції, 02–03 березня 2021 р. – ДДАЕУ, 2021. – С. 42–44.

Assessment of the Components of Financial Potential of the Regions of Ukraine [Electronic resourse] / N. Davydenko, A. Buryak, I. Demyanenko, M. Buryak // Journal of Optimization in Industrial Engineering. – 2020. – Vol. 14, Issue 1. – P. 57–63. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36611/1/Dem2021.pdf

Boiko, S. Architectonics of financing of agricultural enterprises in Ukraine / S. Boiko, I. Demianenko, H. Skrypnyk, V. Yavorska // Economic science for rural development 2020 : 21th International Scientific Conference 12-15 May 2020, Jelgava, Latvia. – 2020. – P. 58–63.

Demianenko, I. V. Risk management in functional economic financial security systems / I. V. Demianenko, A. V. Buriak // Financial support for the functioning of the agricultural sector in modern conditions : Сollective monograph. – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2020. – P. 116–153.

Дем’яненко, І. В. Роль НБУ в формуванні кредитного портфеля комерційного банку [Електронний ресурс] / І. В. Дем’яненко, Ю. В. Бандура // Ефективна економіка. – 2020. – № 2. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36618/1/63.pdf

Дем'яненко, І. В. Засади фінансової інфраструктури України / І. В. Дем'яненко, Я. В. Кріпак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – C. 242.

Дем'яненко, І. В. Проблеми кредитування реального сектору економіки / І. В. Дем'яненко, А. В. Буряк // Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки України в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю кафедри організації підприємництва та біржової діяльності НУБіП України. – Київ : НУБіП, 2020.

Дем'яненко, І. В. Проблеми оцінювання рівня фінансового ризику в системі фінансового менеджменту суб'єкта підприємницької діяльності / І. В. Дем'яненко, А. В. Буряк // Ukraine, Bulgaria, EU: economic, technical, and social development trends : material IV International Scientific and Practical Conference, 27 June – 3 July 2020, Burgas, Bulgaria. – Avangard Prima, 2020. - С. 68-72.

Дем'яненко, І. В. Проблеми реформування податкової системи України / І. В. Дем'яненко, М. В. Корнієнко // Фінансові механізми сталого розвитку України в умовах сучасних викликів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 12 березня 2020р. – Київ : НУБіП, 2020. – С. 323–325.

Дем'яненко, І. В. Розвиток фінансової інфраструктури України / І. В. Дем'яненко, Я. В. Кріпак // Фінансові механізми сталого розвитку України в умовах сучасних викликів : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 12 березня 2020р. – Київ : НУБіП, 2020. – С. 49–51.

Дем'яненко, І. В. Формування кредитного портфеля комерційного банку / І. В. Дем'яненко, Ю. В. Бандура // Фінансові механізми сталого розвитку України в умовах сучасних викликів. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної студентської конференції, 12 березня 2020р. – Київ : НУБіП, 2020. – С. 239–242.

Дем’яненко, І. В. Вдосконалення фінансової інфраструктури України / І. В. Дем’яненко, Я. О. Каленюк // Фінансові механізми сталого розвитку України в умовах сучасних викликів : матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 17 травня 2019 р. – Київ : НУБіП, 2019. – С. 33–35.

Дем’яненко, І. В. Модернізація функціонального механізму аграрного сектору в умовах децентралізації [Електронний ресурс] / І. В. Дем’яненко, А. В. Буряк // Ефективна економіка. – 2019. – № 10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36617/1/modern.pdf

Дем’яненко, І. В. Напрями розвитку фінансового ринку України в умовах глобалізації / І. В. Дем’яненко, Ю. М. Андрух // Фінансові механізми сталого розвитку України в умовах сучасних викликів : матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 17 травня 2019 р. – Київ : НУБіП, 2019. – С. 19–22.

Дем’яненко, І. В. Стратегічні аспекти фінансування регіонального розвитку / І. В. Дем’яненко, А. В. Буряк // Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 жовтня 2019 р. – Житомир, 2019. – С. 27–29.

Дем’яненко, І. В. Управління грошовими потоками у національній економіці в умовах глобалізацій них процесів / І. В. Дем’яненко, А. О. Іваніна // Фінансові механізми сталого розвитку України в умовах сучасних викликів : матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 17 травня 2019 р. – Київ : НУБіП, 2019. – С. 30–33.

Дем’яненко, І. В. Управління грошовими потоками: сегмент фінансової політики аграрних підприємств [Електронний ресурс] / І. В. Дем’яненко, А. В. Буряк // Економічний форум. – 2019. – № 4. – С. 103–108. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36612/1/Dem3.pdf

Дем’яненко, І. В. Фінансові ризики кредитування інвестиційно-інноваційної діяльності / І. В. Дем’яненко, А. В. Буряк // Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 березня 2019 р. – Ірпінь, 2019. – С. 156–158.

Демьяненко, И. В. Финансовые риски кредитования инвестиционно-инновационной деятельности / И. В. Демьяненко, А. В. Буряк // Украина, Болгария, ЕС: экономические, технические и социальные тенденции развития : материалы III Международна научно-практическая конферения, 27 июня–2 июля 2019 г. – Бургас, 2019. – С. 108–112.

Davydenko, N. Investment attractiveness of agricultural sector of ukrainian region in modern conditions of social and economic development / Nadiia Davydenko, Alina Buriak, Inna Demianenko // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4. – P. 106–110.

Буряк А. В. Інноваційна діяльність як основний фактор росту фінансових ресурсів [Електронний ресурс] / А. В. Буряк, І. В. Дем’яненко // Соціальне підприємництво: теорія, практика та міжнародний досвід : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 18 травня 2018 р. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 121–124. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36614/1/Dem5.pdf

Буряк, А. В. Оптимізація процесу нарахування і виплати дивідендів [Електронний ресурс] / А. В. Буряк, І. В. Дем'яненко // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 12 жовтня 2018 р. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 195–198. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36613/1/Dem4.pdf

Дем’яненко, І. В. Оцінка запасу фінансової міцності аграрних підприємств [Електронний ресурс] / І. В. Дем’яненко, С. В. Петрик // Молодий Вчений. – 2018. – № 2 (54). – С. 695–699. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36615/1/Dem6.pdf

Фінансове забезпечення аграрного сектору : вітчизняний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] : монографія / Н. М. Давиденко [та ін.] ; За ред. Н. М. Давиденко. – Київ : НУБіП України, 2017. – 456 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36616/1/Dem7.pdf