Чернелевська Олена Леонідівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
15

Перелік опублікованих документів:

Теоретичні та прикладні аспекти обліку, аналізу і аудиту в системі економічних відносин : кол. монографія [Електронний ресурс] / за ред. проф. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2021. – 182 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32651/1/V_2021-isp.pdf

Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. проф. Л.М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2019. – 248 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30577/1/%d0%bc%d0%

b0%d0%ba%d0%b5%d1%82-isp.pdf

Шірінян, Л. В. Удосконалення фінансового аудиту з позиції мінімізації ризиків у страхуванні / Л. В. Шірінян, О. Л. Чернелевська // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 27 листоп. 2019 р. – Чернігів : Чернігів. нац. технол. ун-т, 2019. – С. 111.

Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни [Електронний ресурс] : монографія / за ред. канд. екон. наук., проф. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2018. – 212 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28128/1/

03-18-%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%

84-%d0%b1%d1%83%d1%85-%d0%be%d0%b1%d0%bb-posl.pdf