Бойко Світлана Василівна

ORCID ID: 0000-0002-1333-0397

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
6
2
11
2
102
8
59

Перелік опублікованих документів:

Бойко, С. В. Фінансове забезпечення функціонування метрополітену (за матеріалами КП «Київський метрополітен») [Електронний ресурс] / С. В. Бойко, К. В. Захожай, П. В. Логвінов // Економіка та суспільство. – 2024. – №62. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/57e43dd8-b16a-4902-9adf-0794c4e21d7a

Analysis of the impact of state-owned banks on the sustainability of public finances [Electronic resourse] / N. Davydenko, S. Boiko, O. Cherniavska, M. Nehrey // Economies. – 2023. – 11(9):229. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/7cd0655c-8d59-4270-8535-574ffb4127bd

Tax sustainability in Ukraine: a case of agricultural companies [Electronic resourse] / S. Boiko, M. Nehrey, N. Davydenko, V. Karbivskyi // Economies. – 2023. – 11(1):6. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/de7328e1-93cc-4da0-b1af-58c670a72428

Risk-oriented approach to financial security of motor transport enterprises / N. Levkovets, V. Ilchenko, S. Boiko, V. Masalitina, N. Tesliuk // Lecture Notes in Networks and Systems. – 2023. – 495 LNNS. – Pp. 1078-1094. DOI: 10.1007/978-3-031-08954-1_91

Білецька, Г. Фінансове забезпечення потреб розвитку м. Києва / Г. Білецька, С. Бойко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.3. – С. 204.

Бойко, С. В. Державні банки: дискусія щодо соціально-економічного та фіскального ефекту / С. В. Бойко, Я. С. Дячук // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 152-153.

Бойко, С. В. Теоретична архітектоніка податкового комплаєнсу платника податків / С. В. Бойко, Т. Є. Дем’яненко, М. В. Корнієнко // Ефективна економіка. – 2023. – № 11. DOI: 10.32702/2307-2105.2023.11.65.

Шірінян, Л. В. Вплив факторів на ефективну ставку податку на прибуток підприємств харчової промисловості України / Л. В. Шірінян, С. В. Бойко, О. Ю. Толстенко // Фінансово-кредитне та обліково-аналітичне забезпечення післявоєнного відновлення економіки України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 жовтня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУБіП України, 2023. – С. 203-205.

Шірінян, Л. В. Податкове навантаження з податку на прибуток підприємств харчової промисловості України / Л. В. Шірінян, С. В. Бойко, О. Ю. Толстенко // Економіка та управління АПК. – 2023. – № 1. – С. 87-101.

 

Architectonics of financing of agricultural enterprises in Ukraine / S. Boiko, I. Demianenko, H. Skrypnyk, V. Yavorska // Economic Science for Rural Development. - 2020. - Issue 53. - P. 58-63.

Boyko,  S. Problems  of  corporate  tax  budgeting: evidence from Ukraine / S. Boyko  , A. Buriak, I.  Demianenko  // Ukraine, Bulgaria, EU: Economic and Social Development Trends : materials VІ International Scientific and Practical Conference, Bulgaria, 26 August. – Burgas : Avangard Prima, 2022. – Р. 196-202.

Boyko,  S. Volatility of yield for dg bonds on the Ukrainian financial market / S. Boyko // Ukraine, Bulgaria, EU: Economic and Social Development Trends : materials VІ International Scientific and Practical Conference, Bulgaria, 26 August. – Burgas : Avangard Prima, 2022. – Р. 80-84.

Development of rural areas in Ukraine in the context of decentralization: an empirical study [Electronic resourse] / N. Davydenko, N. Wasilewska, S. Boiko, M. Wasilewski // Sustainability. – 2022. – № 14(11). – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/1c625d67-42c5-4dc1-bac6-61d06cfeb134

Development of rural areas through fiscal decentralization / N. Davydenko, S. Boiko, А. Buriak, I. Demianenko // Economic Science for Rural Development Conference Proceedings. – 2021. - Issue 55. - P. 102-114.

National and world financial and economic systems in the conditions of modern challenges : сollective monograph / N. Davydenko, L. Gutsalenko, Ye. Kaliuha, V. Pabat, Yu. Nehoda, O. Mykoliuk, I. Demianenko, S.Boiko, A. Buriak and others. - Nürnberg, Deutschland, 2022. - 358 p.

Risk-Oriented Approach to Financial Security of Motor Transport Enterprises / N. Levkovets, , V. Ilchenko, S. Boiko, V. Masalitina, N. Tesliuk // Explore Business, Technology Opportunities and Challenges ‎After the Covid-19 Pandemic : lecture notes in networks and systems. – 2022. – V. 495. – Р. 1078–1094.

Бойко, С. Зарубіжний досвід розміщення коштів фізичних та юридичних осіб на банківських депозитах [Electronic resourse] / С. Бойко, Д. Герасименко // Review of transport economics and management. – 2022. – № 6(22). – С. 72-78. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/9efc2077-b206-4d42-8f5d-f2b043169132

Бойко, С. Формування ресурсів банківської установи в умовах воєнного стану / С. Бойко, Д. Герасименко // Економіка та суспільство. - 2022. - № 44. – Режим доступу : https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1825

Герасименко, Д.  Зарубіжний досвід розміщення коштів фізичних та юридичних осіб на банківських депозитах / Д. Герасименко, С. Бойко // Review of transport economics and management. - 2022. - №  6(22). - С. 72–78.

Дем’яненко, І. В. Корпоративне бюджетування податків аграрними та переробними підприємствами / І. В. Дем’яненко, С. В. Бойко, А. В.  Буряк // Агросвіт. - 2022. - № 15-16. - С. 33-39.

Корнієнко, М. В. Фіскальна ефективність акцизного оподаткування алкогольних напоїв / М. В. Корнієнко, С. Бойко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті :  матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів,  квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. - С. 144.

Корнієнко, М. В. Фіскальні ефекти акцизного оподаткування алкогольних напоїв в Україні / М. В. Корнієнко, С. Бойко // Фінансові механізми сталого розвитку України в умовах сучасних викликів : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 3 червня 2022 р. – Київ : НУБіП, 2022. - С. 292-294.

Швець, С. М. Проблеми управління ризиковістю аграрних підприємств в контексті адміністрування ПДВ С. Швець, С. Бойко // Фінансові механізми сталого розвитку України в умовах сучасних викликів : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 3 червня 2022 р. – Київ : НУБіП, 2022. - С. 302-304.

Швець, С. М. Транспортний податок: порівняльний аналіз України та Польщі / С. Швець, С. Бойко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті :  матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів,  квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. - С. 146.

Assessment of the Components of Financial Potential of the Regions of  Ukraine / N. Davidenko, A. Buriak, I. Demyanenko, M. Buryak // Jornal of Optimization in Industrial Engineering. – 2021. – Vol. 14, Issue 1. – P. 57–62. DOI: 10.22094/JOIE.2020.677816

Demianenko, I. Problems of budgeting financial plans / I. Demianenko, A. Buriak // Ukraine, Bulgaria, EU: Economic and Social Development Trends : Material International Scientific and Practical Conference, 26 June–4 July 2021. – Burgas, Bulgaria : – Avangard Prima, 2021. – P. 98–104.

Development of rural areas through fiscal decentralization [Electronic resourse] / I. Demianenko, N. Davydenko, S. Boiko, A. Buriak // Economic Science for Rural Development : Conference Proceedings 22nd International Scientific Conference. – 2021. – Issue 55. – P. 102–114. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37011/1/22.pdf

Бойко, С. В. Зарубіжний досвід розміщення коштів фізичних та юридичних осіб на банківських депозитах / С. В. Бойко, Д. Д. Герасименко // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 113–114.

Бойко, С. В. Моделювання оптимальної фінансової стратегії підприємства господарювання / С. В. Бойко, А. О. Антонюк // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 69–71.

Бойко, С. В. Оцінка податкового наватаження як інструмент управління фінансовим станом підприємства / С. В. Бойко, О. А. Дегтярьова // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 71–73.

Бойко, С. В. Податкові різниці та їх вплив на податкове навантаження суб’єктів господарювання / С. В. Бойко // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 66–68.

Буряк, А. В. Дивідендна політика акціонерних товариств: інституційні основи формування та реалізації [Електронний ресурс] / А. В. Буряк, С. В. Бойко, І. В. Дем’яненко // Ефективна економіка. – 2021. – № 6. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36995/1/94.pdf

Буряк, А. В. Дисконтування дебіторської заборгованості у системі фінансового менеджменту підприємства [Електронний ресурс] / А. В. Буряк, С. В. Бойко, І. В. Дем’яненко // Modern Economics. – 2021. – № 28. – С. 33–39. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36994/1/buriak.pdf

Буряк, А. В. Фінансування аграрних підприємств: аналіз довгострокових трендів та структурних зрушень [Електронний ресурс] / А. В. Буряк, С. В. Бойко, І. В. Дем’яненко // Економіка та управління АПК. – 2021. – № 2. – С. 110-118. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/7f02b1ce-c573-4512-8b3c-379e4208987e

Іваніна, А. Особливості фінансування боротьби з COVID-19 / А. Іваніна, С. Бойко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 232.

Каленюк, Я. Трансформаційні зміни бюджетної системи України / Я. Каленюк, С. Бойко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 228.

Приймачок, А. Реформування міжбюджетних відносин та його ефективність / А. Приймачок, С. Бойко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 229.

Рудчик, А. Дефіцит державного бюджету: причини його виникнення та методи подолання / А. Рудчик, С. Бойко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 231.

Boiko, S. Architectonics of financing of agricultural enterprises in Ukraine / S. Boiko, I. Demianenko, H. Skrypnyk, V. Yavorska // Economic science for rural development 2020 : 21th International Scientific Conference 12-15 May 2020, Jelgava, Latvia. – 2020. – P. 58–63.

Boyko, S. Current trends in debt policy of city councils and directions of its improvement / S. Boyko, O. Dragan, K. Tkachenko // Економіка та управління АПК. – 2020. – № 1. – С. 56–67.

Tatianchykova, I. Impact of psycho-pedagogical assistance in the development of socialization skills for children during integration in special schools / I. Tatianchykova, O. Kovshar, S. Boiko // Universal journal of educational research. – 2020. – 8 (8). – Pp. 3387–3391. DOI: 10.13189/ujer.2020.080811

Бойко, С. В. Боргове навантаження на державний бюджет : довгострокові тренди та структурні асиметрії видатків / С. В. Бойко, В. В. Гошовська, В. В. Масалітіна // Проблеми економіки. – 2020. – № 1. – C. 241–249.

Бойко, С. В. Позиція державних банків у банківській системі України : аспект рентабельності [Електронний ресурс] / С. В. Бойко, Я. С. Дячук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 3. – С. 93–101. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32162/1/THE_

POSITION_OF_STATEOWNED_BANKS_IN_THE_BANKING_SYSTEM_OF_

UKRAINE_THE_ASPECT_OF_THE_RATE_OF_RETURN.pdf

Бойко, С. Основні тенденції боргової політики України та іноземних держав / С. Бойко // Prospects for the development of modern science and practice : the 16 th International scientific and practical conference, 11-12 May, 2020. – Graz, Austria, 2020. – С. 155–160.

Бойко, С. Основні тенденції структурних зрушень у реалізації боргової політики міст / С. Бойко, К. Тимошенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – C. 253.

Бойко, С. Особливості та новації фінансового моніторингу в Україні / С. Бойко // Public communication in science : philosophical, cultural, political, economic and IT context : Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, May 15, 2020. Houston, USA : European Scientific Platform. – 2020. – Vol.1. – С. 87–89.

Бойко, С. Фінансова безпека комерційного банку / С. Бойко, С. Керімова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 – Ч. 3. – C. 254.

Бойко, С. Фінансові ідеї у філософській та суспільно-політичній літературі до ХІХ ст. / С. Бойко // Public communication in science : philosophical, cultural, political, economic and IT context : Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, May 15, 2020. Houston, USA : European Scientific Platform. – 2020. – Vol. 1. – С. 121–123.

Герасименко, Д. Д. Фіскальна складова місцевих бюджетів / Д. Д. Герасименко, А. П. Сідерова, С. В. Бойко // Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації : матеріали Міжнародної студентської наукової конференції, 8 травня, 2020 р. – Одеса : Молодіжна наукова ліга, 2020. – Т. 2 – С. 41–45.

Керімова, С. І. Інтегральна оцінка рівня фінансової безпеки комерційного банку / С. І. Керімова, С. В. Бойко // ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки. – 2020. – № 10. – C. 13–17.

Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів [Електронний ресурс] : кол. монографія / за матеріалами праць наукової групи і науковою редакцією д-ра екон. наук, проф. Л.В. Шірінян. – Київ : Ліра-К, 2020. – 404 с. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30994/1/konkur_best.pdf

Drahan, O. O. Structural asymmetry of tax revenues of the consolidated budget Ukraine for KTEA 009: 2010 / S. V. Boiko, O. M. Varchenko, O. O. Drahan // Financial and credit activity-problems of theory and practice. – 2019. – Vol. 1, Is. 28. – Pp. 76-86.

Payment systems of Ukraine in the coordinates of the functioning and development of world and european payment systems / I. P. Sytnyk, M. I Pugachov, S. V. Boiko // Financial and credit activity-problems of theory and practice. – 2019. – Vol. 2, Is. 29. – Pp. 212–219. DOI: 10.18371/fcaptp.v2i29.172209

Бойко, С. В. Безпека місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Бойко, Я. С. Дячук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 2. – С. 66–74. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32918/1/

SECURITY%20OF%20LOCAL%20BUDGETS%20FOR%20THE%20

PURPOSES.pdf

Бойко, С. В. Волатильність бюджетного фінансування дорожнього господарства в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Бойко, В. В. Гошовська, Н. В. Бойко // Modern Economics. – 2019. – № 14. – С. 26–32. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29395/1/

boiko%20%281%29.pdf

Бойко, С. В. Горизонтальне вирівнювання місцевих бюджетів Причорноморського регіону : емпірична оцінка [Електронний ресурс] / С. В. Бойко, В. В. Гошовська // Причорноморські економічні студії. – 2019. – Вип. 37. – С. 179–186. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29398/1/35.pdf

Бойко, С. В. Горизонтальне вирівнювання обласних бюджетів України в умовах децентралізації [Електронний ресурс] / С. В. Бойко, В. В. Гошовська, О. А. Гнатенко // Modern Economics. – 2019. – № 13. – С. 25–32. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29397/1/boiko.pdf

Бойко, С. В. Перспективи капіталізації страхових компаній України у контексті реформування прибуткового оподаткування / С. В. Бойко, Л. В. Шірінян // Бізнес-інформ. – 2019. – № 9. – С. 272–280.

Бойко, С. В. Платіжні системи України в координатах функціонування і розвитку світових і європейських платіжних систем / С. В. Бойко, І. П. Ситник, М. І. Пугачов // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2019. – Т. 2. – С. 212–219.

Бойко, С. В. Прагматизм податкоспроможності об’єднаних територіальних громад у контексті фіскальної децентралізації [Електронний ресурс] / С. В. Бойко // Ринок цінних паперів України. – 2019. – Вип. 1/2. – С. 25–29. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29870/1/

%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f.pdf

Бойко, С. В. Прагматика податкової компоненти фінансування дорожнього господарства в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Бойко, В. В. Гошовська, В. В. Масалітіна // Проблеми системного підходу в економіці. – 2019. – Вип. 2 (70), Ч. 2. – С. 66–74. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29869/1/10.pdf

Ситник, І. П. Платіжні системи України в координатах функціонування і розвитку світових і європейських платіжних систем / І. П. Ситник, М. І. Пугачов, С. В. Бойко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2019. – Т. 2. – Вип. 29. – С. 212–219.

Шірінян Л. В. Аналіз і прогнозування надходжень до Державного бюджету України від податку на прибуток страхових компаній [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, С. В. Бойко, О. Ю. Толстенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2019. – Вип. 3. – С. 56–64. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36619/1/Shirin19.pdf

Бойко, С. В. Бюджет. Бюджетна система [Електронний ресурс] / С. В. Бойко // Фінанси : підручник ; за наук. ред. П. І. Юхименка, С. В. Бойко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – С. 151–193. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29390/1/

%d0%a4%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b82%2009.03.2019.pdf

Бойко, С. В. Горизонтальне вирівнювання обласних бюджетів у системі міжбюджетного фінансового забезпечення регіонів України [Електронний ресурс] / С. В. Бойко, Л. В. Шірінян // Економічні горизонти. – 2018. – № 3 (6). - C. 65–77. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29396/1/

156318-357254-1-PB.pdf

Бойко, С. В. Методика оцінки ділової активності підприємства / С. В. Бойко, А. Л. Вальорко // Інтернаука. Серія : Економічні науки. – 2018. – Т. 2, № 42 (42). – С. 13–16.

Бойко, С. В. Податки. Податкова система [Електронний ресурс] / С. В. Бойко // Фінанси : підручник ; за наук. ред. П. І. Юхименка, С. В. Бойко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – С. 91–151. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29391/1/%d0%a4%d1%

96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%201%2009.03.2019.pdf

Бойко, С. В. Проектування виробничо-логістичних систем на основі тягнучої концепції управління потоками [Електронний ресурс] / С. В. Бойко, О. М. Загурський // Evropský časopis ekonomiky a managementu. – 2018. – Вип. 6, Т. 4. – С. 34–44. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29888/1/07.pdf

Бойко, С. В. Структурні асиметрії податкових надходжень до Зведеного бюджету України за КВЕД 009:2010 [Електронний ресурс] / С. В. Бойко, О. М. Варченко, О. О. Драган // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – Т. 1. – С. 76–86. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29399/1/162869-358065-1-PB.pdf

Бойко, С. Диференціація податкового навантаження в Україні за видами економічної діяльності [Електронний ресурс] / С. Бойко, І. Ситник // Evropský časopis ekonomiky a managementu. – 2018. – Вип. 1, Том 4. – С. 45–52. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26723/1/

eujem_2018_4_1-45-52.pdf

Фінанси : підручник / П. І. Юхименко, С. В. Бойко, С. М. Голубка та ін. ; за наук. ред. П. І. Юхименка, С. В. Бойко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 416 с.

Boiko, S. Transformation of the fiscal priorities of direct taxes in Ukraine [Electronic resourse] / S. Boiko, Yu. Blyndar, O. Koshma // Topical questions of contemporary science : Collection of scientific articles. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2017. – P. 223–225. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26201/1/Boiko.pdf

Бойко, С. В. Гармонічний аналіз показників Державного бюджету України та його застосування в бюджетному процесі [Електронний ресурс] / С. В. Бойко, М. А. Однорог, Я. В. Юхименко // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 2 (188). – С. 309–317. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26031/1/309-317_copy.pdf

Бойко, С. В. Декомпозиція макрофінансових ризиків аграрних підприємств [Електронний ресурс] / С. В. Бойко, О. О. Драган // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Серія : Економіка. – 2017. – Т. 22. – Вип. 7 (60). – С. 105–109. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26722/1/Boiko.pdf

Бойко, С. В. Макрофіскальні тенденції надходження прямих податків в Україні / С. В. Бойко, О. О. Драган // Економіка та управління АПК : збірник наукових праць. – Біла Церква : БНАУ, 2017. – Вип. 2 (137). – С. 145–153.

Бойко, С. В. Розвиток венчурного фінансування в Україні / С. В. Бойко, Є. Ю. Дударенко // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 10 листопада 2017 р. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 32–35.

Бойко, С. В. Сучасний стан та перспективи розвитку ломбардів в Україні / С. В. Бойко, А. А. Кеба // Інтернаука. Серія : Економічні науки. – 2017. – Т. 1, № 16 (38). – С. 44–47.

Бойко, С. В. Теоретичні, правові та організаційні засади податкового менеджменту [Електронний ресурс] / С. В. Бойко // Податковий менеджмент : навч. посібник / О. О. Клокар, С. В. Бойко, І. Г. Кеменяш, Н. М. Рущишин. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – C. 5–33. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26203/1/

selection%20%283%29.pdf

Податковий менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. О. Клокар, С. В. Бойко, І. Г. Кеменяш, Н. М. Рущишин. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – 320 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29393/3/tema1.pdf

Boiko, S. Individual income tax in the formation of financial resources of the enlarged government / S. Boiko, O. Drahan // Economic Annals-XXI. – 2016. – 161 (9-10). – Pp. 35-38. DOI: 10.21003/ea.V161-08

Boiko, S. Fiscal potential of local taxes and fees: cluster analysis of ukrainian regions / S. Boiko // Scientific bulletin of Polissia. – 2016. – Vol. 3. – Pp. 106–111

Boiko, S. Local borrowings in the system of fiscal support of urban development [Electronic resourse] / S. Boiko // Actual problems of globalization: Collection of scientific articles. – Midas S.A., Thessaloniki, Greece. – 2016. – Р. 133–136. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26188/1/Boiko.pdf

Boiko, S. V. Debt safety of the country in the system of credit operations of the Ukrainian government: economic and mathematical modelling / S. V. Boiko // Financial and credit activity-problems of theory and practice. – 2016. – Vol. 2, Is. 21. – Pp. 166–176. DOI: 10.18371/fcaptp.v2i21.91067

Бойко, С. В. Боргова безпека держави у системі кредитних операцій уряду України: економіко-математичне моделювання [Електронний ресурс] / С. В. Бойко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 2. – С. 166–176. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26032/1/

Fkd_2016_2_18.pdf

Бойко, С. В. Бюджетна компонента забезпечення регіонального розвитку (на прикладі Причорноморського регіону) [Електронний ресурс] / С. В. Бойко // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 7. – С. 208–216. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26045/1/bses_2016_7_42.pdf

Бойко, С. В. Індивідуальний податок на прибуток при формуванні фінансових ресурсів розширеного уряду / С. В. Бойко, О. О. Драган // Economic Annals-XXI. – 2016. – № 161 (9-10). – С. 35–38.

Бойко, С. В. Податок на доходи фізичних осіб у формуванні фінансових ресурсів розширеного уряду [Електронний ресурс] / С. В. Бойко, О. О. Драган // Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – № 161. – С. 35–38. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26042/1/

ecchado_2016_161_9.pdf

Бойко, С. В. Фіскальний потенціал місцевих податків і зборів: кластерний аналіз регіонів України [Електронний ресурс] / С. В. Бойко // Науковий вісник Полісся. – 2016. – Вип. 3 (7). – С. 106–111. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26041/1/

nvp_2016_3_16.pdf

Податкова система : навч. посібник / О. О. Клокар, С. В. Бойко, І. Г. Кеменяш, Н. М. Рущишин та ін. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 488 с.