Арич Михайло Іванович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
6
2
5
1
130
6
108

Перелік опублікованих документів:

Sahach, A. Embedded marketing as a tool of visual communication [Electronic resourse] / A. Sahach, M. Arych // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 89 International scientific conference of young scientist and students, April 3–7, 2023. – Kyiv : NUFT, 2023. – P. 3. – Pр. 131. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41013/1/6.pdf

Scientists without borders: lessons from Ukraine [Electronic resourse] / W. Wolfsberger, K. Chhugani, K. Shchubelka, A. Frolova, Y. Salyha, O. Zlenko, M. Arych and other // GigaScience. – 2023. – Volume 12 (1). – Giad045. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41019/1/12.pdf

The farming costs (including insurance) of the agricultural holdings in the European Union [Electronic resourse] / M. Arych, I. Kuievda, M. Dvořák, J. Hinke // Journal of International Studies. – 2023. – 16(1). – Рр. 191-205. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41012/1/5.pdf

Арич, М. І. Роль та перспективи ратифікації в Україні Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи щодо використання генетичної інформації для цілей страхування [Електронний ресурс] / М. І. Арич, М. М. Левон // Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали 5-ої міжнародної науково-практичної конференції, 27 квітня 2023 р., м. Чернівці. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. – С. 289-292. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41014/1/7.pdf

Грицай, В. В. Динамічні зображення в рекламі як інструмент візуальної комунікації [Електронний ресурс] / В. В. Грицай, М. І. Арич // Сучасні тенденції розвитку економіки та обліку: наукові горизонти : Всеукраїнська науково-практична конференція 23 березня 2023 р. – Луцьк : ДВНЗ «ДонНТУ». 2023. – С. 221-222. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41016/1/9.pdf

Лукомець, А. О. Використання мемів як новітній спосіб візуальної комунікації в підприємництві [Електронний ресурс] / А. О. Лукомець, М. І. Арич // Сучасні тенденції розвитку економіки та обліку: наукові горизонти : Всеукраїнська науково-практична конференція 23 березня 2023 р. – Луцьк : ДВНЗ «ДонНТУ». 2023. – С. 242-244. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41017/1/10.pdf

Сагач, А. О. Унікальні стратегії візуальної комунікації підприємства [Електронний ресурс] / А. О. Сагач, М. І. Арич // Сучасні тенденції розвитку економіки та обліку: наукові горизонти : Всеукраїнська науково-практична конференція 23 березня 2023 р. – Луцьк : ДВНЗ «ДонНТУ». 2023. – С. 275-277. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41018/1/11.pdf

Синишин, В. В. Оподаткування торгівлі цінними паперами в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Синишин, М. І. Арич // Сучасні тенденції розвитку економіки та обліку: наукові горизонти : Всеукраїнська науково-практична конференція 23 березня 2023 р. – Луцьк : ДВНЗ «ДонНТУ». 2023. – С. 95-96. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41015/1/8.pdf

Arych, M. Genetic Discrimination in Access to Life Insurance: Does Ukrainian Legislation Offer Sufficient Protection against the Adverse Consequences of the Genetic Revolution to Insurance Applicants? [Electronic resourse] / M. Arych, Y. Joly // Laws. – 2022. – Vol. 11 (1). – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37132/1/1.pdf

Арич, М. І. Особливості державного регулювання інтернет-трейдингу в Україні / М. І. Арич, А. О. Бєлан // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 123-125.

Арич, М. І. Страхування як елемент фінансово-економічної безпеки продовольчого ринку / М. І. Арич, А. Г. Олексин // Фінансова політика держави і господарюючих суб'єктів: коеволюція та синергетичний ефект : колективна монографія / за заг. ред. Е. О. Юрія. – Чернівці : Чернівецький нацаціональний університет ім. Ю. Федьковича, 2022. – 200 с.

Арич, М. І. Сучасний стан, ризики та перспективи торгівці цінними паперами в Україні / М. І. Арич, І. В. Дем'яненко // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Т. 28, №3. – С. 32-43.

Каленюк,  Я. О. Нормативно-правове забезпечення захисту від ризиків генетичної дискримінації на страховому ринку України / Я. О. Каленюк, М. І. Арич, М. М. Левон // Аспекти сталого розвитку економіки в умовах структурних змін : матеріали XVІІ Всеукраїнської студентської on-line наукової конференції, 19 квітня 2022 р. – Чернівці, 2022. - С. 111-113.

Фінанcова політика держави і господарюючих суб'єктів: коеволюція та синергетичний ефект : колективна монографія / М. І. Арич, , Ю. М. Кулинич, Ж. П. Лисенко та інші. - Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2022. – 220 с.

Arych, M. Factors influencing food market security [Electronic resourse] / M. Arych // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 87 International scientific conference of young scientist and students, April 15–16, 2021. – NUFT : Kyiv, 2021. – P. 3. – P. 247. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/34241/1/Factorsinfluencing_food_market_security.pdf

Arych, M. Financial and economic aspects of food market security [Electronic resourse] / M. Arych // Problems of management of enterprises in modern conditions : ХVІІ International Scientific Conference, 21-22 April 2021. – Kyiv : National University of Food Technologies, 2021. – P. 8–9. Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/34419/1/Financial_and economic_aspects_of_food_market_security.pdf

Genetic testing in insurance: implications for non-EU insurance markets as a part of the European integration process [Electronic resourse] / M. Arych, M. Levon, H. Arych, Y. Kulynych // On-line Journal Modelling the New Europe. – 2021. – № 36. – P. 25–52. – Access mode : http://neweurope.centre.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2021/09/2.pdf

Shirinyan, L. Influence of insurance on competitiveness of food enterprises in Ukraine [Electronic resourse] / L. Shirinyan, M. Arych, H. Rohanova // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – 2021. – Vol. 43, № 1. – P. 5–12. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/34206/1/Influence_of Insurance_on_Competitiveness_of_Food_Enterprises_in_Ukraine.pdf

The Genetic Discrimination Observatory: confronting novel issues in genetic discrimination / Y. Joly, K. Huerne, M. Arych, Y. Bombar, A. De Paor, E. Dove, P. Granados, C. W. L. Ho, C.-H. Ho, I. Van Hoyweghen, H. Kim, A. Lebret // Trends in genetics. – 2021. – № 37 (11). – P. 951–954. DOI: 10.1016/j.tig.2021.08.004

Арич, М. И. Анализ влияния инфляции и страхование на безопасность продовольственного рынка [Электронный ресурс] / М. И. Арич // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции : сборник статей V Международной научно-практической конференции, 25–26 марта 2021. – Минск : БГАТУ, 2021. – С. 117–118. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34243/1/Analysis_of_

the_Inflation_Impact_and_Insurance_on_Food_Market_Safety.pdf

Арич, М. І. Переваги та недоліки використання генетичних досліджень у страхуванні [Електронний ресурс] / М. І. Арич, Я. О. Каленюк, М. М. Левон // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 6. – С. 43–54. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37134/1/3.pdf

Арич, М. І. Фінансово-економічні аспекти безпеки продовольчого ринку [Електронний ресурс] / М. І. Арич, А. Г. Олексин // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка. – 2021. – № 21 (49). – С. 42–47. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37133/1/2.pdf

Арич, М. І. Які ж ризики та можливості має використання технологій генетичного тестування для страхового ринку? [Електронний ресурс] / М. І. Арич, М. М. Левон, Я. О. Каленюк // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – C. 96–97. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37135/1/4.pdf

Герасименко, Д. Защита персональных данных и новая парадигма регулирования рынка страхования жизни в Украине [Электронный ресурс] / Д. Герасименко, М. Арич, М. Левон // Экономика и маркетинг в промышленности : материалы студенческой научно-технической конференции, проводимой в рамках международного молодежного форума «Креатив и инновации 2021», 20−30 апреля 2021. – Минск : Белорусский национальный технический университет, 2021. – С. 22–24. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34420/1/Personal_data

_protection_and_a_new_paradigm_of_life_insurance_market_regulation_in_Ukraine.pdf

Arych M. Life insurance and causes of death [Electronic resourse] / M. Arych, M. Levon // Мировая экономика и бизнес-администрирование малых и средних предприятий : материалы 16-го Международного научного семинара, проводимого в рамках 18-й Международной научно-технической конференции «Наука–образованию, производству, экономике», 26 марта 2020 г. – Минск : БНТУ, 2020. – C. 208–209. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32059/1/6_%d0%a4%d0%b0%d0%b9%d0%bb%20%d0% b7%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bc_%d0%90%d1%80% d0%b8%d1%87_%d0%9b%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bd_%d0%9c%d1%96%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba.pdf

Arych, M. General trends and competitiveness of Australian life insurance industry [Electronic resourse] / M. Arych, W. Darcy // Journal of International Studies. – 2020. – № 13 (1). – P. 212–233. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32056/1/9_%d0%a4%d0%b0%d0%b9%d0%bb%20% d0%b7%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bc_%d0%90% d1%80%d0%b8%d1%87_Darcy.pdf

Arych, M. Genetic Testing Implications for Insurance Market [Electronic resourse] / M. Arych, M. Levon // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичнї конференції, 18-19 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 122–124. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34215/1/Genetic_Testing_Implications_for_ Insurance_Market.pdf

Arych, M. I. Adverse selection as ethical and social issue of applying genetic testing in insurance [Electronic resourse] / M. I. Arych, M. M. Levon // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18-19 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 107–109. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34214/1/ Adverse_selection _as_ethical_and_social_issue_of_applying_genetic_testing_in_insurance.pdf

Arych, M. The interconnection between insurance and food market security [Electronic resourse] / M. Arych // Innovative Educational Technologies : European Experience and its Application in Training in Economics and Management. – Internship. – Riga : Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2020. – P. 1–4. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32055/1/10_%d0%a4%d0%b0%d0% b9%d0%bb%20%d0%b7%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0% bc_10_%d0%90%d1%80%d0%b8%d1%87_%d0%a2%d0%b5%d0%b7%d0%b8_%d0%9b%d0%b0%d1%82%d0% b2%d1%96%d1%8f.pdf

Arych, M. The methodological approaches for competition assessment of the life and health insurance market [Electronic resourse] / M. Arych, M. Levon // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 261. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 32057/1/8_%d0%a4%d0%b0%d0%b9%d0%bb%20%d0%b7%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96% d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bc_%d0%90%d1%80%d0%b8%d1%87_%d0%9b%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bd_% d0%9d%d0%a3%d0%a5%d0%a2.pdf

Arych, M. Two-Factor Regression Analysis of the Impact of Inflation and Insurance on Food Market Security Indicators [Electronic resourse] / M. Arych // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – С. 12–14. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34211/1/Two-Factor_Regression_ Analysis_of_the_Impact_of_Inflation_and_Insurance_on_Food_Market_Security_Indicators.pdf

Demyanchuk, S. Features and types of risks in life and health insurance in Ukraine [Electronic resourse] / S. Demyanchuk, M. Arych, M. Levon // Креатив и инновации 2020 : материалы студентческой научно-технической конференции, проводимой в рамках Международного молодежного форума, 14-23 апреля 2020 г. – Минск : БНТУ, 2020. – С. 31–32. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32058/1/7_% d0%a4%d0%b0%d0%b9%d0%bb%20%d0%b7%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0% b0%d0%bb%d0%be%d0%bc_%d0%94%d0%b5%d0%bc%27%d1%8f%d0%bd%d1%87%d1%83%d0%ba_%d0% 90%d1%80%d0%b8%d1%87_%d0%9b%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bd.pdf

Impact of insurance and inflation on economic growth and food market security [Electronic resourse] / M. Arych, T. Didenko, E. Pozdniakova, M. Korniienko, Y. Kripak // Ukrainian Journal of Food Science. – 2020. – Vol. 8, Issue 1. – P. 147–158. – Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32054/1/11_%d0%a4%d0%b0%d0% b9%d0%bb%20%d0%b7%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bc _%d0%90%d1%80%d0%b8%d1%87_%d0%94%d1%96%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be_%d0%9f% d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0_UJFS.pdf

Арич, М. І. Дослідження впливу страхування та інфляції на економічний розвиток та безпеку продовольчого ринку [Електронний ресурс] / М. І. Арич // Інноваційні технології та перспективи розвитку м'ясопереробної галузі : матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С.37. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34210/1/ Study_of_the_impact_of_insurance_and_inflation_on_economic_development_and_food_market_security.pdf

Арич, М. І. Економічне підґрунтя безпеки продовольчого ринку Електронний ресурс] / М. Арич // Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції : збірник тез доповідей учасників IX Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2020. – С. 250–251. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 34213/1/Economic_basis_of_food_market_security.pdf

Арич, М. І. Ринки страхування життя та здоров’я: оцінка конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / М. І. Арич, Ю. М. Кулинич, М. М. Левон // Фінанси України. – 2020. – № 7. – C. 116–128. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32785/1/1.pdf

Застосування операції гідратації насіння льону у виробництві пшеничного хліба / Ю. В. Бондаренко, Г. М. Андронович, А. М. Грищенко, А. М. Арич // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2020. – Т. 26, № 2. – С. 232–243.

Інфляція та страхування як фактори впливу на безпеку продовольчого ринку: двофакторний регресійний аналіз [Електронний ресурс] / М. І. Арич, М. В. Корнієнко, Я. В. Кріпак, Т. С. Діденко // Наукові праці НУХТ. – 2020. – Том 26, № 6. – С. 68–81. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 34207/1/Inflation_and_Insurance_as_Factors_Influencing_Food_Market_Security_a_Two-Factor_Regression_Analysis.pdf

Інфляція та страхування як фактори впливу на безпеку продовольчого ринку: двофакторний регресійний аналіз [Електронний ресурс] / М. І. Арич, М. В. Корнієнко, Я. В. Кріпак, Т. С. Діденко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези доповідей ІX-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 266–269. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34212/1/Arych.pdf

Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів [Електронний ресурс] : кол. монографія / за матеріалами праць наукової групи і науковою редакцією д-ра екон. наук, проф. Л.В. Шірінян. – Київ : Ліра-К, 2020. – 404 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/30994/1/konkur_best.pdf

Левон, М. М. Модель застосування генетичних досліджень у страхуванні [Електронний ресурс] / М. М. Левон, М. І. Арич, Ю. М. Кулинич // 100 ідей для Президента та Уряду України: проєктні ініціативи у сфері публічного управління : збірник наукових праць : у 2 т. / редкол. : Н. І. Обушна, А. П. Рачинський, С. К. Хаджираєва. – Київ : НАДУ, 2020. – Т. 2. – С. 94–98. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 34208/1/Model_of_application_of_genetic_research_in_insurance.pdf

Arych, M. Food security and agricultural insurance [Electronic resourse] / M. Arych // Техническое и кадровое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве : материалы Международной научно-практической конференции, 24–25 октября 2019 г. : в 2 ч. Ч. 2. – Минск : БГАТУ, 2019. – C. 254–255. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32060/1/5_%d0%a4%

d0%b0%d0%b9%d0%bb%20%d0%b7%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bc_%d0%90%d1%80%d0%b8%

d1%87_%d0%90%d0%b3%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%

d1%85%d1%83%d0%b2._%d0%9c%d1%96%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba.pdf

Arych, M. Insurance marketing development trends and peculiarities [Electronic resourse] / M. Arych // International Scientific-Practical Conference Global marketing: analysis and challenges of our time : conference proceedings, may 16-17th, 2019. – Batumi, 2019. – P. 131–133. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29448/1/7.PDF

Arych, M. The Use of Genetic Testing in Insurance [Electronic resourse] / M. Arych // Мировая экономика и бизнес-администрирование малых и средних предприятий : 15 Междунар. науч. семинар, проводим. в рамках 17-й Междунар. науч.-техн. конф. «Наука – образованию, производству, экономике», 24-25 янв. 2019 г., г. Минск, Респ. Беларусь. – Минск, 2019. – С. 167–168. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29429/1/4.PDF

Shirinyan, L. Impact of the insurance costs on the competitiveness of food industry enterprises of Ukraine in the context of the food market security [Electronic resourse] / L. Shirinyan, M. Arych // Ukrainian Food Journal. – 2019. – №8 (2). – P. 368–385. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30069/1/UFJ.PDF

Арич, М. И. Европейский опыт регулирования использования генетических исследований в страховании жизни и здоровья [Электронный ресурс] / М. И. Арич, М. М. Левон // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., 21-22 марта 2019 г. – Минск : БГАТУ, 2019. – С. 338–340. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29462/1/10.PDF

Арич, М. І. Використання генетичних досліджень у страхуванні життя та здоров’я [Електронний ресурс] / М. І. Арич, М. М. Левон // Фінанси України. – 2019. – № 3. – C. 22–28. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29430/1/5.pdf

Арич, М. І. Оцінка ефективності управління конкурентоспроможністю страхового ринку на основі концепції Six Sigma [Електронний ресурс] / М. І. Арич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2019. – Вип. 24. – С. 22–28. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29442/1/6.PDF

Арич, М. І. Страхування як елемент забезпечення харчової безпеки та конкурентоспроможності харчової промисловості країни [Електронний ресурс] / М. І. Арич // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 181. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32062/1/3_%d0%a4%

d0%b0%d0%b9%d0%bb%20%d0%b7%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%

d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bc_%d0%90%d1%80%d0%b8%

d1%87_%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84._%d0%a0%d0%b5%d1%81%

d1%83%d1%80%d1%81.pdf

Банківська система : підручник : у 2 ч. Ч. 1 : Банківська система України та її економічні основи / Л. В. Шірінян, , М. І. Арич, , О. А. Гнатенко [та ін.] ; за ред. Л. В. Шірінян ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Ліра-К, 2019. – 412 с.

Шірінян, Л. В. Аналіз впливу витрат на страхування на конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, М. І. Арич // Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15 жовтня 2019 р. – Полтава : ПолтНТУ. – С. 215. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32061/1/4_%d0%a4%

d0%b0%d0%b9%d0%bb%20%d0%b7%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%

d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bc_%d0%a8%d1%96%d1%80%

d1%96%d0%bd%d1%8f%d0%bd_%d0%90%d1%80%d0%b8%d1%87_%d0%a2%d0%b5%d0%b7%d0%b8_%d0%9f%d0%be%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%b2%

d0%b0.pdf

Шірінян, Л. В. Взаємозв’язок конкурентоспроможності та витрат на страхування підприємств харчової промисловості України [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, М. І. Арич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 319. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29463/1/11.PDF

Arych, M. Interconnection of Life Insurance and State of Health of the Population in Ukraine [Electronic resourse] / M. Arych, M. Levon // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 84 International scientific conference of young scientist and students, April 23-24, 2018. : Book of abstract. – NUFT : Kyiv, 2018. – Part 3. – P. 377. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27451/1/mat.PDF

Arych, M. The insurance's impact on food safety and food security [Electronic resourse] / M. Arych // Resource and Energy Saving Technologies of Production and Packing of Food Products as the Main Fundamentals of Their Competitiveness : proceedings of the 7th International Specialized Scientific and Practical Conference, September 13, 2018. Kyiv : NUFT, 2018. – P. 52–57. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32063/1/1_%d0%a4%d0%b0%d0%b9%d0%bb%20%d0%b7%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%

d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bc_%d0%90%d1%80%d0%b8%

d1%87_%d0%a5%d0%b0%d1%80%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%

b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d0%b0_2018.pdf

Арич, М. І. Підходи до регулювання генетичного дослідження у страхуванні [Електронний ресурс] / M. І. Арич, М. М. Левон // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-22 листопада 2018 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 171–172. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29427/1/1.PDF

Ширинян, Л. В. Методология исследование конкурентоспособности страхового рынка на основе анализа территориальных показателей [Электронный ресурс] / Л. В. Ширинян, М. И. Арич // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 16-й Международной научно-технической конференции (71-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных работников, докторантов и аспирантов БНТУ), 2018 г. – Минск : БНТУ, 2018. – Т. 3. – С. 285. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29428/1/3.PDF

Шірінян, Л. В. Дослідження структури страхового ринку України в контексті оцінки його конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, М. І. Арич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 336. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27457/1/m.PDF

Шірінян, Л. В. Дослідження ступеня монополізації страхового ринку України [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, M. І. Арич // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : програма і матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 21-22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018 р. – С. 152–154. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29467/1/2.PDF

Шірінян, Л. В. Інтегрована оцінка конкурентоспроможності страхового ринку України [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, M. І. Арич // Стратегічні пріорітети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2018. – С. 274–276. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28451/1/Integrated%

20assessment%20of%20the%20competitiveness%20of%20the%20Ukrainian%

20insurance%20market.PDF

Шірінян, Л. В. Методика дослідження структури страхового ринку (на прикладі страхового ринку України) [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, M. І. Арич // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІV Міжнарод. наук.-практ. конф., 22-23 травня 2018 р., м. Київ : тези доп. – К. : НУХТ, 2018. – С. 60-61. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28450/1/Methodology%

20for%20studying%20the%20structure%20of%20the%20insurance%20market

%20%28on%20the%20example%20of%20the%20insurance%20market%20of%

20Ukraine%29.PDF

Шірінян, Л. В. Оцінка конкурентоспроможності і тенденції розвитку страхового ринку України [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, М. І. Арич // Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах : матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, 29 - 31 березня. – Тернопіль : 2018. – Т. 1. – С. 63–64. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27458/1/t.PDF

Arych, M. Features and Benefits of Miсroinsurance [Electronic resourse] / M. Arych // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. - Ч. 3. – С. 238. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25146/1/4.PDF

Arych, M. I. Features of foreign experience of micro-insurance for insurance market in Ukraine [Electronic resourse] / M. I. Arych // Proceedings of the university of Ruse. – Bulgaria : 2017. – Vol. 56, Book 10.2. – P. 55–58. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29461/1/9.PDF

Arych, M. Main problems of personal insurance and directions of their solution in the context of increasing the competitiveness of the insurance market [Electronic resourse] / M. Arych // Ukrainian Food Journal. – 2017. – Vol. 6, Issue 2. – P. 353–364. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25900/1/Main%20

problems%20of%20personal%20insurance%20and%20directions%20of%20

their%20solution%20in%20the%20context%20of%20increasing%20the%20

competitiveness%20of%20the%20insurance%20market.PDF

Kulynych, Y. The Investment Model for the Intensive Development of Ukrainian Enterprises in the Agrarian Sector [Electronic resourse] / Y. Kulynych, M. Arych, A. Ivantsiva // Business Inform. – 2017. – № 6. – C. 143–152. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25899/1/The%

20investment%20model%20for%20intensive%20development%20of%20the%

20Ukrainian%20companies%20of%20the%20agricultural%20sector.PDF

Арич, М. І. Аналіз динаміки суб’єктів фінансового ринку України [Електронний ресурс] / М. І. Арич // Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25 квітня 2017 р. – Київ : Компринт, 2017. – С. 14–16. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25903/1/Analysis%

20of%20dynamics%20of%20subjects%20of%20the%20financial%20market%

20of%20Ukraine.PDF

Арич, М. І. Дослідження конкурентоспроможності страхового ринку України: географічний аналіз [Електронний ресурс] / М. І. Арич, Л. В. Шірінян // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, №5. – Ч. 2. – С. 17–25. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26479/1/arich.PDF

Арич, М. І. Характеристика оптимізації антикризового управління страховими компаніями як елемент підвищення їх конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / М. І. Арич // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Том 23, №4. – С. 74–80. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25902/1/

Characteristics%20of%20the%20optimization%20of%20crisis%20management

%20by%20insurance%20companies%20as%20element%20of%20increasing%

20their%20competitiveness.PDF

Комплексна оцінка конкурентоспроможності суб’єктів страхового ринку України в контексті європейської інтеграції [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, М. І. Арич, К. В. Багацька, А. С. Шірінян, Н. І. Климаш // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 7-8 листопада 2017. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 152. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26440/1/f2.PDF

Шірінян, Л. В. Проблеми нерівномірності розподілу послуг на страховому ринку України [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, М. І. Арич // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – С. 288–290. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26441/1/Che.PDF

Arych, M. Management model of financial and economic results of the company in accordance with the concept of Six Sigma [Electronic resourse] / M. Arych // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts, 23-26 May 2016. – K. : NUFT, 2016. – P. 297. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23612/1/444.PDF

Arych, M. The need for insurance of the food industry in the European Union [Electronic resourse] / M. Arych // Proceedings of University of Ruse : Book 10.2. – 2016.– Vol. 55. – P. 28–31. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25148/1/5.PDF

Arych, M. The need for insurance of the food industry in the European Union [Electronic resourse] / M. Arych // Smart specialization – innovative strategy for regional economic transformation : Sessions schedule and abstracts of 55th Annual science conference of Ruse University, 28-29 October 2016. – Ruse, Bulgaria. – P. 421. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25144/1/3.PDF

Арич, М. І. Обґрунтування вибору стратегій управління фінансово–економічними результатами діяльності підприємств на основі концепції Six Sigma [Електронний ресурс] / М. І. Арич // Економіка та суспільство. – 2016. – № 2. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23615/1/66.PDF

Арич, М. І. Особливості вибору стратегій управління фінансово–економічними результатами діяльності підприємств на основі концепції SIX SIGMA [Електронний ресурс] / М. І. Арич // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 111–112. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23610/1/aruh1.PDF

Арич, М. І. Особливості державного регулювання страхової діяльності в країнах Європейського Союзу [Електронний ресурс] / М. І. Арич // Європейський вектор розвитку страхового ринку України : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф., 1–2 грудня 2016 р. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2016. – С. 8–9. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25142/1/2.PDF

Арич, М. І. Особливості залучення іноземних джерел фінансування розвитку об’єктів готельно–ресторанного господарства в Україні [Електронний ресурс] / М. І. Арич, Г. М. Лявинець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 441. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23611/1/33.PDF

Арич, М. І. Реалізація основних та триступеневих стратегій управління фінансово–економічними результатами підприємств молочної промисловості України [Електронний ресурс] / М. І. Арич // Економічний простір. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – № 105. – С. 136–145. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23613/1/55.PDF

Арич, М. І. Тенденції розвитку страхового ринку в Україні [Електронний ресурс] / М. І. Арич // Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика : програма і матеріали ІV Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 24–25 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 311–312. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25141/1/1.pdf