Тюха Ірина Володимирівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
2
106
8
84

Перелік опублікованих документів:

Рибачук-Ярова, Т. В. Організація виробництва і планування діяльності підприємств (харчова промисловість) : навч. посібник / Т. В. Рибачук-Ярова, С. П. Дунда, І. В. Тюха ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2022. – 227 с.

Рудова, А. CRM-системи як інструмент оптимізації бізнес-процесів підприємства / А. Рудова, І.Тюха // Наукові здобутки молоді–вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 34-35.

Сучасний менеджмент у вирішенні проблем розвитку підприємств харчової промисловості: моделі, стратегії, технології [Електронний ресурс] : кол. монографія / С. П. Дунда, А. С. Зєніна-Біліченко, Г. О. Кундєєва, О. А. Лисенко, О. М. Пєтухова, Т. В. Рибачук-Ярова, Н. С. Скопенко, С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, О. В. Тур, М. П. Турчина, І. В. Тюха ; за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган. – Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2022. – 432 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38763/1/monogpaf.pdf

Тур, О. В. Вплив трудового законодавства на кадрове адміністрування та діловодство в організації [Електронний ресурс] / О. В. Тур, О. В Тур, І. В. Тюха // Економіка та суспільство. – 2022. – № 45. DOI: 10.32782/2524-0072/2022-45-19 

Тур, О. В. Трудове право та кадрове адміністрування в системі управління HR [Електронний ресурс] / О. В. Тур, І. В. Тюха, О. В. Шереметинська // Економіка та суспільство. – 2022. – № 43. DOI: 10.32782/2524-0072/2022-43-29 

Тюха, І. В. Тайм-менеджмент як напрям підвищення ефективності операційної стратегії підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Тюха, Т. В. Рибачук-Ярова, С. П. Дунда // Економіка та суспільство. – 2022. – №42. DOI 10.32782/2524-0072/2022-42-68.

Шереметинська, О. В. Особливості управління ризиками при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / О. В. Шереметинська, І. В. Тюха, О. В. Тур // Ефективна економіка. – 2022. – № 5. DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.78

Рибачук-Ярова, Т. В. Ефективна операційна діяльність – іманентна характеристика конкурентоспроможності та стратегічного розвитку суб’єктів ЗЕД [Електронний ресурс] / Т. В. Рибачук-Ярова, І. В. Тюха, С. П. Дунда // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 4, № 27. – С. 98–106. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/36855

Рибачук-Ярова, Т. В. Управління ефективністю операційної діяльності підприємств – виробників ігристих вин в умовах зростання імпорту [Електронний ресурс] / Т. В. Рибачук-Ярова, І. В. Тюха, С. П. Дунда // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 2, № 27. – С. 65–73. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/36853

Рибачук-Ярова, Т. В. Управління маркетинговими комунікаціями підприємства / Т. В. Рибачук-Ярова, І. В. Тюха // Сучасні проблеми розвитку економіки : матерыали наукового семінару за ред С.О. Гуткевич. – Киъв : НУХТ, 2020. – № 19. – Ч. 1. – С.76–83.

Рибачук-Ярова, Т. В. Управління операційною діяльністю підприємств виробників ігристих вин в умовах зростання імпорту / Т. В. Рибачук-Ярова, І. В. Тюха // Проблеми управління підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2021 р., м. Київ : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 30–31.

Rybachuk-Iarova, T. Analysis of the grain market in Ukraine in the context of land reform / T. Rybachuk-Iarova, I. Tiukha // Ukrainian Food Journal. – 2020, Vol. 9, Issue 2, – P. 464-475.

Тюха, І. Інжиніринг бізнес-процесів у ЗЕД / І. Тюха // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : збірник тез доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених : 18-19 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 107–109.

Тюха, І. В. Проблеми розвитку суб'єктів ринку зерна у контексті земельної реформи в Україні / І. В. Тюха, Л. Ф. Литвинець // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 40–42.

Тюха, І. В. Сучасний стан та тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України [Електронний ресурс] / І. В. Тюха, В. О. Іванина // Ефективна економіка. – 2020. – № 1. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36608/1/T2020.pdf

Тюха, І. В. Географічна структура експортно-імпортних операцій України / І. В. Тюха, О. В. Шереметинська // Світові тенденції сучасних наукових досліджень : ХХXV Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція, 28 жовтня 2019 р. – Вінниця, 2019. – С. 82–85.

Тюха, І. В. Особливості ринку побутової техніки в Україні та світі / І. В. Тюха, А. О. Бачинська // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2019. – № 25. – С. 116–123.

Тюха, І. В. Планування підвищення ефективності діяльності підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Тюха, Т. В. Полінчик-Якорва, Л. М. Минко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2019. – № 23. – С. 187–195. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29936/1/Tykha.pdf

Тюха, І. В. Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств на зовнішніх ринках / І. В. Тюха, О. В. Шереметинська // Сучасні тенденції економічного зростання: стратегії, напрями та пріоритети : III Міжнародна науково-практична конференція, 14 грудня 2019 р. – Запоріжжя, 2019. – С. 32–37.

Тюха, І. В. Розвиток експортного потенціалу підприємств агропромислового сектору України / І. В. Тюха, О. В. Шереметинська // Corporate governance: strategies, processes, technology : proceedings of the IІI international scientific conference, 25 october 2019 y. – Leipzig, Germany : Baltija Publishing, 2019. – С. 44–47.

Тюха, І. В. Розроблення та прийняття управлінських рішень суб’єктів господарювання / І. В. Тюха, О. В. Шереметинська // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2019. – № 25. – С. 132–140.

Тюха, І. В. Стан та перспективи розвитку ринку алкогольних напоїв в Україні та світі / І. В. Тюха, А. С. Анчифорова // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2019. – № 25. – С. 107–115.

Тюха, І. В. Стан, тенденції та перспективи розвитку українського експорту продукції АПК / І. В. Тюха, Т. В. Полінчик-Ярова // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25. – №1. – С. 55–65.

Тюха, І. В. Стратегічне управління в зовнішньоекономічній діяльності підприємства / І. В. Тюха // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 96–98.

Тюха, І. В. Товарна політика українського аграрного експорту / І. В. Тюха, Т. В. Рибачук-Ярова // Сучасні тенденції та проблеми розвитку економіки : круглий стіл, 30 жовтня 2019 р. : тези доповідей – Київ : НУХТ, 2019. – С. 96–98.

Тюха, І. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства на зовнішньому ринку / І. В. Тюха, М. Л. Вовченко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2019. – № 25. – С. 123–131.

Управління розвитком підприємств в умовах трансформації економічних відносин : колективна монографія [Електронний ресурс] / [Баталова О.А., Бергер А.Д., Березянко Т.В.,. та ін.]; за ред. д–ра екон. наук, проф. Ємцева В. І. – Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – 400 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31130/1/monograph.pdf

Тюха, І. В. Стан та тенденції розвитку експорту продукції АПК України [Електронний ресурс] / І. В. Тюха, Л. М. Минко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2018. – № 22. – С. 294–303. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29934/1/

Tykha%20I.V.%20Minko%20L.M..pdf

Тюха, І. В. Основні напрями підвищення товарної політики підприємства при виході на зовнішні ринки / І. В. Тюха, В. В. Ковальська // Молодий вчений. – 2017. – № 12 (52). – С. 782–785.

Тюха, І. В. Просування продукції підприємств пиво безалкогольної галузі на зовнішні ринки / І. В. Тюха, О. В. Тоболін // Агросвіт. – 2017. – № 3. – С. 45–49.

Тюха, І. В. Світові тенденції розвитку безалкогольних напоїв / І. В. Тюха, І. В. Савчук // Економіка та держава. – 2017. – № 17. – С. 48–51.

Тюха, І. В. Стан та тенденції розвитку вітчизняного ринку безалкогольних напоїв / І. В. Тюха, А. В. Погребна // Молодий вчений. – 2017. – № 10 (50). – С. 1084–1087.

Тюха, І. В. Стан та тенденції розвитку ринку молочної продукції в Україні / І. В. Тюха, А. В. Білошапка // Молодий вчений. – 2017. – № 12 (52). – С. 779–781.

Тюха, І. В. Стратегії організації в умовах кризи / І. В. Тюха // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 73.

Король, А. М. Розвиток ринку молочної продукції та перешкоди освоєння його зовнішнього сектору [Електронний ресурс] / А. М. Король, І. В. Тюха // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 1 (176). – С. 80–84. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32003/1/frvu_2016_1_19.pdf

Тюха, І. В. Міжнародний фондовий ринок : підручник / І. В. Тюха ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2016. – 275 с.

Тюха, І. В. Особливості управління маркетингом на підприємстві при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності / І. В. Тюха, М. С. Мозоленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 2. – С. 33–37.

Тюха, І. В. Стан ринку молока: світовий та вітчизняний аспект / І. В. Тюха, І. А. Козачок // Ефективна економіка. – 2016. – № 1. – С. 1–5.

Тюха, І. В. Стан ринку молока: світовий та вітчизняний аспект [Електронний ресурс] / І. В. Тюха, І. А. Казачок // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 2. – С. 33–37. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31982/1/Tykha.pdf

Тюха, І. В. Управління логістичними витратами підприємств [Електронний ресурс] / І. В. Тюха // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 24-25 березня 2016 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 206–208. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23308/1/71.pdf