Стахурська Світлана Антонівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
2
122
5
104

Перелік опублікованих документів:

Стахурська, С. А. Емерджентні стратегії як своєчасна реакція організацій на непередбачувані зміни / С. А. Стахурська // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали XІХ міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 61–63. https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40678/1/St_Konf_Men_23.pdf

Комплексний аналіз інвестиційної діяльності виробничих підприємств як основа для прийняття обґрунтованих господарських рішень / С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, Т. В. Якимчук, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2022. - № 1 (248). -  С. 40–47.

Стахурська, С. А. Інвестиційна складова в забезпеченні змін та еволюційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська // Фінансово-економічна платформа парадигмальних змін повоєнного розвитку України : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої пам’яті проф. Войнаренка Михайла Петровича, 27-28 жовтня 2022 р. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – С. 176-178. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39025/1/10.22.VseUkr.St.pdf

Стахурська, С. А. Інноваційна складова механізму інвестування підприємств [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська // Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2 листопада 2022 р. – Харків : Державний біотехнологічний університет, 2022. – С. 54–55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38710/1/Stahurska_2_11.22.pdf

Стахурська, С. А. Методичні підходи до формування механізму інвестування інноваційного розвитку підприємства /  С. А. Стахурська // Економіка та суспільство. – 2022. – № 40.

Стахурська, С. А. Механізм обґрунтування інвестиційних рішень / С. А. Стахурська [Електронний ресурс] / Сучасний менеджмент у вирішенні проблем розвитку підприємств харчової промисловості: моделі, стратегії, технології : кол. монографія / за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган. – Київ : ФОП Ямчинський О.В, 2022. – С. 329–366. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37994/1/St_Mono_Men_2022.pdf

Стахурська, С.  А. Обґрунтування рішень щодо фінансування інвестиційних проєктів підприємств / С. А. Стахурська // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали XVІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2022 р. Київ : НУХТ, 2022. - С. 60-61.

Стахурська, С. А. Проблеми формування джерел фінансування при проєктному інвестуванні підприємств та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2022. – № 2 (249). – С. 75–81. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37598

Стахурська, С. А. Cистемна модель менеджменту як стабілізаційна основа розвитку підприємства [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 26–28. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38734/1/ManagementModel_22.pdf

Стахурська, С. А. Формування інвестиційної стратегії в контексті змін в організації [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська // Економіка та суспільство. – 2022. – № 41. – Режим доступу : https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1558 . DOI: 10.32782/2524-0072/2022-41-35

Сучасний менеджмент у вирішенні проблем розвитку підприємств харчової промисловості: моделі, стратегії, технології [Електронний ресурс] : кол. монографія / С. П. Дунда, А. С. Зєніна-Біліченко, Г. О. Кундєєва, О. А. Лисенко, О. М. Пєтухова, Т. В. Рибачук-Ярова, Н. С. Скопенко, С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, О. В. Тур, М. П. Турчина, І. В. Тюха ; за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган. – Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2022. – 432 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38763/1/monogpaf.pdf

Ткачук, С. В. Копірайтинг соціальної реклами як інструмент соціального маркетингу: цілі та підходи / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Економіка та суспільство. – 2022. – № 35 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37115/1/SocialCW2022.pdf

Ткачук, С. В. Мистецтво комунікації контактного персоналу в аспекті інклюзивності – необхідна складова маркетингу освітніх послуг [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2022. – № 3 (250). – С. 52–60. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37649

Стахурська, С. А. Алгоритми та проблеми оцінювання інноваційної діяльності підприємств [Електронний ресурс / С. А. Стахурська // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 99–101. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34189/1/innovact2021.pdf

Стахурська, С. А. Інвестиційна привабливість підприємств як чинник активізації процесів інвестування та розвитку [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 105–107. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36658/1/Conf_Ec_11.21%20St.pdf

Стахурська, С. А. Теоретико-практичні аспекти дотримання соціальної відповідальності при менеджменті змін в організації [Електронний ресурс / С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2021. – № 1 (236). – С. 86–93. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34107/3/FRV2021.pdf

Стахурська, С. А. Управління ефективністю інвестиційної діяльності суб'єктів підприємництва [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 207–208. – Режим доступу : https://bit.ly/3FwZemu

Ткачук, С. В. Вплив діджиталізації та дистанційних комунікацій на стратегію маркетинг-міксу освітніх послуг [Електронний ресурс / / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В .О. Стахурський // Інтелект ХХІ. – 2021. – Вип. 3. – С. 82–86. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35034/1/CoS2021.pdf

Ткачук, С. В. Дистанційні комунікації як інноваційний підхід в сфері освіти: маркетингові перспективи та переваги [Електронний ресурс / / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2021. – № 6 (241). – С. 40–47. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35229/1/soulcr2021.pdf

Ткачук, С. В. Сегментація споживачів в аспекті маркетингу харчових продуктів [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2021. – № 9 (244). – С. 79–86. – Режим доступу : https://bit.ly/3cxTSe9

Ткачук, С. В. Формування стратегії STP-маркетингу у сфері ритейл-послуг [Електронний ресурс / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2021. – № 3 (238). – С. 76–82. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34563/1/STP%20retail%20str.pdf

Аумпа, Д. В. Інноваційні освітні технології [Електронний ресурс] / Д. В. Аумпа, С. А. Стахурська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 32. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31103/1/1232020.pdf

Когут, О. О. Новітні технології оздоровчих продуктів [Електронний ресурс] / О. О. Когут, С. А. Стахурська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 35. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31102/1/4562020.pdf

Когут, О. О. Особливості змін на підприємствах харчової промисловості в умовах трансформації економіки [Електронний ресурс] / О. О. Когут, С. А. Стахурська // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 18-19 листопада 2020 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 38–41. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32293/1/112020stconf%201.pdf

Костриця, О. В. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності підприємств в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Котриця, С. А. Стахурська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 36. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31101/1/7892020.pdf

Менеджмент організацій і адміністрування: теорія та практика : кол. монографія [Електронний ресурс] / за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган. – Київ : Кафедра, 2020. – 404 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32138/1/management.pdf

Нестерук, М. В. Інновації, що врятують планету [Електронний ресурс] / М. В. Нестерук, С. А. Стахурська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 38. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31100/1/9012020.pdf

Семенець, М. В. Нові технології в будівництві [Електронний ресурс] / М. В. Семенець, С. А. Стахурська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 40. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31099/1/9112020.pdf

Станкевич, А. О. Інноваційні технології в освіті [Електронний ресурс] / А. О. Станкевич, С. А. Стахурська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 41. – Режим доступу  : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31098/1/2012020.pdf

Стахурська, С. А. Індикатори розвитку та іноземне інвестування [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08–09 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 30–32. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31081/1/invinddel2020.pdf

Стахурська, С. А. Інноваційно-інвестиційний розвиток в напрямку сучасних глобальних мегатрендів [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18–19 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 102-104. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32239/1/inninvtr2020.11.pdf

Стахурська, С. А. Іноземні інвестиції та інноваційний розвиток: гіпотетичні та фактичні індикатори змін [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2020. – № 4 (227). – С. 49–55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31537/1/finv2020st.pdf

Стахурська, С. А. Менеджмент змін в розвитку організації: підходи та моделі [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, В. О. Стахурський // Інтелект ХХІ : науковий економічний журнал. – 2020. – Вип. № 3. – С. 102–108. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32107/1/STS2020_2.pdf

Стахурська, С. А. Метафоричні підходи до менеджменту організацій в процесі розвитку та управління змінами: управлінські теорії та практика [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська // Менеджмент організацій і адміністрування: теорія та практика : кол. монографія / за ред. проф. Н.С. Скопенко, проф. О.І. Драган. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 7–18. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32189/1/metpSt2020.pdf

Стахурська, С. А. Становлення теорій відтворення та розвитку [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2020. – № 7–8 (230–231). – С. 47–53. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32046/1/FRVU2020ST.pdf

Ткачук, С. В. Інновації в організації рітейл-сервісу як відповідь на вимоги розвитку ринку [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Інтелект ХХІ : науковий економічний журнал. – 2020. – Вип. № 1. – С. 131–137. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30974/1/rtl2020.pdf

Ткачук, С. В. Маркетингові підходи до формування конкурентоспроможної пропозиції клієнтам у сфері ритейл-послуг [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Інтелект ХХІ : науковий економічний журнал. – 2020. – Вип. 5. – С. 76–79. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32616/1/rs2021.pdf

Чабаненко, О. Формування команди змін як стартовий етап у забезпеченні розвитку організації [Електронний ресурс] / О. Чабаненко, С. Стахурська // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : збірник тез доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених : 18-19 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 110–112. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32292/1/

112020stconf%202.pdf

Стахурська, С. А. Проблемні питання інвестиційного аналізу діяльності підприємств при обґрунтуванні інвестиційних рішень [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20-21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 132–133. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30460/1/

InvestAnalyses2019.pdf

Стахурська, С. А. Стан та проблеми іноземного інвестування в економіку України [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська, О. А. Єременко // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 277–279. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30458/1/ErStInv2019.pdf

Стахурська, С. А. Сучасні управлінські технології розвитку підприємств [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська, С. В. Ткачук // Управління розвитком підприємств в умовах трансформації економічних відносин : колективна монографія. – Київ : ЦП КОМПРИНТ, 2019. – С. 347–366. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31104/1/mono2019.pdf

Стахурська, С. А. Формування компетенцій як технологія розвитку організації [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 78–80. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29458/1/comp2019.pdf

Ткачук, С. В. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу як запорука успішного підприємництва в усіх сферах діяльності [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2019. – № 11 (222). – С. 109–119. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30782/1/CSR%202019.pdf

Ткачук, С. В. Ситема маркетингу послуг : зміст і взаємодія складових [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, В. А. Стеценко, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2019. – № 3 (214). – С. 87–95. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29405/1/smart2019.pdf

Управління розвитком підприємств в умовах трансформації економічних відносин : колективна монографія [Електронний ресурс] / [Баталова О.А., Бергер А.Д., Березянко Т.В.,. та ін.]; за ред. д–ра екон. наук, проф. Ємцева В. І. – Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – 400 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31130/1/monograph.pdf

Чабаненко, О. С. Формування команди змін як стартовий етап у забезпеченні розвитку організації / О. С. Чабаненко, С. А. Стахурська // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 18-19 листопада 2020 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 110–112.

Стахурська, С. А. Методичні підходи до вимірювання процесів розвитку підприємств [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21–22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 40–41. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28589/1/dpr11.18.pdf

Cтахурська, С. А. Формування компетенцій організацій як чинника успішного розвитку [Електронний ресурс] / С. А. Cтахурська // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 45–46. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27593/1/

competences%20of%20org.2018.pdf

Ткачук, С. В. Маркетинг освітніх послуг: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 37–47. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26785/1/eduserve2017.pdf

Ткачук, С. В. Практичні підходи до формування якості послуг [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, В. А. Стеценко, С. А. Стахурська, В О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – Київ : ДНДІІМЕ, 2018. – Вип. 6 (205). – С. 69–75. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28117/1/_6_2018.pdf

Tkatchuk, S. Innovations in updating scientific communications [Electronic resourse] / S. Tkatchuk, S. Stakhurska, V. Stakhurskiy // Інтелект ХХІ : науковий економічний журнал. – Київ. – 2017. – Вип. 2. – С. 213–217. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25609/1/scincecommart.pdf

Стахурська, С. А. Забезпечення ефективного управлінського впливу на процес розвитку підприємства [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 квітня 2017 р. – Київ : – НУХТ, 2017. – С. 67–69. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25227/1/manageinfluence.pdf

Стахурська, С. А. Формування інвестиційної політики за основними напрямками інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська, О. В. Орел // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22–23 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 187–188. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26313/1/eip2017.pdf

Stakhurska, S. Strategies of market segmentation and segment targeting [Electronic resourse] / S. Stakhurska, S. Tkatchuk // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts. – Kyiv. – 2016. – Р. 260. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23402/1/AbstractStka.pdf

Tkatchuk, S. Approaches to marketing competitive strategies development [Electronic resourse] / S. Tkatchuk, S. Stakhurska, V. Stakhurskiy // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts. – Kyiv, 2016. – Р. 261. –Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23401/1/AbstractTkaStSt.pdf

Tkatchuk, S. Marketing approach to amusement park business [Electronic resourse] / S. Tkatchuk, S. Stakhurska // Інтелект ХХІ : науковий економічний журнал. – Київ. – 2016. – Вип. 4. – С. 84–89. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24567/1/amuspark.pdf

Tkatchuk, S. The innovative marketing approaches in the sphere of hospitality [Electronic resourse] / S. Tkatchuk, S. Stakhurska // Інтелект ХХІ : науковий економічний журнал. – 2016. – Вип. 1. – С. 62–67. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22873/1/

innmarkhospitality.pdf

Валькович, Н. Р. Технологічні інновації у розвитку підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / Н. Р. Валькович, С. А. Стахурська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 61. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22878/1/valkst.pdf

Стахурська, С. А. Моделі розвитку підприємств на основі концепції життєвого циклу: обмеження та проблеми діагностики [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 51–52. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24645/1/developmls.pdf

Стахурська, С. А. Формування ефективної системи комунікацій підприємства [Електронний ресурс] / С. А. Стахурська // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю від дня народження д.е.н., проф. А. І. Чепурнова, 26 – 27 травня 2016 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 159–161. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23453/1/commsys.pdf

Ткачук, С. В. Процес обслуговування як елемент маркетинг-міксу підприємств сфери нематеріального виробництва [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. – 2016. – Вип. 7 (181). – С. 194–200. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24048/1/

Tkachuk%20194-200.pdf