Шереметинська Оксана Валеріївна

Статистичні показники (станом на 01.01.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
72

Перелік опублікованих документів:

Experimental study of aerodynamic characteristics and evaluation of wind flow concentrator efficiency / V. Gorobets, V. Trokhaniak, M. Masiuk, N. Spodyniuk, O. Sheremetynska, O. Shelimanova // Inmateh - agricultural engineering. – 2022. – V. 66. - № 1. – Р. 257-266.

Тур, О. В. Трудове право та кадрове адміністрування в системі управління HR [Електронний ресурс] / О. В. Тур, І. В. Тюха, О. В. Шереметинська // Економіка та суспільство. – 2022. – № 43. DOI: 10.32782/2524-0072/2022-43-29 

Шереметинська, О. В. Вплив реінжинірингу на конкурентоспроможність підприємств / О. В. Шереметинська, В. Р. Оніщук // International scientific innovations in human life : proceedings of the 7th International scientific and practical conference. – Manchester, 2022. – Р. 783-785.

Шереметинська, О. В. Особливості управління ризиками при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / О. В. Шереметинська, І. В. Тюха, О. В. Тур // Ефективна економіка. – 2022. – № 5. DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.78

Шереметинська, О. В. Управління конкурентним потенціалом підприємств харчової промисловості на зовнішніх ринках / О. В. Шереметинська, А. А. Петрусь // Ефективна економіка. - 2022. - № 2.

Шереметинська, О. Методи подолання спротиву персоналу щодо впровадження інновацій / О. Шереметинська, А. Таволжан // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІІI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 23-24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 180-183.

Маслюк, Т. Покарання за порушення правил та вимог до діяльності магазину безмитної торгівлі / Тетяна Маслюк, Оксана Шереметинська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 122.

Петрусь, А. Оцінка конкурентного потенціалу ПрАТ «ККФ Рошен» / А. Петрусь, О.Шереметинська // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 17–18 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 79–82.

Рижкова, О. Особливості рекламування пива як алкогольного напою / Ольга Рижкова, Оксана Шереметинська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 123.

Шереметинська, О. В. Впровадження стратегії в зед підприємства в сучасних умовах / О. В. Шереметинська // Проблеми управління підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2021 р., м. Київ : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 38–39.

Булеховець, О. Основні відмінності incoterms 2020 від incoterms 2010 / О. Булеховець, О. В. Шереметинська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 р. – Ч. 3. – С. 105.

Тюха, І. В. Географічна структура експортно-імпортних операцій України / І. В. Тюха, О. В. Шереметинська // Світові тенденції сучасних наукових досліджень : ХХXV Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція, 28 жовтня 2019 р. – Вінниця, 2019. – С. 82–85.

Тюха, І. В. Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств на зовнішніх ринках / І. В. Тюха, О. В. Шереметинська // Сучасні тенденції економічного зростання: стратегії, напрями та пріоритети : III міжнародна науково-практична конференція, 14 грудня 2019 р. – Запоріжжя, 2019. – С. 32–37.

Тюха, І. В. Розвиток експортного потенціалу підприємств агропромислового сектору України / І. В. Тюха, О. В. Шереметинська // Corporate governance: strategies, processes, technology : proceedings of the IІI international scientific conference, 25 october 2019 y. – Leipzig, Germany : Baltija Publishing, 2019. – С. 44–47.

Тюха, І. В. Розвиток експортного потенціалу підприємств агропромислового сектору України / І. В. Тюха, О. В. Шереметинська // Corporate governance: strategies, processes, technology : proceedings of the IІI international scientific conference, 25 october 2019 y. – Leipzig, Germany : Baltija Publishing, 2019. – С.44–47.

Тюха, І. В. Розроблення та прийняття управлінських рішень суб’єктів господарювання / І. В. Тюха, О. В. Шереметинська // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2019. – № 25. – С. 132–140.

Управління розвитком підприємств в умовах трансформації економічних відносин : колективна монографія [Електронний ресурс] / [Баталова О.А., Бергер А.Д., Березянко Т.В.,. та ін.]; за ред. д–ра екон. наук, проф. Ємцева В. І. – Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – 400 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31130/1/monograph.pdf

Шереметинська, О. Роль митного законодавства в зовнішньоекономічній діяльності підприємства / О. Шереметинська, О. Литвинюк // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 листопада 2019 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 296–299.

Шереметинський, М. А. Оцінка експортного потенціалу підприємств харчової промисловості / М. А. Шереметинський, О. В. Шереметинська // Іноземні інвестиції: сучасні виклики та перспективи : Всеукраїнська науково-практична конференція, 5листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 49–53.