Рибачук-Ярова Тетяна Володимирівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
1
14
4
57

Перелік опублікованих документів:

Дунда, С. П. Тенденції розвитку підприємств пивоварної галузі / С. П. Дунда, Т. В. Рибачук-Ярова, І. М. Болотіна // Управління розвитком соціально-економічних систем : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 червня 2022 р. – Харків : ДБТУ, 2022. - С. 76-78.

Рибачук-Ярова, Т. В. Організація виробництва і планування діяльності підприємств (харчова промисловість) : навч. посібник / Т. В. Рибачук-Ярова, С. П. Дунда, І. В. Тюха ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2022. – 227 с.

Сучасний менеджмент у вирішенні проблем розвитку підприємств харчової промисловості: моделі, стратегії, технології [Електронний ресурс] : кол. монографія / С. П. Дунда, А. С. Зєніна-Біліченко, Г. О. Кундєєва, О. А. Лисенко, О. М. Пєтухова, Т. В. Рибачук-Ярова, Н. С. Скопенко, С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, О. В. Тур, М. П. Турчина, І. В. Тюха ; за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган. – Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2022. – 432 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38763/1/monogpaf.pdf

Тюха, І. В. Тайм-менеджмент як напрям підвищення ефективності операційної стратегії підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Тюха, Т. В. Рибачук-Ярова, С. П. Дунда // Економіка та суспільство. – 2022. – №42. DOI 10.32782/2524-0072/2022-42-68.

Козійчук, Д. Напрями вдосконалення управління прибутком підприємства / Дарина Козійчук, Тетяна Рибачук-Ярова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 42.

Ларіна, А. Сучасні методичні підходи до формування собівартості продукції / Анастасія Ларіна, Тетяна Рибачук-Ярова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 44.

Погукаєва, А. Вдосконалення стратегії конкурентоспроможності продукції підприємства / Анастасія Погукаєва, Тетяна Рибачук-Ярова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 51.

Рибачук-Ярова, Т. В. Ефективна операційна діяльність – іманентна характеристика конкурентоспроможності та стратегічного розвитку суб’єктів ЗЕД [Електронний ресурс] / Т. В. Рибачук-Ярова, І. В. Тюха, С. П. Дунда // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 4, № 27. – С. 98–106. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/36855

Рибачук-Ярова, Т. В. Управління ефективністю операційної діяльності підприємств – виробників ігристих вин в умовах зростання імпорту [Електронний ресурс] / Т. В. Рибачук-Ярова, І. В. Тюха, С. П. Дунда // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 2, № 27. – С. 65–73. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/36853

Рибачук-Ярова, Т. В. Управління маркетинговими комунікаціями підприємства / Т. В. Рибачук-Ярова, І. В. Тюха // Сучасні проблеми розвитку економіки : матерыали наукового семінару за ред С.О. Гуткевич. – Киъв : НУХТ, 2020. – № 19. – Ч. 1. – С.76–83.

Рибачук-Ярова, Т. В. Управління операційною діяльністю підприємств виробників ігристих вин в умовах зростання імпорту / Т. В. Рибачук-Ярова, І. В. Тюха // Проблеми управління підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2021 р., м. Київ : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 30–31.

Rybachuk-Iarova, T. Analysis of the grain market in Ukraine in the context of land reform / T. Rybachuk-Iarova, I. Tiukha // Ukrainian Food Journal. – 2020, Vol. 9, Issue 2, – P. 464-475.

Бондарчук, А. Об’єктивна необхідність розроблення калькуляцій витрат підприємством / А. Бондарчук, Т. Рибачук-Ярова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 р. – Ч. 3. – С. 45.

Rybachuk-Yarova, T. The assortment policy formation as an element of the enterprise competition strategy [Electronic resourse] / T. Rybachuk-Yarova, T. Polinchyk-Yarova // ІНТЕЛЕКТ ХХІ. – 2019. – № 5. – Р. 78–82. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31912/1/The_

assortment_policy....pdf

Рибачук-Ярова, Т. В. Запровадження планування персоналу в системі управління підприємством [Електронний ресурс] / Т. В. Рибачук-Ярова, В. О. Москаленко // Управління розвитком підприємств в умовах трансформації економічних відносин : кол. монографія. – Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – С. 278–306. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31911/1/planning.pdf

Рибачук-Ярова, Т. В. Планування чисельності персоналу як напрям удосконалення системи менеджменту підприємства / Т. В.Рибачук-Ярова // Соціально-економічні засади формування економічної системи України : колективна монографія / за ред. д.е.н., проф. О. О. Непочатенко. – Умань : Сочінський М.М., 2019. – С.245–252.

Рибачук-Ярова, Т. В. Продовольча безпека та якість харчової продукції / Т. В. Рибачук-Ярова // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 23–25.

Рогова, К. В. Рентабельність діяльності підприємств України: оцінка сучасного стану / К. В. Рогова, Т. В. Рибачук-Ярова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 37.

Тюха, І. В. Товарна політика українського аграрного експорту / І. В. Тюха, Т. В. Рибачук-Ярова // Сучасні тенденції та проблеми розвитку економіки : круглий стіл, 30 жовтня 2019 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 96–98.

Управління розвитком підприємств в умовах трансформації економічних відносин : колективна монографія [Електронний ресурс] / [Баталова О.А., Бергер А.Д., Березянко Т.В.,. та ін.]; за ред. д–ра екон. наук, проф. Ємцева В. І. – Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – 400 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31130/1/monograph.pdf

Рибачук-Ярова, Т. В. Теоретико-методичні засади використання CRM-системи на підприємствах [Електронний ресурс] / Т. В. Рибачук-Ярова, М. І. Марченко // Агропромисловий комплекс України : кол. монографія – Умань : Сочінський, 2018. – С. 172–177. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31910/1/CRM%20system.pdf

Рибачук-Ярова, Т. В. Стратегічне управління товарним портфелем підприємства [Електронний ресурс] / Т. В. Рибачук-Ярова // Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 березня 2017 р. – Київ : ДУТ, 2017. – С. 192–194. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25863/1/Strategic%20

management%20of%20the%20company%27s%20product%20portfolio.pdf

Рибачук-Ярова, Т. В. Управління інформаційними ресурсами підприємства [Електронний ресурс] / Т. В. Рибачук-Ярова, Л. В. Яровий // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 119–121. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25864/1/Management%

20of%20information%20enterprises%20resources.pdf

Рибачук-Ярова, Т. В. Інноваційні методи управління витратами [Електронний ресурс] / Т. В. Рибачук-Ярова // Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства : матеріали V Міжнародного форуму, 20-21 жовтня 2016 р. – Київ : УкрІНТЕІ, 2016. – С. 224–227. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25860/1/I

NNOVATIVE%20METHODS%20OF%20COST%20MANAGEMENT.pdf

Рибачук-Ярова, Т. В. Управління товарним портфелем підприємства [Електронний ресурс] / Т. В. Рибачук-Ярова // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю від дня народження І. А. Чепурнова, 26-27 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 155–157. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25865/1/Managing%

20the%20company%27s%20product%20portfolio.pdf