Репіч Тетяна Анатоліївна

ORCID ID: 0000-0003-0938-7187

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
61
6
44

Перелік опублікованих документів:

Проблеми й перспективи відновлення та розвитку підприємств харчової промисловості в сучасних умовах : кол. монографія [Електронний ресурс] / за ред. проф. Н. С. Скопенко. – Київ : ЦП Компринт, 2024. – 434 с. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/2ff4fe65-d9ae-42a1-81d7-801e8ca7796b

Репіч, Т. А. Проблеми та перспективи України як транзитної держави у післявоєнний час / Т. А. Репіч, М. П. Турчина // Ефективна економіка. – 2023. – № 9.

Репіч, Т. А. Розвиток судноплавства на Дунаї задля вдосконалення експортних потужностей України / Т. А. Репіч // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 46–47.

Пєтухова, О. М. Комерційна логістика [Електронний ресурс] : навчальний посібник / О. М. Пєтухова, Т. А. Репіч. – Київ : НУХТ, 2022. – 263 с.

Карайван, А. Особливості формування каналів розподілу на підприємстві та шляхи удосконалення їх функціонування / Анастасія Карайван, Тетяна Репіч // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 40.

Ковальчук, Я. Проблеми транспортної інфраструктури в Україні. Транспортна інфраструктура та економічне зростання країни / Яна Ковальчук, Тетяна Репіч // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 41.

Муравська, І. Удосконалення логістичної діяльності підприємства за рахунок впровадження системи WMS / Ілона Муравська, Тетяна Репіч // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 47.

Плюта, Л. Оптимізація транспортної роботи підприємства / Людмила Плюта, Тетяна Репіч // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 50.

Покуль, Л. Квадрокоптери як спосіб перевезення вантажів / Лєна Покуль, Тетяна Репіч // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 52.

Репіч, Т. А. Особливості застосування логістичного підходу до управління на сільськогосподарських підприємствах / Т. А. Репіч, О. Ласкаржевська // Наука онлайн : міжнародний електронний науковий журнал. – 2021. – № 1. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36965/1/4.pdf

Репіч, Т. А. Сучасний стан розвитку транспортної інфраструктури України [Електронний ресурс] / Т. А. Репіч, А. М. Булеховець // Молодий вчений. – 2021. – № 1 (89). – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36964/1/3.pdf

Репіч, Т. А. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку внутрішнього водного транспорту України / Т. А. Репіч // Проблеми управління підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2021 р., м. Київ : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 93–94.

Репіч, Т. А. Особливості використання логістичної концепції у логістиці кризових ситуацій / Т. А. Репіч // Ефективна економіка. – 2020. – № 3.

Репіч, Т. А. Планування та організація логістичної діяльності зі збуту продукції підприємства / Т. А. Репіч // Проблеми управління та економіки підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVI Міжнародної науково-практична конференції, 8-9 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 26–28.

Репіч, Т. А. Удосконалення логістичних процесів на складі [Електронний ресурс] / Т. А. Репіч, Н. Г. Подрєз // Молодий вчений. – 2020. – № 1 (77). – С. 12–15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36605/1/3.pdf

Репіч, Т. А. Українська зернова логістика – проблеми і перспективи / Т. А. Репіч // Проблеми управління та економіки підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVI Міжнародної науково-практична конференції, 8-9 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 28–30.

Синявська, О. Б. Оптимізація вантажних перевезень за допомогою системи GPS-моніторингу [Електронний ресурс] / О. Б. Синявська, Т. А. Репіч // Молодий вчений. – 2020. – № 2 (78). – С. 356–359. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36604/1/75.pdf

Репіч, Т. А. Особливості логістичного підходу у кризових економічних системах / Т. А. Репіч // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 73–75.

Репіч, Т. А. Удосконалення управління логістичною системою підприємства на основі раціоналізації транспортних процесів [Електронний ресурс] / Т. А. Репіч, Т. В. Пазич // Наука Онлайн. – 2019. – № 2. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36606/1/

Repich-Pazich.pdf

Репіч, Т. А. Інформаційні системи в транспортній інфраструктурі підприємства / Т. А. Репіч, К. Ю. Закорська // Агросвіт. – 2018. – Вип. 3. – С. 56–60.

Репіч, Т. А. Удосконалення функціонування каналів розподілу за рахунок взаємодії маркетингової та логістичної складової / Т. А. Репіч, І. О. Кот // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – Вип. 3. – С. 61-65.

Репіч, Т. А. Шляхи зниження логістичних витрат / Т. А. Репіч, Т. В. Новак // Молодий вчений. – 2018. – Вип. 11 (2). – С. 1185–1189.

Репіч, Т. А. Оптимізація логістичної інфраструктури міжнародних вантажних перевезень / Т. А. Репіч, Д. Ю. Великий // Ефективна економіка. – 2017. – Вип. 1.

Репіч, Т. А. Оптимізація роботи з клієнтами шляхом проведення XYZ-аналізу / Т. А. Репіч // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Т. 22, № 4. – С. 110–119.

Репіч, Т. А. Підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства (на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод") / Т. А. Репіч, Н. М. Копен // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 1 (176). – С. 84–87.

Репіч, Т. А. Шляхи мінімізації витрат на логістичну діяльність підприємства / Т. А. Репіч, Д. М. Карась // Ефективна економіка. – 2016. – Вип 12.