Яремич (Пенчук) Ганна Сергіївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
1
17
2
12

Перелік опублікованих документів:

Болотіна, І. М. Роль і значення ділового етикету в управлінні конфліктами організації / І. М. Болотіна, Г. С. Яремич / Наукові праці НУХТ. – 2022. – Т. 28, № 6. – С. 7–26.

Яремич, Г. С. Методи управління конфліктами в організації / Г. С. Яремич // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2022. – Т. 28. - № 1. -  С. 67-76.

Яремич, Г. С. Система управління конфліктами в організації / Г. С. Яремич // Наукові здобутки молоді : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 37.

Пенчук, Г. С. Моделювання бізнес-проєктів на підприємствах / Г. С. Пенчук // Проблеми управління підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2021 р., м. Київ : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 28–29.

Яремич, Г. С. Особливості презентації бізнес-проектів / Г. С. Яремич // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : XII Міжнародна науково-практачна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, 17-18 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – С. 116-118.

Penchuk, H. Development of foreign trade relations between Ukraine and Turkmenistan [Electronic resourse] / H. Penchuk, O. Tur // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. – 2020. – 42 (1). – Pp. 17–25. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38765/1/Development_of_foreign_trade_relations_between_Ukraine_and_Turkmenistan.pdf

Penchuk, G. Franchising as an innovative form of business management in Ukraine [Electronic resourse] / G. Penchuk, О. Tur // Norwegian journal of development of the international science. – 2020. – № 49 (2). – Рр. 28–32. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38766/1/Franchising_as_an_innovative_form_of_business_management_in_Ukraine.pdf

Закревська, Л. М. Перспективи та інструменти розвитку електронного бізнесу в Україні [Електронний ресурс] / Л. М. Закревська, Г. С. Пенчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2020. – Вип. 6 (229). – С. 33–39. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31880/1/107.pdf

Пенчук, Г. С. Особливості розроблення та презентації бізнес-проєктів [Електронний ресурс] / Г. С. Пенчук, Л. М. Закревська // Наукові праці Національного університету харчових технологій – 2020. – Т. 26, № 2. – С. 111–119. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31894/1/business_project.pdf

Пенчук, Г. С. Використання метапрограмного підходу у роботі менеджера з персоналу [Електронний ресурс] / Г. С. Пенчук // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 3. – С. 82–89. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32528/3/USING%20THE%20METAPROGRAM%20APPROACH.pdf

Пенчук, Г. С. Метапрограми - сучасні інструменти управління персоналом підприємств / Г. С. Пенчук // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 130–131.

Пенчук, Г. С. Оцінка результативності діяльності підприємств молочної галузі України [Електронний ресурс] / Г. С. Пенчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 2. – С. 79–92. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32625/1/DAIRY%20

INDUSTRY%20IN%20UKRAINE.pdf

Пенчук, Г. С. Світовий досвід державного регулювання агропромислових підприємств / Г. С. Пенчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 2. – С. 43–50.

Пенчук, Г. С. Теоретичні аспекти формування маркетингової стратегії у збутовій діяльності агропромислових підприємств / Г. С. Пенчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 3. – С. 73–79.

Пенчук, Г. С. Формування маркетингової стратегії у збутовій діяльності підприємств / Г. С. Пенчук // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 51–53.

Пенчук, Г. С. Національні особливості продовольчої безпеки [Електронний ресурс] / Г. С. Пенчук // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 24-25 березня 2016 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 232–234. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23315/1/80.pdf

Пенчук, Г. С. Сучасний стан продовольчої безпеки в Україні / Г. С. Пенчук, Ю. М. Пенчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Т. 22, № 2. – С. 38–45.