Мазник Ліана Валеріївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
6
1
6
1
74
5
42

Перелік опублікованих документів:

Optimisation of the export structure in transport companies: a case study / N. Shpak, Z. Dvulit, L. Maznyk, W. Sroka, A. Zaverbnyj, O. Levchenko // Central European Business. – 2023. – Vol. 12, Is. 1. – Pp. 115– 132. DOI 10.18267/j.cebr.312

Мазник, Л. В. Інформаційна безпека організації як фактор посилення бренду роботодавця / Л. В. Мазник, О. І. Драган // Київський економічний науковий журнал. – 2023. – № 1. – С. 39-44. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41003/1/06_2023.pdf

An innovative approach to support interests' alignment in the context of transport management using semantic differential / Shpak, N., Dvulit, Z., Maznyk, L., Sroka, W., Podra, O., Petryshyn, N. // Journal of Entrepreneurship, Management, and Innovation. – 222.- № 18 (3). – Р. 107-134.

Influence of Digital Technologies on the Labor Market of HR Specialists /N. Shpak, L. Maznyk, Z. Dvulit, N. Seliuchenko, O. Dragan, K. Doroshkevych // COLINS : conference,12-13 May, 2022. – Gliwice, Poland, 2022. – Access mode :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37651

Optimization  of the export structure in transport companies: a case study / N. Shpak, Z. Dvulit, L. Maznyk, W. Sroka, A. Zaverbnyj, O.Levchenko // Central European Business Review. – 2022. – Р. 18.

Smart contract as a way to exchange digital values in blockchain / N. Shpak, L. Maznyk, Z. Dvulit, K. Doroshkevych, N. Horbal and S. Kis // 2021 IEEE 16th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT). – Lviv, 2021. - P. 403-406.

Драган, О. І. Бренд роботодавця підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / О. І. Драган, О. М. Соломка, Л. В. Мазник // Інфраструктура ринку. – 2022. – № 67. – С. 111–115. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct67-20

Мазник, Л. В. Комунікативний менеджмент в управлінні ризиками соціальної прозорості інформаційних систем підприємстваю [Електронний ресурс] / Л. В. Мазник, О. І. Драган, М. П. Турчина // Ринкова економіка: сучасна теорія  і практика управління. – 2022. – Т. 21 (52). – С. 385-397.  – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40072/1/communicative_management.pdf

Мазник, Л. В. Спічрайтинг: етичні питання діяльності / Л. В. Мазник // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 20-21 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 85-87.

Мазник, Л. В. Роль комунікативного менеджменту у системі менеджменту персоналу підприємства харчової промисловості / Л. В. Мазник, О. І. Драган, М. П. Турчина // Економіка та суспільство. – 2022. – № 45. DOI: 10.32782/2524-0072/2022-45-80.

Менеджмент персоналу : навч. посібник / уклад. : О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Т. М. Березянко, Ю. М. Гринюк, Д. Г. Грищенко, О. І. Драган, А. С. Зєніна-Біліченко, Л. В. Мазник, Л. І. Тертична, О. М. Соломка, О. А. Чигринець ; за. заг. ред. О. І. Драган. - Київ : МПП «ЛИНО», 2022. -  612 с. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37650

Теоретико-прикладні підходи до формування соціальної відповідальності підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. О. І. Драган, Н. С. Скопенко. – Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2022. – 295 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38336/1/kol_monogr.pdf

Simulation the attractiveness of transport services as a tool for assessing consumer loyalty in the digital epoch [Electronic resourse] / N. Shpak, O. Mykytiuk, Z. Dvulit, L. Manyk, N. Horbal // Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021) : Proceedings of the 5th International, April 22-23. – 2021. – Lviv, Ukraine, 2021. – Vol. I. – P. 1500–1510. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36960/1/4.pdf

Simulation the impact of eco expenditure on the effectiveness of eco projects: The railways of Ukraine case [Electronic resourse] / N. Shpak, L. Manyk, Z. Dvulit, O. Mykytiuk, T. Melnuk // Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021) : Proceedings of the 5th International, April 22-23. – 2021. – Lviv, Ukraine, 2021. – Vol. I. – P. 1511–1526. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36959/1/3.pdf

Бех, А. Регулювання системи управління персоналом організації в сучасних умовах / Антон Бех, Ліана Мазник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 95.

Двуліт, З. П. Моделювання в cфері вантажних перевезень: амбівалентність управлінських рішень в умовах карантинних обмежень та економічної конкуренції [Електронний ресурс] / З. П. Двуліт, Л. В. Мазник, І. А. Данилюк // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2021. – Т. 3, № 1. – С. 104–118. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36958/1/2.pdf

Друкаренко, І. Сучасні тренди у сфері підбору персоналу / Інна Друкаренко, Ліана Мазник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 96.

Економічні ризики: методи вимірювання та управління : навч. посібник / Н. С. Скопенко, І. В. Федулова, Л. В. Мазник, О. М. Кириченко, Л. І. Удворгелі ; за заг. ред. Н. С. Скопенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Кондор, 2021. – 348 с.

Мазник, Л. Використання методу r/s аналізу для управління продуктивністю праці на підприємствах харчової промисловості / Ліана Мазник, Павло Ятченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 106.

Мазник, Л. Напрямки діджиталізації бухгалтерського обліку / Л. В. Мазник // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 20–22.

Мазник, Л. Психо-фізіологічні аспекти мотивації діяльності в умовах карантинних обмежень / Л. В. Мазник // Проблеми управління підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2021 р., м. Київ : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 57–59.

Мохд, Д. Морально-психологічний клімат в колективі як елемент організаційної культури / Діана Мохд, Ліана Мазник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 107.

Практикум з соціально-економічної безпеки : робочий зошит для здобувачів освітніх ступенів бакалавр і магістр економічних спеціальностей / уклад. : О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Т. М. Березянко, Ю. М. Гринюк, О. І. Драган, А. О. Левчук, Л. М. Мазник, Л. І. Тертична, О. М. Соломка ; [заг. ред. О. І. Драган]. – Київ : Кафедра, 2021. – 121 с.

Радкович, Д. Сучасні підходи в мотивації персоналу як інструмент управління організацією / Дарина Радкович, Ліана Мазник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 111.

Чичканьов, Е. Лояльність до персоналу - як один з головних чинників формування успіху в компанії / Едуард Чичканьов, Ліана Мазник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 113.

Dragan, O. Monitoring of the state of social and relations of the enterprise [Electronic resourse] / O. Dragan, L. Maznik // Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. – 2020. – P. 64–85. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32010/1/Article_Dragan_Maznik.pdf

Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник [Електронний ресурс] / О. В. Безпалько та ін. ; за заг. ред. О. В. Безпалько. – Київ : Кафедра, 2020. – 310 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31071/1/

LABOR_ECONOMICS_AND_SOCIAL_AND_LABOR_RELATIONS.pdf

Мазник, Л. В. Математичне моделювання залежності діяльності з управління талантами та показниками розвитку персоналу підприємства / Л. В. Мазник // Проблеми управління та економіки підприємств в ссучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р. : тези доповідей – Київ : НУХТ, 2020. – С. 113–115.

Менеджмент організацій і адміністрування: теорія та практика : кол. монографія [Електронний ресурс] / за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган. – Київ : Кафедра, 2020. – 404 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32138/1/management.pdf

Validation of ecologists in enterprise management system: a case study analysis / N. Shpak, Z. Dvulit, L. Maznyk, O. Mykytiuk, W. Sroka // Polish journal of management studies. – 2019. – Vol.19, № 1. – P. 376–390.

Економіко-математичні методи і моделі в галузі управління персоналом [Електронний ресурс] : навч. посібник / Л. В. Мазник, Т. В. Березянко, О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Ю. М. Гринюк, О. І. Драган, О. М. Олійниченко ; за заг. ред. Л.В. Мазник. – Київ : Кафедра, 2019. – 290 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29907/1/posibnuk.pdf

Мазник, Л. В. Cоціально-відповідальні трудові практики: контекст працевлаштування / Л. В. Мазник // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 2. – С. 105–111.

Мазник, Л. Перевірка кандидатів як засіб зниження ступеня фінансового ризику підприємства / Л. Мазник, М. Черевко // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 листопада 2019 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 83–86.

Соціально-економічна безпека [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Т. М. Березянко, О. І. Драган, Л. М. Мазник, А. О. Левчук, О. М. Олійниченко, Л. І. Тертична, Н. М. Чеснік, О. А. Чигринець ; за заг. ред. О. І. Драган. – Київ : Кафедра, 2019. ‒ 277 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29022/1/Dragan.pdf

Драган, О. І. Багатомірна оцінка рівня інтелектуального потенціалу ВНЗ та її практичне застосування [Електронний ресурс] / О. І. Драган, Л. В Мазник, А. Д Бергер // Trend and mechanisms proving economic security of European education under the conditions of globalization : collective monograph. – Szczecin, Poland, 2018. – P. 303–316. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29909/1/bagato.pdf

Драган, О. І. Економічна безпека вищого навчального закладу: теоретико-методичні підходи / О. І. Драган, Л. В. Мазник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2018. – Т. 1, Вип. 30. – С. 79–83.

Економіка праці та соціально-трудові відносини : робочий зошит / укладачі : Т. В. Березянко, О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Д. Г. Грищенко, Ю. М. Гринюк, О. І. Драган, Л. В. Мазник, О. М. Олійниченко, Л. І. Тертична, О. А. Чигринець, Я. І. Юрик. – Київ : Кафедра, 2018. – 164 с.

Економічні і соціально-трудові аспекти управління персоналом: теорія та практика [Електронний ресурс] : кол. монографія / за заг. ред. О.І. Драган. – Київ : Кафедра, 2017. – 272 с. Режим доступу :

Мазник, Л. В. Використання методик інтегрального оцінювання в сфері управління персоналом / Л. В. Мазник // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 3. – С. 80–92.

Мазник, Л. В. Рейтингова оцінка характеристик індивідуальної пропозиції робочої сили на ринку праці / Л. В. Мазник // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 93.