Лисенко Олена Анатоліївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
95
5
128

Перелік опублікованих документів:

Лисенко, О. А. Актуальність використання графічних методів в аналізі показників гідної праці України / О. А. Лисенко // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 9-10 вересня 2022 р. – Одеса, 2022. – С. 305-306.

Лисенко, О. А. Використання економіко-математичних методів в аналізі оптимального розв’язку лінійної задачі планування виробництва / О. А. Лисенко // Інтелект ХХІ. - 2022. - Вип. 1. - С. 44-50.

Лисенко, О. А. Використання елементів прикладної економетрики в управлінні ефективністю діяльності підприємства / О. А. Лисенко // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 20-21 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 44-45.

Лисенко, О. А. Використання елементів прикладної економетрики в управлінні ефективністю діяльності підприємства / О. А. Лисенко // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 20-21 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 44-45.

Лисенко, О. А. Використання нелінійного програмування в плануванні підприємницької діяльності / О. А. Лисенко // Управління розвитком соціально-економічних систем : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 червня 2022 р. – Харків : ДБТУ, 2022. - С. 328-329.

Лисенко, О. А. Економетричний аналіз показників гідної праці в Україні: тенденції та прогноз / О. А. Лисенко // Сучасний менеджмент у вирішенні проблем розвитку підприємств харчової промисловості: моделі, стратегії, технології: кол. монографія ; за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган. – Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2022. – С. 292–328.

Лисенко, О. А. Економіко-математичний аналіз показників гідної праці в контексті регіонального управління / О. А. Лисенко, Т. В. Якимчук // Інфраструктура ринку. - 2022. - № 67. -  С. 171-176.

Лисенко, О. А. Економіко-математичний аналіз показників умов гідної праці в регіонах-аутсайдерах / О. А. Лисенко // Економіка та суспільство. – 2022. - № 41.

Лисенко, О. А. Економіко-математичні методи в аналізі показників гідної праці в регіональному контексті / О. А. Лисенко // Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. – 2022. - Т. 33(72). - С. 70-76.

Лисенко, О. А. Підвищення ефективності управління підприємства з використанням положень теорії двоїстості / О. А. Лисенко // Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування : матеріали  VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 травня 2022 року. – Черкаси : ЧДТУ, 2022. - С. 23-24.

Сучасний менеджмент у вирішенні проблем розвитку підприємств харчової промисловості: моделі, стратегії, технології [Електронний ресурс] : кол. монографія / С. П. Дунда, А. С. Зєніна-Біліченко, Г. О. Кундєєва, О. А. Лисенко, О. М. Пєтухова, Т. В. Рибачук-Ярова, Н. С. Скопенко, С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, О. В. Тур, М. П. Турчина, І. В. Тюха ; за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган. – Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2022. – 432 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38763/1/monogpaf.pdf

 

Якимчук, Т. В. Місце аналізу в системі менеджменту підприємства / Т. В. Якимчук, О. А. Лисенко // Економіка та суспільство. – 2022. - № 42.

Lysenko, О. The relevance of using economic and mathematical models  in risk management of food industry enterprises / О. Lysenko // Проблеми управління підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2021 р., м. Київ : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 23–24.

Лисенко, О. А. Актуальність використання економіко-математичних методів та моделей в управлінні підприємством / О. А. Лисенко // Проблеми управління підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2021 р., м. Київ : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 88–89.

Лисенко, О. А. Аспекти моделювання та інформаційно-комп'ютерної підтримки оптимізації логістичних рішень [Електронний ресурс] / О. А. Лисенко // Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 16-17 квітня 2020 р. – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2020. – С. 494–495. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31951/1/Lysenko.pdf

Лисенко, О. А. Розширення можливостей оптимізації логістичних рішень [Електронний ресурс] / О. А. Лисенко // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р., м. Київ : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 72–73. – Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31950/1/Lysenko.pdf

Лисенко, О. А. Взаємозалежність інноваційної діяльності підприємств і структури галузевого ринку [Електронний ресурс] / О. А. Лисенко // Управління розвитком підприємств в умовах трансформації економічних відносин : кол. монографія / [Баталова О.А., Бергер А.Д., Березянко Т.В.,. та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. Ємцева В.І. –Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – С. 159–170. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31938/1/Lysenko.pdf

Лисенко, О. А. Дослідження галузевих ринків України в розрізі ефективного функціонування вітчизняного ринку [Електронний ресурс] / О. А. Лисенко // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р., м. Київ : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 16–18. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31949/1/Lysenko.pdf

Управління розвитком підприємств в умовах трансформації економічних відносин : колективна монографія [Електронний ресурс] / [Баталова О.А., Бергер А.Д., Березянко Т.В.,. та ін.]; за ред. д–ра екон. наук, проф. Ємцева В. І. – Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – 400 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31130/1/monograph.pdf

Лисенко, О. А. Використання інформаційних технологій для оптимізації чисельності працівників відповідної кваліфікації [Електронний ресурс] / О. А. Лисенко // Презентації виступів і тези доповідей круглого столу з нагоди 45-річчя Торгово-промислової палати України за участю студентів, викладачів, провідних науковців і практиків, 7 грудня 2017 р. – С. 212–214. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31947/1/Lysenko.pdf

Лисенко, О. А. Необхідність диверсифікації діяльності підприємств харчової промисловості в умовах кризи [Електронний ресурс] / О. А. Лисенко // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2018 р., м. Київ : тези доп. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 84–85. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31948/1/Lysenko.pdf

Лысенко, Е. А. Повышение конкурентоспособности предприятия как условие его стабильного развития [Электронный ресурс] / Е. А. Лысенко // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІІ Міжнародої науково-практичної конференції, 26-27 квітня 2017 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 167–168. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31946/1/competition.pdf

Lysenko, O. Business processes optimization as an instrument of increasing enterprise competitiveness [Electronic resourse] / O. Lysenko // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress : book of abstracts, 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – Р. 89. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31943/1/

business%20process.pdf

Лисенко, О. А. Тенденції розвитку підприємств хлібопекарської промисловості України [Електронний ресурс] / О. А. Лисенко // Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms : International Scientific Conference, April 29, 2016 : Conference Proceedings. – Tbilisi : SSOTU, 2016. – Part IІ. – Р. 92–96. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23609/1/99.pdf

Лысенко Е. А. Перспективы выращивания органических зерновых культур в Украине [Электронный ресурс] / Е. А. Лысенко // Украйна – България – Европейски Съюз: съвременно състояние и перспективи : сборник с доклади от международна научна конференция, 24.09. - 01.10.2016. – Варна (Болгария) : Наука и икономики, 2016. – Т. 1. – С. 106–109. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24440/1/100.pdf

Ралко, О. С. Перспективи органічного землеробства в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Ралко, О. А. Лисенко // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : ХІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвяченої 85-річчю від дня народження д.е.н., проф. Чепурнова І.А., 26-27 травня 2016 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 191–192. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31944/1/agriculture.pdf

Скопенко, Н. С. Ідентифікація ризику на етапах вибору цільового ринку підприємствами харчової промисловості [Електронний ресурс] / Н. С. Скопенко, О. А. Лисенко // Управління ризиками на підприємствах харчової промисловості : кол. монографія / Н. С. Скопенко, О. А. Лисенко. ; керівник авт. кол. проф. І. В. Федулова. – Київ, 2016. – С. 173–181. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31942/1/identification.pdf