Кутас Олена Олександрівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
59
2
64

Перелік опублікованих документів:

Борисов, Д. Економічні санкції як інструмент впливу на державу-терориста / Д. Борисов, О. Кутас // Наукові здобутки молоді : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. - С. 30. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39536/1/economic%20sanctions.pdf

Кутас, О. О. Основні методи тайм-менеджменту [Електронний ресурс] / О. О. Кутас // Управління розвитком соціально-економічних систем : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 червня 2022 р. – Харків : ДБУ, 2022. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39534/1/time%20management.pdf

Кутас, О. О. Чинники інноваційного розвитку м’ясопереробних підприємств / О. О. Кутас // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІIІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 42-44. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39537/1/types%20of%20innovations.pdf

Кутас, О. О. Основні засади інноваційного розвитку підприємств / О. О. Кутас // Проблеми управління підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2021 р., м. Київ : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 86–88. Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39533/1/innovative%20development.pdf

Кутас, О. О. Основні поняття та принципи організації інноваційної діяльності підприємств / О. О. Кутас // Проблеми управління підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2021 р., м. Київ : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 63–67. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39535/1/innovation.pdf

Кутас, О. О. Особливості праці та ролі сучасного менеджера в організації / О. О. Кутас // Проблеми управління підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2021 р., м. Київ : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 55–57. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39532/1/managerial%20work.pdf

Яровенко, Ю. Емоційна компетенція та емоційний інтелект менеджера / Юлія Яровенко, Олена Кутас // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 59. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39530/1/emotional%20competence.pdf

Кутас, О. О. Формування стратегії інноваційного розвитку м'ясопереробних підприємств [Електронний ресурс] / О. О. Кутас // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 70–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31989/1/Kutas4.pdf

Менеджмент організацій і адміністрування: теорія та практика : кол. монографія [Електронний ресурс] / за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган. – Київ : Кафедра, 2020. – 404 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32138/1/management.pdf

Кутас, О. Джерела фінансування інноваційних проектів [Електронний ресурс] / О. Кутас // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 листопада 2019 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 75–77. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31988/1/Kutas3.pdf

Кутас, О. О. Інтегровані формування за участю м’ясопереробних підприємств [Електронний ресурс] / О. О. Кутас // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 14–16. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31987/1/Kutas2.pdf

Управління розвитком підприємств в умовах трансформації економічних відносин : колективна монографія [Електронний ресурс] / [Баталова О.А., Бергер А.Д., Березянко Т.В.,. та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. Ємцева В. І. – Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – 400 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31130/1/monograph.pdf

Кутас, О. О. Роль концентрації та інтеграції у підвищенні конкурентоспроможності підприємств м’ясної промисловості [Електронний ресурс] / О. О. Кутас // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 25–27. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31986/1/Kutas1.pdf

Кутас, О. О. Напрями формування конкурентних переваг на ринку м’яса та м’ясопродукції [Електронний ресурс] / О. О. Кутас // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 41–43. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25786/1/%d0%9a%d1%

83%d1%82%d0%b0%d1%81.pdf

Процан, О. В. Управління конкурентоспроможністю продукції підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Процан, О. О. Кутас // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017 р. – Ч. 3. – С. 83. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25787/3/%d0%9f%d1%

80%d0%be%d1%86%d0%b0%d0%bd%20%d0%9a%d1%83%d1%82%d0%b0%

d1%81.pdf

Федоренко, А. В. Удосконалення системи управління персоналом підприємства [Електронний ресурс] / А. В. Федоренко, О. О. Кутас // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 73. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25790/1/%d0%a4%d0%

b5%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%20%d0%9a%

d1%83%d1%82%d0%b0%d1%81.pdf

Черевань, І. А. Удосконалення системи комунікаційного менеджменту на підприємстві [Електронний ресурс] / І. А. Черевань, О. О. Кутас // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 82. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25788/1/%d0%a7%d0%

b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%8c%20%d0%9a%d1%83%

d1%82%d0%b0%d1%81.pdf

Шахрай, К. В. Розроблення стратегії виведення нового товару підприємства на ринок [Електронний ресурс] / К. В. Шахрай, О. О. Кутас // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 70. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25789/1/%d0%a8%d0%

b0%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%b9%20%d0%9a%d1%83%d1%82%d0%b0%

d1%81.pdf

Вітренко, Н. Товарна політика підприємства і напрями її реалізації [Електронний ресурс] / Н. Вітренко, О. Кутас // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23915/1/Vitrenko-Kutas.pdf

Герасименко, А. Стратегічне планування ефективної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / А. Герасименко, О. Кутас // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 73. –  Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23916/1/Geras-Kutas.pdf

Грюнвальд, О. Посилення конкурентної позиції підприємства за рахунок вдосконалення асортиментної політики [Електронний ресурс] / О. Грюнвальд, О. Кутас // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 74. –  Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23917/1/Grun-Kutas.pdf

Комендант, Н. В. Забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства як засіб підвищення його ефективності [Електронний ресурс] / Н. В. Комендант, О. О. Кутас // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 75. –  Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23952/1/Komen-Kutas.pdf

Кутас, О. О. Особливості розвитку м'ясного скотарства України [Електронний ресурс] / О. О. Кутас // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Т. 22, № 1. – С. 33–41. –  Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23904/1/kutas-2016.pdf

Кутас, О. О. Стан та перспективи розвитку м’ясного скотарства України [Електронний ресурс] / О. О. Кутас // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю від дня народження д.е.н., проф. Чепурнова І.А., 26-27 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – 226 с. – С. 185–187. –  Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23914/1/kutas-11.pdf

Мостіцький, Д. В. Розробка та реалізація заходів комунікаційної політики підприємства [Електронний ресурс] / Д. В. Мостіцький, О. О. Кутас // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 76. –  Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23953/1/Most-Kutas.pdf