Кириченко Ольга Миколаївна

ORCID ID: 0000-0002-4822-6741

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
19
4
16

Перелік опублікованих документів:

Кириченко, О. М. Діджиталізація бізнесу як запорука зростання конкурентоспроможності та успішного розвитку компаній у динамічному середовищі господарювання / О. М. Кириченко, Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва-Северина // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2023. – Т. 29, № 1. – С. 44–56.

Кириченко, О. М. Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України в умовах війни / О. М. Кириченко, Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва-Северина // Ефективна економіка. Інвестиції: практика та досвід. – 2023. – № 3. – С. 29.

Скопенко, Н. С. Сучасний стан, тенденції та ризики світового ринку зернових / Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва-Северина, О. М. Кириченко // Агросвіт. – 2023. – № 7–8. – С. 53–61.

Скопенко, Н. С. Сучасні аспекти ЗЕД України [Електронний ресурс] / Н. С. Скопенко, О. М. Кириченко // Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 березня 2023 р., м. Київ. – Київ : КНУКіМ, 2023. – Ч. 4. – С. 73-77. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40493/1/skopenko.pdf

Кириченко, О. М. Управління прибутковістю основних бізнес-процесів підприємства / О. М. Кириченко, Д. В. Аумпа // Internauka : International Scientific Journal . - 2022.  - № 2.

Климончук,  Д. Особливості транспортних ризиків зовнішньоекономічної діяльності / Д. Климончук, О. Кириченко // Наукові здобутки молоді– вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Київ : НУХТ, 2022. - С.  82.

Репетій, О. Міжнародні стандарти управління ризиками як фактор формування системи управління ризиками  / О. Репетій, О. Кириченко // Наукові здобутки молоді– вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 84.

Скопенко, Н. С. Вплив технологій штучного інтелекту на ефективність діяльності бізнесу / Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва-Северина, О. М. Кириченко // Інтернаука : Міжнародний науковий журнал. – 2022. - № 11.

Шмаровоз, В. Формування асортиментної політики на підприємстві / В. Шмаровоз, О Кириченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування  людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 35-36.

Вовк, А. Управління маркетинговими ризиками при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Альона Вовк, Ольга Кириченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 119.

Економічні ризики: методи вимірювання та управління : навч. посібник / Н. С. Скопенко, І. В. Федулова, Л. В. Мазник, О. М. Кириченко, Л. І. Удворгелі ; за заг. ред. Н. С. Скопенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Кондор, 2021. – 348 с.

Кириченко, О. М. Зарубіжний досвід управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства / О. М. Кириченко // Проблеми управління підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2021 р., м. Київ : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 18–20.

Кириченко, О. М. Організація експортної діяльності підприємства / О. Кириченко, Д. Борисов // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 17–18 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 133–135.

Кириченко, О. М. Удосконалення інфраструктури розвитку імпортної діяльності підприємства / О. Кириченко, О.Кустовський // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 17–18 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 163–165.

Гармаш, А. О. Впровадження WMS-систем у повсякденне використання на підприємствах / А. О. Гармаш, О. М. Кириченко // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 52–54.

Єременко, О. А. Забезпечення інноваційної діяльності у Tesla Inc / О. А. Єременко, О. М. Кириченко // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 56–58.

Кириченко, О. М. До проблем розвитку харчової промисловості / О. М. Кириченко // Економіка України. – №10. – 2000. – С. 82–84.

Кириченко, О. М. Організація міжнародних перевезень згідно з ІНКОТЕРМС®2020 / О. М. Кириченко // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 62–63.

Менеджмент організацій і адміністрування: теорія та практика : кол. монографія [Електронний ресурс] / за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган. – Київ : Кафедра, 2020. – 404 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32138/1/management.pdf

Поліщук, А. Проблематика зовнішньоекономічної діяльності підприємств України / А. Поліщук, О. Кириченко // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : збірник тез доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених : 18-19 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 163–166.

Поцікайло, В. Стратегія маркетингової діяльності підприємства при виході на зовнішній ринок / В. Поцікайло, О. Кириченко // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : збірник тез доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених : 18-19 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 166–168.

Репетій, О. Обґрунтування напрямів вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств України на сучасному етапі / О. Репетій, О. Кириченко // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : збірник тез доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених : 18-19 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 168–171.

Рижкова, О. Л. Хеджування як метод управління валютними ризиками / О. Л. Рижкова, О. М. Кириченко // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 86–88.

Кириченко, О. Гендерна нерівність оплати праці в Україні / О. Кириченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 131.