Якимчук Тетяна Володимирівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
2
1
71
4
53

Перелік опублікованих документів:

CSR as a model for sustainable development of relations between business and universities / O. Ralko, O.  Kovtun, T. Iakymchuk, O. Piankova // Efficient, Sustainable and Resilient Agriculture and Food Systems – The Interface of Science, Politics and Practice : Proceedings of the 17th International Scientific Days 2022. 11-13 May. - Slovak Republic, 2022.

Комплексний аналіз інвестиційної діяльності виробничих підприємств як основа для прийняття обґрунтованих господарських рішень / С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, Т. В. Якимчук, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2022. - № 1 (248). -  С. 40–47.

Лисенко, О. А. Економіко-математичний аналіз показників гідної праці в контексті регіонального управління / О. А. Лисенко, Т. В. Якимчук // Інфраструктура ринку. - 2022. – В. 67. -  С. 171-176.

Якимчук, Т. В. Аналіз ринку горіхів мигдалю / Т. В. Якимчук // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 9-10 вересня 2022 р. – Одеса, 2022. – С. 205-206.

Якимчук, Т. В. Вирощування горіхів фундука в Україні та світі: аналіз основних тенденцій та перспективи розвитку / Т. В. Якимчук, О. С. Ралко, Г. А. Сірман // Modern Economics. – 2022. - №4 (34). - С. 132-137.

Якимчук, Т. В. Місце аналізу в системі менеджменту підприємства / Т. В. Якимчук, О. А. Лисенко // Економіка та суспільство. – 2022. - № 42.

Fedulova, I. Reducing Environmentally Harmful Activities of the Company: PJSC “Obolon” (Production of Beer, Soft Drinks, Mineral Water, Spent Grain etc.) [Electronic resourse] / I. Fedulova, T. Yakymchuk // Pro-ecological Restructuring of Companies : Case Studies. 2019. ‒ P. 109‒120. ‒ Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36609/1/Fed19.pdf

Морозова, О. Г. Вплив глобалізації на економічний розвиток світових регіонів / О. Г. Морозова, Т. В. Якимчук // Таврійський науковий вісник. Серія : Економічні науки. – 2017. – Вип. 98. – С. 37–45.