Гринюк Юлія Михайлівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
36
2
15

Перелік опублікованих документів:

Гринюк, Ю. М. HR-навігатор з антидискримінаційного законодавства на етапі пошуку та підбору кандидатів / Ю. М. Гринюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2022. - Том 28. - №1. - С. 48-56.

Гринюк, Ю. М. Соціальні проєкти «зелених офісів» та аргументація на користь їх впровадження для компаній-роботодавців / Ю. М. Гринюк // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 20-21 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 79-81.

Менеджмент персоналу : навч. посібник / уклад. : О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Т. М. Березянко, Ю. М. Гринюк, Д. Г. Грищенко, О. І. Драган, А. С. Зєніна-Біліченко, Л. М. Мазник, Л. І. Тертична, О. М. Соломка, О. А. Чигринець ; за. заг. ред. О. І. Драган. - Київ : МПП «ЛИНО», 2022. -  612 с. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37650

Секретарук, Т. Особливості волонтерської праці / Т. Секретарук, Ю. Гринюк // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІІI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 23-24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 172-175.

Шеремет, О. О. Типові характеристики HR-проєктів та їх пілотних версій / О. О. Шеремет, Ю. М. Гринюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2022. - Том 28. - № 2. - С. 54-63.

Effectiveness of Human Resources Management in the Enterprises of Ukraine’s Bakery Industry / Yaryna Yuryk, Olena Bezpalko, Yuliia Hryniuk // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – 2021. – Vol. 43, № 1. – P. 137–150.

Гринюк, Ю. М. Дослідження переваг розвитку соціального підприємництва для суспільства, бізнесу та держави [Електронний ресурс] / Ю. М. Гринюк, А. Д. Бергер // Приазовський економічний вісник : електронний фаховий журнал. – 2021. – № 2 (25). – С. 83–88. – Режим доступу : http://surl.li/bfcwh

Гринюк, Ю. М. Навігатор принципів та стандартів професійної етики HR-менеджерів і спеціалістів рекрутингових агентств [Електронний ресурс] / Ю. М. Гринюк // Приазовський економічний вісник : електронний фаховий журнал. – 2021. – № 4 (27). – С. 26–31. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35732/1/09_2021.pdf

Практикум з соціально-економічної безпеки : робочий зошит для здобувачів освітніх ступенів бакалавр і магістр економічних спеціальностей / уклад. : О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Т. М. Березянко, Ю. М. Гринюк, О. І. Драган, А. О. Левчук, Л. М. Мазник, Л. І. Тертична, О. М. Соломка ; [заг. ред. О. І. Драган]. – Київ : Кафедра, 2021. – 121 с.

Sheremet, O. Shall It be Productive or (and) Effective? Search for Potential Opportunities to Improve the Efficiency in Using Human Resources of the Enterprise / O. Sheremet, Yu. Hryniuk // Global Academics : International Journal of Advance Researches. – 2020. – Issue 3 (9). – P. 14–28.

Безпалько, О. В. Аналітика бонусних програм і виплат / О. В. Безпалько, Ю. М. Гринюк // Economy. Management. State and Law : Monografia pokonferencyjna science, research, development Wydawca, 30.03.2020. – Warszawa : Diamond trading tour, 2020. – № 27. –. P. 13–15.

Безпалько, О. В. Особливості захисту торгової марки як об`єкта інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / О. В. Безпалько, Ю. М. Гринюк // Věda a technologie: krok do Budoucnosti : materiály XVI Mezinárodní vĕdecko-praktická konference, 22-28 února 2020 r. ‒ Praha : Publishing House «Education and Science», 2020. ‒ Vol. 4. – S. 59–61. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31882/1/%d0%a2%

d0%b5%d0%b7%d0%b8_%d0%91%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b0%d0%bb%

d1%8c%d0%ba%d0%be__%d0%93%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8e%d0%ba_

2020.pdf

Безпалько, О. В. Особливості та врегулювання «граничних» типів трудових відносин / О. В. Безпалько, Ю. М. Гринюк // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах, матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 105–106.

Бергер, А. Д. Тренди у розвитку сучасного підприємництва / А. Д. Бергер, Ю. М. Гринюк // Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : кол. монографія. – Київ : Лідер, 2020. – С. 5–18.

Гринюк, Ю. М. HR-бренд: переваги для роботодавця і уподобання кандидатів / Ю. М. Гринюк, В. Ярошук // Проблеми  управління та  економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 101.

Гринюк, Ю. М. Welcome-інструменти для адаптації нових співробітників / Ю. М. Гринюк, О. Кікеньова // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 91.

Гринюк, Ю. М. Діджиталізація процесів підбору персоналу / Ю. М. Гринюк, А. Горлінська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня. – Київ : НУХТ, 2020 р. – Ч. 3. – 591 с.

Гринюк, Ю. М. Портрет українського центеніала на ринку праці / Ю. М. Гринюк, А. Канчуківська // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 90.

Гринюк, Ю. М. Розвиток соціальних підприємств: український та європейський ракурси / Ю. М. Гринюк, Б. Йосифчук // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 87.

Гринюк, Ю. М. Система Lean Production для забезпечення соціального партнерства персоналу з роботодавцем / Ю. М. Гринюк, К. Чередніченко // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 100.

Гринюк, Ю. М. Таргетинг і онлайн-аналітика для потреб рекрутингу / Ю. М. Гринюк, П. Ятченко // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 102.

Гринюк, Ю. М. Формати корпоративного волонтерства / Ю. М. Гринюк, А. Рудова // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 97.

Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник [Електронний ресурс] / О. В. Безпалько та ін. ; за заг. ред. О. В. Безпалько. – Київ : Кафедра, 2020. – 310 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31071/1/LABOR_

ECONOMICS_AND_SOCIAL_AND_LABOR_RELATIONS.pdf

Менеджмент організацій і адміністрування: теорія та практика : кол. монографія [Електронний ресурс] / за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган. – Київ : Кафедра, 2020. – 404 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32138/1/management.pdf

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : монографія / А. Д. Бергер, Т. Г. Бєлова, Ю. М. Гринюк та ін. ; за заг. ред. Н. М. Соломянюк, Л. В. Страшинської ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Лідер, 2020. – 224 с.

Гринюк, Ю. М. Альтернативні форми найму: новий погляд на склад трудових ресурсів компаній / Ю. М. Гринюк, А. Пузина // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 листопада 2019 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 267–269.

Гринюк, Ю. М. Бізнес-симуляції як технологія оцінки і навчання персоналу у світовій HR-практиці / Ю. М. Гринюк, П. Ятченко // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 листопада 2019 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2019.

Гринюк, Ю. М. Використання прелімінарінгу як технології підбору персоналу в рамках удосконалення системи управління ними / Ю. М. Гринюк, Т. Зайченко // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 листопада 2019 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 221–223.

Гринюк, Ю. М. Масштаби неформальної зайнятості та її наслідки для економіки України / Ю. М. Гринюк, Я. Івасюк, І. Царьов // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 листопада 2019 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 226–228.

Гринюк, Ю. М. Сучасні системи оплати праці на підприємствах: іноземний досвід / Ю. М. Гринюк, К. Чередніченко // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 листопада 2019 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 290–293.

Гринюк, Ю. М. Сучасні технології адаптації персоналу / Ю. М. Гринюк // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р. - Київ : НУХТ, 2019. – С. 112-114.

Гринюк, Ю. М. Хімія бізнесу: типи співробітників та особливості управління ними / Ю. М. Гринюк, А. Горлінська // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 листопада 2019 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 209–211.

Гринюк, Ю. М. Чат-боти як інструмент автоматизації рекрутингу / Ю. М. Гринюк, А. Дворник // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 листопада 2019 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 211–213.

Економіко-математичні методи і моделі в галузі управління персоналом [Електронний ресурс] : навч. посібник / Л. В. Мазник, Т. В. Березянко, О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Ю. М. Гринюк, О. І. Драган, О. М. Олійниченко ; за заг. ред. Л.В. Мазник. – Київ : Кафедра, 2019. – 290 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29907/1/posibnuk.pdf

Савотченко, О. С. Персонал-технологія «таємний покупець» в системі управління персоналом підприємства / О. С. Савотченко, Ю. М. Гринюк // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р. - Київ : НУХТ, 2019. – С. 133–135.

Драган, О. І. Оцінка інтелектуального потенціалу при формуванні конкурентних переваг підприємства [Електронний ресурс] / О. І. Драган, Ю. М. Гринюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. ‒ Т. 24, № 3. – С. 79–87. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32738/1/ESTIMATION

%20OF%20INTELLECTUAL%20POTENTIAL.pdf

Гринюк, Ю. М. Гіг-економіка: нові виклики для HR-спеціалістів / Ю. М. Гринюк // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 71–73.

Гринюк, Ю. Поліпшення соціально-психологічного клімату як іміджевої складової діяльності компаній: зарубіжні практики / Ю. Гринюк, О. Савотченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018 р. – Ч. 3. – С. 128.

Економіка праці та соціально-трудові відносини : робочий зошит / укладачі : Т. В. Березянко, О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Д. Г. Грищенко, Ю. М. Гринюк, О. І. Драган, Л. В. Мазник, О. М. Олійниченко, Л. І. Тертична, О. А. Чигринець, Я. І. Юрик. – Київ : Кафедра, 2018. – 164 с.

Економічні і соціально-трудові аспекти управління персоналом: теорія та практика [Електронний ресурс] : кол. монографія / за заг. ред. О.І. Драган. – Київ : Кафедра, 2017. – 272 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28960/1/Economic.pdf

Словник термінів з управління персоналом / уклад : О. В. Безпалько, Ю. М. Гринюк, Д. Г. Грищенко, О. І. Драган, Л. В. Мазник, О. М. Олійниченко, Л. І. Тертична, О. А. Чигринець, Я. І. Юрик. – Київ : Кафедра, 2016. – 156 с.