Драган Олена Іванівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
5
2
3
2
138
10
97

Перелік опублікованих документів:

Драган, О. І. Удосконалення системи стрес менеджменту підприємства в умовах невизначеності [Електронний ресурс] / О. І. Драган, А. Я. Рудова // Інфраструктура ринку. – 2023. – № 70. – С. 78-82. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40071/1/stress.pdf

Мазник, Л. В. Інформаційна безпека організації як фактор посилення бренду роботодавця / Л. В. Мазник, О. І. Драган // Київський економічний науковий журнал. – 2023. – № 1. – С. 39-44. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41003/1/06_2023.pdf

Influence of Digital Technologies on the Labor Market of HR Specialists /N. Shpak, L. Maznyk, Z. Dvulit, N. Seliuchenko, O. Dragan, K. Doroshkevych // COLINS : conference,12-13 May, 2022. – Gliwice, Poland, 2022. – Access mode :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37651

Solomianiuk, N. Relation of qualitative and quantitive levels of availability and adequacy of food in determing the level of food safety / N. Solomianiuk, I. Fedulova, O. Dragan // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Vol. 8, Is. 2. – Pp. 386–399

Драган, О. І. Бренд роботодавця підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / О. І. Драган, О. М. Соломка, Л. В. Мазник // Інфраструктура ринку. – 2022. – № 67. – С. 111–115. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct67-20

Драган, О. І. Визначення стресових чинників у роботі працівників за допомогою нормування праці [Електронний ресурс] / О. І. Драган, А. Я. Рудова, А. Д. Бергер // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2022. – №1 (34). – С. 76–81. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37454/1/DRAGAN.pdf

Драган, О. І. Ефективність менеджменту персоналу підприємства харчової промисловості: нові підходи / О. І. Драган // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 20-21 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 81-83.

Драган, О. І. Особливості мотиваційного менеджменту на підприємствах харчової промисловості [Електронний ресурс] / О. І. Драган, І. М. Болотіна // Економіка та суспільство. – 2022. – № 40. – DOI: 10.32782/2524-0072/2022-40-55. – Режим доступу : https://bit.ly/3qjA7xE

Драган, О. І. Розвиток управління талантами в системі менеджменту персоналу підприємства / О. І. Драган, М. Л. Пилипенко // Економіка та суспільство. - 2021. - № 33.

Драган, О. І. Формування кадрової безпеки у системі соціально-економічної безпеки підприємства / О. І. Драган // Modern directions of scientific research development : proceedings of the 8th International scientific and practical conference. – Chicago, USA : BoScience Publisher, 2022. – P. 905–910. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36992/1/Tezy_Dragan.pdf

Мазник, Л. В. Комунікативний менеджмент в управлінні ризиками соціальної прозорості інформаційних систем підприємстваю [Електронний ресурс] / Л. В. Мазник, О. І. Драган, М. П. Турчина // Ринкова економіка: сучасна теорія  і практика управління. – 2022. – Т. 21 (52). – С. 385-397.  – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40072/1/communicative_management.pdf

Мазник, Л. В. Роль комунікативного менеджменту у системі менеджменту персоналу підприємства харчової промисловості [Електронний ресурс] / Л. В. Мазник, О. І. Драган, М. П. Турчина // Економіка та суспільство. – 2022. – № 45. DOI: 10.32782/2524-0072/2022-45-80

Менеджмент персоналу : навч. посібник / уклад. : О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Т. М. Березянко, Ю. М. Гринюк, Д. Г. Грищенко, О. І. Драган, А. С. Зєніна-Біліченко, Л. М. Мазник, Л. І. Тертична, О. М. Соломка, О. А. Чигринець ; за. заг. ред. О. І. Драган. - Київ : МПП «ЛИНО», 2022. -  612 с. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37650

Теоретико-прикладні підходи до формування соціальної відповідальності підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. О. І. Драган, Н. С. Скопенко. – Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2022. – 295 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38336/1/kol_monogr.pdf

Determination of the level of products novelty importance for developing product innovative policy [Electronic resourse] / I. Fedulova, O. Dragan, O. Sheremet, Yu. Vasyutynska, A. Berher // Scientific Horizons. – 2021. – Vol. 24 (8). – P. 66–80. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36899/1/11.pdf

Dragan, O. Experience of personnel training by means of information technologies at the enterprise of the food industry / Olena Dragan // Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Internship in Economics and Management : Internship proceedings, January 20 – 31, 2021. Kielce, Poland : Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne, 2021. – Р. 55–60.

Dragan, O. Modern development of company’s personnel from the point of view of theory of generations [Electronic resourse] / O. Dragan, L. Tertychna // Scientific Collection «InterConf» : with the Proceedings of the 7 th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in The Context of Social Crises», February 6-8, 2021. – Tokyo, Japan : Otsuki Press, 2021. – Р. 115–120. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33422/1/Modern_development_of_company%e2%80%99s_personnel_from_the_point_of_view_of_theory_of_generations.pdf

Modelling and factor analysis of pricing eterminants in the state-regulated competitive market: the case of Ukrainian flour market [Electronic resourse] / O. Dragan, A. Berher, I. Plets, N. Biloshkurska, N. Lysenko, O. Bovkun // Journal of Computer Science and Network Security (IJCSNS). – 2021. – Vol. .21, № 7. – P. 211–220. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35218/1/09_2021_WOS.pdf

Theoretical and practical aspects of the formation of an integrated quality management system in milk processing enterprises [Electronic resourse] / O. Mohylevska, G. Abuselidze, O. Dragan, V. Gorovij, V. Opanasiuk // International Scientific Forum on Sustainable Development and Innovation (WFSDI 2021) : E3S WOC. – Patras, Greece, July 10-11. – 2021 – Vol. 295. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35219/1/09_2021_Scopus.pdf

Драган, О. І. Wellbeing-технології ‒ новий напрямок у розвитку менеджменту персоналу компаній харчової галузі [Електронний ресурс] / О. І. Драган // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27. – № 2. – С. 55–64. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34209/1/05.21.pdf

Драган, О. І. Застосування wellbeing-технологій у менеджменті персоналу компаній / О. І. Драган // Проблеми управління підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2021 р., м. Київ : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 48–50.

Драган, О. І. Організація і нормування праці за принципами соціально-економічної безпеки на підприємствах харчової промисловості [Електронний ресурс] / О. І. Драган, А. Д. Бергер // Економіка і суспільство. – 2021. – Вип. 27. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34589/1/dragan_berger.pdf

Драган, О. І. Професійні компентенції як основа ефективної роботи менеджера з персоналу [Електронний ресурс] / О. І. Драган, А. Я. Рудова // Приазовський економічний вісник. – 2021. – № 2 (25). – С. 89–94. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34194/3/1.pdf

Драган, О. І. Розвиток управління талантами в системі менеджменту персоналу підприємства [Електронний ресурс] / О. І. Драган, М. Л. Пилипенко // Економіка та суспільство. – 2021. – Вип. 33. – Режжим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36900/1/22.pdf

Драган, О. І. Формування креативності персоналу в управлінні талантами підприємства [Електронний ресурс] / О. І. Драган, А. Я. Рудова // Економіка та суспільство. – 2021. – № 30. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36597/1/Stattia%20Drahan%20Rudova_10_2021.pf

Практикум з соціально-економічної безпеки : робочий зошит для здобувачів освітніх ступенів бакалавр і магістр економічних спеціальностей / уклад. : О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Т. М. Березянко, Ю. М. Гринюк, О. І. Драган, А. О. Левчук, Л. М. Мазник, Л. І. Тертична, О. М. Соломка ; [заг. ред. О. І. Драган]. – Київ : Кафедра, 2021. – 121 с.

Boyko, S. Current trends in debt policy of city councils and directions of its improvement / S. Boyko, O. Dragan, K. Tkachenko // Економіка та управління АПК. – 2020. – № 1. – С. 56–67.

Dragan, O. Modern level of human capital of the Ukrainian enterprises in the conditions of technological spreads Electronic resourse] / O. Dragan, L. Tertychna, N. Rybak // New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges : collective monograph. – Sofia, Bulgaria : VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – P. 173–187. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32011/1/Modern_level_

of_human_capital_of_the_Ukrainian_enterprises_in_the_conditions_of_

technological_spreads.pdf

Dragan, O. Monitoring of the state of social and relations of the enterprise Electronic resourse] / O. Dragan, L. Maznik // Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. – 2020. – P. 64–85. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32010/1/Article_Dragan_Maznik.pdf

Драган, О. І. Взаємозв’язок понять «стратегія», «інновація», «конкурентна перевага» у методології формування конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / О. І. Драган, А. Д. Бергер // Приазовський економічний вісник. – 2020. – № 6 (23). – С. 68–72.

Драган, О. І. Взаємозв’язок управління талантами з креативним менеджментом підприємств харчової галузі / О. І. Драган // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 110‒112. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33420/1/%d0%a1%d1%

82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f%20%d0%94%d1%80%d0%b0%d0%b3%

d0%b0%d0%bd%20%d0%91%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%80_12_2020.pdf

Драган, О. І. Вплив сучасних змін у менеджменті персоналу на розвиток менеджменту продуктивності підприємства [Електронний ресурс] / О. І. Драган, Л. І. Тертична // Інфраструктура ринку. – 2020. – Вип. № 46. – С. 45–50. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32009/1/Dragan.pdf

Драган, О. І. Досвід впровадження системи екологічного менеджменту на підприємства олійно-жирової галузі [Електронний ресурс] / О. І. Драган, Н. М. Чеснік // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26. – С. 90–99. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31128/1/

EXPERIENCE_OF_INTRODUCTION_OF_ECOLOGICAL_MANAGEMENT_

SYSTEM_ON_THE_ENTERPRISES_OF_OIL_AND_FAT_

PROCESSING_INDUSTRY.pdf

Драган, О. І. Науково-практичний підхід до оцінювання економічної безпеки закладу вищої освіти [Електронний ресурс] / О. І. Драган // Електронно-фахове видання. Інфраструктура ринку. – 2020. – Вип. 40. – С. 176–181. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31070/1/

SCINTIFIC_AND_PRACTICAL_RESEARCH_TO_THE_EVALUATION_OF

_ECONOMIC_SECURITY_OF_HIGHER_EDUCATION_ESTABLISHMENT-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%

d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd.pdf

Драган, О. І. Перспективи використання інформаційних технологій у навчанні персоналу підприємства [Електронний ресурс] / О. І. Драган, А. С. Мурай // Scientific Collection «InterConf» : with the Proceedings of the 8 th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice : Implementation to Modern Society», December 26-28, 2020. – Manchester, Great Britain : Peal Press Ltd., 2020. – P. 329–335. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33426/1/Scientific_

Collection_%c2%abInterConf%c2%bb.pdf

Драган, О. І. Практичні аспекти удосконалення екологічного менеджменту на підприємствах [Електронний ресурс] / О. І. Драган, А. Д. Бергер // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2020. – № 2 (25). – С. 195–201. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31069/1/PRACTICAL_

ASPECTS_OF_IMPROVING_ENVIRONMENTAL_MANAGEMENT_IN_E

NTERPRISES.pdf

Драган, О. І. Розвиток людського капіталу у системі управління талантами підприємства [Електронний ресурс] / О. І. Драган, Л. І. Тертична // Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, практика : кол. монографія. – Полтава : Астрая, 2020. – С. 77–86. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32012/1/Dragan_1.pdf

Драган, О. І. Розвиток менеджменту продуктивності з урахуванням змін сучасних демографічних процесів [Електронний ресурс] / О. І. Драган, Л. І. Тертична // Економічний простір. – 2020. – № 159. – С. 134–140. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32232/1/productivity_management.pdf

Драган, О. І. Удосконалення соціально-трудових відносин на підприємствах харчової галузі / О. І. Драган // Eurasian scientific congress : The 1st International scientific and practical conference, January 27-28, 2020 : Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2020. – P. 562–566.

Драган, О. І. Управління талантами як складник інтелектуального капіталу підприємства в умовах інтелектуалізації економіки [Електронний ресурс] / О. І. Драган // Інтелект ХХІ. – 2020. – № 3. – С. 139–143. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32100/1/

MANAGEMENT_OF_TALENTS_AS_CONSTITUENT_OF_INTELLECTUAL_

CAPITAL_OF_THE_ENTERPRISE_IN_THE_CONDITIONS_OF_

INTELLECTUALIZATION_OF_ECONOMY.pdf

Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, практика : колективна монографія. Полтава : ПП «Астрая», 2020. 240 с.

Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник [Електронний ресурс] / О. В. Безпалько та ін. ; за заг. ред. О. В. Безпалько. – Київ : Кафедра, 2020. – 310 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31071/1/LABOR_

ECONOMICS_AND_SOCIAL_AND_LABOR_RELATIONS.pdf

Менеджмент організацій і адміністрування: теорія та практика : кол. монографія [Електронний ресурс] / за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган. – Київ : Кафедра, 2020. – 404 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32138/1/management.pdf

Solomianiuk, N. Relation of qualitative and quantitive levels of availability and adequacy of food in determing the level of food safety / N. Solomianiuk, I. Fedulova, O. Dragan // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, Issue 2. – Р.386–399.

Драган, О. І. Аутсорсинговий підхід до удосконалення бізнес-процесів підприємств м’ясопереробної галузі / О. І. Драган // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 283–285.

Драган, О. І. Досвід забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства у зарубіжних країнах / О. І. Драган // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С.114‒116.

Драган, О. І. Інформаційне забезпечення стратегічного управління підприємством в умовах глобалізації / О. І. Драган, А. Д. Бергер // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : електронне фахове видання. – 2019. ‒ №3 (20). – С. 196–201.

Драган, О. І. Концептуальний підхід до управління талантами на підприємствах харчової галузі [Електронний ресурс] / О. І. Драган // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, №2. – С. 86–95. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29858/1/CONCEPTUAL.pdf

Драган, О. І. Підходи до формування системи управління бізнес-процесами на підприємстві / О. І. Драган // Ефективна економіка : електронне фахове видання. – 2019. – № 2.

Драган, О. І. Таксономічна оцінка рівня організації праці на підприємствах м’ясопереробної галузі [Електронний ресурс] / О. І. Драган // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т 25, № 6. – С. 32–40. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31068/1/

TAXONOMICAL_ESTIMATION_OF_THE_ORGANIZATION%e2%80%99S_

LABOUR_LEVEL_ON_THE_ENTERPRISES_OF_MEAT_PROCESSING_

INDUSTRY-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%

d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd.pdf

Економіко-математичні методи і моделі в галузі управління персоналом [Електронний ресурс] : навч. посібник / Л. В. Мазник, Т. В. Березянко, О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Ю. М. Гринюк, О. І. Драган, О. М. Олійниченко ; за заг. ред. Л.В. Мазник. – Київ : Кафедра, 2019. – 290 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29907/1/posibnuk.pdf

Соціально-економічна безпека [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Т. М. Березянко, О. І. Драган, Л. М. Мазник, А. О. Левчук, О. М. Олійниченко, Л. І. Тертична, Н. М. Чеснік, О. А. Чигринець ; за заг. ред. О. І. Драган. – Київ : Кафедра, 2019. ‒ 277 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29022/1/Dragan.pdf

Управління персоналом підприємства: сучасні проблеми та тенденції розвитку / Д. Богині, О. Драган, А. Колота, В. Продан // Актуальні проблеми сучасної економіки та підприємництва : тези доповідей та повідомлень Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих науковців, 27 березня 2019 р. – Покровськ, 2019. – С. 124.

Управління розвитком підприємств в умовах трансформації економічних відносин : колективна монографія [Електронний ресурс] / [Баталова О.А., Бергер А.Д., Березянко Т.В.,. та ін.]; за ред. д–ра екон. наук, проф. Ємцева В. І. – Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – 400 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31130/1/monograph.pdf

Dragan, O. Strategic development of higher education in Ukraine [Electronic resourse] / O. Dragan, L. Tertychna, N. Rybak // Strategies for economic development: the experience of Poland and the prospects of Ukraine : collective monograph. – Kielce, Poland : Baltija Publishing, 2018. – Vol. 1. – P. 81–94. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29864/1/STRATEGIC.pdf

Estimation of marketing price policy efficiency of the enterprise of meat-processing industry / O. Dragan, A. Berher, J. Pustovit // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. – 2018. – Vol. 40, Issue 2. – P. 175–186.

Драган, О. І. Багатомірна оцінка рівня інтелектуального потенціалу ВНЗ та її практичне застосування [Електронний ресурс] / О. І. Драган, Л. В Мазник, А. Д Бергер // Trend and mechanisms proving economic security of European education under the conditions of globalization : collective monograph. – Szczecin, Poland, 2018. – P. 303–316. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29909/1/bagato.pdf

Драган, О. І. Економічна безпека вищого навчального закладу: теоретико-методичні підходи / О. І. Драган, Л. В. Мазник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2018. – Т. 1, Вип. 30. – С. 79–83.

Драган, О. І. Запровадження технології аутсорсингу для удосконалення бізнес процесів підприємства [Електронний ресурс] / О. І. Драган // Інтелект ХХІ. – 2018. – № 2. – С. 135–142. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27753/1/Introduction%

20of%20outsourcing%20technology%20for%20improvement%20of%

20business%20processes%20of%20the%20enterprise.pdf

Драган, О. І. Оцінка інтелектуального потенціалу при формуванні конкурентних переваг підприємства [Електронний ресурс] / О. І. Драган, Ю. М. Гринюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. ‒ Т. 24, № 3. – С. 79–87. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32738/1/

ESTIMATION%20OF%20INTELLECTUAL%20POTENTIAL.pdf

Драган, О. І. Формування системи стрес-менеджменту на підприємствах м’ясопереробної галузі [Електронний ресурс] / О. І. Драган // Наукові праці Національного університету харчових технологій. − 2018. ‒ Т. 24, № 1. ‒ С. 101–106. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27754/1/The%20formation%20of%20the%20system%20of%20stressmanagement%20at%20the%20enterprises%20of%

Економіка праці та соціально-трудові відносини : робочий зошит / укладачі : Т. В. Березянко, О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Д. Г. Грищенко, Ю. М. Гринюк, О. І. Драган, Л. В. Мазник, О. М. Олійниченко, Л. І. Тертична, О. А. Чигринець, Я. І. Юрик. – Київ : Кафедра, 2018. – 164 с.

Драган, О. І. Прикладні аспекти удосконалення нормування праці на підприємствах м’ясопереробної галузі / О. І. Драган, А. Д. Бергер // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 4. – С. 53–60.

Драган, О. І. Сучасний стан соціально-культурної сфери України / О. І. Драган // Інтелект ХХІ. – 2017. – № 2. – С. 68–78.

Драган, О. І. Теоретичні підходи до управління конкурентними перевагами промислового підприємства [Електронний ресурс] / О. І. Драган // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. ‒ 2017. – Вип. 24. – Ч. 1. – С. 120–122. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27752/1/Theoretical%

20approaches%20to%20management%20competitive%20advantages%20of%

20industrial%20enterprise.pdf

Драган, О. І. Удосконалення управління вищим навчальним закладом в умовах зростання конкуренції на ринку освітніх послуг / О. І. Драган // Наукові праці Національного університету харчових технологій. − 2017. − Т. 23, № 3. –С. 58−64.

Економічні і соціально-трудові аспекти управління персоналом: теорія та практика [Електронний ресурс] : кол. монографія / за заг. ред. О.І. Драган. – Київ : Кафедра, 2017. – 272 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28960/1/Economic.pdf

Dragan, O. Methodology of estimation of system efficiency of personnel management on the enterprises of meat processing industry / O. Dragan, A. Berger // Ukrainian journal of food science. – 2016. – Vol. 4, Issue 2. – P. 350–359.

Словник термінів з управління персоналом / уклад : О. В. Безпалько, Ю. М. Гринюк, Д. Г. Грищенко, О. І. Драган, Л. В. Мазник, О. М. Олійниченко, Л. І. Тертична, О. А. Чигринець, Я. І. Юрик. – Київ : Кафедра, 2016. – 156 с.