Бурлуцька Світлана Владиславівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
3
1
1
102
9
32

Перелік опублікованих документів:

Burlutska, S. Management of the investment attractiveness of the food industry enterprises in the conditions of the crisis state of the national economy / S. Burlutska, V. Dovhopiatyi // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІІI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 23-24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022.

Burlutska, S. The significance of circular economy in sustainable development of enterprises / S .Burlutska, J. Didashko // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІІI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 23-24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022.

Burlutska, S. Wartime performance management / S. Burlutska, Y. Didashko // Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку : тези доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Київ, 10 червня 2022 р. -  Київ : КНУТД, 2022. – Т. 2. – С. 28-31.

Бурлуцька, С. В. Вдосконалення системи позикового фінансування інноваційного проєкту підприємства / С. В. Бурлуцька, В. І. Літвінова // Modern challenges to science and practice : The ІІІ International Scientific and Practical Conference, Bulgaria. – Varna, 2022. - P. 254-257.

Бурлуцька, С. В. Методично-інформаційне забезпечення стратегії пружності сталого розвитку в умовах післявоєнного відновлення / С. В. Бурлуцька // Інормаційно-аналітичне забезпечення безпеко-орієнтованого управління в умовах глобалізації : матеріали ХІ- ї Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 листопада 2022 р. – Харків, 2022. – С. 31.

Бурлуцька, С. В. Необхідність впровадження нововведень на підприємствах харчової промисловості / С. Бурлуцька, А. Вовк // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 23-24 листопада 2022 р. -  Київ : НУХТ, 2022.

Бурлуцька, С. В. Сталий розвиток як парадигма соціально-економічного розвитку / С. В. Бурлуцька, Ю. І. Дідашко // Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці матеріали ХІV-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції, 10-11 листопада 2022 року. – Київ: НАУ. – 2022. –  С. 89-94.

Бурлуцька, С. В. Циркулярна економіка в контексті сталого розвитку / С. В. Бурлуцька, Ю. І. Дашко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2021. - № 6. - Том 27. - С. 55-65.

Бурлуцька, С. В. Циркулярна економіка в контексті сталого розвитку / С. В. Бурлуцька, Ю. І. Дашко // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 20-21 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 16-18.

Burlutska, S. Theoretical and methodological approaches to shaping external economic business processes / S. Burlutska // Проблеми управління підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2021 р., м. Київ : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 11–12.

Didashko, J. Goals and objectives of ukraine's transition to sustainable development / Y. Didashko, S. Burlutska // Перспективи розвитку територій: теорія і практика : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 18-19 листопада 2021 р. – Харків : ХНУ міського господарства ім. О.М. Бекетова.

Didashko, J. Key tools of the circular economy as a guarantee of future prosperity of enterprises / J. Didashko, S. Burlutska // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 17-18 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 225–228.

Алєксєєнко, О. Формування антикризової стратегії підприємства / Олена Алєксєєнко, Світлана Бурлуцька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 35.

Бурлуцька, С. Блокчейн-технології як інструмент антикорупційного управління / С. В. Бурлуцька, О. С. Чабаненко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник. Серія : Економічні науки. – Харків : ХНУ міського господарства імені О.М. Бекетова, 2021. – Вип. 166. – Т. 7.

Бурлуцька, С. Методологічні підгрунтя ідентифікації дескрипторів та контурів управління соціально-економічних систем [Електронний ресурс] / С. Бурлуцька, С. Бурлуцький // Часопис економічних реформ. – 2021. – № 4 (44). – С. 92–99. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36949/1/22.pdf

Бурлуцька, С. Основні засади впровадження моделі «зеленої» економіки в бізнес-процеси  підприємств харчової галузі / С. В. Бурлуцька, Д. О. Красовський // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник. Серія : Економічні науки. – Харків : ХНУ міського господарства імені О.М. Бекетова, 2021. – Вип. 166. – Т. 7.

Дідашко, Ю. І. Сталий розвиток: поєднання економіки, суспільства та навколишнього середовища / Ю. І. Дідашко, С. В. Бурлуцька // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів, 1–3 грудня 2021 р. –Харків : ХПІ, 2021.

Красовський, Д. О. Застосування інноваційного потенціалу як складової розвитку компанії / Д. О. Красовський, С. В. Бурлуцька // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів, 1–3 грудня 2021 р. –Харків : ХПІ, 2021.

Красовський, Д. О. Розвиток "зеленої економіки" перспективи та ризики / Д. О. Красовський, С. В. Бурлуцька // Перспективи розвитку територій: теорія і практика : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 18-19 листопада 2021 р. – Харків : ХНУ міського господарства ім. О.М. Бекетова.

Красовський, Д. О. Сучасне управління стратегічним розвитком підприємства / Дмитро Красовський, Світлана Бурлуцька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 43.

Літвінова, В. І. Мотивація як ключовий компонент менеджменту: теоретичні підвалини / В. І. Літвінова, С. В. Бурлуцька // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів, 1–3 грудня 2021 р. –Харків : ХПІ, 2021.

Мулявка, О. Інструменти та шляхи активізації інноваційного розвитку підприємства / Ольга Мулявка, Світлана Бурлуцька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 53.

Ткач, Р. Стратегія і тактика управління сталим розвитком підприємства / Руслана Ткач, Світлана Бурлуцька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 54.

Чабаненко, О. С. Підвищення якості продукції – запорука конкурентоздатності підприємства / / О. С. Чабаненко, С. В. Бурлуцька // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів, 1–3 грудня 2021 р. –Харків : ХПІ, 2021.

Чабаненко, О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості / Олександр Чабаненко, Світлана Бурлуцька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 57.

Бурлуцька, С. В. Експортна детермінанта антикризового менеджменту / С. В. Бурлуцька, А. С. Іокіманська // Дослідження, розробка і використання моделей економічної поведінки суб’єктів господарювання: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, здобувачів вищої освіти і молодих учених, 4 грудня 2020 р. – Дніпро : НМетАУ, 2020. – С. 154–156.

Бурлуцька, С. В. Менеджмент ресурсів в системі локалізації імперативів сталого розвитку бізнес середовища [Електронний ресурс] / С. В. Бурлуцька, С. В. Бурлуцький // Часопис економічних реформ. – 2020. – № 2 (38). – С. 79–89. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32041/1/1157-2292-1-SM.pdf

Бурлуцька, С. В. Пружність освітньої системи як драйвер формування якісного кадрового потенціалу / С. В. Бурлуцька, О. А. Єременко // Інноваційні технології бізнесу, природокористування і туризму : збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції, 9 квітня 2020 р. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – C. 16–18.

Бурлуцька, С. Системний підхід до управління проектами [Електронний ресурс] / С. Бурлуцька, С. Бурлуцький // Часопис економічних реформ. – 2020. – № 2 (38). – С. 65–73. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36950/1/33.pdf

Burlutska, S. Investment and sustainable development of agro-industrial complex of Ukraine / S. Burlutska // Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2019 р. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 22–23.

Burlutska, S. Resilience indicators for measuring sustainable development of enterprise / S. Burlutska // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 33–35.

Burlutska, S. The entropy indicators in the assessment of food security in the regions of Ukraine / S. Burlutska // Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2019 р. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 12–14.

Burlutska, S. The evolution of management theory – the evolution of labor organization and payment: the critical review / S. Burlutska, J. Didashko // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 110–112.

Burlutska, S. V. The export determinant of socio-economic resilience in foreign economic activity sustainable economic development [Electronic resourse] / Sv. V. Burlutska, S. V. Burlutskiy, T. V. Berezianko // Journal of Life Economics. – Istanbul. – 2019. – Vol. 6, Issue 4. – Р. 413–420. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32039/1/

%d0%a2%d1%83%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8f_2019.pdf

The relationship between short-term fluctuations and stages of economic cycle: the case of Ukraine [Electronic resourse] / S. Burlutskiy, Sv. Burlutskii, V. Margasova, O. Sakun // Revista ESPACIOS. – 2019. – Vol. 40, № 10. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32038/1/SCOPUS.pdf

Бурлуцька, С. В. Менеджмент соціальних бізнес-процесів / С. В. Бурлуцька // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 листопада 2019 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2019. – C. 50–52.

Бурлуцька, С. В. Менеджмент пружності соціальних бізнес-процесів системи освіти [Електронний ресурс] / С. В. Бурлуцький, С. В. Бурлуцька // Часопис економічних реформ. – Сєвєродонецьк : Луганський національний університет ім. В. Даля, 2018. – № 3 (31). – С. 62–69. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32040/1/2018_3_31.pdf

Burlutski, S. Resilience indicators for measuring sustainable economic development [Electronic resourse] / S. Burlutski, Sv. Burlutski, V. Margasova // Journal of Life Economics. – 2017. – Vol. 4, Issue 2. – P. 35–48. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32037/1/2017_3_27.pdf

Kovalev, V. The «Resources Curse» Phenomenon in Context of Socio-Economic Transformation of Ukrainian Economy [Electronic resourse] / V. Kovalev, S. Burlutskiy, Sv. Burlutska // Economic Transformation in Ukraine: Comparative Analysis and European Experience : composite scientific work. – Warsaw : Consilium Sp. z o.o., 2017. – P. 147–155. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32044/1/

%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be_2017_%d0%9f%d0%be%d0%bb%d1%

8c%d1%89%d0%b0.pdf

Burlutski, Sv. The socio-economic development of Ukrainian economy: «resources curse» phenomenon [Electronic resourse] / Sv. Burlutski, S. Burlutski // Formation strategy of economic structures: the tools and practices : collective monograph. – Riga : «Landmark» SIA, 2016. – P. 25–35. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32043/1/

%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be_2016_%d0%a0%d0%98%d0%93%d0%90.pdf

Бурлуцька, С. В. Сталий економічний розвиток у контексті системної парадигми [Електронний ресурс] / С. В. Бурлуцька // Економічний форум. – 2016. – № 1. – С. 91–95. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32035/1/

ecfor_2016_1_15.pdf

Бурлуцька, С. В. Стратегія забезпечення пружності сталого розвитку національної економіки: теорія та практика : монографія [Електронний ресурс] / С. В. Бурлуцька ; наук. ред. Н. Ю. Рекова. – Слов’янськ : ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2016. – 320 с. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32042/1/%d0%9c%d0%

be%d0%bd%d0%be_%d0%91%d1%83%d1%80%d0%bb%d1%83%d1%86%d0%

ba%d0%b0%d1%8f.pdf

Бурлуцька, С. В. Шокові збурення соціально-економічних систем [Електронний ресурс] / С. В. Бурлуцька // Часопис економічних реформ. – Сєвєродонецьк : Луганський національний університет ім. В.Даля, 2016. – № 1 (21). – С. 90–96. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32034/1/2016_1_21.pdf