Болотіна Ірина Миколаївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
24
2
16

Перелік опублікованих документів:

Dzhulai, M. Analysis of employer brand for young people [Electronic resourse] / M. Dzhulai, I. Fedulova, I. Bolotina // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2022. – 1/13 (115). – Pp. 80–91. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37919/1/Dzhulai.pdf

Болотіна, І. М. Вдосконалення планування особистої роботи менеджера як один з аспектів ефективного функціонування підприємства / І. М. Болотіна // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23- 24 листопада 2022 р. - Київ : НУХТ, 2022. - С. 96-98.

Болотіна, І. М. Інтелект як основа саморозвитку менеджера / І. М. Болотіна // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 20-21 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 11-12.

Болотіна, І. М. Методи самомотивації та їх значення для підвищення ефективності діяльності менеджера / І. М. Болотіна // Економіка та суспільство. - 2022. - № 43.

Болотіна, І. М. Розвиток стратегії просування товарів на зовнішній ринок [Електронний ресурс] / І. М. Болотіна, М. В. Семенець // Ефективна економіка. – 2022. – № 1. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36998/1/Bolotina.pdf

Болотіна, І. М. Сучасний стан ринку молочної продукції в Україні/ І. М. Болотіна // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 20-21 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 8-9.

Драган, О. І. Особливості мотиваційного менеджменту на підприємствах харчової промисловості [Електронний ресурс] / О. І. Драган, І. М. Болотіна // Економіка та суспільство. – 2022. – № 40. – DOI: 10.32782/2524-0072/2022-40-55. – Режим доступу : https://bit.ly/3qjA7xE

Дунда, С. П. Тенденції розвитку підприємств пивоварної галузі / С. П. Дунда, Т. В. Рибачук-Ярова, І. М. Болотіна // Управління розвитком соціально-економічних систем : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 червня 2022 р. – Харків : ДБТУ, 2022. - С. 76-78.

Управління розвитком підприємств в умовах трансформації економічних відносин : колективна монографія [Електронний ресурс] / [Баталова О.А., Бергер А.Д., Березянко Т.В.,. та ін.]; за ред. д–ра екон. наук, проф. Ємцева В. І. – Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – 400 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31130/1/monograph.pdf

Kalna-Dubinyuk, T. Communication and Consulting Technologies of Digital Marketing: Formation of Competitive Advantages of the Company [Electronic resourse] / T. Kalna-Dubinyuk, I. Bolotina, O. Shapoval // Research Revolution. International Journal of Social Science and Management. – Vol. 5. – India, 2017. – P. 7–11. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25348/1/

Communication%20and%20Consulting%20Technologies%20of%20Digital%20Marketing%20Formation%20of%20Competitive%20Advantages%20of%

20the%20Company.pdf

Болотіна, І. М. Брендинг: особливості використання Інтернет-технологій та інформаційних систем підприємства [Електронний ресурс] / І. М. Болотіна, О. Ф. Шаповал, К. Г. Савкова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 1 (188). – Київ : ДНДЕІІМЕ. ‒ С. 72–75. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25039/1/Branding%20the%20use%20of%20features%20Internet-technologies%20and%20information%20systems%20of%20the%20enterprise.pdf

Modern paradigm formation of advisory services information and consultation activity [Electronic resourse] / T. Kalna-Dubiniuk, L. Strashynska, I. Bolotina, O. Shapoval // European cooperation. Scientific Approaches and Applied Technologies. – Warzawa : Consilium Limited Company. – 2016. – Vol. 12 (19). ‒ P. 9–16. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25042/1/

Modern%20paradigm%20formation%20of%20advisory%20services%

20information%20and%20consultation%20activity.pdf