Баталова (Понежда), Олена Анатоліївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
23

Перелік опублікованих документів:

Баталова, Т. Безробіття в умовах воєнного стану [Електронний ресурс] / Т. Баталова, О. Баталова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 28. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41144/1/2.pdf

Баталова, Т. Особливості організації міжнародного перевезення вантажів [Електронний ресурс] / Т. Баталова, О. Баталова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 29. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41145/1/3.pdf

Крамських, А. Стратегічне планування та ризик-менеджмент як основні компоненти ефективного управління на підприємстві [Електронний ресурс] / А. Крамських, О. Баталова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 36. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41147/1/5.pdf

Загородня, В. Сучасний розвиток менеджменту в Україні [Електронний ресурс] / В. Загородня, О. Баталова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 33. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41146/1/4.pdf

Оксененко, Д. Управління конфліктами на підприємстві [Електронний ресурс] / Д. Оксененко, О. Баталова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «столітті», 3-7 квітня 2023 р., м.Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 86. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41136/1/1.pdf

Баталова, О. Особливості організації транспортних перевезень вантажів / О. Баталова, О. Солоп // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 23-24 листопада 2022 року. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 96-99.

Баталова, О. Планування у тайм-менеджменті / О. Баталова, О. Подоляко // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 23-24 листопада 2022 року. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 75-79.

Баталова, О. Цілепокладання в системі тайм-менеджменту / О. Баталова, О. Батмаєв // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 23-24 листопада 2022 року. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 13-15.

Баталова, О. А. Основні принципи тайм-менеджменту / О. А. Баталова, Т. М. Баталова // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 17-18 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 9–10.

Сидорчук, О. Процес стратегічного планування на підприємстві / О. Сидорчук, О. А. Баталова // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 17-18 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 194–196.

Сидорчук, О. Стан молочної галузі України на сучасному етапі / О. Сидорчук, О. А. Баталова // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 17-18 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 93–96.

Баранов, О. Особливості управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності підприємства / О. Баранов, О. Баталова // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 листопада 2019 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 197–201.

Баталова, О. А. Маркетинг влияния как инструмент продвижения товаров в социальных сетях [Электронный ресурс] / О. А. Баталова, Н. П. Скригун, Ю. Л. Запорожан // Оралдын Гылым Жаршысы : научно-теоретический и практический журнал. – Казахстан. – 2019. – № 15 (63). – Т. 2. – С. 24–30. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31447/1/2_.pdf

Баталова, О. А. Формування стратегії розвитку підприємства / О. А. Баталова, Я. М. Карпухно // Регіональна економіка та управління : науково-практичний журнал. – 2019. – № 2 (24). – С.126–130.

Марфич, М. Страхування валютних ризиків при здійсненні ЗЕД / М. Марфич, О. Баталова // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 листопада 2019 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 239–242.

Огородник, А. Аналіз ринку мінеральної води України / А. Огородник, О. Баталова // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 листопада 2019 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2019. – С.250–253.

Оніщук, В. Конкурентні стратегії – запорука формування прибутку / В. Оніщук, О. Баталова // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 листопада 2019 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 105–107.

Управління розвитком підприємств в умовах трансформації економічних відносин : колективна монографія / [Баталова О.А., Бергер А.Д., Березянко Т.В.,. та ін.] ; за ред. д–ра екон. наук, проф. Ємцева В. І. - Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – 400 с. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31130/1/monograph.pdf

Баталова, О. А. Управління інвестиційною діяльністю підприємств [Електронний ресурс] / О. А. Баталова // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 24-25 березня 2016 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 167–169. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23241/1/55.pdf