Никитенко Ольга Василівна

ORCID ID: 0000-0002-7305-7812

Статистичні показники (станом на 01.02.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
174
5
54

Перелік опублікованих документів:

Kovalova, O. Linguistic and translation aspects of political correctness in media texts / O. Kovalova, O. Nikitenko // Порівняльно-педагогічні студії. – 2022. – №1. – С. 61–70.

Nikitenko, O. Role of multimedia technologies in students’ independent work in conditions of distance learning / O. Nikitenko, Y. Malyk // Використання дистанційних освітніх технологій у викладанні іноземних мов : міжвузівський науково-методичний семінар, 15 лютого 2022 р., м. Київ. – Київ, 2022. – С. 68-70.

Nikitenko, O. V. Cooperative learning technology as an alternative to traditional methods of teaching foreign languages / O. V. Nikitenko // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної дистанційної конференції, 16-17 травня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 39-41.

Reznyk, E. Expression of Apple brand identity in advertising / E. Reznyk, O. Nikitenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 394.

Ковальова, О. Б. Linguistic and translation aspects of political correctness in media texts / О. Б. Ковальова, О. В. Нікітенко // Studies in Comparative Education. – 2022. – №2. – С. 61-70.

Nikitenko, O. Teachers and online education: merits and challenges / Olga Nikitenko, Yuliana Malyk // Дистанційне навчання в глобалізованому світі : міжвузівський науково-методичний семінар, 17 лютого 2021 р. – Київ : КНТУ, 2021. – С. 69–71.

Stoliarska, A. Development of the product marketing “onion” / Anastasia Stoliarska, Olga Nikitenko / Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 571.

Малик, Ю. І. Особливості формування комунікативних навичок студентів ЗВО під час занять з іноземної мови в умовах дистанційного навчання / Ю. І. Малик, О. В. Никитенко // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи : V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 25 лютого 2021 р. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2021. – С. 268–272.

Demianchuk, S. Financial resources of the insurance company and their proper management [Electronic resource] / S. Demianchuk, O. Nikitenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 574. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31742/1/30.06.20-3.pdf

Dubinin, I. The financial crisis and its influence on the banking sector of Ukraine [Electronic resource] / I. Dubinin, O. Nikitenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 573. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31741/1/30.06.20-2.pdf

Hulka, V. Green marketing as a component of the social responsible marketing concept [Electronic resource] / V. Hulka, O. Nikitenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 575. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31740/1/30.06.20-1.pdf

Nikitenko. O. Soft Skills development and language teaching as basis of professional growth [Electronic resource] / O. Nikitenko // Soft skills-невід’ємні аспекти формування конкурентоспроможності студентів у XXI столітті : матеріали Міжвузівського науково-методичного семінару. – Київ : КНТЕУ, 2020. – С. 66–68. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31744/1/30.06.20-5.pdf

Demianchuk, S. Application of information systems in financial institutions [Electronic resource] / S. Demianchuk, O. Nikitenko // Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства : матеріали І Міжнародної наукової студентської конференції, 15–16 листопада 2019 р. – Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2019. – Т. 1 : Економічні науки. – С. 260–262. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31743/1/30.06.20-4.pdf

Demianchuk, S. Ukrainian workers abroad. What taxes to pay and what can be levied [Electronic resource] / S. Demianchuk, O. Nikitenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – Р. 576. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29860/1/3.pdf

Koloshko, N. State and independent audit: similarities and differences [Electronic resource] / N. Koloshko, O. Nikitenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – Р. 574. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29862/1/1.pdf

Olikh, A. Current state and problems of development of small business in Ukraine [Electronic resource] / A. Olikh, O. Nikitenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – Р. 577. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29859/1/4.pdf

Vitvytska, D. Factors of external environment and their influence on activities of distilleries in Ukraine [Electronic resource] / D. Vitvytska, O. Nikitenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – Р. 575. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29861/1/2.pdf

Никитенко, О. В. Виховання професійно-особистісних якостей студентів як невід’ємна частина процесу виховання у ВНЗ [Електронний ресурс] / О. В. Никитенко // Формування професіоналізму молоді в системі безперервної освіти : тези доповідей Міжвузівського науково-методичного семінару, 28 лютого 2019 р. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2019. – С. 77–79. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29852/1/1.pdf

Никитенко, О. В. Комунікативний метод «dogme elt» в навчанні англійської мови [Електронний ресурс] / О. В. Никитенко // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 16 травня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 34–36. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29846/1/2.pdf

Nikitenko, O. Foreign language learning: role of multimedia technologies for students motivation [Electronic resource] / O. Nikitenko // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 46. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27747/1/ Foreign%20language%20learning%20role%20of%20multimedia%20technologies%20for%20students%e2%80%99%20motivation.pdf

Никитенко, О. В. Іншомовна комунікативна компетентність як невід’ємна складова професійної компетентності майбутніх фахівців з економіки [Електронний ресурс] / О. В. Никитенко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівськоїмолоді : збірник наукових праць. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ : Гнозис, 2017. – Вип. 21, Кн. 3, Том ІІІ (77). – C. 363–373. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27746/1/Foreign%20language%20communicative% 20competence%20as%20an%20integral%20part%20of%20the%20professional%20competence% 20of%20future%20specialists%20in%20economics.pdf

Никитенко, О. В. Значення інноваційних методик в навчанні професійно-орієнтованій іноземній мові [Електронний ресурс] / О. В. Никитенко // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 40–42. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23931/1/16.pdf