Малик Юліана Ігорівна

Статистичні показники (станом на 01.02.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
12
3
1

Перелік опублікованих документів:

Nikitenko, O. Role of multimedia technologies in students’ independent work in conditions of distance learning / O. Nikitenko, Y. Malyk // Використання дистанційних освітніх технологій у викладанні іноземних мов : міжвузівський науково-методичний семінар, 15 лютого 2022 р., м. Київ. – Київ, 2022. – С. 68-70.

Shylina, V. Effective use of Marketing Communications in Social Media Marketing / V. Shylina, Y. Malyk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 393.

Малик, Ю. І. Особливості дистанційного навчання іноземних мов у ЗВО / Ю. І. Малик // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної дистанційної конференції, 16-17 травня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 36-38.

Nikitenko, O. Teachers and online education: merits and challenges / Olga Nikitenko, Yuliana Malyk // Дистанційне навчання в глобалізованому світі : міжвузівський науково-методичний семінар, 17 лютого 2021 р. – Київ : КНТУ, 2021. – С. 69–71.

Малик, Ю. І. Особливості формування комунікативних навичок студентів ЗВО під час занять з іноземної мови в умовах дистанційного навчання / Ю. І. Малик, О. В. Никитенко // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи : V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 25 лютого 2021 р. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2021. – С. 268–272.

Dunin, M. A new era of marketing: replacing traditional marketing with digital marketing / Maxim Dunin, Yuliana Malyk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Ч. 3. – Київ : НУХТ, 2020. – P. 586.

Kutsenko, O. Advertising wars as a marketing technology / Oleg Kutsenko, Yuliana Malyk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Ч. 3. – Київ : НУХТ, 2020. – P. 587.

Novokhatska, A. Clash of marketing trends: Chat bots VS Email / Anna Novokhatska, Yuliana Malyk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Ч. 3. – Київ : НУХТ, 2020. – P. 588.

Малик, Ю. І. Особливості дистанційного навчання у процесі вивчення дисциплін мовно комунікативного спрямування узакладах вищої освіти України / Ю. І. Малик, Р. І. Ленда // Україна 2030: публічне управління для сталогорозвитку : щорічна Міжнародна науково-практична конференція. – Київ : НАДУ, 2020. – С. 74–76.

Dovgal, Y. Trends in insurance companies development in Ukraine / Y. Dovgal, Y. Malyk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – Р. 583.

Fomina, V. Intelligent migration and its impact on investments / V. Fomina, Y. Malyk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – Р. 589.

Fomyna, V. Exchange market in Ukraine: problems and prospects for development / V. Fomyna, Y. Malyk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – Р. 588.

Halytska, Y. Credit unions in Ukraine: current status and development / Y. Halytska, Y. Malyk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – Р. 582.

Kalinichenko, Y. How to motivate people to work? / Y. Kalinichenko, Y. Malyk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – Р. 590.

Kravchenko, I. Stock market in Ukraine: state and prospects of development / I. Kravchenko, Y. Malyk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІстолітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – Р. 584.

Malyk, Y. Сurrent trends of professional training for future specialists of public administration / Y. Malyk // VIІІ Міжнародні психолого-педагогічні Челпанівські читання, 16–19 травня 2019 р. – Київ, 2019. – Р. 15–23.

Mykytenko, Y. Deposit services in Ukraine / Y. Mykytenko, Y. Malyk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – Р. 585.

Mалик, Ю. І. Роль вивчення іноземної мови у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців / Ю. І. Mалик // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 16 травня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 31–32.

Poberezhets, P. Recent technological achievements in marketing / P. Poberezhets, Y. Malyk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – Р. 586.

Stelmakh, V. Hackaton: goals and use in marketing / V. Stelmakh, Y. Malyk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – Р. 587.

Малик, Ю. І. Професійна підготовка фахівців публічного управління та адміністрування у закладах вищої освіти / Ю. І. Малик // Навчання публічних службовців: новітні тенденції та технології : науково-практична конференція за міжнародною участю, 31 жовтня – 1 листопада 2019 р. – Київ : НАДУ, 2019.

Чередніченко, Г. А. Експериментальне дослідження визначення рівня сформованості комунікативної культури майбутніх управлінців [Електронний ресурс] / Г. А. Чередніченко, Ю. І. Малик // Інноваційна педагогіка. – 2019. – № 11. – С. 99–102. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37018/1/8.pdf

Малик, Ю. І. Особливості вивчення гуманітарних дисциплін у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування / Ю. І. Малик // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – 2018. – Вип. 21, Т. 1. – С. 200–203.

Малик, Ю. І. Role-playing in foreign language lessons as a means of communicative culture formation for future specialists in the field of management / Ю. І. Малик // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 41–43.

Малик, Ю. І. Комунікативна спрямованість вивчення гуманітарних дисциплін майбутніми фахівцями публічного управління та адміністрування у вищих навчальних закладах / Ю. І. Малик // Сучасна іншомовна освіта України та зарубіжжя : стан, виклики і перспективи : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Суми : М. Д. Вінниченко, 2018. – С. 31–33.

Малик, Ю. І. Педагогічні умови формування та розвитку комунікативної культури майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування у процесі професійної підготовки / Ю. І. Малик // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Педагогіка, психологія і соціологія. – 2017. – № 2 (21). – С. 102–108.