Гаркуша Олена Олександрівна

ORCID ID: 0000-0003-2264-2517

Статистичні показники (станом на 01.02.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
15
1
23

Перелік опублікованих документів:

Harkavenko, І. The impact of war in Ukraine on beer industry [Electronic resourse] / I. Harkavenko, O. Harkusha // 89 International scientific conference of young scientist and students : youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution, April, 3-7 2023. – Part 3. – Kyiv : NUFT,2023. – Pp. 499. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41528/1/10.pdf

Гаркуша, О. О. Соціальні мережі як інструмент навчання англійській мові студентів нефілологічних спеціальностей [Електронний ресурс] / О. О. Гаркуша // Інноваційна педагогіка. – 2023. – Вип. 58 (1). – С. 196-200. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41531/1/13.pdf

Bai, V. The process of audit development in Ukraine [Electronic resourse] / V. Bai, O. Harkusha // 88 International scientific conference of young scientist and students : youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution, April – May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part 3. – Pp. 394. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41526/1/8.pdf

Panchenko, K. The mechanism of regulation of the innovation and investment processes of the food industry development [Electronic resourse] / K. Panchenko, O. Harkusha // 88 International scientific conference of young scientist and students : youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution, April – May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part 3. – P. 395. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41527/1/9.pdf

Ponomarova, M. Cloud information technology as a factor in business development [Electronic resourse] / M. Ponomarova, O. Harkusha // 88 International scientific conference of young scientist and students : youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution, April – May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part 3. – P. 396. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41524/1/6.pdf

Pryimachok, A. Current state of the domestic food market of Ukraine [Electronic resourse] / A. Pryimachok, O. Harkusha // 88 International scientific conference of young scientist and students : youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution, April – May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part 3. – P. 397. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41525/1/7.pdf

Гаркуша, О. О. Лінгвокоучинг як ефективний метод викладання іноземної мови в немовному вищому навчальному закладі / О. О. Гаркуша, А. О. Щеглова // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – 2022. – Вип. 50. – С. 272-276.

Гаркуша, О. О. Лінговокоучинг як ефективний метод викладання іноземної мови в немовному вищому навчальному закладі / О. О. Гаркуша // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної дистанційної конференції, 31 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 19–21.

Щеглова, А. О. Лінгвокоучинг як ефективний метод викладання іноземної мови в немовному вищому навчальному закладі / А. О. Щеглова, О. О. Гаркуша // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2022. – Вип. 50. – С. 272–276.

Щеглова, А. О. Стратегії покращення залученості студентів під час онлайн занять з іноземної мови / А. О. Щеглова, О. О. Гаркуша // Інженерні та освітні технології. – 2022. – Т. 10, № 1. – С. 18–29.

Bai, V. The issue of accounting of imported goods in Ukraine in terms of exchange rate volatility [Electronic resource] / V. Bai, O. Harkusha // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 87 International scientific conference of young scientist and students, 15–16 April 2021. – Kyiv : NUFT, 2021. – Part 3. – P. 568. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34259/1/The%20issue% 20of%20accounting%20of%20imported%20goods%20in%20Ukraine%20in%20terms%20of%20exchange%20rate%20volatility.pdf

Zakharina, Y. The issue of corruption in Ukraine [Electronic resource] / Y. Zakharina, O. Harkusha // Youth scientific achievementsto the 21st century nutrition problem solution : 87 International scientific conference of young scientist and students, 15–16 April 2021. – Kyiv : NUFT, 2021. – Part 3. – P. 567. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34261/1/The%20issue%20of%20corruption%20in%20Ukraine.pdf

Bai, V. The issue of inflation in Ukraine in 2010 – 2019 [Electronic resource] / V. Bai, O. Harkusha // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstract 86 International scientist and students, 2–3 april 2020. – Kyiv : NUFT, 2020. – Part 3. – P. 565. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31225/1/harkusha3.pdf

Gerasimenko, D. The use of sea buckthorn meal in the food industry [Electronic resource] / D.Gerasimenko, O. Harkusha // Youth scientific achievements to the 21st centurynutrition problem solution : book of abstract International scientificconference of young scientist and students, 2–3 April 2020. – Kyiv : NUFT,2020. – Part 3. – P. 566. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31168/1/Harkusha2.pdf

Siderova, A. Recent advances in nutrition science [Electronic resource] / A. Siderova, O. Harkusha // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstract International scientific conference of young scientist and students, 2–3 April 2020. – Kyiv : NUFT, 2020. – Part 3. – P. 568. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31167/1/Harkusha1.pdf

Zakharina, Y. Ways to improve the financial condition of Ukrainian banks [Electronic resource] / Y. Zakharina, O. Harkusha // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstract 86 International scientific conference of young scientist and students, 2–3 April 2020. – Kyiv : NUFT, 2020. – Part 3. – P. 565. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31226/1/harkusha4.pdf

Gerasimenko, D. The creation of dietary supplements [Electronic resource] / D. Gerasimenko, O. Harkusha // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – Р. 598. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29831/1/1.pdf

Poluda, T. Modern European packaging of fresh products [Electronic resource] / T. Poluda, O. Harkusha // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – Р. 601. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29834/1/4.pdf

Struchek, M. The issue of youth employment in modern society [Electronic resource] / M. Struchek, O. Harkusha // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – Р. 600. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29833/1/3.pdf

Zagorodnya, T. Future entrepreneurs: who are they? [Electronic resource] / T. Zagorodnya, O. Harkusha // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – Р. 599. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29832/1/2.pdf

Гаркуша, О. О. Лінгвокультурні передумови виникнення фразеологізмів Шекспіра в епоху відродження [Електронний ресурс] / О. О. Гаркуша // Вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика. – 2019. – № 35. – С. 15–23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29836/1/2.pdf

Гаркуша, О. О. Передумови становлення та перспективи розвитку дистанційного навчання іноземній мові в НУХТ [Електронний ресурс] / О. О. Гаркуша // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 16 травня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 19–21. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29835/1/5.pdf

Гаркуша, О. О. Стан та перспективи дистанційного навчання іноземній мові в процесі підготовки майбутніх економістів Національного університету харчових технологій [Електронний ресурс] / О. О.Гаркуша // Інженерні та освітні технології. – 2019. – № 7 (1). – С. 46–55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29631/1/H1.pdf

Гаркуша, О. О. Ведення блогів для вивчення дисципліни ділова іноземна мова в немовному вищому навчальному закладі / О. О. Гаркуша // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 18–22.

Гаркуша, О. О.Використання інтерент-технології «блог» в освітньому процесі вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. О. Гаркуша // Інженерні та освітні технології. – 2018. – № 2. – С. 67–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27744/1/Applying%20of%20internet-technlogy%20%e2%80%9cblog%e2%80%9d%20in%20higher%20education.pdf