Дужик Наталія Степанівна

ORCID ID: 0000-0001-7211-6617

Статистичні показники (станом на 01.02.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
17
4
16

Перелік опублікованих документів:

Perebiynis, J. Marketing events during the war of Russia against Ukraine [Електронний ресурс] / J. Perebiynis, N. Duzhyk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 514. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40915/1/2_514.pdf

Pilshchikov, I. Ukraine’s food security under martial law [Електронний ресурс] / I. Pilshchikov, N. Duzhyk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 497. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40914/1/1_497.pdf

Yanenko, S. The impact of Artificial Intelligence on human rights: ethical dimensions [Електронний ресурс] / S. Yanenko, N. Duzhyk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 510. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40916/1/3_510.pdf

Дужик, Н. С. Інтегративний підхід у формуванні професійних компетентностей [Електронний ресурс] / Н. С. Дужик // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку : матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної конференції 7 лютого 2023 р., м. Тепліце (Чехія). – Тепліце : ГО «ВАДНД», 2023. – С. 252–257. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40891/1/Duzhyk.pdf

Дужик, Н. С. Роль координатора у процесі інтегративного навчання [Електронний ресурс] / Н. С. Дужик // Вісник науки та освіти. – 2023. – № 2 (8). – С. 369–382. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40890/1/Duzhyk.pdf

Дужик, Н. С. Поліфункціональність підручника з іноземної мови: сучасний формат / Н. С. Дужик // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної дистанційної конференції, 16-17 травня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 22-24.

Duzhyk, N. S. Enhancing learning in higher education: factors and methodology [Electronic resourse] / N. S. Duzhyk // Педагогічні науки : збірник наукових праць. – 2021. – Вип. 95. – С. 86–91. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37016/1/5.pdf

Duzhyk, N. English for specific purposes: from origins to contemporary trends [Electronic resource] / N. Duzhyk // Інноваційна педагогіка. – 2021. – Т. 1, Вип. 32. – С. 75–79. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34260/1/Duzhyk%20NS_stattia_2021.pdf

Duzhyk, N. Employing an ethical approach to writing in academic settings [Electronic resource] / N. Duzhyk // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2020. – Т. 31 (70), № 1, Ч. 2. – С. 63–67. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31717/1/25.06.20-21.pdf

Дужик, Н. Соціально-емоційне навчання у системі сучасних педагогічних знань [Електронний ресурс] / Н. Дужик // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць ДДПУ імені І. Франка. – 2020. – Вип. 27, Т. 2. – С. 186–192. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31468/1/duzhyk.pdf

Дужик, Н. С. Компетентнісний підхід у системі вищої освіти [Електронний ресурс] / Н. С. Дужик // Гуманітарний корпус : збірник наукових статей. – Вінниця, 2020. – Вип. 32. – С. 63–64. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31634/1/23.06-27.pdf

Duzhyk, N. Films as a means of social and emotional learning in higher education [Electronic resource] / N. Duzhyk // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2019. –Т. 30 (69), № 2, Ч. 1. – С. 78–83. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31223/1/2_2019.pdf

Duzhyk, N. Social and emotional learning in higher education [Electronic resource] / Nataliia Duzhyk // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління : матеріали І Міжнародного економічного форуму. – Київ, 2019. – Вип. І., Ч. ІІ. – C. 138–139. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29851/1/konf.pdf

Duzhyk, N. Using films for social and emotional learning [Electronic resource] / N. Duzhyk // Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Prepojenie teórie a praxe výučbovýc hstratégií kritického a tvorivého myslenia : zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitrepedagogická fakulta, 2019. – P. 505–511. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31224/1/1_2019.pdf

Дужик, Н. С. Соціально-емоційне навчання у вищій школі / Н. С. Дужик // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 16 травня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 21–22.

Duzhyk, N. S. The presence/absence concepts: one character analysis [Electronic resource] / N. S. Duzhyk // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць. – Одеса, 2018. – 2018. – Т. 1, Вип. 33. – C. 91–93. – (Філологія). – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29863/1/st.pdf

Дужик, Н. С. Задоволення потреб у харчуванні: проблема політично-коректного вибору / Н. С. Дужик // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 22–25.

Дужик, Н. С. Мовна стратегія тактовності у діловому спілкуванні (на прикладі англомовних джерел) [Електронний ресурс] / Н. С. Дужик // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доповідей ХVII наукової конференції з міжнародною участю. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – С. 48–50. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27745/1/duzhyk_tezy.pdf

Дужик, Н. С. Мовна тактовність та її роль у формуванні соціальної компетентності (на прикладі західної культури) [Електронний ресурс] / Н. С. Дужик // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія. – 2018. – Вип. 18. – C. 167–174. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27876/1/Duzhyk%20N.S.%20Linguistics.pdf