Чередніченко Галина Анатоліївна

ORCID ID: 0000-0002-0193-4935

Статистичні показники (станом на 01.02.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
3
63
6
137

Перелік опублікованих документів:

Dunin, M. Holistic marketing as a modern way of conducting marketing activities / M. Dunin, H. Cherednichenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 389.

Harastovska, A. Marketing research of consumers’ preferences / A. Harastovska, H. Cherednichenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 388.

Korost, D. Motivation of personnel during martial law / D. Korost, H. Cherednichenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 390.

Simkin, D. Marketing during a pandemic / D. Simkin, H. Cherednichenko  // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 391.

Tkachenko, V. Human resources strategy in the enterprise management system / V. Tkachenko, H. Cherednichenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 392.

Чередніченко, Г. А. Cучасні методи викладання іноземних мов / Г. А. Чередніченко // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної дистанційної конференції, 16-17 травня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 49-54.

No Content

Hrama, M. Intelligent evaporator controlsystem with the use of fuzzy logic controller / M. Hrama, H. Cherednichenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів істудентів, 2–3 квітня 2020 р. – Ч. 3. – Київ : НУХТ, 2020. – P. 550–55.

Kusyi, S. Methodical approaches to implementation of marketing logistics management / M. Hrama, H. Cherednichenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Ч. 3. – Київ : НУХТ, 2020. – P. 552.

Зеліковська, О. О. Розвиток міжкультурної компетентності студентів IT спеціальностей у дистанційних проектах міжкультурного обміну / О. О. Зеліковська, Г. А. Чередніченко // Філологічні і педагогічні студії у вітчизняній і зарубіжній науці XXI сторіччя : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : ПП АВІАЗ, 2020. – С. 127–131.

Bokoch, I. Mathematical model of a periodic vacuum device in terms of UML / I. Bokoch, H. Cherednichenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – Р. 567.

Cherednichenko, H. A. Language learning of future food industry engineersin Ukraine / H. A. Cherednichenko // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : ХІV Міжнародна науково-практична конференція, 18–20 листопада 2019 р. – Київ : НУБіП, 2019. – С. 280–285.

Lysenko, A. Provision of prospective development of oil and fat subcomplex of Ukraine / A. Lysenko, H. Cherednichenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – Р. 563.

Malinov, V. Readiness of domestic enterprises to the use of biogas plants / V. Malinov, H. Cherednichenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – Р. 566.

Modelling of stamping of porous parts for obtaining forgings with the internalcone-shaped surface / A. Mikhailov, O. Mikhailov, G. Bagluk, E. Shtefan, H. Cherednichenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ: НУХТ, 2019. – Ч. 3. – Р. 565.

Shashenko, O. Budgeting as a method of management control system of insurance companies / O. Shashenko, H. Cherednichenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ: НУХТ, 2019. – Ч. 3. – Р. 568.

Shyshak, A. The application of data analysis methods for processing of the production data / A. Shyshak, H. Cherednichenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – Р. 562.

Zagorovska, L. Implementation of pricing module as part of marketing information system in the food enterprise industry / L. Zagorovska, H. Cherednichenko, Y. Strelets // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – Р. 561.

Чередніченко, Г. А. Експериментальне дослідження визначення рівня сформованості комунікативної культури майбутніх управлінців [Електронний ресурс] / Г. А. Чередніченко, Ю. І. Малик // Інноваційна педагогіка. – 2019. – № 11. – С. 99–102. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37018/1/8.pdf

Чередніченко, Г. А. Іншомовна підготовка інженерів-технологів харчової галузі у ЗВО: aналіз результатів експериментального дослідження / Г. А.Чередніченко // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : ХІV Міжнародна науково-практична конференція, 18–20 листопада 2019 р. – Київ : НУБіП, 2019. – С. 150–154.

Чередніченко, Г. А. Оптимізація процесу навчання іноземній мові студентів нефілологічних спеціальностей / Г. А. Чередніченко // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 16 травня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 47–48.

Чередніченко, Г. А. Особливості іншомовної підготовки інженерів-технологів харчової галузі у вищих навчальних закладах Бельгії / Г. А. Чередніченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2019. – № 68. – С. 232–235.

Чередніченко, Г. А. Сучасний стан та перспективи іншомовної професійної підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі в Україні / Г. А. Чередніченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2019. – № 67. –С. 287–290.

Чередніченко, Г. А. Сучасні тенденції професійно-орієнтованого навчання іноземній мові студентів немовних спеціальностей / Г. А. Чередніченко // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 р. – Київ : Національний авіаційний університет, 2019. – С. 159.

Чередніченко, Г. А. Формування міжкультурної компетенції майбутніх економістів на практичних заняттях з іноземної мови [Електронний ресурс] / Г. А. Чередніченко, Л. І. Куниця // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 16 травня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 49–50. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29844/1/2.pdf

Шапран, Л. Ю. Ділова іноземна мова (англійська мова) : методичні рекомендації до проведення практичних занять для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання / Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця, Г. А. Чередніченко. – Київ : НУХТ, 2019. – 240 с.

Cherednichenko, H. A. Computer-assisted language learning in the processof learning foreign languages for future food industry engineers in Ukraine / H. A. Cherednichenko // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2018. – № 291. – Р. 345–348.

Vasylkov, V. Determination of rational parameters of drum type machines for burger forming / V. Vasylkov, G. Cherednichenko, O. Chepelyuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 193.

Чередніченко, Г. А. Cучасні тенденції професійно-орієнтованого навчання іноземній мові студентів немовних спеціальностей / Г. А. Чередніченко // Сучасна іншомовна освіта України та зарубіжжя: стан, виклики і перспективи : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Суми : М. Д. Вінниченко, 2018. – С. 25–27.

Чередніченко, Г. А. Забезпечення якості освітніх програм підготовки інженерів-технологів харчової галузі в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції / Г. А. Чередніченко // Директор школи, ліцею, гімназії : Всеукраїнський науково-практичний журнал. Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – 2018. – С. 381–390.

Чередніченко, Г. А. Забезпечення якості освітніх програм підготовки інженерів-технологів харчової галузі в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції / Г. А. Чередніченко // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : XIII Міжнародна науково-практична конференція, 22–25 листопада 2018 р. – Київ : НУБіП, 2018.

Чередніченко, Г. А. Концепція іншомовно-професійної підготовки студентів у немовних ВНЗ / Г. А. Чередніченко // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 5–7.

Чередніченко, Г. А. Методика формування професійної іншомовної компетентності майбутніх інженерів-технологів харчової галузі / Г. А.Чередніченко // Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених державного педагогічного університету ім. І. Франка. – 2018. – Т. 2, № 22. – С. 143–148.

Чередніченко, Г. А. Оптимізація процесу навчання іноземній мові студентів інженерно-технологічних ВНЗ / Г. А. Чередніченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 155. – С. 233–237.

Чередніченко, Г. А. Сучасні тенденції професійно-орієнтованого навчання іноземній мові студентів технологічних спеціальностей [Електронний ресурс] / Г. А. Чередніченко // Наукові праці Вищого навчального закладу Донецький національний технічний університет. Серія : Педагогіка, психологія і соціологія. – 2018. – № 2 (23). – С. 96–105. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29917/1/Don.pdf

Medvid, І. La Pyramide Alimentaire: un outil simple pour une alimentation équilibrée [Electronic resource] / І. Medvid, О. Yakymenko, G. Cherednichenko // Youth scientific achievements to the 21st Century nutrition problem solution : book of abstract 83th International scientific conference of young scientist and students, 5–6 April 2017. – Kyiv : NUFT, 2017. – Part 4. – Р. 225. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25016/1/La%20Pyramide%20Alimentaire.pdf

Чередніченко, Г. А. System of foreign language professional training of future food scientists and technologists in Ukraine / Г. А. Чередніченко // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. – 2017. – Вип. 272. – С. 277–283.

Чередніченко, Г. А. Гуманітарна підготовка інженерів-технологів харчової галузі в Європі та Україні / Г. А. Чередніченко, О. В. Климова // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Педагогіка, психологія і соціологія. – 2017. – № 1–2 (18–19). – C. 160–165.

Чередніченко, Г. А. Концепція іншомовної професійної підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової промисловості у ВНЗ / Г. А. Чередніченко // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. – 2017. – Вип. 273. – С. 289–296.

Чередніченко, Г. А. Методика формування професійної іншомовної компетентності майбутніх інженерів-технологів харчової галузі / Г. А. Чередніченко, Л. Ю. Шапран // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 52 (105). – С. 359–367.

Чередніченко, Г. А. Структура іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх інженерів-технологів харчової промисловості / Г. А. Чередніченко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наукових праць. – 2017.

Чередніченко, Г. А. Сучасні методики навчання іноземної мови професійного спрямування майбутніх інженерів-технологів харчової галузі / Г. А. Чередніченко, Л. Ю. Шапран // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Педагогіка, психологія і соціологія. – 2017. – № 2 (21). – С. 153–160.

Чередніченко, Г. А. Cутність і структура іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх інженерів-технологів харчової промисловості / Г. А. Чередніченко // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Філологічні науки. – 2017. – № 272. – С. 151–160.

Чередніченко, Г. А. Аналіз структури професійної діяльності інженерів-технологів харчової промисловості в Україні / Г. А. Чередніченко // Теорія та методика управління освітою – 2017. – Вип. 13. – С. 111–121.

Polupan, V. Genetic algorithm for multi objective optimization / V. Polupan, G. Cherednichenko // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food, 23–26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 105. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24688/1/CEFood_%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b8%202.pdf

Polupan, V. Genetic algorithm in optimization tasks [Electronic resource] / V. Polupan, G. Cherednichenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 82 International scientific conference of young scientist and students, 13–14 April 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – Part 4. – P. 206. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24689/1/82%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%20%d0%9d%d0%a3%d0%a5%d0%a2%202.pdf

Чередніченко, Г. А. Формування англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності студентів за допомогою навчального середовища Moodle [Електронний ресурс] / Г. А. Чередніченко // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 55–57. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23934/1/20.pdf